torsdag den 21. april 2016

Politisk dagbog april 201626/04-16: https://www.information.dk/moti/2016/04/haardt-vaere-hvid
En indrømmelse!
Så skete det igen, jeg kunne mærke det boble og syde først langsomt, så voldsommere gennem læsningen for endelig at eksplodere i hvidglødende raseri og rødglødende had ved den ultimative sætning sidst i artiklen: "Efter det voldsomme udfald mod Bouteldja, der straks efter tv-udsendelsen blev tiljublet på diverse højrenationalistiske internetsider:.."
De sataner er alle vegne tænkte jeg og breder sig som ugræs over hegnet, og bliver fodret i en uendelighed fra højre til venstre i Frankrig, EU og her til lands nu også af S-SF, de skulle satanedeme ha sku de.....!

"Ikke desto mindre beskyldes hun (Bouteldja) for racisme, fordi hun formaster sig til at adressere en privilegeret ’hvid race’.
Ligesom hun beskyldes for misogyni, fordi hun kritiserer en hvid feminisme, som stigmatiserer hele fremmede befolkninger, typisk arabiske, som tilbagestående.
Guénolés humanistiske centrumvenstrefløj afskriver derimod racebegrebet som noget, der hører fortiden til. De ser det som progressivt og antiracistisk at benægte, at der eksisterer forskelle. Og debilt nok forveksler de det at tale om racer og racialiserede forestillinger med at være racist.
Når Guénolé hævder, at race som produkt af historien og magtrelationerne ikke findes, gør han systemet uangribeligt – og dermed sikrer han netop racismens fortsatte eksistens, påpeger Bouteldja. Under dække af smukke lighedsprincipper har disse gode humanister skjulte narcissistiske tilbøjeligheder over for hvide mennesker, mener Bouteldja. Derfor stresser det dem simpelthen at blive adresseret som ’hvide’.
Efter det voldsomme udfald mod Bouteldja, der straks efter tv-udsendelsen blev tiljublet på diverse højrenationalistiske internetsider, blev hun forsvaret af sin forlægger, Eric Hazan.
Han spurgte, hvorfor det kun er Bouteldja, som er mål for disse hadefulde angreb, når så mange andre tidligere på samme vis har kritiseret postkoloniale racisme. Det skyldes ifølge Hazan, at hun ikke forbliver på sin anviste plads i racehierarkiet.
»Når jeg bliver anklaget for alverdens vederstyggeligheder, så bliver jeg i virkeligheden anklaget for noget helt fundamentalt: ikke at blive på min tildelte plads, min plads som underdanig indfødt,« har Bouteldja tidligere sagt.
Det er ifølge Hazan den racistiske logik, der får Thomas Guénolé til at fare i flint.
»Houria Bouteldja er kvinde, hun fremtræder nobel og stolt, hun har ordet i sin magt, og så er hun tilmed araber. Og det er åbenbart for meget. Hun affinder sig ikke med at holde sig inden for sin anviste plads i samfundet, hun bryder det sociale magthierarki. Kort sagt, hun stikker snuden for langt frem,« skriver han og sætter spørgsmålstegn ved, om ytringsfriheden nu også er lige for alle i dagens Frankrig." (Citat Slut!)

Nå så tog jeg min medicin igen, jeg er jo i en alder, hvor det at slå en flue ud af kurs er en næsten uoverkommelig opgave, som fast består i Stones, Pink Floyd eller hård 50'er Rock på CD afspilleren og så endnu en meget langsom frydefuld genlæsning i Politikens Verdenshistorie bind 18 fra s.247-55 Barbarossa-felttoget og s.285-90 Fra Moskva til Stalingrad.
Langsom og frydefuld på trods af de enorme racistiske Nazi-forbrydelser mod de slaviske folk - (og Holocaust)-, fordi jeg ved hvordan det ender!
Jeg ved det, det er hele pointen og dermed medicinens lindrende virkning.
Og så gjalder trompeterne og kavaleriet kommer s.285:
"Den russiske modoffensiv december 1941 til marts '42 havde givet tyskerne et chock. Ud af ingenting, forekom det, havde russerne kastet veludrustede og kampfriske sibiriske tropper ind i et modangreb, der fuldstændig tog pusten fra de udmattede tyskere" Situationen ændredes "totalt ved Zjukovs modangreb. Den tyske værnemagt tab var enorme. Henved en million mand måtte anses for tabt." Selv om tyskerne "kunne genoptage kampen og stabilisere fronten, blev Moskva-offensiven et slag, som tyskerne aldrig forvandt."
Sådan, puha, ro på. Men, men hvem skal tage sig af dem idag og knække ryggen på uhyret, når der ikke er et totalitært stalinistisk diktaturregime til at yde den helt afgørende hovedindsats og støtte til de svækkede demokratiske kræfter - overfor nutidens højreradikale psykopater i et nyt(?) kapitalistisk neoliberalistisk mareridt og med fascistiske islamister på den anden front!
Putinregimet vil nærmest være ideologiske backup for de højreradikale, men det vil blive overstyret af russisk nationalistiske interesser, og dermed blot være en (stor)spiller i et nationalistisk genopstanden og totalt splittet Europa.
Risikoen for kaos og nye krige i Europa a la dagens Mellemøsten kommer IKKE fra de magtesløse islamistiske galninge, og slet ikke fra det store flertal af fredelige muslimer, men fra det indre nationalistiske og højreradikale Europa selv, herunder DF&Co. i DK!
That's the main problem!

http://politiken.dk/debat/kritikerskolen/ECE3175150/hvis-ikke-sf-var-her-ville-venstrefloejen-udelukkende-bestaa-af-jubelpluralister/
Der er noget, jeg ikke helt forstår.
Vil SF fjerne starthjælp og kontanthjælpsloft, fordi at gøre folk fattige ikke er vejen frem. For derefter at fjerne kontanthjælpen for indvandrerkvinder og her så genbruge fattigdom som vejen frem?
Og de krav der stilles til kontanthjælpsmodtagere gælder de ikke allerede for indvandrerkvinder eller sorte, eller muslimer eller rødhårede? Hvad f..... er det SF sådan helt konkret vil gøre yderligere - andet end føre DF symbolpolitik?
Nå men der er intet nyt under solen. S bruger velfærdsstatens såkaldte skrøbelighed som rambuk for at følge i røven på DF's symbolpolitik, og sågar forsøge at overhale V-regeringen højre om på flere strækninger, og nu følger SF i samme spor blot med feministisk hensyn til indvandrerkvinder som rambuk!
Men man kan sætte ølse for og ølse bag pølsen beholder dog sin svinske smag!

Juma Kruse​: "Jeg ved ikke, om SFerne selv er klar over det, og kan se det, men i indlæg som dette viser de selv højredrejningen.
Når en SFer (eller andre) føler trang til at bruge udtrykket "jubelpluralister", så ved man med det samme hvilken retning politikken bevæger sig.
Og så er følgende sætning virkelig spøjs: "Eller er det måske i virkeligheden kun jeres egen samvittighed, I køber fri?".
Vores egen samvittighed? Hvis ikke vi skulle navigere efter vores egen samvittighed (som så kan have rod i et værdigrundlag), hvad skulle vi så navigere efter?"
Ja og MF'ere er endda forpligtet hertil af Grundloven, men den skal jo også udfordres iflg. Løkke&Co.
Og mærkeligt iøvrigt at S-SF bekymringen ikke gælder demokratiets og lighed for lovens skrøbelighed!
Jeg har uden resultat forsøgt hos SF (Karsten Hønge​ & Co.) flere gange at få svar på dette samt i en lidt anden formulering:
Hvad er problemet med at stille krav om arbejde eller uddannelse til alle på kontanthjælp idag?
Nej vel det kan allerede ske inden overfor gældende lovgivning, så vidt jeg ved, og skal uddannelse nyde fremme overfor kravet om arbejde, så er det vel ikke en trussel men et tilbud om/via forbedret lovgivning?
Så hvorfor, for tredje gang uden svar, skal det så fremstilles som en trussel mod indvandrere med bål og brand?
En stråmand SF stiller op og/eller leflen for DF xenofobisk symbolpolitik og 'dumme' quick fix uden virkning overhovedet ikke sandt, intet andet!
Det eneste der kommer ud af det er endnu et mentalt overgreb på muslimer og indvandrere generelt! Så velkommen i klubben SF, I er ikke alene, som det desværre fremgår i dette i enhver forstand miniput land!

http://politiken.dk/udland/fokus_int/fokus_IS/ECE2643302/ny-bog-afsloerer-islamisk-stats-hemmelige-masterplan/
Et et år gammel genoptryk til alle dem, der mener IS er opstået som en slags muslimsk religiøst vanvid, samt til de idioter i DF og omegn, der yderligere mener, at DK med AFR (det er Fjogh!) og DF i spidsen ingen andel har i IS opståen, krig, flygtningestrømme mm!
25/04-16: https://www.information.dk/moti/2016/04/things-fall-apart-the-centre-cannot-hold
Jamen det er jo ikke så svært at skrive fremragende artikel, når analysen passer så fint ind i ens egen vurderinger af udviklingen siden 80'erne og tidens trend!
Se: http://www.garps-verden.com/2011/10/advarsel-den-liberalistiske-ideologi-10.html
http://www.garps-verden.com/2008/01/nyfascisme.html

24/04-16: https://www.dr.dk/tv/se/debatten/debatten-2016-04-13?app_mode=true&amp%3Bplatform=android&amp%3Bpersonalization=true&amp%3B%3F#!/00:00:00
Så lykkedes det i en time lang kværnen og snakken i munden på hinanden, at snakke topskattelettelser ved LA, og de store flygtningeomkosninger ved DF samt effektiviseringer af den offentlige sektor, uden at nogen overhovedet bare en enkelt gang nævnte Panama skattely og al skattesvindelen samt den katastrofale ineffektivitet, og det der er værre, i skatteforvaltningen ved skatteopkrævningen!
Jamen er det ikke mageløst! Men årsagen ses fint som en forlængelse af dette:
https://www.information.dk/…/04/skatteundragelsens-apologier
https://www.information.dk/indland/2016/04/riges-univers-spekulation-god-moral

22/04-16: http://lokalavisen.dk/pernille-skipper-hvad-fanden-er-det-for-noget-sexistisk-lort-/Politi/20160421/artikler/160429830/1265
Sådan Pernille Skipper! Hvad fanden er det for et retssystem, der forsvarer sexistisk voldspsykopati!
Der er mange likes til Pernille Skippers opsang her!
Men jeg mangler alle "nyfeministerne" med DF koryfæerne Tullemanden, Pia Kjærsgaard og Martin Henriksen i spidsen!
Hvor er I henne "små venner"?
Uh, uh DF hvor er I henne?
I plejer da ikke lade jer forstyrre af, at retten har talt!

