mandag den 13. april 2015

"De falske profeter"

Det var næppe første gang, men dog et markant tilfælde af slagsen, da Anders Fogh Rasmussen under et besøg hos George Bush jr. i 0'erne åbenlyst pralede med, at i Danmark havde vi præsteret at forøge produktionen markant uden at forøge vores energiforbrug og CO2 udslip, dvs. energieffektiviteten var forøget og dermed vores klimaindsats mm.
Det var ganske vist IKKE Ander Fogh Rasmussens og hans regerings fortjeneste, tværtimod, ligesom det ikke var Venstres historiske indsats, der havde medført denne forbedring, vel snarere tværtimod.
Men ikke nok med at AFR altså, som mange før ham, 'pyntede sig med lånte fjer', nej det særlige her er, at det samtidig og efterfølgende blev brugt og før var blevet brugt (bl.a. via forgyldning af og hyldest til Lomborgs fantasterier) som legitimering af og/eller undskyldning for at forringe netop det, han/man pralede af, altså at ødelægge 'de lånte fjer'.
Sidenhen har der været flere, ja adskillige lignende eksempler som især hyldesten af graden af lighed i Danmark, hvor efter man straks, som den nuværende SR(SF) regering massivt supporteret af alle de Blå partier fra LA til DF, med den opnåede grad af lighed som rambuk, gør en særdeles aktiv og følelig indsats for at øge, ja netop, uligheden. Lige som det tidligere VKO samt R flertal brugte den opnåede lighed, som langfra var deres hovedfortjeneste, som (del)legitimering af fjernelse af såvel efterløn som massive dagpengeforringelser!
Og her er vi så ved et tredje eksempel, hyldesten til den Danske flexi-curity model på arbejdsmarkedet, man/VKOR ikke selv har nævneværdigt og LA slet ikke medansvar for at have skabt, som legitimering for netop at forringe og ødelægge denne.
Et helt aktuelt eksempel er hyldest til det Danske (folks) særlige frisind, tolerance og humanitære indsats, med en af de største ulands bidrags procenter i verden prales det gerne, som påskud til og legitimering af at forringe netop ulands bidrag og gøre alt for at fjerne selv samme frisind og tolerance og erstatte det med intolerance, forhudsforsnævret, småborgerlig indskrænkethed og xenofobi i ord og handlinger overfor ofte traumatiserede flygtninge samt andre indvandrere og udlændinge og så oven i købet ofte med 'demokratiets salt', men nu i form af en fundamentalistisk ytringsfrihed, som rambuk.
Tilsvarende med den nuværende regering, der hylder velfærdssamfundet og med forsvar for det som argument så forringer og underminerer selv samme, til tonerne af hyldesten af netop det man ødelægger og omdøber til konkurrencestaten!
Ligesom med demokratiet og det åbne samfund der hyldes ved alle festlige lejligheder "world wide" i Vesten og samtidig undermineres af et minutiøst overvågnings samfund langt ind på området for privat-livets fred for at redde selv samme demokrati og åbne samfund fra 'onde muslimske magter', hedder det sig.
Kom gerne selv med flere eksempler!

fredag den 13. februar 2015

Totalitarisme i den store verden og så 'danskerne'!

