tirsdag den 24. maj 2016

Det højreradikale vanvid breder sig!

http://www.dreamdeferred.org.uk/2016/04/fascism-and-the-far-right-in-europe-country-by-country-guide-part-one/
Polish fascists give the Nazi "sieg heil" salute and brandish a White Power flag
http://nyheder.tv2.dk/politik/2016-05-23-nyt-dansk-hoejreparti-paa-vej-dansk-folkeparti-er-alt-for-bloedsoedent

http://politiken.dk/udland/hjertetafeuropa/ECE3220170/oproer-fra-det-yderste-hoejre-lettelsen-blandt-europas-ledere-kan-blive-kortvarig/
Jamen det bliver jo tydeligere og tydeligere, hvordan Europa anført af Østrig og Østeuropa og med DK på bagsmækken aldrig har fået gjort op med deres historiske fortid og aktive støtte til fascisme og nazisme.
Det "yndige" blomsterkasse land i stor udstrækning befolket med små indklemte småborgere har aldrig stået ved og fået gjort op med deres aktive Nazistiske fortid, som Tyskland trods alt har forsøgt med en vis succes - hvor stor får vi se, nu hvor svinene er genopstået i ægte nynazistisk figur som AfD (jvf. Peter Wivels skræmmende artikel i Politiken søndag - SE nedenfor).
Og Østeuropa fortsatte deres aktive fascisme og nazisme ind i stalinismen og har stort aldrig fattet hvad demokrati er for en størrelse. Og blev lukket ind i EU inden de havde vist seriøs forståelse af demokratiet som andet end et nyt (flertals)diktatur, fuldstændig ligesom deres muslimske pendant Erdogan i Tyrkiet og den reaktionære Ortodokse kirkes fallerede højreradikale KGB agent Putin i Rusland
Men kampen mod Nazisme og fascisme blev desuden bredt i Europa efter 2. verdenkrig og det manglende opgør med forbryderne, der fik lov at flygte til alverdens fascistiske diktaturer især i Sydamerika men også i Mellemøsten, lullet i søvn med, at djævelskabet var et tysk og sydeuropæisk fænomen, som man iøvrigt efter krigen fra demokratiernes side samarbejdede fint med som det fascistiske Spanien og Portugal og siden Grækenlands fascistiske oberststyre.
Det korte af det lange af det manglende opgør med de fascistiske og nazistiske strukturer, holdninger og tankesæt i de fleste europæiske lande i tiden 1920-40'erne efter sejren over dem, er, at nu manifesterer det sig igen især i de lande, hvor fascismen stod stærkest herunder også Frankrig. Ergo det brune lort marcherer igen.
Og hvem skal stoppe dem idag - når heldet fra 2 verdenskrig næppe gentager sig, dvs at de to totalitære magter anført af et par stjerne psykopater Hitler og Stalin røg i totterne på hinanden, og Den Røde hær med det yderste af neglene og støttet af USA fik kvast den totalitære nazisme. En opgave de vestlige demokratier aldrig havde klaret selv, dertil havde fascisterne som i dag alt for godt fat i store dele af de europæiske befolkninger.
Uden det totalitære Sovjet havde demokratiet i Europa ikke overlevet uanset USA, det er en kendsgerning, som gør dagens udvikling endnu mere skræmmende, når nu fortidens brede accept af nazisme og fascisme, dels er netonet og glemt, og derfor nu kan gentages bredt i stort set alle Europas lande!
Man kan høre en af disse fascistoide støtter i Deadline idag. En fantast i verdensklasse, Søren Hviid Pedersen, som kalder sig national konservativ, men i virkelighed i bedste fald er en "nyttig idiot" for Europas gamle mørke fascistoide kræfter! Manden er galopperende og lallende politisk "idiot"!
Hvis det gamle Europa genopstår betyder det krig intet mindre, og det er ubegribeligt at alle andre deltager i debatten endnu engang forbigår denne nærmest 100 procent sikre udvikling, hvis NATO og EU bryder sammen, og fantaster som Le Pen og konsortier kommer til magten ideologisk bakket op af nationalistiske tumper som Hviid Pedersen!
Hvis det gamle Europa genopstår, bliver det selvfølgelig i en ny nationalistisk og fascistisk form, som en klam parringsakt mellem LA og DF a la Nye borgerlige i dansk regi. Som en kombination af fortsat og øget tøjlesløs liberalistisk kapitalisme nu helt frigjort fra EU's politiske spændetrøje indpakket i akkumuleret småborgerligt angst og had som aggressivt 'fremmedhad' og forfølgelse af alle andre, der måtte være uenige med disse fascistoide såkaldte mennesker.
Et alternativ kan være efter afstemningen om Brexit, at der, hvis den højreradikale storm kan rides af i Frankrig og Tyskland samt Benelux, dannes et snævrere EU bestående af disse lande og Irland, Sverige samt Sydeuropa og med eller uden Storbritannien (+/- Skotland og Nordirland).
Og andre lande der ikke gider være med på de givne demokratiske og humanistiske betingelser eller ikke kan finde ud af at tilpasse sig demokrati og humanisme, men insisterer på den højreradikale, folkelige nationalisme og fascisme som model, dvs hele eller det meste af Østeuropa, Østrig og DK enten frivilligt går eller bliver smidt ud!
Det ville rense luften og måske kunne redde Europa fra dets fortid!

OG husk så, kun politiske idioter som Anders Fogh Rasmussen venter til 9.april 1940, da det var alt for sent og ren katastrofe for DK med at ville kæmpe en kamp militært, som skulle være taget længe før og senest i 30'erne politisk!

https://www.dr.dk/tv/se/deadline/?queryhash=!%2F00%3A00%3A00
http://www.garps-verden.com/2016/04/den-internationale-mafia-skattesvindel.html
http://www.garps-verden.com/2008/01/nyfascisme.html

Politiken søndag af Peter Wivel:
Alternativ til Tyskland præsenterer sig selv som et vaskeægte alternativ.
Tyske højrenationalister lægger op til afskaffelse af det tyske demokrati.

GLOBAL KOMMENTAR PETER WIVEL
Omsider har Alternativ for Tyskland, AfD, lagt sig fast på et program. Det ligner fascisme i fosterstilling.

Hvad enten de er ved magten eller endnu optræder som opposition, ved man om europæiske populistiske partier, at kun hjørnestene som nationalromantik, vrangvilje over for »fremmede«, had til islam og foragt for parlamentarisme og presse ligger fast.

Resten af deres politiske stykgods er billigt til salg. En bevægelse skal være i bevægelse som et folkeligt oprør, et alternativ, i dette tilfælde til Tyskland.

Derfor skal man heller ikke lægge for meget i detaljerne i AfD’s partiprogram: Det lange farvel til EU, afskaffelse af »unødvendigt bureaukrati«, fri fart på motorveje, ret til våben, atomkraft tilbage, nej til fremskridt, ja til traditionelle familiemønstre osv., osv.

Havde der de sidste 300 år fandtes lignende alternativer til Tyskland , ville de i deres programmer have krævet tortur og hoveri genindført, fortsat offentlig lemlæstelse af forbrydere på galgebakken, kejseren tilbage, demokratiets afskaffelse og dødsstraffens genindførelse.

Samtlige disse krav, og flere til, opfyldte Adolf Hitler under folkets jubel i årene efter 1933. Det er desuden ikke for meget sagt, at det tog ikke helt få tyskere år at komme sig over Førerens bratte bortgang i 1945. De ejede ikke evnen til at sørge, som ægteparret Mitscherlich påpegede i et hovedværk i tysk psykologisk litteratur i 1967. EN PRØVE på denne lokalbedøvelse af evnen til at sørge giver Alexander Gauland. Han er AfD’s chefideolog, uddannet jurist, forfatter til historiske skrifter, kort sagt en »intellektuel«, som det ofte fremhæves. Gauland er ikke en af de meget omtalte, men sjældent forekommende »bekymrede borgere«. Gauland leder AfD’s gruppe i landdagen i delstaten Brandenburg omkring Berlin.

I et gigantisk interview i ugemagasinet Die Zeit forklarede Gauland for nylig, at han for første gang i sit liv, og da ganske kort, understreger han, besøgte Auschwitz. Dets gaskamre og udstillede menneskehår lod Gauland kold. Iskold. For ham var de lidelser og den død, der her blev millioner til del, forstenet og stivfrosset. Stedet rørte ham ikke. Det talte ikke til ham, fortalte han Die Zeit og dermed den tyske offentlighed.

Det var tanken om tyske trængsler, der optog ham. »Auschwitz har ødelagt meget i os«, sagde Gauland beklagende. Omtrent som når det af og til siges om tyskerne, at de aldrig tilgiver jøderne Auschwitz. Men hos Gauland uden satanisk ironi.

»Hitler har knækket tyskernes rygrad«, mente AfD’s fortænker, men ilede med et forsigtigt forbehold: »I vid udstrækning«. I AfD tør man nemlig, hvor andre tier.

Det er uoverskueligt, hvor ufatteligt mange menneskers rygge og liv Hitler har knækket og tilintetgjort. Og det helt bogstaveligt. Men Gauland er nedbøjet over, at tyskerne ikke længere kan boltre sig i samme nationalisme, som bar Hitler til magten og beredte landet dets selvforskyldte undergang. Tysk nationalisme skal genfødes og føre riget til nye triumfer, hvis det står til AfD. DET ER Alternativet til (det) Tyskland (vi kender). Det ene punkt i AfD’s grundsætninger, som udtrykkelig ikke står til forhandling ved nogen tænkelig politisk aftale med andre partier, er kravet om at forvandle Tyskland til et direkte demokrati efter schweizisk forbillede.

Alt, hvad AfD’s partiprogram ved om det repræsentative demokrati, er, at det administreres af levebrødspolitikere, af et politisk kartel, hvis regimente betegnes som »illegalt«. Folket selv skal fremover styre sig selv og Tyskland ved folkeafstemninger og folkeinitiativer. Vi mangler kun folkedomstole og folkedemokrati, for at billedet er komplet. AfD anerkender ikke den tyske grundlov, og partiet omtaler klogelig nok hverken den eller Forfatningsdomstolen med ét ord.

Opfattelsen af »folket« som den rene politiske aktør, der vasker ørerne på politiske pampere, hviler på en moralsk idealisering af et indbildt folkelegeme. Det etniske fællesskab kan, i AfD’s optik, kun forløse sin politiske vilje ved folkeafstemninger. Civilisation ser anderledes ud.

Når borgere i dag vælger partier efter interesser og holdninger, korrumperer de folkestyret, ifølge AfD. Den enkeltes valg må vige for folkeflertallets, hvis AfD’s tankegods føres ud i sin yderste konsekvens. Det gør AfD så ikke som parti.