Intet nyt under solen, her Hegel for nærmest præcist 200år siden:
"Manglende adgang til de arenaer, hvor anerkendelse opnås og selvrespekt dannes, skaber ifølge Hegel grobund for en »pøbelmentalitet« i form af »et indre oprør mod de rige, mod samfundet, mod regeringen«.
Jo mere samfundet præges af det, Hegel kaldte den selvtilstrækkelige individualismes atomistiske ånd, jo mere vil de sociale og moralske bånd individerne og klasserne imellem svækkes – og der vil være øget risiko for, at de, der falder udenfor, tyr til vold ud fra en oplevelse af at være uden reelle muligheder og rettigheder. De har kun lidt at tabe. Volden tvinger det samfund, som ikke har brug for dem, til at se dem, om det så bare er for at slå dem oven i hovedet.
Sociologen Pierre Bourdieu tager tråden fra Hegels analyse op i artiklen ’Neoliberalismen eller forsøget på at virkeliggøre en utopi om udbytning uden grænser’ skrevet i 1998. Bourdieu kommer med følgende definition: Nyliberalisme er en dybtgående politisk diskurs, hvor målet er »den metodisk gennemførte destruktion af kollektiver«, for så vidt som de begrænser indførelsen af det rene markeds logik på alle centrale samfundsområder.
Der går en lige linje fra Bourdieus studier af nedtrapningen af den offentlige velfærds-, bolig- og uddannelsespolitik i Frankrig fra begyndelsen af 1990’erne i bogen ’The Weight of the World’ og til daværende indenrigsminister Nicolas Sarkozys svar på optøjerne blandt de unge indvandrere i Paris’ forstæder for 10 år siden: »Vi må spule afskummet væk fra gaderne!«. Elitestyrker udrustet med vandkanoner og tåregas blev sat ind mod de unge, der kastede med sten, knuste butiksruder og satte biler i brand.
De politiske, økonomiske og sociologiske grunde til, at de unge gik på gaden og greb til vold mod samfundets symboler og statens repræsentanter, blev overhovedet ikke adresseret af den politiske elite endsige fulgt op af tiltag for at give dem, der var faldet udenfor, en plads indenfor. Der blev sat ind med akutbehandling af symptomerne, men selve sygdommen blev ikke behandlet.
Nedbygningen af velfærdsstatens inkluderende ordninger og fællesskaber, som socialdemokraterne opnåede i årtierne efter krigen, har fået konsekvenser, som vi først nu ser, hvordan arter sig for den unge generation.
(Se: http://politiken.dk/kultur/boger/faglitteratur_boger/premium/ECE66231/nyliberalismen-er-en-naturkraft/)
Det nye i dag er, sammenlignet med situationen for et par årtier siden, at nyliberalismens evangelium har grundfæstet sig, og det gælder i hele Vesteuropa. I stedet for at skabe nye arbejdspladser, tilbyder staten jobsøgningskurser. Den opmuntrer altså til individuel konkurrence om et knapt gode i stedet for at gøre godet tilgængeligt for alle.
Når socialdemokratiske partier på hele kontinentet mister opbakning i en situation, hvor man kunne have forventet det modsatte, skyldes det, at socialdemokratierne stadig fornægter deres historiske ansvar for den nyliberale samfundsuordens triumf.
Nyliberalismens måske farligste last er, at den som ideologi er blottet for den selv samme evne, som den mener er borgernes fremmeste dyd, uanset reelle uligheder i magt og ressourcer: selvkritik. Kun ved at ændre fokus fra individ til klasse, fra værdi- og kulturbaseret forskellighed til socioøkonomisk ulighed, fra ytringsfrihed for den, som insisterer på retten til at krænke, til de marginaliseredes ret til de goder, som indtil for nylig var universelle i de europæiske demokratier, vil den gensidigt forstærkende tilslutning til jihad og antijihad blandt nyliberalismens sociale tabere kunne bremses.
Følgelig nytter det ikke at bilde sig ind, at jihadisme og antimoderne islamisme kan bekæmpes kirurgisk ved at opspore, anholde og straffe terroristerne og deres medhjælpere. For hver martyr, der vansmægter i et belgisk fængsel, kommer 10 nye til.
Når Hollande erklærer, at »vi er i krig«, akkurat som Bush gjorde i sin tid, gør han præcis det, IS håber på, som Nicolas Henin beskriver i bogen ’Jihad Academy’.
Man skal vide meget lidt om almindelige muslimers liv for at tro, at deres religion gør dem til potentielle selvmordsbombere.
Som alle andre er den almindelige muslim optaget af materiel tryghed, sine børns fremtid og social samhørighed.
En politisk ideologi og praksis, som ikke erkender det, vil høste, som den sår: Den vil selv skabe de monstre, den forsøger at bekæmpe." (Citat Slut!)

Som resultat af dette ses for eks den klare fascistoide udvikling i et Østeuropa, der aldrig har udviklet sunde demokratiske institutioner og fået gjort op med deres fascistiske, nazistiske og stalinistiske fortid og derfor nu gentager vanviddet anført af det nyliberalistiske udskud som den nye højreradikale pøbel. Se for eks. Politiken 21/4-16: "Private vagtværn og sheriffer jager udlændinge i Østeuropa" - og bakkes op af myndighederne - og opnår på denne perverse måde den anerkendelse af de liberalistiske magthavere de ifølge Bourdieu ellers mangler og higer efter - præcis som den nyliberalistiske magthaver Anders Fogh Rasmussen anerkendte DF ofrene her til lands!)

Det syntes altså som om kapitalismen og dens politiske lakajer vil genopfører 30'ernes fatale udvikling med nyliberalistisk økonomisk politik som kriseårsag (2008) og løsningsmodel samtidig med den igen skaber sin egen pøbel og»pøbelmentalitet« i form af højreradikale fascister med eller uden religiøs islamistisk iklædning. Men det afgørende er, at begge dele er udtryk for det samme, en reaktion på det nyliberalistiske helvede internationalt, og her til lands anført af psykopat ideologiens fremmeste bærere med skinnende, glasklare blå øjne af lysende markedsøkonomisk vanvid hos Liberal Alliance (LA)!
Her er hvordan det gik sidste gang denne galninge ideologi fremturerede:
http://www.garps-verden.com/2008/01/nyfascisme.html
http://www.garps-verden.com/2011/10/advarsel-den-liberalistiske-ideologi-10.html

18/04-16: https://www.information.dk/debat/leder/2016/04/sf-mest-alvorlige-trussel
Det er jo absurd - det her! At en såkaldt socialist skal belæres af en gammel konservativ som David Rehling om noget så banalt:
"Hun kunne som den største globale frihedstrussel have fremhævet den totale markedsgørelse, også kendt som neoliberalismen. Det er den, der skaber større ulighed, fastlåser undertrykkende sociale mønstre, gør lønmodtagere til daglejere, skaber vækstvilkår for radikalisering, herser rundt med syge, svage og arbejdsløse, dræner kulturlivet, kvæler den offentlige sektor i kontrol, udpiner naturen, belaster miljøet og gør klimaet ustabilt."
I stedet proportions forvrider POD populistisk helt a la DF og "i røven" som sædvanlig på S: »Radikal islam udgør i dag den mest alvorlige trussel mod vores samfund, frihed og fællesskab.«

15/04-16: https://www.information.dk/debat/leder/2016/04/terror-frihed
Nå så ser det måske ud til, man for en gang skyld får sin vilje - politisk!
https://www.facebook.com/jorgen.garp/posts/1002105196541069
Og det er jo altid rart, selv om det er en ubehagelig sag, man helst havde været foruden!
Men det afgørende poltiske problem på området er, at få isoleret galningene fra os "normale" - kristne, muslimer, jøder og ateister mv. Dvs få isoleret både de islamistiske terrorister og deres 'stenkastende' islamistiske bagland samt de højreradikale og deres xenofobiske og muslimhadende bagland.
Dvs også alle de idioter, der mentalt står i åndeligt ledtog med de islamistiske galninge ved at flytte kampen mod dem over til at omfatte alle muslimer, koranen osv.. Altså vore egne 'hellige krigere', for hvem det vigtigste er en religions/flygtninge konflikt, og deres største frygt er, at de islamistiske galninge isoleres fra normale muslimer, og dermed fratager dem selv det afgørende middel for egen muslim/flygtninge forskrækkelse og had!
Og her kan Søren Pinds "anti DF" tiltag være et skridt på vejen!

12/04-16: https://www.dr.dk/tv/se/deadline/deadline-2016-04-03
Efter Støjbergs forsøg på at afvise kendsgerningerne om flygtningelejren i Haderslev udelukkende med et tilstræbt karaktermord på Anne-Lise Marstrand-Jørgensen, så var det jo helt forventeligt, da hun nu ikke selv turde møde op og blive konfronteret med kendsgerningerne, at en af hendes stedfortrædende lakajer udelukkende ville fortsætte i samme spor med at gå efter kvinden i stedet for sagen, hvad enten han direkte og usmageligt og helt useriøst i forhold til substansen på alle måder gik efter hendens troværdig og/eller snakkede uden om ved bl.a. helt ynkelig at bringe sig selv i centrum, som Tarzan. Men det endte hver gang med ynkeligt a la nå da, da lille mand du har nok selv boet i teltlejr osv., stor dreng!

http://www.radio24syv.dk/udvalgte-nyhedshistorier/kendt-venligbo-overdriver-og-taler-usandt-om-flygtningelejr/
"Men Radio24syv kan doku­men­tere, at flere af Anne Lise Marstrand-Jørgensens påstande er kraf­tigt over­drevne eller deci­de­ret usande.
“Ver­den ser helt ander­le­des ud i for­hold til en række af de påstande fra Ven­lig­bo­erne, som vi er ble­vet præ­sen­te­ret for,” siger drifts­chef i telt­lej­ren Bir­gitte Guld­berg til Radio24syv."

Radio 24syv kan ikke dokumentere en skid rent ud sagt. Hvad f..... ligner det at komme rendende med en dokumentation, som består i at spørge dem, der har ansvaret for lejren, om de passer deres arbejde! Og intet andet, jamen det er da utroligt, at det skal gå for at være dokumentation!
"Sygeplejersker, driftsleder og embedslæge afviser alvorlig kritik fra forfatter og aktivist fra Venligboerne, Anne Lise Marstrand-Jørgensen. ”Verden ser helt anderledes ud,” lyder det."
Hedder det fra dem der har ansvaret for en ordentlig behandling af flygtninge inklusiv ansvaret for at sige fra over for politikerne - hvis de tør!
Er det ikke osse rigtigt, at I passer jeres arbejde er devisen tilsyneladende fra disse mikrofonholdere!
Det er vel det nærmeste man kommer en 'løgnefabrik' uden at være det i juridisk forstand!

11/04-16: https://www.information.dk/kultur/2016/04/ytringsfrihed-igen-igen
Yes, Yes og atter ... Jamen er der noget så herligt, som at høre og læse noget, man er så usigelig enig i helt oppe fra øverste etage og hele vejen ned i røvhullet? Nej vel! Bare indledningen her, hvor jeg'et inkluderer overtegnede i den grad:
"Jeg hører til det forstokkede segment, der stadig mener, at Muhammedtegningerne i sin tid først og fremmest var udtryk for et forsinket ungdomsoprør hos en flok dengser og flittigliser, der forsømte at slå sig i tøjret, da de faktisk var unge, men dengang var optaget af at please de voksne – ofte, men det vidste de jo ikke, til de voksnes ubehag. (..) Muhammedkrisen handlede ikke om ytringsfrihed. Ikke en skid. Den er der aldrig rejst tvivl om – ikke da før nu, hvor de samme dengser og flittigliser vil indskrænke den for muslimske prædikanter."
Og så videre til den store overdengse, der i en sen alder pludselig skulle til at spille Tarzan:
"Anders Fogh Rasmussen, (og hans) store tale om Får og Bukke. Direkte oversat: Alle, der ikke tilsluttede sig dengse og flittiglises fjollede stunt og udlægningen af den som et forsvar for ytringsfriheden, var for bukke at regne. Ok, så. Os var der mange af. Bukke, altså. Skulle vi virkelig være en slags landsforrædere, fordi vi ikke sluttede op om Jyllands-Posten, Dansk Folkeparti, Anders Fogh, slægten Krarup og deres sludder (og Trykkefrihedsselskabet)? Pis os i øret!" YES and YES!
Det har aldrig handlet om ytringsfrihed:
"Nogle kan ikke lide hverken muslimer eller andre indvandrere, kort og godt, og tilslutter sig ethvert forsøg på at gøre livet så surt for dem som muligt – i det håb, at de bliver trætte af at være her og tager hjem til der, hvor de kom fra." OG dem kender jeg personligt en hel del af, desværre!
"Andre har ikke gidet tage del i diskussionen om, hvorvidt det var rimeligt at tegne Profeten, når nu muslimerne ikke brød sig om det."
"Men man kan da håbe på, at den nye udvikling, hvor hæren af ytringsfrihedskæmpere nu prøver at begrunde, hvorfor den vidunderlige frihed pludselig nok gælder nazister, men absolut ikke for rabiate muslimer, får folk til at indse, at debatten har hvilet på et falsk grundlag."
"Hvis der er en lære at drage, er det den, at man aldrig skal stole på Dengse og Flittiglise. De er kommet for sent til alting. Også den frihed, de påberåber sig. Når det kommer til stykket, kan de slet ikke lide frihed. Især ikke den som andre ubekymret boltrer sig i."
TAK til Bent Vinn Nielsen! Mange tak!

Den østeuropæiske syge: Læs her om det skræmmende fascistoide polske samfund lige syd for DK!
http://pov.international/fremmedhad-uden-fremmede/

10/04-16: https://www.information.dk/indland/2016/04/foelelsesporno-kan-genkende
Er der ikke nogen her, der kan hjælpe mig lidt?
Hvor er det nu, man/jeg har hørt om, at lejrene blev istandsat, rengjort og dets beboere fik ekstra mad og rene klæder samt andet godt inden myndighedspersoner eller for eks Røde kors kom på inspektions besøg og derefter kunne berette, at alt var i den skønneste orden, og kritik af forholdene i lejrene var helt og aldeles uberettiget propaganda - og med dagens Støjsender udtryk "følelsesporno"?

http://politiken.dk/magasinet/premium/ECE3151475/venstre-folk-er-traette-af-partitoppens-haan-mod-spelt-koebenhavn/
Et er, at man har sat et parti til at lede regeringen i det her land, som er kendt for at indeholde et anseligt antal af landets mest stupide bonderøve, noget andet er, at selv folk internt i partiet nu viser og medgiver, at partitoppen og dermed regerings ledelsen netop består af folk fra dette det mest stupide bonderøvs segment!
NB.Stupiditet har ikke meget med IQ at beskaffe, men er i min optik en mental tilstand, hvis hovedbestanddel er menneskelig følelsesmæssig afstumpethed! Man kan sagtens være ret skarp IQ mæssigt samtidig!
Men betegnelsen bonderøve indeholder nok mere 'dumhed', som manglende viden og indsigt i det mindste.