"Islamisk Stat er et moderne projekt", og derfor farlig og langt farligere end al-Queda og lignende, lyder meddelelsen, "en stat for alverdens sunnimuslimer". Og et totalitært projekt med udgrænsning og 'tilintetgørelse' af alle andre, det være sig Vestlig kultur som alverdens shiamuslimer.
Et moderne totalitært projekt, det var Hitler, Nazier, Facister jo også, byggende på anti-moderne, tilbagestående og tilbageskuende ideologisk formørkelse fra Den antikke verden, Teutoner og andre germanerstammer til idyllisering af jorden og landbrugets uberørte renhed, alt indpakket i antisemitisme og racisme, men organiseret og producerende efter det moderne kapitalistiske industrisamfunds principper og med dets effektivitet - inklusiv i udryddelse af mennesker - samt politisk set dets folkelige massebevægelser opstået af selv samme kapitalistiske produktionsforhold. 
Så på den måde ligner de IS' formørkede og forskruede drømme om det rene Kalifat for 1500 år siden, som formodentlig også fint ville kunne udnytte det kapitalistiske samfunds akkumulations tvang, produktionstyrani og effektivitet kombineret med en religiøs massebevægelse.
I den sammenhæng var stalinismen det modsatte, men med samme resultat, en moderne ideologi i idylliserende totalitær form og renhed koblet op på fremskridt, statskapitalistisk akkumulationstvang og industrialisering og siddende 'fast i' et hængedynd af tilbagestående feudale samfundsrelationer og produktionsforhold med tilhørende religiøs ideologi.
http://www.information.dk/524263

OG så dagens Danmark - nu også med formørkede tendenser, som tidligere kombineret med og indpakket i liberalistisk kapitalistisk krise:
"DF er stadig ikke stuerene", men her nøjes vi med 'værdierne', som det hedder på DF'sk og nu også bredt på dansk blandt danskerne, efterhånden mestendels et indeklemt, selvoptaget og selv overvurderende, nationalistisk folkefærd højt mod nord:
Søren Espersen: "»Israel slår en prut, og verden skriger og boykotter.«
Det er en stinkbombe af dimensioner at kalde massakren på 2.000 palæstinensere for en prut. DF lugter fortsat fælt.....Pia Kjærsgaard mener ikke, at danske frihedsværdier bør gælde for muslimer. De må ikke gå klædt, som de har lyst; de bør ikke tale deres modersmål offentligt, og de bør ikke have mulighed for et frit tv-valg, hvis det omfatter Al-Jazeera...
Da dramatikeren Christian Lollike lavede en forestilling om Anders Breivik, behøvede Pia Kjærsgaard end ikke se forestillingen, før hun tog afstand fra den. Allerede før premieren udtalte hun: »Det er forkasteligt, det er usmageligt, jeg har faktisk ikke ord nok til at beskrive min foragt.«"
Sådan, kan det tilføjes, havde det mopsede fruentimmer det også sammen med Espersen & Co., med TV-dramaet "1864", inden de havde set mere end en fjerdedel, der udstillede stupid dansk nationalisme som hovedårsag til den nationale katastrofe.
Men læs selv, herunder om gammel antisemitisme og dets transformation til islamofobi, som er "»kvalmende« og tegn på »menneskelig opløsthed«."
http://www.information.dk/524150
Se også: http://www.garps-verden.com/2011/10/advarsel-den-liberalistiske-ideologi-10.html

Og her senest 'en uddybning' af Christian Braad Thomsens med yderlige bestemmelser af den tidligere og nuværende danske folkekarakter:
http://www.information.dk/524262
"Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at det er det samme segment i den kernedanske befolkning, der i sin tid var fulde af mistillid og fjendtlighed over for jøderne (og i 30'erne medvirkede til, at sende jødiske flygtninge tilbage til udryddelse i det nazistiske tusindårs rige, min bem.), som i dag er på nakken af muslimerne. Hvem skulle det ellers være? Indvendingen mod jøderne gik bl.a. på, at de var ’kosmopolitter’, fædrelandsløse, og derfor ikke til at stole på. I tilfælde af krig, kunne man ikke vide, om de ville være loyale over for det land, der ellers havde givet dem husly. Og så har det pågældende segment altid været skeptisk over for alt, hvad der smager af det store, stygge udland. Trods europæisk berømmelse blev selv Georg Brandes anset for at være upålidelig, når det drejede sig om nationalt sindelag. Og det var vel at mærke ikke kun en uvidende pøbel, der vel i øvrigt knap nok kendte ham, der tænkte på den måde. Det gjorde store dele af datidens åndsliv også. Nutidens muslimer er også under mistanke for ikke at være danske nok. For slet ikke at være interesseret i at blive danske, men i virkeligheden pønse på at afskaffe det danske folkestyre, Den lille Havfrue og ouverturen til Elverhøj......
I halvandet årti har der været fri taletid og vidåbne sendeflader til politikere og debattører, hvis eneste ærinde er at holde liv i et fjendebillede, de i høj grad selv har været med til at skabe. Selvfølgelig er der problemer med integrationen, sociale problemer vel især. Derimod skal man nok ikke være sikker på, at grusbunken (Peter Skaarup) og hans allierede i virkeligheden er interesseret i at løse dem. De lever jo af dem og af angsten for de fremmede hos kernedanskerne. Og hos trunterne under tørrehjelmen."