Men det gør de vælgere, partiet appellerer til. Deres ryg er ikke knækket af Auschwitz.

peter.wivel@pol.dk

mandag den 23. maj 2016

Om mændene og kvinderne fra træerne!

http://nyheder.tv2.dk/politik/2016-05-18-soeren-espersen-vil-ikke-undskylde-neger-ligger-dybt-i-mit-vokabularium
Det er sjældent jeg ser mig tilbage over skulderen og tænker synderligt over de ting og de flabetheder og finker der ryger af panden i debatten her på FB og andre steder.
Men følgende kommentar til Espersens udsagn: " 'Neger' ligger dybt i mit vokabularium", ja så dybt så han fulgte op med, at man jo også "omtaler Obama, som den første neger i det amerikanske præsidentembede", så og sige minuttet før samme Obama selv fjernede ordet fra det amerikanske vokabularium(!), se det kalder på en overvejelse eller to:
"Manden er så plat og primitiv, så hans vokabularium næppe er udskiftet de sidste 50-60år - Det var dengang sorte havde særlige pladser i busser og specielle off. toiletter i USA samt dengang Apartheid havde kronede dage i Sydafrika. 'Orangutangen' her er ikke hoppet ned fra det træ endnu og kommer næppe til det i det her liv!"
Lidt grove løjer kan man mene og ret beset, er der jo ingen grund til Garp, at overfalde manden fordi han snakker, som han har forstand, følelser og empati til, vel!
For dybest set er det vel sådan, at enhver generation siden menneske tidernes morgen har haft en vis procentdel, med et slag på tasken sådan omkring fast en 20% fra meget forskellige sociale lag, som det hedder i dagens vokabularium, der i den sære mentale blanding af IQ og følelser, har været ude af stand til at bevæge sig mentalt, sprogligt og i handlinger bare en anelse udover, hvad der har bundfældet sig de første, skal vi sige 10-15år, lidt forskelligt afhængig af opvækst og dna, af disse menneskers liv. Og det skal man jo sådan set ikke klandre disse mennesker for, altså at de også, som os andre, taler og handler, som de har forstand, følelser og empati til. Fred være med det og med dem.
De var, for nu at sige det på en måde, som jeg tror, selv Espersen forstår, tilbage ved menneskehedens start aldrig kommet ned fra træerne, hvis ikke de bare havde fulgt trop og med som det tynde øl så at sige, men af sig selv og egen tilbøjelighed var de blevet siddende deroppe til evig tid. Nu kom de så med ned trods alt, men har lige siden fra generation til generation gentaget samme øvelse, at billedlig talt insistere på vedblivende at blive siddende i træerne i en tilbagevendende uendelig båndsløjfe.
Helt til vi nu når frem til vor mand her Søren Espersen, der på det sproglige plan i det mindste indrømmer, som jeg skrev, at han stadig sidder oppe i træerne fra 50'erne og tidligere. Vi andre kan så tilføje, at det jo også gælder mandens politiske holdninger og handlinger.
Se det her gjorde jo sådan set ikke noget og var til at leve med og ikke nogen grund til at hænge manden og hans fæller ud til tørre på snoren, hvis IKKE det lige var fordi, vi lever i en tid, som ofte før og senest for en 80 år siden, hvor store dele af den resterende befolkning pludselig tror og agerer som om, manden og kvinden fra træerne er en fremtidens m/k, som man skal følge, lytte til, respektere, snakke efter munden og handle efter som en anden Anders Fogh Rasmussen, Løkke, Støjsenderen og nu minsandten også Mette Frederiksen og Sass Larsen her til lands.
Men igen i det store perspektiv gjorde det såmænd heller ikke noget, hvis det ikke lige var fordi det store udland efterfølgende på samme vis mente, at det her lille 'lorteland', som Buster sagde, skulle man abe efter og følge i Europa og USA og dermed abe efter tiderne fra for 80år siden.
Se så bliver det først farligt, når man "world wide" så at sige begynder at følge trop, og tror m/k menneskene fra træerne er nogen, der er værd at lytte til og følge på endnu en tur ned i et menneskeligt helvede. I stedet for bare at efterlade dem tilbage i træerne og vente på, at de som sædvanlig følger efter, når andre tager fremadrettet humane initiativer og ansvar og finder nye veje og løsninger for menneskeheden og dens problemer, som IKKE indebærer at hoppe tilbage til træerne igen!
Bare se hvordan dem fra træerne nu er blevet "feminister" med tilbagevirkende kraft så at sige og som de sidste dages hellige - altså når det gælder muslimer, så det er næppe, fordi de forstår det, tror jeg, men fordi de har fået det lært udenad formodentligt!

Griskhed og fascisme forenet igen!Det er grotesk det her, men lad os nu et øjeblik se, hvordan det her galehus, som jo kun er eksempler i en alenlang række, hvor 62 personer på verdensplan ejer lige så meget som 3½milliarder mennesker tilsammen, og slet ikke er gift for kapitalismen men selve dens sjæl sammen med klimakatastrofen, bliver grebet an i dagens Vestlige verden inklusiv Danmark!
http://politiken.dk/oekonomi/gloekonomi/ECE3021209/62-personer-ejer-lige-saa-meget-som-35-milliarder/
Jo først så sørger kapitalens politiske lakajer fra regeringer og omegn for, at "skattevæsenet" gennem årtier udsultes og lægges for had, så der ligesom er redt op til, at de hersens styrtende rige "svin", yderlige kan supplere deres grådighed med skattely, skattesvindel mv. uden at blive opdaget inden - samme politiske lakajer så får lovliggjort svineriet!
I DK har dette udviklet sig så bizart, at det for mere mistænksomme eller konspiratoriske sjæle kunne ligge lige for at spørge om, og hvor meget de involverede politikere og topembedsmænd selv har fået ud af svindelen og/eller for at se gennem fingre med cirkus'et og derefter lade mere underordnet personale i skat betale prisen og tage hele ansvaret, mens toppen dækker over hinanden i et forløb, der er en bananrepublik værdigt!? (se bl.a. Politiken søndag 22/5)
Dernæst sørger DF og de højreradikale overalt i Europa og USA for at holde os hen med flygtninge, udlændinge, islam snak, altså for at finde syndebukke, vi eller rettere nogen af de værste af os kan sparke nedad på, i stedet for på de skyldige, som vi i stedet lærer at "slikke i røven". Det hele fuldstændig som et spejl af, da jøderne blev datidens syndebukke for et økonomiske liberalistisk system, der var brudt totalt sammen i 1929!
Således ser vi (Politiken søndag) en Thulesen Dahl (DF) hylde den fascistoide højreradikale Putin, når russerne nu også har erstattet eller rettere suppleret deres historiske anti-semitisme og jødehad med ditto muslim had.
Og i Østrig stemmer halvdelen af befolkningen på en nazi kopi som landets præsident og går samme vej som det fascistoide Østeruropa og Front nationale & Co. i Vesteuropa:
"Når der er noget særligt at fejre, hvilket der efter alle meningsmålinger at dømme bliver søndag, stikker Norbert Hofer en blå kornblomst fra den righoldige østrigske natur i sin jakkes revers. Umiddelbart en smuk og uskyldig gestus, hvis ikke lige netop den blomst er et symbol fra nazitiden.
»Det forbudte nazistparti i Østrig brugte kornblomsten som sit hemmelige, illegale signal og symbol indtil 1938, da Nazityskland annekterede Østrig. Derfor er det et af de mange nazistiske symboler, Frihedspartiet og Norbert Hofer har brugt i kampagnen på at få ham valgt til Østrigs næste præsident«, siger Josef Mitterer."
http://politiken.dk/udland/ECE3213656/sejr-til-hoejrefloejen-baner-vejen-for-kujonerne/
Og som sidste skud på nazi stammens genkomst ser vi et voksende Aternative für Deutchland(AfD) genoptage den gamle nazi politik og ideologi i Nazisvinenens hjemland! (læs Peter Wivel i søndags Politiken).
OG sammen med DF og de højreradikale som deres fineste allierede står som førhen de liberalistiske galninge fra LA, Cepos, Saxo bank og omegn her til lands - og med partiet Venstre og dets lusede regering på bagsmækken, som med det blålysende markedsvanvid i øjnene, messer mere marked, mere marked som løsning på ALLE problemer, som det selv samme marked har skabt med rablende økonomisk ulighed, kriser, arbejdsløshed, udbredt fattigdom, 'working poors' med eller uden ble på i arbejdstiden og galopperende klimakatastrofe. Altså at alt fra vugge til grav skal kunne smides ud på markedet og underlægges udbud, efterspørgsel pris og penge!
Det er her vi, eller rettere nogen af (de værste) af os lærer at beundre, krybe for og slikke "de rige svin i røven" i stedet for at sende dem på røv og albuer i fængsel og lignende.
OG husk nu og glem endelig ikke Lars Seier Christensen i hans skattely i Schweiz, der tager fra sig selv til andre, fordi som bekendt tyv tror, hver mand stjæler, og derfor kalder "den lille snog" andre (FN inklusiv dets formand Lykketoft) for "gennemkorrumperede, virkelighedfjeren, ødsle, uvidenskabelige, utroværdige og utidsvarende".
Så "Vi savner dig faktisk overhovedet ikke" Seier, med mindre selvfølgelig vi kan få buret dig permanent inde her til lands! (Politiken søndag).