09/04-16: https://www.information.dk/indland/2016/04/dansk-firma-samarbejde-saudi-arabien-overvaagning
Den internationale kapital og dens politiske håndlangerne i Vesten inklusiv Danmark samt Putin regimet i Rusland og det kinesiske ditto har medvirket til, at "Det arabiske forår", der kunne ændre de reaktionære muslimske lande i demokratisk retning, blev nedkæmpet!
OG ethvert angreb eller afsløring af kapitalens internationale mafia regime bekæmpes og afværges dertil effektivt ved hjælp af dets politiske håndlangere i Europa og USA samt igen Putin regimet i Rusland og det kinesiske ditto, og deres nedtoning og afledning af angrebene og afsløringerne. Det ses ved finanskrisen og dens opfølgning af tilbagevendende skattely skandaler, senest Panamalækket, som hurtigt neddæmpes og glemmes indtil endnu et læk skaber problemer for håndlangerne, samt som i DK af skattevæsenets bevidst politisk fatale svækkelse, så det følgelig kun er i stand til at forfølger småfolk, mens de mægtiges svindel ikke bringes for dagens lys og beskattes.
Denne aflednings manøvre forstærkes så dramatisk af foreningen af højreradikale, nationalistiske og xenofobiske elementer i Europa og USA i en uhellig alliance dels med Putin regimet i Rusland samt med deres alter ego i de muslimske ghettoer og den muslimske verden, dvs. de islamistiske galninge samme sted og i Mellemøsten, der samtidig støttes ideologisk og materielt af de reaktionære muslimske politistater og diktaturer som Saudi Arabien, Assad regimet , Al Sisi regimet i Egypten, Iran osv., der på den anden side holdes i live af? Ja netop samme kapitalistiske mafia regime og dets politiske håndlangere i Vesten og USA samt Putin regimet og det kinesiske ditto.
Det kaldes international klassekamp, og det ser p.t. ikke ligefrem håbefuldt ud for de demokratisk, humanistisk og socialistiske modkræfter til dette internationale mafiøse kapitalistiske sammenrend!
http://www.garps-verden.com/2016/04/den-internationale-mafia-skattesvindel.html

08/04-16: https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/12963691_10209272217782399_5792223272090167668_n.jpg?oh=8c0f5de2080f9cca28fa5c40879f39d1&oe=57B3CEBE
Ja den er god, men der mangler noget:
https://www.facebook.com/jorgen.garp/posts/1008530555898533

http://politiken.dk/debat/klummer/jarlner/premium/ECE3134456/jarlner-skattetaenkning-underminerer-vores-velfaerdssystem/
Glimrende, men før Jarlner får det sagt, så står der en DF Tullemand og råber se derovre, der går en muslim med tørklæde og Løkkemanden, der ikke kan betale for egne underbukser, peger med og tilføjer ja og se der, der går en arbejdsløs kontanthjælpsmodtager og nasser på dem der arbejder!
Og snip, snap, snude så er Jarlners historie ude, før du kan nå at sige Støjsenderen!
http://politiken.dk/debat/profiler/engelbreth/ECE3145701/fattige-og-ledige-betaler-for-billionerne-der-blev-vaek/

07/04-16: http://nyheder.tv2.dk/politik/2016-04-06-taet-lob-om-gyldighed-af-eu-afstemning-i-holland
Hold da helt kæft en hollandsk farce!
Et nej der består af 20% af vælgerne og er gyldigt, hvis 30% af vælgerne ønsker/gider stemme - og som påvirker hele EU og dets forhold til andre nationer.
Hvis EU er en kolos på lerfødder, er det fordi, det består af en forsamling af nationer, den ene mere latterlig og idiotisk end den anden - og hvor den mest indskrænkede og nationalistiske del af befolkningerne fører an i idiotien i de enkelte lande - og får lov til det og fortløbende overgår hinanden i tåbeligheder og pøbelagtig adfærd! Det er hvad der sker, når den demokratisk organiserede underklasse erstattes af den amorfe masse "folket", som ofte bliver reduceret til pøbelen!
http://politiken.dk/kultur/arkitektur/ECE3146793/df-lad-folket-afgoere-byggerier/
Nu har DF her til lands forventeligt sat en ny standard for idiotien. Det er ikke længere arkitekter og andre, der har forstand på bygninger og lignende, der skal bestemme arkitekturen her til lands.
Nej nu har et af DF genierne foreslået, at det skal afgøres ved folkeafstemninger. Så håber idioten vel, han kan kan trampe så mange af sine åndsfæller sammen, så de kan sætte nye standarder for arkitektur.
Næste gang man skal ind og opereres for cancer eller lignende, så bliver man vel mødt af en cykelsmed, fordi idioterne fra DF og omegn har fået afgjort ved en folkeafstemning, at en sådan smed er bedre til det end en uddannet kirurg!
Men måske man i heldigste fald kan få et mosefund af en kirurg uddannet i 1950'erne, når du H.C Andersen selv næppe kan møde op!

06/04-16: https://www.information.dk/…/udskammes-vaere-kampen-skattely
Hvis der stadig er nogle 'naive stakler' udenfor LA og omegn, der tror, at det er ved flid og personlig indsats, at "de rige svin" er blevet rige, så afslører disse dages "Panama papers", at finanskapitalen og dens håndlangere er rene kriminelle bander understøttet af politikere "world wide"!
Men ansvaret ligger såmænd også, i vores del af verden, hos de naive vælgere, der kæmper for nationale løsninger på internationale problemer, og hos dem, der tror, at krigsflygtninge er vores egentlige problem - og det er ofte de samme 'naive stakler'!
"Global bevægelse - national lammelse!"
https://www.information.dk/indland/2015/08/mega-rige-danskere-blevet-endnu-rigere

05/04-16: http://piopio.dk/panamapapirer-afslorer-raddenskab-i-bankverdenen/
Lad os nu se om politikerne laver "smykkelove" og "teltlejre om vinteren" for de her skiderikker, der forholdsmæssigt svarer til de 'forbrydelser', de rige svin og deres håndlangere har begået!
Og lad os tillige se, om deres forargelse når de højder, de har udgydet overfor krigsflygtninge i årevis!

04/04-16: http://politiken.dk/debat/klummer/bredal/premium/ECE3143710/maaske-er-det-kriminelt-det-der-siges-i-grimhoejmoskeen/
Interessant!? Jeg skrev efter programmet på TV2, at spørgsmålet var om der lå en ulovlig opfordring til vold i imamens doseren, her får vi en anden indfaldsvinkel.
Så mon ikke man også her kan komme efter 'idioterne' med gældende eller let ændret lovgivning UDEN at komme på kant med ytringsfriheden!
https://www.facebook.com/jorgen.garp/posts/1001659189919003

02/04-16: http://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/indblik/Indland/ECE8550934/det-er-typisk-3gerne-isaer-rigmandsdrengene/
"Når de taler om disse "(danske) værdier", kommer man til at tænke på dengang, Gandhi blev spurgt om, hvad han syntes om vestlig civilsiation. "Det ville være en god idé", svarede han."
Det var sgu nemmere i gamle dage, i 50'erne da far var dreng, som Dirch Passer sagde i "Skolekammerater" til Kjeld Petersens spørgsmål: "Var det dem vi tævede på hjemvejen (fra sko'len):
"Jeg ved ikke, hvad de hed, dem vi tævede på vejen hjem. Jeg tævede dem bare!" (https://www.youtube.com/watch?v=IvXlEmFFSxw)
Eller Niels Hausgaard:"Der var tre bogligt begavede, og dem bankede vi for en sikkerheds skyld hver dag, bare for de ikke skulle komme til at tro, de var noget. Og det gjorde de heller ikke. Vi tjekkede, hver gang vi gik forbi og spurgte, tror du, du er noget? Nej, nej - naj der var ikke spor! Det havde sin virkning, det må man sige!" (https://www.youtube.com/watch?v=gWokovCMhwM)

01/04-16: https://www.dr.dk/tv/se/debatten#!/00:00:00
Mærkværdigt at de mennesker der, som Søren Espersen og Pernille Vermund, forestiller sig i deres hedeste drømme, at de kan omskabe Danmark til en osteklokke aflukket fra omverdenen, hvis den er ubehagelig og stiller krav, og ellers vil holde den åben for alle godbidderne, at de ikke har opdaget endnu, at den eneste grund til deres megalomane forestillinger om, hvad en miniput stat kan overfor ubehageligheder og ansvar i denne verden, udelukkende som i udelukkende skyldes to forhold: NATO og EU.
Absolut intet andet er grunden til, at denne politiske megalomani kan opstå og få lov at eksistere uden at medføre øjeblikkelig indespærring på en galeanstalt for landsskadelige elementer.
Falder disse to institutioner fra hinanden skabt af højreradikale idioter anført af en Trump i USA og politiske flertal i Ungarn, Polen mv,, samt Front National & Co med DF, Espersen og Vermond som halehæng i Europa og med Putin puffende og jublende på sidelinjen, så er DK intet, absolut intet og osteklokken vil splintre i tusind stykker og landet ligge åbent for alskens politiske psykopater og katastrofer.
Et opsplittet Europa er tidligere gået i krig for mindre end den nuværende flygtningekrise og ministater som DK blevet mast!
OG man behøver hverken være NATO eller EU fan for at se problemet!
Lige så mærkværdigt er det, at udsendelse efter udsendelse om emnet ikke bare en enkelt sølle gang inddrager dette indlysende forhold seriøst i Debatten eller i Deadline - DR!

lørdag den 9. april 2016

Et potpourri - Den internationale mafia kapitalisme, skattesvindel, de højreradikale og islamisterne samt EU!

http://politiken.dk/debat/klummer/jarlner/premium/ECE3134456/jarlner-skattetaenkning-underminerer-vores-velfaerdssystem/
Glimrende, men før Jarlner får det sagt, så står der en DF Tullemand og råber se derovre, der går en muslim med tørklæde og Løkkemanden, der ikke kan betale for egne underbukser, peger med og tilføjer ja og se der, der går en arbejdsløs kontanthjælpsmodtager og nasser på dem der arbejder!
Og snip, snap, snude så er Jarlners historie ude, før du kan nå at sige Støjsenderen!

https://www.information.dk/indland/2016/04/dansk-firma-samarbejde-saudi-arabien-overvaagning
Den internationale kapital og dens politiske håndlangerne i Vesten inklusiv Danmark samt Putin regimet i Rusland og det kinesiske ditto har medvirket til, at "Det arabiske forår", der kunne ændre de reaktionære muslimske lande i demokratisk retning, blev nedkæmpet!
OG ethvert angreb eller afsløring af kapitalens internationale mafia regime bekæmpes og afværges dertil effektivt ved hjælp af dets politiske håndlangere i Europa og USA samt igen Putin regimet i Rusland og det kinesiske ditto, og deres nedtoning og afledning af angrebene og afsløringerne. Det ses ved finanskrisen og dens opfølgning af tilbagevendende skattely skandaler, senest Panamalækket, som hurtigt neddæmpes og glemmes indtil endnu et læk skaber problemer for håndlangerne, samt som i DK af skattevæsenets bevidst politisk fatale svækkelse, så det følgelig kun er i stand til at forfølger småfolk, mens de mægtiges svindel ikke bringes for dagens lys og beskattes.
Denne aflednings manøvre forstærkes så dramatisk af foreningen af højreradikale, nationalistiske og xenofobiske elementer i Europa og USA i en uhellig alliance dels med Putin regimet i Rusland samt med deres alter ego i de muslimske ghettoer og den muslimske verden, dvs. de islamistiske galninge samme sted og i Mellemøsten, der samtidig støttes ideologisk og materielt af de reaktionære muslimske politistater og diktaturer som Saudi Arabien, Assad regimet , Al Sisi regimet i Egypten, Iran osv., der på den anden side holdes i live af? Ja netop samme kapitalistiske mafia regime og dets politiske håndlangere i Vesten og USA samt Putin regimet og det kinesiske ditto.
Det kaldes international klassekamp, og det ser p.t. ikke ligefrem håbefuldt ud for de demokratisk, humanistisk og socialistiske modkræfter til dette internationale mafiøse kapitalistiske sammenrend!
http://www.dr.dk/nyheder/udland/putin-de-forsoeger-ryste-os-med-panama-papirerne
http://politiken.dk/debat/profiler/engelbreth/ECE3145701/fattige-og-ledige-betaler-for-billionerne-der-blev-vaek/

http://politiken.dk/debat/profiler/kristianweise/ECE3144931/vreden-over-de-riges-og-bankernes-skattesnyd-boer-rettes-mod-lovgiverne/'
Tove Lodal: "Dette startede i Anders Fogh Rasmussens tid, hvor han fyrede en af de dygtigste i Skat, Chresten Amby, og det er fortsat gennem en dræning af dygtige medarbejdere bl.a. med udflytningen til Ringkøbing.
AFR ville indføre minimalstaten, og selvom han på et tidspunkt tog afstand fra ideen, er det nu den ide Lars Løkke gør, hvad han kan for at gennemføre.
De rigeste skal have skattelettelser, så de kan sende flere af de fælles midler i skattely, og de fattigste skal betale.
Hvornår får I nok, I der har stemt på de borgerlige partier?"