mandag den 1. december 2014

Bornedal, "1864" og 'idioterne'! - opdateret.

Har i weekenden 6-7/12-14 genset samtlige 8 afsnit af "1864", nu uden at skulle afbrydes af de neo-nationalistiske udgydelser og tåbeligheder om serien fra DF og omegn, der som bekendt omfatter partiet V med opland, og det blev serien jo ikke dårligere af, men tværtimod stod det nu helt klart, at der her er tale om:
Et epos af grandiose dimensioner der udfolder spændet mellem folkelig dagligdag og afmægtig 'naivitet', på land og i krigens skyttegrav, og magtens og politikkens ufornuft og lige så grandiose politisk-militære vanvid styret af en blanding af idealistisk virkeligheds fortrængning (Monrad (Nicolas Bro) og oberst C.C. Lundbye (Søren Pilmark)) og virkeligheden som et teaterstykke (Fru Heiberg), som er ilde hørt i nutidens politisk neo-nationalistiske undermåler samfund, der magelig ville være i stand til at gentage vanviddet den dag i morgen (se også link nederst på siden). I forhold hertil er, ligesom de menige soldater, hærledelsen på slagmarken i det store og hele fremstillet kompetente, modige og sympatiske.
Dertil virker det nutidige spor med Claudia (Sarah Sofie Boussnina) og Severin (Bent Mejding) faktisk meget bedre her ved det fortløbende gennemsyn end ved første opsplittede syn.
Et par ting står imidlertid mere uklart eller tvivlsomt efter gensynet:
Er det skrigende misforhold tilsigtet (og/eller hvordan skal det tolkes) mellem soldaternes, især Erasmus' (Esben Dalgaard Andersen) 'lalleglade' hyldest til 'kvinden', og så de to centrale og flot spillede men infame hovedfigurer af kvindemennesker med 'honette' ambitioner og galopperende kynisme: Johanne Louise Heiberg (Sidse Babett Knudsen) og godsforvalterens kone Ingrid (Helle Fagralid)?
I disse to 'sataner' er det lyriske 'kvinden' modsagt og vel helt forsvundet eller...(?), i hvert fald syntes modsætningen ind i mellem at stå utroværdigt (?) skarpt sat op.
Det andet og helt (?) sammenhængende hermed, den til det utroværdige personligheds forandring af Inge (Marie Søderberg), der selv efter beskeden om Peter (Jens Sætter-Lassen) og Laust's (Jakob Oftebro) død jo evner både at udføre sygeplejerske arbejde under krigens umenneskelige forhold og føde sit og Peters barn uden at bryde sammen eller lignende.
Og så, da hun kommer hjem til en led satan af en moder og et ynkeligt pjok af en far helt giver op og lader 'heksen' tage barnet fra hende og overlade det til 'vajsenhuset' og gifter sig med 'herremandens' mentalt ødelagte søn Didrich, og så ender ynkeligt råbende udover gårdspladsen to år senere til den hjemvendte Laust, som en syg undskyldning for at svigte sit og Peters barn totalt: "Jeg troede jo i begge var døde", hvilket Laust 'naturligvis' iskoldt og med foragt tavst overhører og fortsætter bort fra 'kvinden'!
Endelig syntes nogle af soldaten Johans (Søren Malling) overnaturlige evner lige lovlig vidtløftige og påklistrede til mit temperament - men måske et forsøg på at illustrere og understrege det uvirkelige i krigens og dens galopperende virkeligheds fortrængning hos magten og folket?
De historiske unøjagtigheder og overdrivelser er derimod detaljer og iøvrigt rimelige, som jeg ser det, men som dagens 'idioter' i mageløs dumhed har hæftet sig ved og fokuseret på til det latterlige (Monrads skilning for eks.!) samt overdrevet helt ud af proportioner i forhold den såkaldt dramturkigske og kunstneriske friheds rettigheder både med hensyn til persontegning og historiske forkortninger og sammentrækninger af personer og begivenheder.