http://politiken.dk/debat/klummer/Marcus_Rubin/premium/ECE3216789/griskhed-i-toppen-smadrer-samfundet/
Marcus Rubin: "Her er en historie fra det virkelige liv i dagens Danmark. Vagn Thorup er en dansk advokat, der i mange år har siddet i toppen af samfundet. Han har været partner i Kromann Reumert, et af landets største og mest anerkendte advokatfirmaer og medlem af talrige bestyrelser. En af dem er den bornholmske fond Direktør J.P.A. Espersen og Hustru, Fru Dagny Espersens Fond. Fonden ejer gennem en anden fond fiskeri-virksomheden A. Espersen, der produceret frosne fisk.
Vagn Thorup sidder bestyrelsen for begge fonde og fik for et par år siden i den ene bestyrelse vedtaget et såkaldt incitamentsprogram for medlemmerne af den anden bestyrelse, som ville indbringe ham personligt 20 millioner kroner. Til sammenligning uddeler fonden ifølge Berlingske omkring 3 millioner kr. årligt til de velgørende formål, som er dens erklærede eksistensbegrundelse.
Det var så ekstremt, at Henrik Espersen, barnebarnet af fondens stifter, alarmerede Erhvervsstyrelsen, der erklærede incitamentsprogrammet ulovligt og i meget klare vendinger opfordrede bestyrelsesmedlemmerne bag det til at gå af. I midten af maj gjorde Vagn Thorup så det, men nåede lige at få 2 millioner kr. med sig ud ad døren som et ’ekstraordinært vederlag’. Så måtte de trængte fiskere på Bornholm, som fonden blandt andet støtter, klare sig med lidt mindre fremover. Udefra set er det åbenbart, at Vagn Thorup har mistet sit moralske kompas. Hvordan kan man mene, at det er rimeligt at få 20 millioner i gage fra en velgørende fondsstruktur, der årligt uddeler omkring 3 millioner kroner?
Og hvordan bliver man så skamløs, at man napper et par millioner kroner som afskedssalut efter at være blevet nærmest fyret af myndighederne for sin grådighed?
Det er selvsagt umuligt at sige præcist, men Vagn Thorup er bare et lille eksempel på den ekstreme grådighed, der gennemsyrer samfundet.
Forleden kom nyheden om, at de bedst lønnede ledere af kapitalfonde i Amerika i 2015 havde tjent omkring 1,7 milliarder dollar per næse.
Det er så enormt et tal, at det er vanskeligt at fatte helt. I danske kroner er det omkring 11 milliarder kr., og betyder, at finansfyrsterne hver eneste time året igennem har tjent omkring 1,2 millioner kroner.
Har man en løn på en halv million kr., vil det tage 22.000 år at tjene det samme, omkring dobbelt så længe som den menneskelige civilisation hidtil har varet. Man skal ikke være socialist eller ekstremist for at mene, at lønninger i den størrelsesorden er absurde og tegn på, at noget er gået helt galt i fordelingen af samfundets goder.
Og det er denne afsindige grådighed, der i stigende grad gennemsyrer den vestlige verden, og som på en eller anden måde mentalt siver ned til folk som Vagn Thorup. For han er bare endnu en, der forsøger at udnytte sin position til at mele sin egen kage.
Noget er gået helt galt i fordelingen af samfundets goder. Før eller siden risikerer griskheden at få hele systemet til at falde fra hinanden
Erhvervslederen Eivind Kolding har i løbet af de sidste tre år fået 43 millioner kroner for at blive fyret to gange – først fra Danske Bank, derefter fra Novo. Småpenge i forhold til de 73 millioner kroner, som Novos tidligere topchef Kåre Schultz tog med sig som afskedsgave, da han året før forlod virksomheden.
For slet ikke at tale om direktøren for Nets – det selskab, der står for Dankort og den slags – der ifølge Børsen personligt står til at score op mod 700 millioner kroner, når virksomheden bliver børsnoteret. Gode penge for et par år med at strømline en virksomhed, der vel ret beset på mange måder er opbygget over årtier af hele Danmark. Og sådan kører rouletten videre i den hæsblæsende globale kapitalisme. Til dem, som har, skal mere gives, og imens bliver de menige ansatte på kyllingeslagterier i USA så hårdt presset på jobbet, at de skal gå med ble, fordi de ikke får tid nok til at komme på toilettet.
Det er fuldkommen forrykt, og før eller siden risikerer griskheden at få hele systemet til at falde fra hinanden.
Det er allerede ved at ske. Ifølge en meningsmåling foretaget af Harvard University dette forår er et flertal af alle amerikanere mellem 18 og 29 år nu ikke længere tilhængere af kapitalisme. Ikke så underligt, når en enkelt kapitalfyrste tjener mere end indbyggerne i en mellemstor dansk by, og rettens vogtere flår de godgørende fonde, som de skulle beskytte."
http://www.garps-verden.com/2011/10/advarsel-den-liberalistiske-ideologi-10.html

torsdag den 12. maj 2016

Støjsenderen, Aamund, Espersen og hønen og ægget! Opdateret 21/5-16

21/5-16:  http://www.b.dk/globalt/obama-har-hoert-det-der-var-meget-meget-vaerre
Ja så er det vist heller ikke værre - og dog som Poul Høi siger: "En hvid mand, og især en hvid mand fra et fremmedkritisk parti, kan sagtens sige »neger« og mene det slemme n-ord, bl.a. fordi hans tilhængere hører ét og forstår noget andet."
Og her er vi igen ved hønen og ægget, der her med garanti taler til og forstår hinanden i al deres småinfame mentalitet, de sidste 15års politiske og småracistiske DK historie anført af DF in mente.
Og således kommunikerer Espersen, DF og det der er værre fint med deres tilbagestående vælgere, der næppe heller åndeligt talt er kommet ned fra træerne endnu!

http://nyheder.tv2.dk/politik/2016-05-21-espersen-giver-intet-for-kofods-forklaring-som-akkari-og-de-andre-imamer
Søren Espersen: "Det er, som Akkari og de andre imamer gjorde, da de rejste rundt i verden og svinede Danmark til under Muhammed-krisen. Kofod sviner også Danmark til nu."
Et er, at Jeppe Kofod er en klaphat, der spiller "nyttig idiot" for Espersen og DF i denne sag!
Noget ganske andet er, at vi andre ordentlige mennesker nu igen skal tages til indtægt for Espersen og DF undermålernes småracisme og tølperagtige udsagn og politik, der mest af alt minder om noget, der ikke er hoppet ned fra træerne endnu.
I forhold hertil og DF tilsviningen af det ordentlige Danmark, jamen så er Akkari & Co. ren søndagsskole!

19/5-16: https://www.youtube.com/watch?v=DW97lBK8HQE&feature=share
Ifølge Asger Aamunds egen logik, så er han højreradikal, eller det der er værre - gæt selv!
I hans univers om andre mennesker, her muslimer, som jøderne "smagfuldt" nu bruges til at udstille som - ja nutidens 'jøder', eksisterer kun islamisme og islamister ingen andre muslimer, de har intet at sige, de er umælende 'får' helt i lommen på diktatoriske islamister og/eller terrorister.
På samme måde med Aamund og hans 'tro', den eksisterer ikke, kun hans højreradikale sekt, som han er totalt underlagt, men ikke som umælende 'får' men som en af dens 'hadprædikanter'!
Også her er det spørgsmålet om hønen og ægget, hvem der kommer først, disse højreradikale politikere og/eller prædikanter eller vælgerne, der plaprer ud med de samme dumheder, altså hvem efterplaprer hvem?
Aamund der her bekvemt bruger jøderne som bevis, røgslør og rambuk mod muslimer for ikke at parallellen til forne tiders jødehad og jødeforfølgelser skal blive åbenlys, eller de vælgere der rasende, forarget osv. afviser den samme åbenlyse parallel med, det er noget helt andet - påståes det, hvilket det jo ikke bliver mere rigtigt af!

 18/5-16: http://nyheder.tv2.dk/politik/2016-05-18-soeren-espersen-vil-ikke-undskylde-neger-ligger-dybt-i-mit-vokabularium
Olé Pedersen: "Den udenrigspolitiske ordfører fra DF og tidlige Nazipartimedlem, Søren Espersen, har lige været ude at bruge ordet Neger. Som alle ved en nedsættende bemærkning, men her nok ment med slet skjult dobbeltbetydning. For det første afleder han debatten fra substansen, og taler i stedet om han er farveblind og prøver at være morsom.. Han spør om vi nu ikke skulle prøve at få sommerhumøret på. For det andet fisker han i de rørte vande, der er hans racistiske partis vælgergrundlag. Og værdigrundlag. At han også er Zionist og til enhver tid har forsvaret og vil forsvare Israel forbrydelser gør billedet af dette fremtrædende DFmedlem komplet."

Jamen sådan kan man jo også se på det og sige det rammende!
Poya Pakzad "Jeg har ikke rigtigt forstået "neger-debatten." Selvfølgelig skal racister have ret til at sige neger. Ligesom alle ved, at DF er et racistisk parti, som ej kunne blive mere racistisk af, at en af deres talsmænd siger neger, vel? Det er jo forventeligt fra et racistisk parti. DF kunne ikke blive mere racistisk, om så Pia og Søren malede sig sorte i ansigtet og dansede samba til Fela Kuti. Selvfølgelig må racister sige "neger." De er jo racister."

12/5-16: Det er vel det gamle spørgsmål om hønen og ægget. For hvad kommer først en idiotisk politiker som Støjsenderen eller de tumper der vælger hende?
Her er det ganske almindelig kriminalitet forklædt i religiøse gevandter, der af en klam minister bliver taget på ordet og gjort til et muslimsk problem, som klammo her så udnytter til at kapre stemmer på!
Og hvor en Pia Olsen Dyr fra SF ikke er meget bedre, som om disse gangster metoder har en skid mere med Sharia og Islam at beskaffe end mafia uvæsenet i USA og Italien har at gøre med, at gangsterne der er kristne katolikker!
På samme vis som jeg har oplevet at vælgere, jeg kender, kan finde på at gøre almindelige arve konflikter, hvor muslimer opfører sig idiotisk, ligesom en helvedes masse mennesker "world wide" desværre gør i de situationer, men hvor det så pludselig bliver udlagt som et problem, der skyldes at de pågældende er muslimer!
Sådan skabes et gensidigt voksende idioti i det her land og i Europa bredt, på samme måde som de islamistiske fascister og de fascistoide, højreradikale nationalistiske galninge gensidigt styrker og holder hinanden i live!
Og hvor almindelige ædruelige borgere som Olé Pedersen her snart ikke kan få ørenlyd i galehuset!

Olé Pedersen:
Ku' Inger da ik´snart knytte kaje. Der er tale om helt almindelig kriminalitet, der skal bekæmpes på præcis samme måde som tilsvarende forbrydelser begået af rockere. Det er muligt forbryderne forsøger a trække sig bag religiøse fraser, men afpresning er afpresning og en helt traditionel forbrydelse. Nogen har forsøgt at true sig til penge på værste Rockermaner og i d f misbrugt Koranen i almindelighed og alm muslimske medborgere i særdeleshed.
Står der noget i Biblen om, vi skal bombe løs I Mellemøsten. Eller forskelsbehandle mennesker i Jesu navn, når de kommer hertil? I øvrigt er kriminaliteten gennem en længere årrække lavere end nogensinde.
Så måske var det en god ide at gå efter den økonomiske kriminalitet, og bruge noget af overskuddet til at bekæmpe den kriminalitet, der nu er. Det kunne også være at lukke nogle af alle de stærkt racistiske Facebooksider der florerer frit.


Inger Støjberg
Til jeg unge indvandrere, der hærger et område på Nørrebro: Opfør jer ordentligt! I bor og lever i verdens bedste land. Mulighederne ligger lige for fødderne af jer. Så STOP jeres hærgen, trusler og råberi!
Og så lige til sidst: I går tilsyneladende og hævder, at det er en Sharia-zone. NEJ det kan jeg garantere jer for, at det ikke er og aldrig bliver! Og I er sådan set ret heldige med, at det ikke er en Sharia-zone, for I får en fair rettergang, når politiet får fat på jer.
Jeg besøger i øvrigt selv Mucki Bar i eftermiddag.

torsdag den 21. april 2016

Politisk dagbog april 2016

Epilog 08/5-16: http://politiken.dk/debat/profiler/marlenewind/ECE3192949/uduelige-ledere-og-medier-er-ved-at-oedelaegge-europa/
Helt enig med Marlene Wind, altså bortset fra at hun igen, igen undlader at adressere hovedproblemet for EU, at man helt har adopteret den neoliberalistiske økonomiske politik før under og efter kollapset 2008!
Man kan så sige det også skyldes "Uduelige ledere og medier", men mere præcist var det vel at sige, det skyldes en uduelig politik, som politikere bredt har ført OG fået opbakning til af et vælgerflertal.
Men med den forudsigelige tilføjelse, at 'side-effekten' af liberalistisk økonomisk politik som i 30'erne er og bliver nationalkonservatisme, rendyrket nationalisme og genopblussen af den europæiske syge, som det højreradikale vanvid i form af totalitære træk, hvad enten det så bliver gentagelser i ændret form af fascisme, nazisme og stalinisme eller et ny-udviklet totalitært mareridt nu kombineret med islamistisk fascisme med forudsigelige gentagelser af de nationalistiske krige i Europa! Europa har som bekendt tidligere frådende kastet sig over og ud i krige for mindre end det nuværende flygtninge problem!