Hvis der stadig er nogle 'naive stakler' udenfor LA og omegn, der tror, at det er ved flid og personlig indsats, at "de rige svin" er blevet rige, så afslører disse dages "Panama papers", at finanskapitalen og dens håndlangere er rene kriminelle bander understøttet af politikere "world wide"!
Men ansvaret ligger såmænd også, i vores del af verden, hos de naive vælgere, der kæmper for nationale løsninger på internationale problemer, og hos dem, der tror, at krigsflygtninge er vores egentlige problem - og det er ofte de samme 'naive stakler'!
"Global bevægelse - national lammelse!"
https://www.information.dk/debat/leder/2016/04/udskammes-vaere-kampen-skattely
https://www.information.dk/indland/2015/08/mega-rige-danskere-blevet-endnu-rigere

Lad os nu se om politikerne laver "smykkelove" og "teltlejre om vinteren" for de her skiderikker, der forholdsmæssigt svarer til de 'forbrydelser', de rige svin og deres håndlangere har begået!
Og lad os tillige se, om deres forargelse når de højder, de har udgydet overfor krigsflygtninge i årevis!
http://piopio.dk/panamapapirer-afslorer-raddenskab-i-bankverdenen/

http://politiken.dk/kultur/arkitektur/ECE3146793/df-lad-folket-afgoere-byggerier/
Hold da helt kæft en hollandsk EU farce!
Et nej der består af 20% af vælgerne og er gyldigt, hvis 30% af vælgerne ønsker/gider stemme - og som påvirker hele EU og dets forhold til andre nationer.
Hvis EU er en kolos på lerfødder, er det fordi, det består af en forsamling af nationer, den ene mere latterlig og idiotisk end den anden - og hvor den mest indskrænkede og nationalistiske del af befolkningerne fører an i idiotien i de enkelte lande - og får lov til det og fortløbende overgår hinanden i tåbeligheder og pøbelagtig adfærd! Det er hvad der sker, når den demokratisk organiserede underklasse erstattes af den amorfe masse "folket", som ofte bliver reduceret til pøbelen!
Nu har DF her til lands forventeligt sat en ny standard for idiotien. Det er ikke længere arkitekter og andre, der har forstand på bygninger og lignende, der skal bestemme arkitekturen her til lands.
Nej nu har et af DF genierne foreslået, at det skal afgøres ved folkeafstemninger. Så håber idioten vel, han kan kan trampe så mange af sine åndsfæller sammen, så de kan sætte nye standarder for arkitektur.
Næste gang man skal ind og opereres for cancer eller lignende, så bliver man vel mødt af en cykelsmed, fordi idioterne fra DF og omegn har fået afgjort ved en folkeafstemning, at en sådan smed er bedre til det end en uddannet kirurg!
Men måske man i heldigste fald kan få et mosefund af en kirurg uddannet i 1950'erne, når du H.C Andersen selv næppe kan møde op!
Det er de højreradikale og nyfascistiske tosser i Vesteuropa, der fører an i deres nationalistiske og xenofobiske angreb på EU godt støttet af det Østeuropa, der aldrig er kommet sig over deres udemokratiske, fascistiske og stalinistiske fortid. Så det er da til at forstå!
Hvad der derimod ikke er til at forstå, er de kræfter på venstrefløjen der direkte eller indirekte støtter disse nationalistiske galninges hedeste drømme om, at vi skal vende tilbage til et Europa før EU, til nationalismens hængedynd af katastrofale (verdens)krige, xenofobi og racisme.

https://www.dr.dk/tv/se/debatten?queryhash=!%2F00%3A00%3A00
Mærkværdigt at de mennesker der, som Søren Espersen og Pernille Vermund, forestiller sig i deres hedeste drømme, at de kan omskabe Danmark til en osteklokke aflukket fra omverdenen, hvis den er ubehagelig og stiller krav, og ellers vil holde den åben for alle godbidderne, at de ikke har opdaget endnu, at den eneste grund til deres megalomane forestillinger om, hvad en miniput stat kan overfor ubehageligheder og ansvar i denne verden, udelukkende som i udelukkende skyldes to forhold: NATO og EU.
Absolut intet andet er grunden til, at denne politiske megalomani kan opstå og få lov at eksistere uden at medføre øjeblikkelig indespærring på en galeanstalt for landsskadelige elementer.
Falder disse to institutioner fra hinanden skabt af højreradikale idioter anført af en Trump i USA og politiske flertal i Ungarn, Polen mv,, samt Front National & Co med DF, Espersen og Vermond som halehæng i Europa og med Putin puffende og jublende på sidelinjen, så er DK intet, absolut intet og osteklokken vil splintre i tusind stykker og landet ligge åbent for alskens politiske psykopater og katastrofer.
Et opsplittet Europa er tidligere gået i krig for mindre end den nuværende flygtningekrise og ministater som DK blevet mast!
OG man behøver hverken være NATO eller EU fan for at se problemet!
Lige så mærkværdigt er det, at udsendelse efter udsendelse om emnet ikke bare en enkelt sølle gang inddrager dette indlysende forhold seriøst i Debatten eller i Deadline - DR!

Idiot udsagn dominerer vigtige politiske debatter.
Vi kan ikke modtage alverdens 60 mio flygtninge, hedder det insisterende og dumt mest fra borgerligt hold.
Og nu hedder det ligeså dumt, vi kan ikke skabe 100% sikkerhed i kampen mod terror mest fra det politiske venstre.
Det første bruges til at afvise eller begrænse antal flygtninge, hvad enten det er fælles EU løsninger eller at modtage flygtninge overhovedet af bekymring for velfærdsstat og samfund.
Det andet bruges mest til hændervridende at undgå for hårdhændede 'voldsagtige' tiltag i forbindelse med terrorbekæmpelse af bekymring for de demokratiske rettigheder.
Begge hensigter, at begrænse antallet af flygtninge og 'voldstiltag' i et demokratisk samfund, er sådan set forståelige og fornuftige nok.
Men det er da helt håbløst og ødelæggende for en meningsfuld diskussion, at starte debatten med to så idiotiske udsagn.
Jeg mener 100% sikkerhed og velkomst til 60 mio flygtninge - hallo hvor dumt har man lov at starte en debat?

tirsdag den 8. marts 2016

Endnu en afbrudt samtale, her med Dan Rachlin!

Dan Rachlin
Ad hvor er det ulækkert!
Ubetænksomme, nedladende og selvgode svenskere, der uden omtanke, en overordnet plan lod flygtninge vælte ind i landet.
Hånede danske politikere, meningsdannere og danskere generelt.
Og nu på rekordtid har byer og områder, hvor politiet ikke tør patruljere i synlige uniformer og biler.
Områder hvor jungleloven hersker, og altså en by, der fraråder piger og kvinder, at gå ud alene.
Føj for satan, fed kvindernes kampdag!
Jamen skal vi da slet ikke hjælpe det store antal flygtninge? Spørger de fromme ubekymrede.
Jo selvfølgelig skal vi det!
I et tempo vi kan styre, med en overordnet plan for hvor mange, og ikke mindst hvem, og sammen med vores europæiske partnere og naboer.
Med fokus på nærområder, og måske også med overskuddet til at lade toppolitikere og eksperter drøfte, hvorledes vi får krigen og konflikten i de ramte lande til at stoppe.
Ellers ender vi jo med, at der ikke er noget tryghed og sikkerhed at flygte til.
http://nyheder.tv2.dk/udland/2016-03-07-svensk-politi-fraraader-kvinder-at-faerdes-alene

Jørgen Garp Simon Kjøller (taler om Syrien og omegn) Pas nu på du ikke kommer for tæt på Dan Rachlins ømme ligtorn, den Israelske kolonistats uendelige expansion. Han vil meget hellere snakke om svenskerne, det danske taberfolks ynglingsaversion, altså så længe vi kan stå bag EU's beskyttelse af miniputter og række tunge!
Kommer vi ud i det fri, som mange vil i dette samfund af megalomane tumper, får vi nok endnu en med spaden enten østfra eller sydfra, dem kan vi jo heller ikke lide, eller bliver klasket som en flue mellem to hænder og delt ned gennem det store bælt!
Og snip, snaps, snude så er den danske historie ude!

Dan Rachlin Jeg taler stort set aldrig om Israel, og når jeg gør, kritiserer jeg dem ofte for deres kompromisløshed, okkupationerne og manglende vilje til at forsøge at få fred.
Tak for din fordomsfulde og overfladiske tilgang til debatten Jørgen Garp...som i øvrigt intet havde med den nuværende flygtningesituation at gøre.

Jørgen Garp Fordomsfulde og overfladisk, Dan ha, ha få nu taget spejlet frem, hvis du vil se rigtige velkendte danske fordomme mod svenskere OG hvad med fru Merkel og tyskerne, nu vi er ved det?
Så vi kan yde vores bidrag til at fremme hr Putins dagsorden.

Dan Rachlin Og så skiftes der spor, når dit seneste fiskeri omkring mit blinde øje omkring Israel ikke gav bid. Tag dig sammen Jørgen.

Jørgen Garp Mit seneste fiskeri var i dine klamme og fordomfulde udgydelser om svenskerne. Mit Israel spor var blot en advarsel til Simon Kjøller om ikke at komme for tæt på en anden blind plet!

Dan Rachlin Du er en idiot, en af de sjældne. Langt, langt de fleste evner at se og konstatere, at jeg specifikt ikke har kontinuerlige blinde støtteerklæringer omkring Israel.
Nærmest tværtimod.
Det var dit bidrag til mine indlysende og fuldstændige objektive kommentarer til den svenske situation og tilstand.
Tal om et blindt øje!
Til gengæld kan jeg garantere dig, at det var dine sidste udgydelser på denne væg!

Jørgen Garp "Fuldstændige objektive kommentarer", OK så slutter vi her!
Men tak for snakken den ene idiot til den anden.

Dan Rachlin Fortæl mig eventuelt, hvad jeg har skrevet forkert omkring den nuværende svenske situation?

Jørgen Garp Prøv at læse dit indledende fordomsfulde indlæg. Hvad fanden er det for en rendestens måde at diskutere et seriøst problem på?
Du får bare svar herfra, som du selv råber i skoven. Og så piver du ik'!

Jørgen Garp Men trøst dig Dan, du er kun en blandt et folke flertal, hvis mentale niveau er sænket gennem de sidste 15år med en 2-400%, så selv rimeligt begavede folk ender nede i sølet i den danske rendesten af xenofobi, og det der er værre.
Måden at debattere på er generelt så stupid og fordomsfuld, så I ikke selv kan se det, før I får igen af samme skuffe plus 10%, så dæmrer det af og til - hos nogen, men langt fra hos alle!

Jørgen Garp Prøv at læse bare denne ene småinfame sætning fra dit indlæg: "Jamen skal vi da slet ikke hjælpe det store antal flygtninge? Spørger de fromme ubekymrede."
De fromme ubekymrede hvem fanden er det - er det mig, du er flabet overfor, hva'?

Jørgen Garp Jeg citerer lige dig for et indlæg længere oppe Dan: "Og jeg forstår ikke, hvorfor en helt legitim og konkret kritik af Sveriges ageren, og ikke mindst attitude overfor os og andre, der ikke gjorde præcis som de...bliver mødt med den sædvanlige kritik om at jeg eller andre skulle være fremmedfjendske, ligeglade med flygtninge eller egoistiske.
Denne polariserede debat...nej råben fra hvert sit hjørne hjælper ingen!"
Det sidste har du selvfølgelig ret i - så prøv selv at starte med at efterleve det i stedet for at kræve, at alle andre skal!
Men ak har du nogensinde hørt om splinten i din næstes øje og bjælken i dit eget: "helt legitim og konkret kritik af Sveriges ageren, og ikke mindst attitude overfor os og andre"
Hjælp er der nogen, der er blevet svinet til af det højreradikale og nationalkonservative DK med halehæng som svenskerne!

Dan Rachlin: Farvel Jørgen, du er en utrolig hyggelig fyr, kæfter op om lødighed, alt imens du taler generelt nedsættende om folkeflertallets mentale niveau. Idiot er hvad du er.”

Og så blev jeg blokeret!
Denne side er desværre ikke tilgængelig
Linket, du har fulgt, kan være i stykker, eller siden kan være blevet fjernet.

Inden jeg kunne trykke enter til mit svar:

Jørgen Garp "Dan Rachlin: ”Fortæl mig eventuelt, hvad jeg har skrevet forkert omkring den nuværende svenske situation?”
Dan jeg fik ikke noget svar på mine eksempler, du selv bad om?"

NB. Altså lidt ligesom Dirch Passer i "Skolekammerater" med Kjeld Petersen, der slutter af med "Hvad tid var det på torsdag?"
https://www.youtube.com/watch?v=IvXlEmFFSxw

mandag den 7. marts 2016

"Jeg er den mest vrede over kriminalitet, socialt nasseri og islamisme, altså er jeg den bedste og den moralske vinder!"

http://politiken.dk/debat/profiler/noaredington/ECE3100590/fire-emner-der-kan-faa-hoejrefloejens-had-til-at-syde-og-boble/

Udover det gamle socialdemokratiske trick med endnu engang at sidestille højre- og 68' venstrefløj (gab!), nu i Noa Redingtons særlige ny socialdemokratiske Thorning, Corydon, Sass Larsen og Frederiksen variant, hvor S og V nærmest er i alliance, dvs. alt til højre og venstre for det sammensmeltede SV, ja så overser den 'pæne' mand, der er imod had fra alle andre, men selv klart ikke fra kammersjukkerne i Støjberg & Vcompagniet, og altså hylder de nok så bekendte dobbelt-standarder, som i almindelig folkeligt omdømme kaldes dobbeltmoral, der som bekendt ikke er dobbelt så godt som moral, at det her slet ikke handler om had, men kun om retten til at blive mest vred, rasende, socialt forarget over verdens urimeligheder og især retten til at prioritere disse.

Man insisterer således på først at have retten til at prioriterer vreden, om den først og sidst skal vendes mod underklassen, hvad enten det er ærkedanske fattige, kontanthjælpsmodtagere og arbejdsløse og/eller fremmede østarbejdere, krigsflygtninge, eller hvem man nu ellers ikke kan lide, og deres kriminalitets rate, sociale nasseri mm., eller andre urimeligheder, islamistiske 'hatespeech' og 'syge' regler.
Eller den undtagelsesvis også skal vendes mod over- og den højere middelklasse - herunder politikerne - og deres skattesnyderi og underminering af skattevæsenets evne til at (ejendoms)beskatte, ikke arbejdsmand Petersen, ham skal de nok komme efter og få ram på, men politikernes venner, 'de rige svin', og deres skattely, anden økonomisk kriminalitet eller 'lovligt' svindel og bedrageri - herunder retten til at køre samfundet økonomisk-politisk i sænk med passende mellemrum - tilbagevendende skattelettelser, umådeholdne og svinske lønninger og bonusser med meget mere,

Når så den almindelige dansker efterhånden gennem mange år er godt opdraget til at sparke ned-af og krybe op-ad af højrefløjen inklusiv den hellige SV alliance, jamen så er bordet ryddet for jagten på hele den ovenstående underklasse, hvor man i den offentlige som megen privat debat dernæst insisterer på, at have retten til at blive mest vred på fejl og mangler i denne underklasse bredt - med 'de fremmede' i front som prygelknabe - i form af nævnte kriminalitet og anden dårligdom hos disse sociale 'tabere' eller bare det de er her som eks. krigsflygtninge, der gerne udstyres med bekvemmelighed foran som afbigt for den dårlige samvittighed - eller fremmedfrygten og/eller sjældnere rendyrket racisme!

Pointen er her, at man offentligt som privat tiltager sig retten til som det første, at prioritere hvem og hvad vreden og den sociale forargelse især skal rettes mod. Og det forhold at den såkaldt almindelige dansker af tilbøjelighed, politisk tillæring især i de sidste 20år i DK, samt såmænd også bredt i det historisk fascist, naziramte og stalinistiske Europa, samt af personlige tilbøjeligheder og skavanker herunder almindelig menneskelig fejhed, afgør med usvigelig sikkerhed at vreden i ca. otte ud af ti tilfælde permanent vendes mod underklassen i bedste Pia K., DF, V og LA 'kuglestøder' stil.

Og dette valg af at sparke ned-ad i stedet for op-ad forstærker ejendommeligt nok, men slet ikke overraskende, den menneskelige bevidsthed om egen personlige undermåleragtige fejhed taget i betragtning, den vrede, der så insistere på at definere styrken af raseriet over underklassens fejl og mangler, igen med 'de andre', 'de fremmede' i front.

Kommer man så som let eller meget venstredrejet denne vrede i møde med forståelse, fordi man såmænd selv deler en sådan i hvert fald delvist og tror, man hermed kan at få tingene og vreden talt ned eller lignende, så tager man grueligt fejl!

Det får blot disse højre 'idioter' og mange almindelige danskere til at skrue op for gassen, især da hvis man helt 'tåbeligt' indsparker en nuance i sagen, fordi det ikke handler om sagen eller sådan set heller ikke om had, som påstået af Noa Redington, medmindre vi da er ude i noget rendyrket racisme, men om at insistere på retten til - gerne åndelig talt suppleret med trampen i gulvet - at være den mest vrede, rasende, og socialt forargede over den specielt udvalgte politisk betingede del af verdens urimeligheder.
"Jeg er den mest vrede over kriminalitet, islamisme mm., altså er jeg den bedste og den moralske vinder - OG da du ikke er lige så vred som jeg og støtter mine stærkt stigende drakoniske 'løsningsforslag' og 'luk grænsen' quick fix, så støtter du nok i virkeligheden nævnte dårligdomme som kriminalitet, islamisme osv!" Og her ender de virkelige idioter så med at råbe landsforræder mv. efter sagesløse lands m/k'er.
Dette er dansk normal standard anno 2016 og breder sig dag for dag offentligt som privat!

Tillæg 22/3-16 om det udbredte hysteri:
https://www.facebook.com/jorgen.garp/posts/1001092903308965
Her et par typisk hysteriske klynke indlæg på tråden, og der er flere af slagsen:
Benno Bonde ”Endelig politisk mod til at træffe foranstaltninger til forsvar for demokratiet.. De moderne demokratier er så skrøbelige og forsvarsløse over for Anti-demokrater, specielt når disse agerer og spreder deres idelogi under skjul og beskyttelse af at være religion...”
Bonde vil åbenbart forsvare demokratiet ved at afskaffe det!
Lasse Nielsen ”Det sidste du skriver lyder som en drøm. Men bare rolig, der skal nok komme en forskruet idealist, og sikre at det danske samfund bliver totalt smadret. Sharia skal nok blive indført, ligegyldigt hvilke små lappeløsninger de finder på inde på borgen.”

Problemet med disse indlæg og højrefløjen generelt som DF, Trump og konsorter er, at det ene hysteriske udsagn a la DK bliver "totalt smadret og Sharia indført", så kobles sammen med det næste hysteriske udsagn om ”det forsvarsløse demokrati” mv. i en endeløs ophobning af rendyrket hysteri og konspiratoriske udsagn, hvor alle forhold blæses fuldstændig ud af enhver proportion, som med dette patetiske udsagn, jeg så i går fra en anden mandlig hystade: "Kongeriget Danmark ophører desværre meget snart med at eksistere."
Rendyrket 'tøseagtigt' hysteri (undskyld tøser!) - og så fra granvoksne mænd, du godeste - få dog samlet sutten op drenge!

Og så Jalving&Co. igen, igen:
https://www.facebook.com/mikael.jalving/posts/576687055830718
Jo ikke særlig smart at tude som EU's udenrigschef Frederica Mogherini, men dog langt fra hystader som Mikael Jalving og de fleste her på tråden, som nærmest agerer som en flok hysteriske "kællinger" med rablende generaliseringer og propotionsforvrængninger og for noget af halehænget her på tråden, en anelse fortyndet hadefuld Breivik tankegang!
Godt at det ikke er her landets og EU's ledere skal findes, det er galt nok, at de er vælgere, så ville dagens vanvid og galninge vel nærmest minde om en søndagsudflugt og demokratiet være en saga blot!

23/3-16 Michael Jalving: "Sandheden er, at islamister har kunnet vokse sig stærke og talrige i alle vesteuropæiske lande takket være velfærdsstat og vestlige, permissive normer, anført af gamle, fordærvelige 68'ere igennem årti efter årti.
Det er de gamle kommunister, socialister og kulturradikale, der har åbnet Vesteuropa for den indvandring, hvis terroristiske potentiale vi nu mærker på krop og sjæl.
Det er islamisterne, der handler. Men det er os selv, der har gjort deres succes mulig."
http://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mikaeljalving/ECE8533726/eu-er-ikke-ramt-i-hjertet-men-i-hovedet/

Sådan taler en ægte Breivik klon, med et "os" som et ynkeligt røgslør!
Jeg tog i en anden Jalving tråd (se ovenfor) det forbehold, at det kun var noget af hans halehæng, der havde Breivik tankegang.
Men det forbehold kan man roligt fjerne. Det vi hører fra hestens egen mund er vel så rendyrket, det kan blive - nu venter vi kun på de 'logiske handlinger' ud fra denne rablende og forskruede tankegang.
Et er at man skal høre på alle mandagstrænerne kloge sig på weekendens kampe, men det har dog det forsonende over sig, at det kun er fodbold, det handler om.
Noget helt andet er, at man skal høre på Mikael Jalving og hans slæng kæfte op i en uendelighed, kørende i samme hjernedøde rille uden på noget tidspunkt at komme med noget anvendeligt politisk, men kun som ål i mudder bade sig i islamisternes og terroristernes syge tanker og handlinger.
Så langt hellere mandagstrænerne, som da ind imellem i det mindste har en anelse om, hvad de snakker om!

Hver gang jeg bliver konfronteret med Mikael Jalving og hans halehæng, kommer jeg i tanke om et af mine favorit statements:
Umberto Eco: »Dramaet ved internettet er, at det har gjort landsbytossen til et sandhedsvidne. De sociale medier har givet taleret til hærskarer af tåber, der tidligere kun ytrede sig på baren efter et glas vin uden at skade fællesskabet. De blev bragt til tavshed med det samme, men nu har de den samme ret til at ytre sig som en nobelprismodtager. Det er tåbernes invasion.«

Det var da måske et lidt flabet indlæg ovenstående at tagge til Michael Jalving efter dennes Breivik lignende angreb på alt til venstre for Danskernes parti (se ovenfor), men hold da helt op hvor hans stærkt højredrejede halehæng gik nærmest amok i raseri og personligheder mv. Og da især, da jeg slettede de værste personligheder og stupide udsagn! Hø,hø!

Efterskrift til Umberto Ecos statement:
Der intet som helst hadefuldt eller for den sags skyld arrogant over UmbertoEcos udsagn!
Det er skarpt, men for enhver der bare sporadisk har konfronteret internettet/FB mv. er det et fuldt forståeligt udsagn.
For hvem er tåberne, det ligger vel ikke nagelfast vel - ind imellem er det dig, så er det mig, ja det kan være alle. Og så det er jo mig der anvender udsagnet mod Jalving&co ikke Eco., og det med hensigten når du smider en sten ind i en flok ulve, så hyler den der bliver ramt, og det skete jo i fuldt flor, kan man sige helt efter hensigten.
Ecos kritik, som jeg læser det, går jo lige så meget på mediet, at det er en kritik mod selve internettet, der er med til at give tåber og måske især tåbeligheder et større uredigeret forum.
Og bare hastigheden hvormed udsagnene sprøjtes ud sammen med det uredigerede, gør det meget mere åbent for hurtige og herunder tåbelige bemærkninger og udsagn.