I samme avis beskriver Rasmus Willing mesterligt hvordan denne liberalistisk baseret totalitære udvikling breder sig ned i alle samfundets porer som Konkurrencestat.
En udvikling som ifølge borgerlige politikere som den tidligere videnskabsmand Ove Kaj Pedersen og den konservative Michael Ziegler imidlertid kun går for langsomt set fra deres plads som hadprædikanter overfor offentlig ansatte og bærere af totalitarismens moderne form.

Og forleden: En film om systemet "Markedets lov", som gør folk til småpsykopater og fremmer og nu igen som i 30'erne slår ud i højreradikal (og nu yderligere islamistisk) fascisme og ivrigt og især støttes af politiske psykopater fra LA til CEPOS!
Hør og se dem, en glatslikket politisk spejderdreng som Mads Lundby Hansen, en Anders "se det glade markeds vanvid i mine blå øjne" Samuelsen, en gammel selvpromoverende politisk plattenslager som Asger Aamund eller den rendyrkede finanskapitalistiske udbytning hos Saxobank!
Alle kværne de uafladeligt om markedets lyksaligheder og velsignelser samt udbredelse til alle menneskelige relationer fra vugge til grav, så alt kan gøres op i udbud, efterspørgsel, pris og penge!
For 'Markedets lov' "er en syrebrændende strukturel kritik af, hvordan markedsmekanismerne for længst har mistet sin sidste rest af humanitet. At markedets lov ikke er skrevet af og for mennesker, men af og for udbyttere. Og under den knuses og udnyttes langt de fleste."
http://politiken.dk/…/chefer-kraenker-kritikere-i-den-offe…/
http://politiken.dk/…/forkaelede-offentligt-ansatte-kan-un…/
http://politiken.dk/…/det-er-en-myte-at-offentligt-ansatte…/
https://www.information.dk/kultur/anmeldelse/2016/05/naadesloes-film-naadesloest-system?utm_medium=social&utm_campaign=btn&utm_source=facebook.com&utm_content=tp
http://www.garps-verden.com/2011/10/advarsel-den-liberalistiske-ideologi-10.html

Så slutter vi måneden af med maner:
30/4-16: http://politiken.dk/debat/ECE3182671/forkaelede-offentligt-ansatte-kan-underminere-velfaerdsstaten/
Skal vi ikke bare sige det, som det er:
Ove Kaj Pedersen fra knastør professoral videnskabsmand og djøf'er - læs blot Konkurrencestaten - til borgerlig politisk charlatan!
Politiken behøver altså ikke at bruge mere end en hel forside til denne rullende båndsløjfe af borgerlige politiske idiosynkrasier.
Synd bare at manden åbenbart har lokket S med på galejen!

http://politiken.dk/debat/ECE3076085/det-er-en-myte-at-offentligt-ansatte-er-vildt-stressede/
I forlængelse af vor ven forhenværende videnskabsmand nuværende borgerlig politiker Ove Kaj Pedersen, har vi her en mand K borgmester og formand for KL’s løn og personale-udvalg Michael Ziegler, der lider af det gamle overlæge syndrom.
Ziegler mener:»Der er forskel på at have stress og at have travlt, men det bliver ofte blandet sammen."
Se det ved forskerne, der laver stress undersøgelserne, ikke iflg. Ziegler.
For slet ikke at tale om de offentlig ansatte, der tror de har stress, fordi de har lidt travlt, igen iflg. vor ekspert Ziegler ud i socialpsykologi.
Altså hvad er forskellen på Vorherre og 'overlægen' Ziegler? Jo Vorherre ved godt, han ikke er overlæge!


26/04-16: https://www.information.dk/moti/2016/04/haardt-vaere-hvid
En indrømmelse!
Så skete det igen, jeg kunne mærke det boble og syde først langsomt, så voldsommere gennem læsningen for endelig at eksplodere i hvidglødende raseri og rødglødende had ved den ultimative sætning sidst i artiklen: "Efter det voldsomme udfald mod Bouteldja, der straks efter tv-udsendelsen blev tiljublet på diverse højrenationalistiske internetsider:.."
De sataner er alle vegne tænkte jeg og breder sig som ugræs over hegnet, og bliver fodret i en uendelighed fra højre til venstre i Frankrig, EU og her til lands nu også af S-SF, de skulle satanedeme ha sku de.....!

"Ikke desto mindre beskyldes hun (Bouteldja) for racisme, fordi hun formaster sig til at adressere en privilegeret ’hvid race’.
Ligesom hun beskyldes for misogyni, fordi hun kritiserer en hvid feminisme, som stigmatiserer hele fremmede befolkninger, typisk arabiske, som tilbagestående.
Guénolés humanistiske centrumvenstrefløj afskriver derimod racebegrebet som noget, der hører fortiden til. De ser det som progressivt og antiracistisk at benægte, at der eksisterer forskelle. Og debilt nok forveksler de det at tale om racer og racialiserede forestillinger med at være racist.
Når Guénolé hævder, at race som produkt af historien og magtrelationerne ikke findes, gør han systemet uangribeligt – og dermed sikrer han netop racismens fortsatte eksistens, påpeger Bouteldja. Under dække af smukke lighedsprincipper har disse gode humanister skjulte narcissistiske tilbøjeligheder over for hvide mennesker, mener Bouteldja. Derfor stresser det dem simpelthen at blive adresseret som ’hvide’.
Efter det voldsomme udfald mod Bouteldja, der straks efter tv-udsendelsen blev tiljublet på diverse højrenationalistiske internetsider, blev hun forsvaret af sin forlægger, Eric Hazan.
Han spurgte, hvorfor det kun er Bouteldja, som er mål for disse hadefulde angreb, når så mange andre tidligere på samme vis har kritiseret postkoloniale racisme. Det skyldes ifølge Hazan, at hun ikke forbliver på sin anviste plads i racehierarkiet.
»Når jeg bliver anklaget for alverdens vederstyggeligheder, så bliver jeg i virkeligheden anklaget for noget helt fundamentalt: ikke at blive på min tildelte plads, min plads som underdanig indfødt,« har Bouteldja tidligere sagt.
Det er ifølge Hazan den racistiske logik, der får Thomas Guénolé til at fare i flint.
»Houria Bouteldja er kvinde, hun fremtræder nobel og stolt, hun har ordet i sin magt, og så er hun tilmed araber. Og det er åbenbart for meget. Hun affinder sig ikke med at holde sig inden for sin anviste plads i samfundet, hun bryder det sociale magthierarki. Kort sagt, hun stikker snuden for langt frem,« skriver han og sætter spørgsmålstegn ved, om ytringsfriheden nu også er lige for alle i dagens Frankrig." (Citat Slut!)

Nå så tog jeg min medicin igen, jeg er jo i en alder, hvor det at slå en flue ud af kurs er en næsten uoverkommelig opgave, som fast består i Stones, Pink Floyd eller hård 50'er Rock på CD afspilleren og så endnu en meget langsom frydefuld genlæsning i Politikens Verdenshistorie bind 18 fra s.247-55 Barbarossa-felttoget og s.285-90 Fra Moskva til Stalingrad.
Langsom og frydefuld på trods af de enorme racistiske Nazi-forbrydelser mod de slaviske folk - (og Holocaust)-, fordi jeg ved hvordan det ender!
Jeg ved det, det er hele pointen og dermed medicinens lindrende virkning.
Og så gjalder trompeterne og kavaleriet kommer s.285:
"Den russiske modoffensiv december 1941 til marts '42 havde givet tyskerne et chock. Ud af ingenting, forekom det, havde russerne kastet veludrustede og kampfriske sibiriske tropper ind i et modangreb, der fuldstændig tog pusten fra de udmattede tyskere" Situationen ændredes "totalt ved Zjukovs modangreb. Den tyske værnemagt tab var enorme. Henved en million mand måtte anses for tabt." Selv om tyskerne "kunne genoptage kampen og stabilisere fronten, blev Moskva-offensiven et slag, som tyskerne aldrig forvandt."
Sådan, puha, ro på. Men, men hvem skal tage sig af dem idag og knække ryggen på uhyret, når der ikke er et totalitært stalinistisk diktaturregime til at yde den helt afgørende hovedindsats og støtte til de svækkede demokratiske kræfter - overfor nutidens højreradikale psykopater i et nyt(?) kapitalistisk neoliberalistisk mareridt og med fascistiske islamister på den anden front!
Putinregimet vil nærmest være ideologiske backup for de højreradikale, men det vil blive overstyret af russisk nationalistiske interesser, og dermed blot være en (stor)spiller i et nationalistisk genopstanden og totalt splittet Europa.
Risikoen for kaos og nye krige i Europa a la dagens Mellemøsten kommer IKKE fra de magtesløse islamistiske galninge, og slet ikke fra det store flertal af fredelige muslimer, men fra det indre nationalistiske og højreradikale Europa selv, herunder DF&Co. i DK!
That's the main problem!

http://politiken.dk/debat/kritikerskolen/ECE3175150/hvis-ikke-sf-var-her-ville-venstrefloejen-udelukkende-bestaa-af-jubelpluralister/
Der er noget, jeg ikke helt forstår.
Vil SF fjerne starthjælp og kontanthjælpsloft, fordi at gøre folk fattige ikke er vejen frem. For derefter at fjerne kontanthjælpen for indvandrerkvinder og her så genbruge fattigdom som vejen frem?
Og de krav der stilles til kontanthjælpsmodtagere gælder de ikke allerede for indvandrerkvinder eller sorte, eller muslimer eller rødhårede? Hvad f..... er det SF sådan helt konkret vil gøre yderligere - andet end føre DF symbolpolitik?
Nå men der er intet nyt under solen. S bruger velfærdsstatens såkaldte skrøbelighed som rambuk for at følge i røven på DF's symbolpolitik, og sågar forsøge at overhale V-regeringen højre om på flere strækninger, og nu følger SF i samme spor blot med feministisk hensyn til indvandrerkvinder som rambuk!
Men man kan sætte ølse for og ølse bag pølsen beholder dog sin svinske smag!

Juma Kruse​: "Jeg ved ikke, om SFerne selv er klar over det, og kan se det, men i indlæg som dette viser de selv højredrejningen.
Når en SFer (eller andre) føler trang til at bruge udtrykket "jubelpluralister", så ved man med det samme hvilken retning politikken bevæger sig.
Og så er følgende sætning virkelig spøjs: "Eller er det måske i virkeligheden kun jeres egen samvittighed, I køber fri?".
Vores egen samvittighed? Hvis ikke vi skulle navigere efter vores egen samvittighed (som så kan have rod i et værdigrundlag), hvad skulle vi så navigere efter?"
Ja og MF'ere er endda forpligtet hertil af Grundloven, men den skal jo også udfordres iflg. Løkke&Co.
Og mærkeligt iøvrigt at S-SF bekymringen ikke gælder demokratiets og lighed for lovens skrøbelighed!
Jeg har uden resultat forsøgt hos SF (Karsten Hønge​ & Co.) flere gange at få svar på dette samt i en lidt anden formulering:
Hvad er problemet med at stille krav om arbejde eller uddannelse til alle på kontanthjælp idag?
Nej vel det kan allerede ske inden overfor gældende lovgivning, så vidt jeg ved, og skal uddannelse nyde fremme overfor kravet om arbejde, så er det vel ikke en trussel men et tilbud om/via forbedret lovgivning?
Så hvorfor, for tredje gang uden svar, skal det så fremstilles som en trussel mod indvandrere med bål og brand?
En stråmand SF stiller op og/eller leflen for DF xenofobisk symbolpolitik og 'dumme' quick fix uden virkning overhovedet ikke sandt, intet andet!
Det eneste der kommer ud af det er endnu et mentalt overgreb på muslimer og indvandrere generelt! Så velkommen i klubben SF, I er ikke alene, som det desværre fremgår i dette i enhver forstand miniput land!

http://politiken.dk/udland/fokus_int/fokus_IS/ECE2643302/ny-bog-afsloerer-islamisk-stats-hemmelige-masterplan/
Et et år gammel genoptryk til alle dem, der mener IS er opstået som en slags muslimsk religiøst vanvid, samt til de idioter i DF og omegn, der yderligere mener, at DK med AFR (det er Fjogh!) og DF i spidsen ingen andel har i IS opståen, krig, flygtningestrømme mm!
25/04-16: https://www.information.dk/moti/2016/04/things-fall-apart-the-centre-cannot-hold
Jamen det er jo ikke så svært at skrive fremragende artikel, når analysen passer så fint ind i ens egen vurderinger af udviklingen siden 80'erne og tidens trend!
Se: http://www.garps-verden.com/2011/10/advarsel-den-liberalistiske-ideologi-10.html
http://www.garps-verden.com/2008/01/nyfascisme.html

24/04-16: https://www.dr.dk/tv/se/debatten/debatten-2016-04-13?app_mode=true&amp%3Bplatform=android&amp%3Bpersonalization=true&amp%3B%3F#!/00:00:00
Så lykkedes det i en time lang kværnen og snakken i munden på hinanden, at snakke topskattelettelser ved LA, og de store flygtningeomkosninger ved DF samt effektiviseringer af den offentlige sektor, uden at nogen overhovedet bare en enkelt gang nævnte Panama skattely og al skattesvindelen samt den katastrofale ineffektivitet, og det der er værre, i skatteforvaltningen ved skatteopkrævningen!
Jamen er det ikke mageløst! Men årsagen ses fint som en forlængelse af dette:
https://www.information.dk/…/04/skatteundragelsens-apologier
https://www.information.dk/indland/2016/04/riges-univers-spekulation-god-moral

22/04-16: http://lokalavisen.dk/pernille-skipper-hvad-fanden-er-det-for-noget-sexistisk-lort-/Politi/20160421/artikler/160429830/1265
Sådan Pernille Skipper! Hvad fanden er det for et retssystem, der forsvarer sexistisk voldspsykopati!
Der er mange likes til Pernille Skippers opsang her!
Men jeg mangler alle "nyfeministerne" med DF koryfæerne Tullemanden, Pia Kjærsgaard og Martin Henriksen i spidsen!
Hvor er I henne "små venner"?
Uh, uh DF hvor er I henne?
I plejer da ikke lade jer forstyrre af, at retten har talt!

Intet nyt under solen, her Hegel for nærmest præcist 200år siden:
"Manglende adgang til de arenaer, hvor anerkendelse opnås og selvrespekt dannes, skaber ifølge Hegel grobund for en »pøbelmentalitet« i form af »et indre oprør mod de rige, mod samfundet, mod regeringen«.
Jo mere samfundet præges af det, Hegel kaldte den selvtilstrækkelige individualismes atomistiske ånd, jo mere vil de sociale og moralske bånd individerne og klasserne imellem svækkes – og der vil være øget risiko for, at de, der falder udenfor, tyr til vold ud fra en oplevelse af at være uden reelle muligheder og rettigheder. De har kun lidt at tabe. Volden tvinger det samfund, som ikke har brug for dem, til at se dem, om det så bare er for at slå dem oven i hovedet.
Sociologen Pierre Bourdieu tager tråden fra Hegels analyse op i artiklen ’Neoliberalismen eller forsøget på at virkeliggøre en utopi om udbytning uden grænser’ skrevet i 1998. Bourdieu kommer med følgende definition: Nyliberalisme er en dybtgående politisk diskurs, hvor målet er »den metodisk gennemførte destruktion af kollektiver«, for så vidt som de begrænser indførelsen af det rene markeds logik på alle centrale samfundsområder.
Der går en lige linje fra Bourdieus studier af nedtrapningen af den offentlige velfærds-, bolig- og uddannelsespolitik i Frankrig fra begyndelsen af 1990’erne i bogen ’The Weight of the World’ og til daværende indenrigsminister Nicolas Sarkozys svar på optøjerne blandt de unge indvandrere i Paris’ forstæder for 10 år siden: »Vi må spule afskummet væk fra gaderne!«. Elitestyrker udrustet med vandkanoner og tåregas blev sat ind mod de unge, der kastede med sten, knuste butiksruder og satte biler i brand.
De politiske, økonomiske og sociologiske grunde til, at de unge gik på gaden og greb til vold mod samfundets symboler og statens repræsentanter, blev overhovedet ikke adresseret af den politiske elite endsige fulgt op af tiltag for at give dem, der var faldet udenfor, en plads indenfor. Der blev sat ind med akutbehandling af symptomerne, men selve sygdommen blev ikke behandlet.
Nedbygningen af velfærdsstatens inkluderende ordninger og fællesskaber, som socialdemokraterne opnåede i årtierne efter krigen, har fået konsekvenser, som vi først nu ser, hvordan arter sig for den unge generation.
(Se: http://politiken.dk/kultur/boger/faglitteratur_boger/premium/ECE66231/nyliberalismen-er-en-naturkraft/)
Det nye i dag er, sammenlignet med situationen for et par årtier siden, at nyliberalismens evangelium har grundfæstet sig, og det gælder i hele Vesteuropa. I stedet for at skabe nye arbejdspladser, tilbyder staten jobsøgningskurser. Den opmuntrer altså til individuel konkurrence om et knapt gode i stedet for at gøre godet tilgængeligt for alle.
Når socialdemokratiske partier på hele kontinentet mister opbakning i en situation, hvor man kunne have forventet det modsatte, skyldes det, at socialdemokratierne stadig fornægter deres historiske ansvar for den nyliberale samfundsuordens triumf.
Nyliberalismens måske farligste last er, at den som ideologi er blottet for den selv samme evne, som den mener er borgernes fremmeste dyd, uanset reelle uligheder i magt og ressourcer: selvkritik. Kun ved at ændre fokus fra individ til klasse, fra værdi- og kulturbaseret forskellighed til socioøkonomisk ulighed, fra ytringsfrihed for den, som insisterer på retten til at krænke, til de marginaliseredes ret til de goder, som indtil for nylig var universelle i de europæiske demokratier, vil den gensidigt forstærkende tilslutning til jihad og antijihad blandt nyliberalismens sociale tabere kunne bremses.
Følgelig nytter det ikke at bilde sig ind, at jihadisme og antimoderne islamisme kan bekæmpes kirurgisk ved at opspore, anholde og straffe terroristerne og deres medhjælpere. For hver martyr, der vansmægter i et belgisk fængsel, kommer 10 nye til.
Når Hollande erklærer, at »vi er i krig«, akkurat som Bush gjorde i sin tid, gør han præcis det, IS håber på, som Nicolas Henin beskriver i bogen ’Jihad Academy’.
Man skal vide meget lidt om almindelige muslimers liv for at tro, at deres religion gør dem til potentielle selvmordsbombere.
Som alle andre er den almindelige muslim optaget af materiel tryghed, sine børns fremtid og social samhørighed.
En politisk ideologi og praksis, som ikke erkender det, vil høste, som den sår: Den vil selv skabe de monstre, den forsøger at bekæmpe." (Citat Slut!)

Som resultat af dette ses for eks den klare fascistoide udvikling i et Østeuropa, der aldrig har udviklet sunde demokratiske institutioner og fået gjort op med deres fascistiske, nazistiske og stalinistiske fortid og derfor nu gentager vanviddet anført af det nyliberalistiske udskud som den nye højreradikale pøbel. Se for eks. Politiken 21/4-16: "Private vagtværn og sheriffer jager udlændinge i Østeuropa" - og bakkes op af myndighederne - og opnår på denne perverse måde den anerkendelse af de liberalistiske magthavere de ifølge Bourdieu ellers mangler og higer efter - præcis som den nyliberalistiske magthaver Anders Fogh Rasmussen anerkendte DF ofrene her til lands!)

Det syntes altså som om kapitalismen og dens politiske lakajer vil genopfører 30'ernes fatale udvikling med nyliberalistisk økonomisk politik som kriseårsag (2008) og løsningsmodel samtidig med den igen skaber sin egen pøbel og»pøbelmentalitet« i form af højreradikale fascister med eller uden religiøs islamistisk iklædning. Men det afgørende er, at begge dele er udtryk for det samme, en reaktion på det nyliberalistiske helvede internationalt, og her til lands anført af psykopat ideologiens fremmeste bærere med skinnende, glasklare blå øjne af lysende markedsøkonomisk vanvid hos Liberal Alliance (LA)!
Her er hvordan det gik sidste gang denne galninge ideologi fremturerede:
http://www.garps-verden.com/2008/01/nyfascisme.html
http://www.garps-verden.com/2011/10/advarsel-den-liberalistiske-ideologi-10.html

18/04-16: https://www.information.dk/debat/leder/2016/04/sf-mest-alvorlige-trussel
Det er jo absurd - det her! At en såkaldt socialist skal belæres af en gammel konservativ som David Rehling om noget så banalt:
"Hun kunne som den største globale frihedstrussel have fremhævet den totale markedsgørelse, også kendt som neoliberalismen. Det er den, der skaber større ulighed, fastlåser undertrykkende sociale mønstre, gør lønmodtagere til daglejere, skaber vækstvilkår for radikalisering, herser rundt med syge, svage og arbejdsløse, dræner kulturlivet, kvæler den offentlige sektor i kontrol, udpiner naturen, belaster miljøet og gør klimaet ustabilt."
I stedet proportions forvrider POD populistisk helt a la DF og "i røven" som sædvanlig på S: »Radikal islam udgør i dag den mest alvorlige trussel mod vores samfund, frihed og fællesskab.«

15/04-16: https://www.information.dk/debat/leder/2016/04/terror-frihed
Nå så ser det måske ud til, man for en gang skyld får sin vilje - politisk!
https://www.facebook.com/jorgen.garp/posts/1002105196541069
Og det er jo altid rart, selv om det er en ubehagelig sag, man helst havde været foruden!
Men det afgørende poltiske problem på området er, at få isoleret galningene fra os "normale" - kristne, muslimer, jøder og ateister mv. Dvs få isoleret både de islamistiske terrorister og deres 'stenkastende' islamistiske bagland samt de højreradikale og deres xenofobiske og muslimhadende bagland.
Dvs også alle de idioter, der mentalt står i åndeligt ledtog med de islamistiske galninge ved at flytte kampen mod dem over til at omfatte alle muslimer, koranen osv.. Altså vore egne 'hellige krigere', for hvem det vigtigste er en religions/flygtninge konflikt, og deres største frygt er, at de islamistiske galninge isoleres fra normale muslimer, og dermed fratager dem selv det afgørende middel for egen muslim/flygtninge forskrækkelse og had!
Og her kan Søren Pinds "anti DF" tiltag være et skridt på vejen!