Tillæg 23/3-16: Alternativer til hysteriet?
Der er en ting jeg ikke begriber nu for tredje gang, første gang var Köln anden gang var opfordringer til vold i Moskeer her i landet og nu tredje gang med endnu et terrorangreb denne gang i Bruxelles, og det samme kunne siges om angrebet i Paris og såmænd også i Kbh.
Det er i alle nævnte tilfælde mærkværdigt, at man, som jeg ser det, ikke anvender gældende lovgivning - eller får denne tilpasset - og udøvende myndigheders beføjelser til at forhindre eller straffe disse ulovligheder, selvfølgelig med den nødvendige voldsanvendelse indenfor retsstatens rammer.
Jamen det er da godt, og vel nødvendigt med et forstærket traditionelt terrorberedskab, som det hedder, selv om det jo langt fra virker til 100%, og det er næppe idag, man skal foreslå mindre beredskab ved lufthavne og anden offentlig transport mv.!
Men er det ikke vejen uden ende at blive ved med, som det med garanti nu vil blive foreslået igen, at begrænse og overvåge almindelige nogenlunde lovlydige borgeres færden overalt i det offentlige rum og nu også 'privat' på nettet osv i den tro, at man kan eliminere truslerne fra galningene alene eller hovedsageligt ad den vej?
Jeg mener et andet fællestræk i de fleste europæiske lande er, og da i hvert fald dem, der allerede har været udsat for terror, at alle steder snakker man om, også politikere mv,, at der er byområder i Paris, London, nu Bruxelles og vel også i danske byer, hvor politi, brandvæsen og andre offentlige myndighedspersoner, for slet ikke at snakke om journalister og mediefolk med kameraer mv, som Ole Ryborg nævnte idag om Molenbeeck, ikke tør eller kan komme ind i eller kun undtagelsesvist og så massivt.
Dvs gældende lovgivning bliver ikke udøvet og gennemtrumfet, og det i områder der bevisligt gang på gang er arnesteder og rugekasser dels for kriminelle bander, men også for diverse syrienskrigere og terrorister med eller uden baggrund i de kriminelle bander, og desuden for islamistiske galninge og radikale imamer mv.
Jamen hvorfor gennemtvinger man ikke politi, brandvæsen, mv's uhindrede adgang til disse områder, ved dels massiv og i starten daglig politimæssig tilstedeværelse med tilhørende oprydning, gennemsøgning, våbenbeslaglæggelse og anholdelser, og så i kølvandet på dette med en hale af socialarbejdere efter sig, der kunne forbygge fremtidens kriminalitet og radikalisering, mens retsstatens politi, domstole og fængsler tager sig af dem, der forhindrer eller generer embedsm/k'er i funktion og allerede er mere eller mindre udenfor pædagogisk rækkevidde!?
Jamen ville det om ikke andet være et fint supplement til den mere traditionelle terrorbekæmpelse og tilføre både kortsigtet her og nu bekæmpelse samt forebyggende tiltag mod fremtidens kriminalitet og terror - og det mod steder hvor kriminaliteten florerer i stedet for nu igen at udvide tiltag, der hovedsageligt generer mere lovlydige borgere?
Men man vil måske hellere lade stå til og bære ved til fordommene og hysteriet om, at det er folks 'de fremmedes' kultur, hudfarve, religion etc., der er problemet?
Og dermed understøtte 'egne' højreradikale galninge, undergrave demokratiet og ende med et styre a la Ungarn, Polen og Rusland? For nu selv at male fanden på væggen ik'?

Jeg prøver at spørge en gang til ligesom efter terrorangrebet i Paris:
Kan man som borger i EU returnere fra ture til IS områder og deltagelse i krig der, altså som såkaldt syrienskrigere, uden øjeblikkeligt ved hjemkomsten at blive søgt identificeret og derefter buret inde?
Eller er det udelukkende manglende grænsekontrol på EU's ydre grænser, der er grunden?
Nå det lyder nu på TV2 News som om det er mit første spørgsmål, der er det korrekte, altså at man lader idioterne være på fri fod, og desuden lader dem rejse frem og tilbage som på charterferie, og så bruger politi mv. uendelige ressourcer på at mandsopdække galningene og er ved at drukne i det arbejde, i stedet for at få buret hele banden inde straks ved første hjemkomst gerne i en halv snes år - mindst!

fredag den 12. februar 2016

Syrien og venstrefløjens ekstremister!

"Russiske bomber kan sikre Assad en fremtid" (http://politiken.dk/debat/ledere/ECE3064302/russiske-bomber-kan-sikre-assad-en-fremtid/)
Ja og vil så blive hyldet af ekstremister og anti-demokratiske kræfter blandt rene fascister og højreradikale Putin 'lovers' bredt i Europa OG tilsvarende blandt de ekstremistiske forrædere på Venstrefløjen, der har invaderet denne som Trojanske heste for Assad, Putin og Europas højreradikale.
I den kolde krig kunne DKP'ere da i det mindste forsvare sig med, at de troede på illusionen om Sovjet som vejen til et bedre samfund. Men at forsvare fascistiske tyranner som Assad og Putin er ubegribeligt uden bare et ideologisk figenblad for disse uhyrligheder.
Så sammen vandrer højre- og venstreekstremister i Europa på ligene af 470.000 dræbte syrere, langt de fleste myrdet og tøndebombet af Assad og hans politiske psykopatven Putin og med USA og Vestens tavse accept, som 'hæleren' der som bekendt er lige så god som 'stjæleren', og med Obama som vor tids Chamberlain!
Velkommen til nutiden!

Og læg så mærke til Politikens hændervridende accept også i denne artikel og dermed en art medansvarlig i den endelige og forbryderiske nedslagtning af "Det arabiske forår" i Mellemøsten.
Hensynet til Vestens allierede mellemøstlige tyranner og diktatorer samt til den zionistiske stat, der i ly af denne nedslagtning, fortsætter sit forbryderiske og FN accepterede kolonistiske eventyr, vejede ikke overraskende tungere end en opbakning til demokratiets udvikling i Mellemøsten!
Og det folkelige pres, der kunne have ændret dette som i Bosnien og Kosovo, udeblev grundet de de fatale erfaringer og fejltagelser i Afghanistan og Libyen samt de rene krigsforbrydelser i Irak, kombineret med den hjemlige xenofobi og anti-muslimske pest, der har bredt sig overalt i Europa - også der hvor de nærmest aldrig har set en flygtning og/eller en muslim.
Og hvor hoved slagnummeret, der vinder folkelig udbredelse overalt godt hjulpet af de islamistiske fantaster som IS, er, at muslimer/islam og demokrati er uforenelige størrelser! Et slagnummer der nu har udviklet sig til en selvopfyldende profeti for indeværende i Mellemøsten!
OG de ovennævnte venstreekstremister, hvad har deres indsats været for at fremkalde eller styrke et folkelige pres? Ja de har været så forblændet af deres had til USA og Vesten (og demokratiet!?) og haft så travlt med at bevise dette med snart sagt alle midler, at de har ageret som venstrefløjens svar på DF, og med deres direkte og indirekte opbakning til folkemorderen Assad og Putin kontraproduktivt medvirket til, at der intet skete for at forhindre den mellemøstlige katastrofe, endeligt bekræftet af myrderierne i Syrien - deraf forræderiet!
Deres forskruede verdensbilled ser sådan ud, og læg mærke til hvordan folkemorderen Assad er identisk med og er Syrien i denne forskruede optik forklædt som international ret, ja folkeret! Hvor sygt kan det blive, ja det kan det hos disse Assad kloner og anti-vestlige fantaster:
"The Obama Administration is expanding its military power and threats against Russia and China as well as increasing its war efforts in Afghanistan, Iraq, and Syria while preparing to restart Washington’s old war in Libya."
http://www.counterpunch.org/…/obama-intensifies-wars-and-t…/
Dette citat har jeg fundet på Lars Jørgensens site fra en eller anden obskur kilde kaldet Counterpunch.

Hvis man læser lederen i Information af Lasse Ellegaard dags dato hedder det bl.a.; "Kerry accepterede tillige, at de syriske oprørere, der gør en militær forskel – de islamiske Jabhat al-Nusra og Ahrar al-Sham og det kurdiske PYD – blev udelukket fra Genève III.
USA godkendte reelt det russiske ejerskab til den syriske konflikt allerede i 2013, da Kerry – synligt lettet – tog imod Lavrovs ’tilbud’ om, at regimet afleverede sit arsenal af kemiske-biologiske våben, mod at amerikanerne aflyste et bebudet bombardement efter et formodet giftgas-angreb på civile, der overtrådte Obamas ’røde linje’. Også selvom iagttagere var enige om, at et straffebombardement ville give oprørerne det nødvendige momentum til at tage Damaskus og vælte regimet."
Denne vurdering er en kritik af Jacob Skovgaard Petersen, der mener: "at USA’s udenrigsminister, John Kerry, blev ’snydt’ af russerne (Kerry stod tilbage som den pantsatte bondedreng, en idiot, der var ført bag lyset af den russiske kollega, Sergej Lavrov.) Hans pointe var, at Rusland eskalerede den igangværende offensiv mod oprørsmilitserne i storbyen Aleppo simultant med, at FN-processen i Genève blev indledt. Hvorfor den kollapsede endnu før de oppositionsdelegerede havde sat sig ved forhandlingsbordet."
Et tredje synspunkt kommer tillige fra Information 10/2-16, The Guardian journalisten Natalie Nougayrède, der mener: "Ruslands strategiske mål går længere end til de syriske oprøreres sidste store bastion. Putin søger nok at genvinde russisk magt i Mellemøsten, men det er primært Europa, han har i tankerne....Besejres de Assad-fjendtlige oprørere, der delvist har kontrolleret byen siden 2012, vil der ikke være andre krigsførende parter tilbage i Syrien end Assads regime og Islamisk Stat."
Ifølge Kerry og Lasse Ellegård, der accepterende citerer, at: "Kerry har endvidere vidst, at den opposition, han og Lavrov sendte til Genève, aldrig vil kunne levere varen militært, da den – som mellemøst-analytiker Herbert Pundik noterede i Politiken søndag – stort set består af en faxmaskine i Istanbul og er uden indflydelse på oprørsmilitserne inde i Syrien."
Altså en noget anden tilgang end Natalie Nougayrède, der som nævnt mener, at indtil Russerne gik ind militært i efteråret var "de syriske grupper, der tidligere har vist sig effektive mod IS", de såkaldt moderate, der skulle være "de lokale syriske landstyrker hos oppositionen, (der) måske en dag kunne drive jihadisterne ud af deres højborg i Raqqa. Hvis nu de mennesker, der skulle være fodfolket i denne indsats, ender omringet og knust i Aleppo, må man spørge, til hvem Vesten så vil ty?"
Jamen ifølge LE så vil Vesten slet ikke ty til nogen som helst andre end Russerne, da "USA (reelt) godkendte det russiske ejerskab til den syriske konflikt allerede i 2013,..", fordi må man antage USA allerede der mente, at den moderate syriske opposition "stort set består af en faxmaskine i Istanbul og er uden indflydelse på oprørsmilitserne inde i Syrien."
Hvordan de såkaldt moderate oprørere så har kunnet holde Aleppo op mod tre år efter denne USA antagelse, ja det forsvinder i tågerne over denne rædselsfulde konflikt. Men selvfølgelig kan man komme om ved problemet som "Assad (der har) stemplet al politisk opposition som ’terrorgrupper’", ligesom de fleste af Lars Jørgensens såkaldte kilder iøvrigt!
Og Natalie Nougayrède mener som fremført, at Putin primært har Europa i tankerne, hvor: "Flygtningekrisen har skabt dyb splittelse på kontinentet, hvilket har skabt blomstrende fremgang for populistiske højreorienterede partier, hvoraf mange er Moskvas politiske allierede mod EU som projekt. Flygtningekrisen har sat vigtige EU-institutioner under pres. Den har øget faren for britisk EU-exit (noget Moskva gerne ser) og har alvorligt svækket Angela Merkel, arkitekten bag de europæiske sanktioner mod Rusland." (grundet Ukraine!).
OG her er i det mindste LE og NN nogenlunde enige om, at situationen er sprængfarlig for først og sidste Europa, hvis Aleppo falder og/eller tyrkerne gør alvor af at sende militær ind i Syrien: "Tykerne drøfter også seriøst at sende egne soldater over grænsen med det formål at etablere en såkaldt ’frizone’, der kan absorbere en forventet halv million flygtninge, der er på vej fra Aleppo-regionen. Sker det, vil tyrkiske NATO-støvler på landjorden i realiteten konfrontere russiske kampfly. Det kan blive endog meget farligt - også for Europa."
Et Europa/EU hærget af uenigheder om løsning af en flygtninge krise, der måske kun lige er begyndt, kombineret med højrenationale fantaster i Vesteuropa herunder DK, der historisk set endnu engang er dukket op af de politiske 'rottehuller' og hylder fascistoide galninge som Putin, Orban i Ungarn og senest tandemparret Andrzej Duda og Kaczynskis i Polen, der genopvækker hele den østeuropæisk-russiske reaktiomære historiske blanding af ekstrem nationalisme til fascisme/nazisme og stalinisme! Velbekomme
Og her er vi så tilbage ved citatet i indledningen, hvor vurderingen absurd nok endnu engang er, som under 30'ernes stalinistiske "socialfascisme" antagelser (det var de Socialdemokratiske partier i Europa!), at truslen IKKE kommer fra ny fascister, nynazister og nystalinister på venstrefløjen, men fra The Chamberlain administration.. undskyld fra: "The Obama Administration () expanding its military power and threats against Russia and China as well as increasing its war efforts in Afghanistan, Iraq, and Syria while preparing to restart Washington’s old war in Libya."!
Hallo, historien gentager sig - forhåbentlig nu som farce og ikke som en gentagelse af tragedien!
http://www.counterpunch.org/…/obama-intensifies-wars-and-t…/
http://www.information.dk/561121
http://www.information.dk/561132