12/04-16: https://www.dr.dk/tv/se/deadline/deadline-2016-04-03
Efter Støjbergs forsøg på at afvise kendsgerningerne om flygtningelejren i Haderslev udelukkende med et tilstræbt karaktermord på Anne-Lise Marstrand-Jørgensen, så var det jo helt forventeligt, da hun nu ikke selv turde møde op og blive konfronteret med kendsgerningerne, at en af hendes stedfortrædende lakajer udelukkende ville fortsætte i samme spor med at gå efter kvinden i stedet for sagen, hvad enten han direkte og usmageligt og helt useriøst i forhold til substansen på alle måder gik efter hendens troværdig og/eller snakkede uden om ved bl.a. helt ynkelig at bringe sig selv i centrum, som Tarzan. Men det endte hver gang med ynkeligt a la nå da, da lille mand du har nok selv boet i teltlejr osv., stor dreng!

http://www.radio24syv.dk/udvalgte-nyhedshistorier/kendt-venligbo-overdriver-og-taler-usandt-om-flygtningelejr/
"Men Radio24syv kan doku­men­tere, at flere af Anne Lise Marstrand-Jørgensens påstande er kraf­tigt over­drevne eller deci­de­ret usande.
“Ver­den ser helt ander­le­des ud i for­hold til en række af de påstande fra Ven­lig­bo­erne, som vi er ble­vet præ­sen­te­ret for,” siger drifts­chef i telt­lej­ren Bir­gitte Guld­berg til Radio24syv."

Radio 24syv kan ikke dokumentere en skid rent ud sagt. Hvad f..... ligner det at komme rendende med en dokumentation, som består i at spørge dem, der har ansvaret for lejren, om de passer deres arbejde! Og intet andet, jamen det er da utroligt, at det skal gå for at være dokumentation!
"Sygeplejersker, driftsleder og embedslæge afviser alvorlig kritik fra forfatter og aktivist fra Venligboerne, Anne Lise Marstrand-Jørgensen. ”Verden ser helt anderledes ud,” lyder det."
Hedder det fra dem der har ansvaret for en ordentlig behandling af flygtninge inklusiv ansvaret for at sige fra over for politikerne - hvis de tør!
Er det ikke osse rigtigt, at I passer jeres arbejde er devisen tilsyneladende fra disse mikrofonholdere!
Det er vel det nærmeste man kommer en 'løgnefabrik' uden at være det i juridisk forstand!

11/04-16: https://www.information.dk/kultur/2016/04/ytringsfrihed-igen-igen
Yes, Yes og atter ... Jamen er der noget så herligt, som at høre og læse noget, man er så usigelig enig i helt oppe fra øverste etage og hele vejen ned i røvhullet? Nej vel! Bare indledningen her, hvor jeg'et inkluderer overtegnede i den grad:
"Jeg hører til det forstokkede segment, der stadig mener, at Muhammedtegningerne i sin tid først og fremmest var udtryk for et forsinket ungdomsoprør hos en flok dengser og flittigliser, der forsømte at slå sig i tøjret, da de faktisk var unge, men dengang var optaget af at please de voksne – ofte, men det vidste de jo ikke, til de voksnes ubehag. (..) Muhammedkrisen handlede ikke om ytringsfrihed. Ikke en skid. Den er der aldrig rejst tvivl om – ikke da før nu, hvor de samme dengser og flittigliser vil indskrænke den for muslimske prædikanter."
Og så videre til den store overdengse, der i en sen alder pludselig skulle til at spille Tarzan:
"Anders Fogh Rasmussen, (og hans) store tale om Får og Bukke. Direkte oversat: Alle, der ikke tilsluttede sig dengse og flittiglises fjollede stunt og udlægningen af den som et forsvar for ytringsfriheden, var for bukke at regne. Ok, så. Os var der mange af. Bukke, altså. Skulle vi virkelig være en slags landsforrædere, fordi vi ikke sluttede op om Jyllands-Posten, Dansk Folkeparti, Anders Fogh, slægten Krarup og deres sludder (og Trykkefrihedsselskabet)? Pis os i øret!" YES and YES!
Det har aldrig handlet om ytringsfrihed:
"Nogle kan ikke lide hverken muslimer eller andre indvandrere, kort og godt, og tilslutter sig ethvert forsøg på at gøre livet så surt for dem som muligt – i det håb, at de bliver trætte af at være her og tager hjem til der, hvor de kom fra." OG dem kender jeg personligt en hel del af, desværre!
"Andre har ikke gidet tage del i diskussionen om, hvorvidt det var rimeligt at tegne Profeten, når nu muslimerne ikke brød sig om det."
"Men man kan da håbe på, at den nye udvikling, hvor hæren af ytringsfrihedskæmpere nu prøver at begrunde, hvorfor den vidunderlige frihed pludselig nok gælder nazister, men absolut ikke for rabiate muslimer, får folk til at indse, at debatten har hvilet på et falsk grundlag."
"Hvis der er en lære at drage, er det den, at man aldrig skal stole på Dengse og Flittiglise. De er kommet for sent til alting. Også den frihed, de påberåber sig. Når det kommer til stykket, kan de slet ikke lide frihed. Især ikke den som andre ubekymret boltrer sig i."
TAK til Bent Vinn Nielsen! Mange tak!

Den østeuropæiske syge: Læs her om det skræmmende fascistoide polske samfund lige syd for DK!
http://pov.international/fremmedhad-uden-fremmede/

10/04-16: https://www.information.dk/indland/2016/04/foelelsesporno-kan-genkende
Er der ikke nogen her, der kan hjælpe mig lidt?
Hvor er det nu, man/jeg har hørt om, at lejrene blev istandsat, rengjort og dets beboere fik ekstra mad og rene klæder samt andet godt inden myndighedspersoner eller for eks Røde kors kom på inspektions besøg og derefter kunne berette, at alt var i den skønneste orden, og kritik af forholdene i lejrene var helt og aldeles uberettiget propaganda - og med dagens Støjsender udtryk "følelsesporno"?

http://politiken.dk/magasinet/premium/ECE3151475/venstre-folk-er-traette-af-partitoppens-haan-mod-spelt-koebenhavn/
Et er, at man har sat et parti til at lede regeringen i det her land, som er kendt for at indeholde et anseligt antal af landets mest stupide bonderøve, noget andet er, at selv folk internt i partiet nu viser og medgiver, at partitoppen og dermed regerings ledelsen netop består af folk fra dette det mest stupide bonderøvs segment!
NB.Stupiditet har ikke meget med IQ at beskaffe, men er i min optik en mental tilstand, hvis hovedbestanddel er menneskelig følelsesmæssig afstumpethed! Man kan sagtens være ret skarp IQ mæssigt samtidig!
Men betegnelsen bonderøve indeholder nok mere 'dumhed', som manglende viden og indsigt i det mindste.

09/04-16: https://www.information.dk/indland/2016/04/dansk-firma-samarbejde-saudi-arabien-overvaagning
Den internationale kapital og dens politiske håndlangerne i Vesten inklusiv Danmark samt Putin regimet i Rusland og det kinesiske ditto har medvirket til, at "Det arabiske forår", der kunne ændre de reaktionære muslimske lande i demokratisk retning, blev nedkæmpet!
OG ethvert angreb eller afsløring af kapitalens internationale mafia regime bekæmpes og afværges dertil effektivt ved hjælp af dets politiske håndlangere i Europa og USA samt igen Putin regimet i Rusland og det kinesiske ditto, og deres nedtoning og afledning af angrebene og afsløringerne. Det ses ved finanskrisen og dens opfølgning af tilbagevendende skattely skandaler, senest Panamalækket, som hurtigt neddæmpes og glemmes indtil endnu et læk skaber problemer for håndlangerne, samt som i DK af skattevæsenets bevidst politisk fatale svækkelse, så det følgelig kun er i stand til at forfølger småfolk, mens de mægtiges svindel ikke bringes for dagens lys og beskattes.
Denne aflednings manøvre forstærkes så dramatisk af foreningen af højreradikale, nationalistiske og xenofobiske elementer i Europa og USA i en uhellig alliance dels med Putin regimet i Rusland samt med deres alter ego i de muslimske ghettoer og den muslimske verden, dvs. de islamistiske galninge samme sted og i Mellemøsten, der samtidig støttes ideologisk og materielt af de reaktionære muslimske politistater og diktaturer som Saudi Arabien, Assad regimet , Al Sisi regimet i Egypten, Iran osv., der på den anden side holdes i live af? Ja netop samme kapitalistiske mafia regime og dets politiske håndlangere i Vesten og USA samt Putin regimet og det kinesiske ditto.
Det kaldes international klassekamp, og det ser p.t. ikke ligefrem håbefuldt ud for de demokratisk, humanistisk og socialistiske modkræfter til dette internationale mafiøse kapitalistiske sammenrend!
http://www.garps-verden.com/2016/04/den-internationale-mafia-skattesvindel.html

08/04-16: https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/12963691_10209272217782399_5792223272090167668_n.jpg?oh=8c0f5de2080f9cca28fa5c40879f39d1&oe=57B3CEBE
Ja den er god, men der mangler noget:
https://www.facebook.com/jorgen.garp/posts/1008530555898533

http://politiken.dk/debat/klummer/jarlner/premium/ECE3134456/jarlner-skattetaenkning-underminerer-vores-velfaerdssystem/
Glimrende, men før Jarlner får det sagt, så står der en DF Tullemand og råber se derovre, der går en muslim med tørklæde og Løkkemanden, der ikke kan betale for egne underbukser, peger med og tilføjer ja og se der, der går en arbejdsløs kontanthjælpsmodtager og nasser på dem der arbejder!
Og snip, snap, snude så er Jarlners historie ude, før du kan nå at sige Støjsenderen!
http://politiken.dk/debat/profiler/engelbreth/ECE3145701/fattige-og-ledige-betaler-for-billionerne-der-blev-vaek/

07/04-16: http://nyheder.tv2.dk/politik/2016-04-06-taet-lob-om-gyldighed-af-eu-afstemning-i-holland
Hold da helt kæft en hollandsk farce!
Et nej der består af 20% af vælgerne og er gyldigt, hvis 30% af vælgerne ønsker/gider stemme - og som påvirker hele EU og dets forhold til andre nationer.
Hvis EU er en kolos på lerfødder, er det fordi, det består af en forsamling af nationer, den ene mere latterlig og idiotisk end den anden - og hvor den mest indskrænkede og nationalistiske del af befolkningerne fører an i idiotien i de enkelte lande - og får lov til det og fortløbende overgår hinanden i tåbeligheder og pøbelagtig adfærd! Det er hvad der sker, når den demokratisk organiserede underklasse erstattes af den amorfe masse "folket", som ofte bliver reduceret til pøbelen!
http://politiken.dk/kultur/arkitektur/ECE3146793/df-lad-folket-afgoere-byggerier/
Nu har DF her til lands forventeligt sat en ny standard for idiotien. Det er ikke længere arkitekter og andre, der har forstand på bygninger og lignende, der skal bestemme arkitekturen her til lands.
Nej nu har et af DF genierne foreslået, at det skal afgøres ved folkeafstemninger. Så håber idioten vel, han kan kan trampe så mange af sine åndsfæller sammen, så de kan sætte nye standarder for arkitektur.
Næste gang man skal ind og opereres for cancer eller lignende, så bliver man vel mødt af en cykelsmed, fordi idioterne fra DF og omegn har fået afgjort ved en folkeafstemning, at en sådan smed er bedre til det end en uddannet kirurg!
Men måske man i heldigste fald kan få et mosefund af en kirurg uddannet i 1950'erne, når du H.C Andersen selv næppe kan møde op!

06/04-16: https://www.information.dk/…/udskammes-vaere-kampen-skattely
Hvis der stadig er nogle 'naive stakler' udenfor LA og omegn, der tror, at det er ved flid og personlig indsats, at "de rige svin" er blevet rige, så afslører disse dages "Panama papers", at finanskapitalen og dens håndlangere er rene kriminelle bander understøttet af politikere "world wide"!
Men ansvaret ligger såmænd også, i vores del af verden, hos de naive vælgere, der kæmper for nationale løsninger på internationale problemer, og hos dem, der tror, at krigsflygtninge er vores egentlige problem - og det er ofte de samme 'naive stakler'!
"Global bevægelse - national lammelse!"
https://www.information.dk/indland/2015/08/mega-rige-danskere-blevet-endnu-rigere

05/04-16: http://piopio.dk/panamapapirer-afslorer-raddenskab-i-bankverdenen/
Lad os nu se om politikerne laver "smykkelove" og "teltlejre om vinteren" for de her skiderikker, der forholdsmæssigt svarer til de 'forbrydelser', de rige svin og deres håndlangere har begået!
Og lad os tillige se, om deres forargelse når de højder, de har udgydet overfor krigsflygtninge i årevis!

04/04-16: http://politiken.dk/debat/klummer/bredal/premium/ECE3143710/maaske-er-det-kriminelt-det-der-siges-i-grimhoejmoskeen/
Interessant!? Jeg skrev efter programmet på TV2, at spørgsmålet var om der lå en ulovlig opfordring til vold i imamens doseren, her får vi en anden indfaldsvinkel.
Så mon ikke man også her kan komme efter 'idioterne' med gældende eller let ændret lovgivning UDEN at komme på kant med ytringsfriheden!
https://www.facebook.com/jorgen.garp/posts/1001659189919003

02/04-16: http://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/indblik/Indland/ECE8550934/det-er-typisk-3gerne-isaer-rigmandsdrengene/
"Når de taler om disse "(danske) værdier", kommer man til at tænke på dengang, Gandhi blev spurgt om, hvad han syntes om vestlig civilsiation. "Det ville være en god idé", svarede han."
Det var sgu nemmere i gamle dage, i 50'erne da far var dreng, som Dirch Passer sagde i "Skolekammerater" til Kjeld Petersens spørgsmål: "Var det dem vi tævede på hjemvejen (fra sko'len):
"Jeg ved ikke, hvad de hed, dem vi tævede på vejen hjem. Jeg tævede dem bare!" (https://www.youtube.com/watch?v=IvXlEmFFSxw)
Eller Niels Hausgaard:"Der var tre bogligt begavede, og dem bankede vi for en sikkerheds skyld hver dag, bare for de ikke skulle komme til at tro, de var noget. Og det gjorde de heller ikke. Vi tjekkede, hver gang vi gik forbi og spurgte, tror du, du er noget? Nej, nej - naj der var ikke spor! Det havde sin virkning, det må man sige!" (https://www.youtube.com/watch?v=gWokovCMhwM)

01/04-16: https://www.dr.dk/tv/se/debatten#!/00:00:00
Mærkværdigt at de mennesker der, som Søren Espersen og Pernille Vermund, forestiller sig i deres hedeste drømme, at de kan omskabe Danmark til en osteklokke aflukket fra omverdenen, hvis den er ubehagelig og stiller krav, og ellers vil holde den åben for alle godbidderne, at de ikke har opdaget endnu, at den eneste grund til deres megalomane forestillinger om, hvad en miniput stat kan overfor ubehageligheder og ansvar i denne verden, udelukkende som i udelukkende skyldes to forhold: NATO og EU.
Absolut intet andet er grunden til, at denne politiske megalomani kan opstå og få lov at eksistere uden at medføre øjeblikkelig indespærring på en galeanstalt for landsskadelige elementer.
Falder disse to institutioner fra hinanden skabt af højreradikale idioter anført af en Trump i USA og politiske flertal i Ungarn, Polen mv,, samt Front National & Co med DF, Espersen og Vermond som halehæng i Europa og med Putin puffende og jublende på sidelinjen, så er DK intet, absolut intet og osteklokken vil splintre i tusind stykker og landet ligge åbent for alskens politiske psykopater og katastrofer.
Et opsplittet Europa er tidligere gået i krig for mindre end den nuværende flygtningekrise og ministater som DK blevet mast!
OG man behøver hverken være NATO eller EU fan for at se problemet!
Lige så mærkværdigt er det, at udsendelse efter udsendelse om emnet ikke bare en enkelt sølle gang inddrager dette indlysende forhold seriøst i Debatten eller i Deadline - DR!

lørdag den 9. april 2016

Et potpourri - Den internationale mafia kapitalisme, skattesvindel, de højreradikale og islamisterne samt EU!

http://politiken.dk/debat/klummer/jarlner/premium/ECE3134456/jarlner-skattetaenkning-underminerer-vores-velfaerdssystem/
Glimrende, men før Jarlner får det sagt, så står der en DF Tullemand og råber se derovre, der går en muslim med tørklæde og Løkkemanden, der ikke kan betale for egne underbukser, peger med og tilføjer ja og se der, der går en arbejdsløs kontanthjælpsmodtager og nasser på dem der arbejder!
Og snip, snap, snude så er Jarlners historie ude, før du kan nå at sige Støjsenderen!

https://www.information.dk/indland/2016/04/dansk-firma-samarbejde-saudi-arabien-overvaagning
Den internationale kapital og dens politiske håndlangerne i Vesten inklusiv Danmark samt Putin regimet i Rusland og det kinesiske ditto har medvirket til, at "Det arabiske forår", der kunne ændre de reaktionære muslimske lande i demokratisk retning, blev nedkæmpet!
OG ethvert angreb eller afsløring af kapitalens internationale mafia regime bekæmpes og afværges dertil effektivt ved hjælp af dets politiske håndlangere i Europa og USA samt igen Putin regimet i Rusland og det kinesiske ditto, og deres nedtoning og afledning af angrebene og afsløringerne. Det ses ved finanskrisen og dens opfølgning af tilbagevendende skattely skandaler, senest Panamalækket, som hurtigt neddæmpes og glemmes indtil endnu et læk skaber problemer for håndlangerne, samt som i DK af skattevæsenets bevidst politisk fatale svækkelse, så det følgelig kun er i stand til at forfølger småfolk, mens de mægtiges svindel ikke bringes for dagens lys og beskattes.
Denne aflednings manøvre forstærkes så dramatisk af foreningen af højreradikale, nationalistiske og xenofobiske elementer i Europa og USA i en uhellig alliance dels med Putin regimet i Rusland samt med deres alter ego i de muslimske ghettoer og den muslimske verden, dvs. de islamistiske galninge samme sted og i Mellemøsten, der samtidig støttes ideologisk og materielt af de reaktionære muslimske politistater og diktaturer som Saudi Arabien, Assad regimet , Al Sisi regimet i Egypten, Iran osv., der på den anden side holdes i live af? Ja netop samme kapitalistiske mafia regime og dets politiske håndlangere i Vesten og USA samt Putin regimet og det kinesiske ditto.
Det kaldes international klassekamp, og det ser p.t. ikke ligefrem håbefuldt ud for de demokratisk, humanistisk og socialistiske modkræfter til dette internationale mafiøse kapitalistiske sammenrend!
http://www.dr.dk/nyheder/udland/putin-de-forsoeger-ryste-os-med-panama-papirerne
http://politiken.dk/debat/profiler/engelbreth/ECE3145701/fattige-og-ledige-betaler-for-billionerne-der-blev-vaek/

http://politiken.dk/debat/profiler/kristianweise/ECE3144931/vreden-over-de-riges-og-bankernes-skattesnyd-boer-rettes-mod-lovgiverne/'
Tove Lodal: "Dette startede i Anders Fogh Rasmussens tid, hvor han fyrede en af de dygtigste i Skat, Chresten Amby, og det er fortsat gennem en dræning af dygtige medarbejdere bl.a. med udflytningen til Ringkøbing.
AFR ville indføre minimalstaten, og selvom han på et tidspunkt tog afstand fra ideen, er det nu den ide Lars Løkke gør, hvad han kan for at gennemføre.
De rigeste skal have skattelettelser, så de kan sende flere af de fælles midler i skattely, og de fattigste skal betale.
Hvornår får I nok, I der har stemt på de borgerlige partier?"

Hvis der stadig er nogle 'naive stakler' udenfor LA og omegn, der tror, at det er ved flid og personlig indsats, at "de rige svin" er blevet rige, så afslører disse dages "Panama papers", at finanskapitalen og dens håndlangere er rene kriminelle bander understøttet af politikere "world wide"!
Men ansvaret ligger såmænd også, i vores del af verden, hos de naive vælgere, der kæmper for nationale løsninger på internationale problemer, og hos dem, der tror, at krigsflygtninge er vores egentlige problem - og det er ofte de samme 'naive stakler'!
"Global bevægelse - national lammelse!"
https://www.information.dk/debat/leder/2016/04/udskammes-vaere-kampen-skattely
https://www.information.dk/indland/2015/08/mega-rige-danskere-blevet-endnu-rigere