Hvordan nogen mennesker overhovedet kan finde på at forsvare en tøndebombende morder som Assad og Putin med, forbliver en gåde for mig.
I den kolde krig kunne DKP'ere da i det mindste forsvare sig med, at de troede på illusionen om Sovjet som vejen til et bedre samfund. Men at forsvare fascistiske tyranner som Assad og Putin, et ubegribeligt had til sit eget land og demokratiet!
Det er afskyeligt men en øjenåbner er det da, så tak for det i det mindste, at forveksle sådanne folk med demokratiske socialister, skal og behøver aldrig gentage sig!
"Det arabiske forår" var et bevis på det modsatte af DF påstanden om at demokrati og islam/muslimer ikke kan forenes, som jeg ser det, men som andre revolutioner blev det kun en halv sejr, men som enhver med historisk kendskab ved er vejen til et bedre samfund brolagt med halve sejre og hele nederlag, men kim lægges og frø sås trods dette. Og det skal da ikke forhindre demokratiske socialister i at støtte sådanne folkelige bevægelser fuldt og helt, overalt hvor de spirer frem også mod forræderer - og også selv om de lider nederlag til et fascistisk svin og en folkemorder som Assad støttet af den højreradikale Putin godt hjulpet af USA og Obama!

lørdag den 30. januar 2016

Søren Espersen (DF), D.G. Monrad og "1864"!

BREAKING NEWS: Det forlyder nu, at TV serien på DR1 i 2015 "1864" nu fremvises som en forkortet og tilrettet filmudgave også i Danmark.
Det forlyder ligeledes, at filmen er renset for de kontroversielle scener, som ophidsede DF&Co. til niveauet for blodskudte øjne, herunder bl.a. de lidet flatterende scener med daværende konseilspræsident D.G. Monrad som nationalistisk galning, spillet så flot af Nicolas Bro.
Til gengæld skulle D.G. Monrad trods alt være med i et par scener, som jeg, mod løfte om total tavshed indtil filmen har været vist et års tid, har fået speciel adgang til.
Det løfte har jeg selvfølgelig tænkt mig at overholde til punkt og prikke fuldstændig lige som politikere som Thorning Schmidt, Løkke og Thulesen Dahl overholder deres valgløfter.
Således her i al fortrolighed, og lad det nu forblive mellem os her, helt som var vi til Mogens Lykketofts offent... nej helt private 70 års fødselsdag:

D.G.Morad: "Preussen kører sit eget løb, det har ikke spor med det her at gøre, (altså at vi DK trods underskrift på en international aftale om ikke at adskille Slesvig fra Holsten nu fremtvang grænsen ved Ejderen!). Og var det så tilfældet, skulle vi da bare gå op imod det, ranke ryggen og sige: "Kom så an, kammerater'!"
OG det gjorde de sgu!
Efter den første røvfuld til DK indledtes så fredsforhandlinger i London, hvor der bl.a. blev foreslået en grænse tæt på den nuværende.
Og nu tilbage til filmen på en lidt uklar og hakkende forbindelse mellem London og København i 1864:
D.G.Monrad fra København: "Hvis vi leger til det er rigtigt (at det kræver Preusserne), skulle vi så lade være med det vi syntes.? Skulle vi så af frygt sige, nå men så opgiver vi alt, fordi det kunne jo være der kommer nogen og sprænger os i luften? Jeg tror ikke et øjeblik på det....Jamen skal vi så lade være med al det, som vi syntes er rigtigt? Jeg tror det her en en døgnflue om en uge er der ikke nogen der skriver om det mere.
Jeg har ikke fået svar på: Skal vi lade være med at føre den politik, som vi syntes er rigtig?"
Opponent i København: "Vi skal føre en ansvarlig politik, vi skal lade være med at føre en uansvarlig risiko politik?
D.G.Monrad: "Jamen skal vi lade være med at føre den politik, som vi syntes er rigtig?"
Opponent: "Vi skal i hvert fald lade være med at tage unødvendige risici, og det syntes jeg regeringen og du gør."
Fra London til Monrad: "Hvis nu det her forøger (risikoen for genoptagelsen af krigen), ville det så gøre dine overvejelser anderledes"
D.G. Monrad: "Overhovedet ikke. Så må vi tage fat på det problem, der så kommer..så må vi tage det og ranke ryggen og tage kampen op. .. Det du (opponent) argumenterer for er følgagtige politikere."
Opponent: "Nej det er ansvarlige politikere."
'Monrad light': "Jeg er bestemt ikke altid enig med D.G.Monrad i al politik ("Endnu?" lyder det fra London og så bliver 'Monrad light' fornærmet). "Det er simpelthen for alvorligt til det her. Prøv at høre her, Preussisk terror er arbitrær ondskab, de bomber (alt og alle)."
Resultat: Danmark afviser alle kompromisforslag, og så kom anden runde af krigen 1864 og Danmark mister to femtedele af sit territorium og over en tredjedel af sin befolkning!

Ovenstående er direkte citater fra først Politiken 27/01-16 og derefter fra Debatten på DR1 29/01-16 om terrortruslen mod Danmark i lyset af vores flygtningepolitiks betydning for dette lands udenrigs- og sikkerhedspolitik.
Her optræder Søren Espersen (DF) som D.G. Monrad, Dan Jørgensen (S) som 'Monrad light', Rasmus Boserup som opponent og Clement Kjærsgaard fra London. Og Preussen optræder som International terrorisme mm. eller bare udlandet/"de andre"!

Spørgsmål til overvejelse i lyset af DF's politiske styrke og mulige regeringsdeltagelse samt Socialdemokratiets følgagtighed:
Hvor langt er denne moderne udgave af Monrad - altså den nationalistiske bøffel og det politiske tågehorn Søren Espersen - fra at blive Danmarks udenrigsminister?
Måske i en situation, hvor EU bryder sammen og mere eller mindre ophører med at eksistere eller have betydning, samtidig med de voldsomme flygtninge strømme fortsætter og/eller forøges, og som alle lande forsøger at vælte over på hinanden med ministaten Danmark i spidsen?

https://www.dr.dk/tv/se/debatten#!/31:37

mandag den 25. januar 2016

Et svar til Lars Olsen!

Kære Lars Olsen
Vedr. http://www.jyllands-posten.dk/premium/kommentar/brudflader/ECE8390260/den-saarbare-velfaerdsstat/
Nu troede jeg ellers, måske lidt naivt, vi havde en fælles reference ramme omkring det vigtige i blandede boligområder og skoler med forskellige sociale baggrunde og klasser, ”Den sociale smeltedigel”, som du kaldte det, jf.:
”»Jeg har i 50’erne gået i kommuneskole med ”roden” Peter Belli på den ene side og den senere direktør hos A. P. Møller Jess Søderberg på den anden, ”fortyndet” med en masse arbejderrødder og ”pæne” funktionærbørn samt børnehjemsbørn fra Bethlehem i gymnastik og til præst. Den blanding og smeltedigel har været af stor betydning for alle,« skrev Jørgen Garp, der trådte sine barnesko i et blandet boligområde nord for København. ”
http://larso.dk/den-sociale-smeltedigel/

Men det var måske kun på skrømt, en gratis omgang så at sige, sådan lidt på samme måde som rigtig mange for eks. Mette Frederiksen holder deres arbejder klassebaggrund op som et dække for og legitimering af usolidarisk social opførsel og/eller ditto politik og lignende.
Den politik du omtaler generelt i din artikel, uden at nævne dens konkrete indhold, af 3års ventetid for familiesammenføring og flygtningelandsbyer samt 'smykketyveriet', og som du åbenbart har meget svært ved at få taget klart afstand fra, ikke som dine intellektuelle (tidligere) venner, men som for eks. den tidligere socialdemokratiske omegnsborgmestre fra Ishøj, som Mette Frederiksen ansvarsforflygtigende tager til indtægt for sin egne politisk 'inhumane modbydeligheder':
"Per Madsen, udtalte torsdag til Information om netop det forslag (3års adskillelse af forældre og børn), at det er »det mest inhumane, man kan tænke sig...Det ligger milevidt fra den socialdemokratiske tankegang i hundrede år. Det er modbydeligt at gå med til sådan noget af bare forskrækkelse for et andet parti,« sagde han med henvisning til Dansk Folkeparti."
Og om flygtningelandsbyer kan den nuværende socialdemokratiske borgmester samme sted få ordet: "Du får den ene ghettodannelse eller parallelsamfund efter det andet,« udtalte Ishøjs nuværende borgmester, Ole Bjørstorp (S), til Politiken."
http://www.information.dk/559172

I stedet kaster du dig helt i tidens ånd over, at tale om os selv, altså danskernes megalomane fortræffelighed, nu med et let klynken forklædt som vores og vores samfunds sårbarhed (piv?) - senest med billigere Ferrari'er og BMV'er og gennem mere end 10år, efter den største krise siden 30'erne, massive topskattelettelser til de rigeste 15% her til lands – lige som ”world wide”. OG også gennemført af S ledede regeringer.
Jo vi har klart gjort os mere sårbare, helt af egen drift!

Og så slog tanken mig som sagt, at det var på skrømt, du talte om det gode ved ”Den sociale smeltedigel”, når du i dagens JP bl.a. skriver: ”Jeg er blandt dem på centrum-venstre-fløjen, der i mange år har advokeret for en stram indvandringspolitik. Indtil 2007 boede jeg i alment boligbyggeri på Nørrebro, hvor min datter gik i den lokale folkeskole. Vi oplevede til daglig de kliker af rødder, der skaber utryghed i udsatte boligområder, ikke mindst blandt børn og unge. Hverdagen på Nørrebro gjorde det klart, at integrationen er langt sværere, end mange forestillede sig dengang. - At sige dette højt var ikke en gratis omgang. Det kostede opgør og sågar venskaber blandt journalister og akademikere på skiftende arbejdspladser. Der var det god tone at tale om – tonen i debatten. At en barsk debat afspejlede en barsk virkelighed i de underprivilegerede bydele, fortrængte man let og elegant på villavejene.”

Jamen tror du da, det var ”en gratis omgang” at leve i ”den sociale smeltedigel” af udflytter familier fra det indre København og omegn i det sociale bolig kompleks ”Skoleparken” med klynger af gamle ”landarbejder” boliger i Busk- og Mariehøj, med hvem vi havde 'drabelige' slåskampe med 'Robin Hood' stokke på kamppladsen i den nærliggende skov ”Kratmosen”, og hvor min første kone i øvrigt kom fra, og så 'smeltedigelen' Gl.Holte kommuneskole stadig også med et islæt af fiskere fra Vedbæk, og det i boligområdet fra 1949 som 5årig til 1961, da jeg forlod skolen som 17årig.

Jamen, ”vi oplevede til daglig de kliker af rødder, der skaber utryghed i udsatte boligområder, ikke mindst blandt børn og unge.” - ja nogen vil måske hævde, at jeg af og til selv faldt ind under betegnelsen 'rødder'. OG de var ikke indvandrerrødder nej, men nogle af dem var (også) svært integrerbare socialt set, kan jeg garantere dig for….. Lars Olsen!

Mange år senere arbejdede jeg i en årrække på elektronikfabrikken Brüel&Kjær i Nærum, hvor jeg havde en kollega fra Nærum, der sagde, da snakken faldt på gamle dage: ”Ja mine forældre forbød mig, at lege med de rødder oppe fra Skoleparken”! Det grinede vi en del af her efterfølgende, og jeg mødte i øvrigt også en af de gamle skolekammerater fra børnehjemmet Bethlehem, min største konkurrent udi atletikløb, nu ansat i produktionen på fabrikken

Og min underbo, hvor jeg ind imellem blev passet, havde en af rødderne, lidt ældre end mig. Han endte senere så vidt jeg ved i ungdomsfængsel – ja det havde man dengang - for noget 'voldtægt' eller lignende. Og dem var der flere af blandt gruppen af ”Røde Benny, Dysser” og det hav af øgenavne, der var den normale omgangsform. Og der var også læderjakker med knojern mv. i området, som man gjorde bedst i at holde sig 'gode venner' med eller holde sig langt fra, lige som slagsmålene senere på Geels kro i Holte med pigtrådsmusik af Peter Belli mv., men også med permanent tilstedeværelse af politiet holdende ovre ved Rådhuset.