Lad os nu se om politikerne laver "smykkelove" og "teltlejre om vinteren" for de her skiderikker, der forholdsmæssigt svarer til de 'forbrydelser', de rige svin og deres håndlangere har begået!
Og lad os tillige se, om deres forargelse når de højder, de har udgydet overfor krigsflygtninge i årevis!
http://piopio.dk/panamapapirer-afslorer-raddenskab-i-bankverdenen/

http://politiken.dk/kultur/arkitektur/ECE3146793/df-lad-folket-afgoere-byggerier/
Hold da helt kæft en hollandsk EU farce!
Et nej der består af 20% af vælgerne og er gyldigt, hvis 30% af vælgerne ønsker/gider stemme - og som påvirker hele EU og dets forhold til andre nationer.
Hvis EU er en kolos på lerfødder, er det fordi, det består af en forsamling af nationer, den ene mere latterlig og idiotisk end den anden - og hvor den mest indskrænkede og nationalistiske del af befolkningerne fører an i idiotien i de enkelte lande - og får lov til det og fortløbende overgår hinanden i tåbeligheder og pøbelagtig adfærd! Det er hvad der sker, når den demokratisk organiserede underklasse erstattes af den amorfe masse "folket", som ofte bliver reduceret til pøbelen!
Nu har DF her til lands forventeligt sat en ny standard for idiotien. Det er ikke længere arkitekter og andre, der har forstand på bygninger og lignende, der skal bestemme arkitekturen her til lands.
Nej nu har et af DF genierne foreslået, at det skal afgøres ved folkeafstemninger. Så håber idioten vel, han kan kan trampe så mange af sine åndsfæller sammen, så de kan sætte nye standarder for arkitektur.
Næste gang man skal ind og opereres for cancer eller lignende, så bliver man vel mødt af en cykelsmed, fordi idioterne fra DF og omegn har fået afgjort ved en folkeafstemning, at en sådan smed er bedre til det end en uddannet kirurg!
Men måske man i heldigste fald kan få et mosefund af en kirurg uddannet i 1950'erne, når du H.C Andersen selv næppe kan møde op!
Det er de højreradikale og nyfascistiske tosser i Vesteuropa, der fører an i deres nationalistiske og xenofobiske angreb på EU godt støttet af det Østeuropa, der aldrig er kommet sig over deres udemokratiske, fascistiske og stalinistiske fortid. Så det er da til at forstå!
Hvad der derimod ikke er til at forstå, er de kræfter på venstrefløjen der direkte eller indirekte støtter disse nationalistiske galninges hedeste drømme om, at vi skal vende tilbage til et Europa før EU, til nationalismens hængedynd af katastrofale (verdens)krige, xenofobi og racisme.

https://www.dr.dk/tv/se/debatten?queryhash=!%2F00%3A00%3A00
Mærkværdigt at de mennesker der, som Søren Espersen og Pernille Vermund, forestiller sig i deres hedeste drømme, at de kan omskabe Danmark til en osteklokke aflukket fra omverdenen, hvis den er ubehagelig og stiller krav, og ellers vil holde den åben for alle godbidderne, at de ikke har opdaget endnu, at den eneste grund til deres megalomane forestillinger om, hvad en miniput stat kan overfor ubehageligheder og ansvar i denne verden, udelukkende som i udelukkende skyldes to forhold: NATO og EU.
Absolut intet andet er grunden til, at denne politiske megalomani kan opstå og få lov at eksistere uden at medføre øjeblikkelig indespærring på en galeanstalt for landsskadelige elementer.
Falder disse to institutioner fra hinanden skabt af højreradikale idioter anført af en Trump i USA og politiske flertal i Ungarn, Polen mv,, samt Front National & Co med DF, Espersen og Vermond som halehæng i Europa og med Putin puffende og jublende på sidelinjen, så er DK intet, absolut intet og osteklokken vil splintre i tusind stykker og landet ligge åbent for alskens politiske psykopater og katastrofer.
Et opsplittet Europa er tidligere gået i krig for mindre end den nuværende flygtningekrise og ministater som DK blevet mast!
OG man behøver hverken være NATO eller EU fan for at se problemet!
Lige så mærkværdigt er det, at udsendelse efter udsendelse om emnet ikke bare en enkelt sølle gang inddrager dette indlysende forhold seriøst i Debatten eller i Deadline - DR!

Idiot udsagn dominerer vigtige politiske debatter.
Vi kan ikke modtage alverdens 60 mio flygtninge, hedder det insisterende og dumt mest fra borgerligt hold.
Og nu hedder det ligeså dumt, vi kan ikke skabe 100% sikkerhed i kampen mod terror mest fra det politiske venstre.
Det første bruges til at afvise eller begrænse antal flygtninge, hvad enten det er fælles EU løsninger eller at modtage flygtninge overhovedet af bekymring for velfærdsstat og samfund.
Det andet bruges mest til hændervridende at undgå for hårdhændede 'voldsagtige' tiltag i forbindelse med terrorbekæmpelse af bekymring for de demokratiske rettigheder.
Begge hensigter, at begrænse antallet af flygtninge og 'voldstiltag' i et demokratisk samfund, er sådan set forståelige og fornuftige nok.
Men det er da helt håbløst og ødelæggende for en meningsfuld diskussion, at starte debatten med to så idiotiske udsagn.
Jeg mener 100% sikkerhed og velkomst til 60 mio flygtninge - hallo hvor dumt har man lov at starte en debat?

Fortsættelse her: http://www.garps-verden.com/2016/05/det-hjreradikale-vanvid-breder-sig.html

tirsdag den 8. marts 2016

Endnu en afbrudt samtale, her med Dan Rachlin!

Dan Rachlin
Ad hvor er det ulækkert!
Ubetænksomme, nedladende og selvgode svenskere, der uden omtanke, en overordnet plan lod flygtninge vælte ind i landet.
Hånede danske politikere, meningsdannere og danskere generelt.
Og nu på rekordtid har byer og områder, hvor politiet ikke tør patruljere i synlige uniformer og biler.
Områder hvor jungleloven hersker, og altså en by, der fraråder piger og kvinder, at gå ud alene.
Føj for satan, fed kvindernes kampdag!
Jamen skal vi da slet ikke hjælpe det store antal flygtninge? Spørger de fromme ubekymrede.
Jo selvfølgelig skal vi det!
I et tempo vi kan styre, med en overordnet plan for hvor mange, og ikke mindst hvem, og sammen med vores europæiske partnere og naboer.
Med fokus på nærområder, og måske også med overskuddet til at lade toppolitikere og eksperter drøfte, hvorledes vi får krigen og konflikten i de ramte lande til at stoppe.
Ellers ender vi jo med, at der ikke er noget tryghed og sikkerhed at flygte til.
http://nyheder.tv2.dk/udland/2016-03-07-svensk-politi-fraraader-kvinder-at-faerdes-alene

Jørgen Garp Simon Kjøller (taler om Syrien og omegn) Pas nu på du ikke kommer for tæt på Dan Rachlins ømme ligtorn, den Israelske kolonistats uendelige expansion. Han vil meget hellere snakke om svenskerne, det danske taberfolks ynglingsaversion, altså så længe vi kan stå bag EU's beskyttelse af miniputter og række tunge!
Kommer vi ud i det fri, som mange vil i dette samfund af megalomane tumper, får vi nok endnu en med spaden enten østfra eller sydfra, dem kan vi jo heller ikke lide, eller bliver klasket som en flue mellem to hænder og delt ned gennem det store bælt!
Og snip, snaps, snude så er den danske historie ude!

Dan Rachlin Jeg taler stort set aldrig om Israel, og når jeg gør, kritiserer jeg dem ofte for deres kompromisløshed, okkupationerne og manglende vilje til at forsøge at få fred.
Tak for din fordomsfulde og overfladiske tilgang til debatten Jørgen Garp...som i øvrigt intet havde med den nuværende flygtningesituation at gøre.

Jørgen Garp Fordomsfulde og overfladisk, Dan ha, ha få nu taget spejlet frem, hvis du vil se rigtige velkendte danske fordomme mod svenskere OG hvad med fru Merkel og tyskerne, nu vi er ved det?
Så vi kan yde vores bidrag til at fremme hr Putins dagsorden.

Dan Rachlin Og så skiftes der spor, når dit seneste fiskeri omkring mit blinde øje omkring Israel ikke gav bid. Tag dig sammen Jørgen.

Jørgen Garp Mit seneste fiskeri var i dine klamme og fordomfulde udgydelser om svenskerne. Mit Israel spor var blot en advarsel til Simon Kjøller om ikke at komme for tæt på en anden blind plet!

Dan Rachlin Du er en idiot, en af de sjældne. Langt, langt de fleste evner at se og konstatere, at jeg specifikt ikke har kontinuerlige blinde støtteerklæringer omkring Israel.
Nærmest tværtimod.
Det var dit bidrag til mine indlysende og fuldstændige objektive kommentarer til den svenske situation og tilstand.
Tal om et blindt øje!
Til gengæld kan jeg garantere dig, at det var dine sidste udgydelser på denne væg!

Jørgen Garp "Fuldstændige objektive kommentarer", OK så slutter vi her!
Men tak for snakken den ene idiot til den anden.

Dan Rachlin Fortæl mig eventuelt, hvad jeg har skrevet forkert omkring den nuværende svenske situation?

Jørgen Garp Prøv at læse dit indledende fordomsfulde indlæg. Hvad fanden er det for en rendestens måde at diskutere et seriøst problem på?
Du får bare svar herfra, som du selv råber i skoven. Og så piver du ik'!

Jørgen Garp Men trøst dig Dan, du er kun en blandt et folke flertal, hvis mentale niveau er sænket gennem de sidste 15år med en 2-400%, så selv rimeligt begavede folk ender nede i sølet i den danske rendesten af xenofobi, og det der er værre.
Måden at debattere på er generelt så stupid og fordomsfuld, så I ikke selv kan se det, før I får igen af samme skuffe plus 10%, så dæmrer det af og til - hos nogen, men langt fra hos alle!

Jørgen Garp Prøv at læse bare denne ene småinfame sætning fra dit indlæg: "Jamen skal vi da slet ikke hjælpe det store antal flygtninge? Spørger de fromme ubekymrede."
De fromme ubekymrede hvem fanden er det - er det mig, du er flabet overfor, hva'?

Jørgen Garp Jeg citerer lige dig for et indlæg længere oppe Dan: "Og jeg forstår ikke, hvorfor en helt legitim og konkret kritik af Sveriges ageren, og ikke mindst attitude overfor os og andre, der ikke gjorde præcis som de...bliver mødt med den sædvanlige kritik om at jeg eller andre skulle være fremmedfjendske, ligeglade med flygtninge eller egoistiske.
Denne polariserede debat...nej råben fra hvert sit hjørne hjælper ingen!"
Det sidste har du selvfølgelig ret i - så prøv selv at starte med at efterleve det i stedet for at kræve, at alle andre skal!
Men ak har du nogensinde hørt om splinten i din næstes øje og bjælken i dit eget: "helt legitim og konkret kritik af Sveriges ageren, og ikke mindst attitude overfor os og andre"
Hjælp er der nogen, der er blevet svinet til af det højreradikale og nationalkonservative DK med halehæng som svenskerne!

Dan Rachlin: Farvel Jørgen, du er en utrolig hyggelig fyr, kæfter op om lødighed, alt imens du taler generelt nedsættende om folkeflertallets mentale niveau. Idiot er hvad du er.”

Og så blev jeg blokeret!
Denne side er desværre ikke tilgængelig
Linket, du har fulgt, kan være i stykker, eller siden kan være blevet fjernet.

Inden jeg kunne trykke enter til mit svar:

Jørgen Garp "Dan Rachlin: ”Fortæl mig eventuelt, hvad jeg har skrevet forkert omkring den nuværende svenske situation?”
Dan jeg fik ikke noget svar på mine eksempler, du selv bad om?"

NB. Altså lidt ligesom Dirch Passer i "Skolekammerater" med Kjeld Petersen, der slutter af med "Hvad tid var det på torsdag?"
https://www.youtube.com/watch?v=IvXlEmFFSxw