Og derfor er jeg således også fuld af forståelse for, og helt uden fortrængninger, ”At en barsk debat afspejlede en barsk virkelighed i de underprivilegerede bydele, fortrængte man let og elegant på villavejene.”
Hvilket du let kan overbevise dig om på min blog med slogan'et ”Tonen er rå men hjertelig”, og hvor du nemt kan finde argumenter for, at sproget skal afspejle den barske virkelighed, dog uden at overdrive jf. Klemperere ”Det Tredje Riges sprog”:
http://www.garps-verden.com/2012/07/brutalitet-i-sprog-og-handlinger.html

At der (måske) findes komplette politiske idioter, måske også blandt dine tidligere venner, der (måske) i ramme alvor mener, at antallet af (60mio.) flygtninge intet betyder, og at der ikke er (ret snævre) grænser for hvor mange folk, 'der kommer ind med firtoget', vi kan integrere socialt osv. i det her samfund, ja men det er jo ingen undskyldning for eller forsøg på legitimering af det verbale svineri om ”de andre/de fremmede”, der er blevet normen her til lands, og som nu, hvor vi er presset, omsættes til hysterisk og skinger debat og værre – a pro pos Klemperer - nu også til ussel lovgivning, som du åbenbart ikke kan finde ud af at få taget afstand fra, men forsøger at gemme under en såkaldt speciel dansk models politisk sociale sårbarhed.
Den styrke – ikke sårbarhed - skal der tværtimod tages politisk afsæt i for at løse problemerne i stedet for topskattelettelser og Ferrari kørsel samt nedsættelse af ulandsbistand mm - OG så skal også det ske kollektivt gennem EU!
OG ja antallet betyder noget og skal begrænses så godt som muligt indenfor rimeligt humane grænser, men ikke af hensyn til eller ”forskrækkelse for et andet” inhumant DF parti!

De bedste hilsner
Jørgen Garp
http://www.garps-verden.com/2016/01/godt-nytar-til-alle-undtagen-df-v-k-la.html

Jan Andersen Jeg er ligeglad med jeres ismer, men at løbe fra internationalisme, solidaritet og socialisme for at tækkes populismen det kalder jeg hverken nødvendigt, klogt eller visionært, det er panik ved lukketide. I Lars Olsens eget gamle blad Aktuelt, spurgte en fremtrædende Socialdemokrat for mange år siden hvad skal vi med Socialdemokratiet, svaret udeblev og jeg kan ikke se at endnu en gang at tryne de svage i samfundet besvarer spørgsmålet. Mette Frederiksens dagsorden, som Lars Olsen her køber, løser ikke et eneste problem, men udskyder kun pinen: Det er og bliver verdens ulighed der roden til vores problem, og det er det spørgsmål der skal besvares, ikke om man er sort, blå eller lilla.

Lars Olsen En klumme i JP har en ramme på 3500 anslag. Derfor må det nødvendigvis blive kort, når jeg både fortæller lidt om mine egne erfaringer og skriver om mere generel politik. Jeg har faktisk skrevet en hel bog - "Det delte Danmark", Gyldendal 2005 - der tager afsæt i min families hverdag på Nørrebro. Her er blandt andet en 25-sider lang dagbog om min datters opvækst og skolegang i et multietnisk kvarter

Jørgen Garp OG Lars Olsen det er jo ikke et svar. Jeg kunne snilt skrive 25 sider om min opvækst i et socialt boligbyggeri efter krigen med ærke danske socialt utilpassede rødder også i skolen, hvis adfærd næppe afviger markant fra de muslimske rødder, du snakker om. Men det har alle I 'pæne' akademikere med Mette Frederiksen i spidsen lykkeligt fortrængt - af politiske grunde?

Aia Fog Jørgen Garp Der tager du så grueligt fejl - og det er skræmmende, at du kan skrive som du gør, for det afslører en afgrundsyb uvidenhed om helt basale forhold, der skal være enhver bekendt - men en gang til for Prins Knud: Der er ikke bare tale om "muslimske rødder", hvis adfærd "næppe afviger markant" fra ditto danske. Gid det var så vel. Der er tale om bærere en kultur, også i 2. og 3. generation, der er inkompatibel med den danske, og med bl.a. et kvindesyn, der giver sig udslag i det vi så nytårsaften i Köln. Det er ikke socio-økonomiske faktorer, der gør sig gældende her - det er kulturelle.

Jørgen Garp Aia Fog Jo den snak har vi hørt før, nu er race bare erstattet med kultur - det lyder ligesom pænere, men ølse for og ølse bag pølsen beholder som bekendt sin dårlige og stinkende smag.
Samtidig er din uvidenhed massiv, hvis du ikke er klar over, at det kvindesyn du og DF nu pludselig hæger så vildt om er af ret ny dato her i DK, og at mennesker især fra DF land såmænd indtil for nylig eller måske stadig hylder et kvindesyn, der i betænkelig grad minder om den muslimske kultur I idag bekæmper - såmænd ikke grundet deres kvindesyn men grundet deres rac... øh kultur.

Lars Olsen I øvrigt har klummen affødt en masse kommentarer fra både højre og venstre: 1) Til Jørgen Garp. Ja, der var rødder og hårde miljøer i 1950erne og 1960erne - kender dem også fra min egen barndom. Men samfundet har udviklet sig - for eksempel har vi afskaffet forældres revselsesret overfor deres børn. Derfor virker indvandrerklikers chikane så voldsomt på mange i udsatte boligområder, og dine referencer til 1950ernes utilpassede danske rødder er derfor ikke særlig relevante i- det danske samfund er simpelthen et andet i 2016. 2) Til Jan Andersen: Ja, vi skal gøre noget ved uligheden i verden. Men løsningen er vel ikke, at folk bare skal bo i Danmark? Som gamle Aksel Larsen sagde: Det nytter ikke at løfte den røde fane så højt, så benene ikke når jorden. 3) Til Aia Fog: Det er mit indtryk, at den nuværende S-top mener, hvad siger (det kan man så være uenig med eller ej). De er også mere optaget af integration end dine nuværende partifæller i DF. Det er nødvendigt med en stram indvandringspolitik, men også at sikre en ordentlig behandling af dem, der bor her. Ikke kun for deres skyld, men også af hensyn til samfundets sammenhængskraft

Jørgen Garp Jo Lars Olsen min pointe er sådan set heller ikke at sammenligne dagens DK med min barndoms, jeg er jo ikke helt idiot. Pointen var at påpege de sociale problemer som hovedårsagen til dette og IKKE folks religion mv.

Thomas Riemenschneider Jeg tænkte, jeg ville læse klummen igennem, inden jeg forholdt mig til den. Det er således gjort. Jeg er - beklager Lars - ikke så imponeret.
For det første er jeg ikke imponeret over, at du skriver om indvandrere på samme billige facon som så mange andre medie-flanører, nemlig som om de alle sammen er ens. Det er de ikke, og du ved det godt: Fx er der rigtig mange (statsløse) palæstinensere i nogle dele af Nørrebro, og de har deres egne særtræk og problemer.
For det andet er jeg ikke imponeret af, at du trods mange års socialt engagement) ikke ser, at "indvandrer-"problemer generelt skyldes en kombination af fattigdom og racisme. Indvandrerne som gruppe har ikke større problemer med samfundet end andre fattige - ud over, hvad der kan tilskrives racisme.
Endelig er jeg uimponeret over, at du køber det økonomiske synspunkt, at der kun er den velfærd, det er til deling. Det er jo noget sludder, som strider imod ikke blot den politiske logik men også imod en socialistisk forståelse af økonomi. Men jeg skal vel forstå, at man ikke behøver være socialist for at være socialdemokrat? Eller er det det, der ligger i "centrum-venstre"?

Lars Olsen Jeg påstår da ikke, at alle er ens. Jeg skriver, at der er kliker blandt unge og subkulturer blandt en del mænd fra Mellemøsten - men jeg har mødt masser af indvandrere, der var lige så trætte af rødderne som vi andre. Jeg er enig med Jørgen Garp i, at marginalisering og andre sociale problemer er EN VIGTIG DEL af forklaringen. Det er dog OGSÅ en subKULTUR, hvor de unge henter inspiration fra middelalderlige æresbegreber i det gamle hjemland - og nogle mænd (ikke alle) fra et ditto kvindesyn. Desværre overser en del på centrum-venstre-fløjen, at marginalisering/sociale problemer skyldes, at mange har rødder i førmoderne landsbykulturer. Vi har importeret en ny form for underklasse - og det belaster økonomi og sammenhængskraft i en nordisk velfærdsmodel. Derfor støtter jeg en stram indvandringspolitik, men lægger også vægt på ordentlige forhold og integration af dem, der nu engang er her

Jørgen Garp At støtte en stram invandrerpolitik, bl.a. grundet subkulturelle problemer, er vel ikke helt det samme som at målet helliger midlet i en grad, der leder tankerne hen på det hedengangne Sovjetsamfunds holdning til det spørgsmål.
Men så langt er det åbenbart kommet for socialdemokrater, også dem der påstår sig lidt venstrevendte af slagsen, at de er parate til alverdens modbydeligheder, for nu at citere den forhenværende S borgmester Per Madsen for at opnå deres mål, hvad enten det er for at tilbageerobre DF vælgere, eller man virkelig mener, at 3års adskillelse af forældre og børn samt fratagelse af deres private ejendele er socialdemokratisk definition på solidarisk politik anno 2016.
Der er da ikke noget at sige til, Lykketoft har fået et af sine berømte raserianfald over sit parti og dansk politik generelt!
En anden en kan kun udtrykke sin politiske og især menneskelige foragt og inderligt håbe Venstrefløjen får taget sig sammen til at meddele Mette Frederiksen, at hun aldrig bliver statminister i DK med dens stemmer.

Jørgen Garp For at forstå politik, behøver man bare i ni ud af ti tilfælde at se Roald Als' tegninger!


Thomas Riemenschneider Kære Lars - du bruger "visse grupper" som et (del)argument for en stram indvandringspolitik. Så selv om du - det vedgår jeg - skriver om visse subkulturer, så går det ud over alle indvandrere.
Ideen om, at de subkulturer og "lommer", der dannes, har rod i de indvandredes oprindelse er reelt en slet skjult form for racisme: mener du, at hvordan rockernes organisering (eller fx den måde, man i udkantsområder klarer sig uden moms...), som har præcis de samme træk som disse subkulturer, kommer af skandinavernes stamme- og landsbyoprindelse? Nej vel?
Fattigrøve har altid etableret "subkulturer", bandevæsen, underverden og hvad man ellers har kaldt det. Det er et simpelt udslag af fattigdom, som får sociale former til at regredere...
Og så mangler du stadig at forklare/forsvare ideen om, at der kun er den velfærd til deling, der er...

Lars Olsen Garp drog paralleller til 1950ernes danske rødder - nu inddrager du rockere m.v. Men jeg har faktisk svaret ovenfor: 1) Vi står overfor en cocktail af social marginalisering og kultur med inspiration fra familiens gamle hjemland. 2) Vi har importeret en ny form for underklasse, der har svært ved at klare sig - ikke på grund af ond vilje, men på grund af manglende forudsætninger.

Erik Petersen Det største problem i dagens Danmark er, at vores skattesystem reelt er brudt sammen, således bliver grundlaget for velfærdsstaten undergravet - men politikerne har travlt med at placerer skylden hos udsatte grupper.

Thomas Riemenschneider Jeg køber stadig ikke den med at der er noget særligt med "kulturen fra det gamle hjemland", af to grunde: 1) flygtninge og indvandrere kommer fra mange forskellige lande og kulturer og med forskellige baggrunde/historier. 2) folk tilpasser sig i høj grad til deres miljø - det er ikke en indvandrer-ting at falde tilbage i gammeldags mønstre, det er symptom på eksklusion.
2) Det er ikke indvandring der eroderer det finansielle grundlag for velfærdsstaten, men en cocktail af stram finanspolitik og social dumping - begge dele konsekvenser af Danmarks EU-medlemskab.

Thomas Riemenschneider Og du mangler stadig at forklare, hvorfor der kun er den velfærd til deling, der er...