"Også du min....."
To gange kommenterer Informations anmelder Anita Brask Rasmussen (ABR) den offentlige reaktion på "1864": "Da Ole Christian Madsens film om modstandsfolkene Flammen og Citronen eller Nikolaj Arcels om Struensee fyldte biograferne, var der slet ikke en tilsvarende diskussion. Her kunne man ellers bestemt have diskuteret historisk nøjagtighed. Men det gjorde man ikke. For Flammen og Citronen og En kongelig affære er gode film med interessante karakterer, hvis udvikling er langt mere oplagt at diskutere, end om det nu lige præcist var foregået på den måde."
"På Twitter har hashtagget ‪#‎mallebrok‬ uge efter uge leveret spydige og nedsættende kommentarer om serien. Det er ærgerligt, at det kommer dertil, men det er et udtryk for, at der var store forventninger til denne serie."
Gode film og store forventninger (måske), men først og fremmest en politisk parathed undfanget i den danske mudderpøl af en såkaldt politisk debat med det evindelige DF'ske omdrejningspunkt 'danskerne føler', 'danskerne syntes', 'danskerne skider', 'danskerne....'
Hvad de nævnte gode film angår efterrationaliserer ABR og konstaterer men undrer sig ikke et splitsekund over, at angreben på "1864" satte ind næsten før nogen havde set serien, og hovedangrebet kom inden afsnit 3 var leveret og fortsatte altså på Twitter og andre steder i den massivt politiserende offentlighed, hvor ALLE med DF og Pia Kjærsgård i spidsen med den gentagne påstand om Bornedals politiseren lagde røgslør ud over egen massive - ja politisering. Et forhold ABR altså også lader sig forføre af og tumpet overser!
I hvilken grad den danske idioti har grebet anmeldere, politikere og vælgere i forbindelse med Bornedals "1864" fremgår således tydeligst af, at det ikke er lykkes een eneste af deltageren, og altså heller ikke Informations ABR, i denne såkaldte, helt overflødige, debat, at fremkalde eller blot påpege den (her danske) objektive kendsgerning, som, udover krigens gru i sig selv, er hele omdrejningspunktet for Bornedals "1864", men som idag åbenbart er mere eller mindre forsvundet i den danske bondske selvovervurdering, der fremkaldte, ja netop katastrofen 1864, samt adskillige andre krige i Europa, og siden 1. og 2. verdenskrigs ragnarok: Nationalismens ideologiske vanvid og krigsliderlige galskab og dens aktuelle politiske genkomst i dagens DK og Europa!
Så meget for den galopperende korttidshukommelse hos befolkningen og i nutidens politik.
http://www.information.dk/517334#comment-951770

http://www.garps-verden.com/2008/06/dansk-aktivistisk-udenrigspolitik.html
http://www.garps-verden.com/2006/10/foghs-foragtelige-smastats-mentalitet.html

søndag den 30. november 2014

A pro pos "1864": Her det virkelige, familiemæssige 1864 mm.!

Her så oldefar med frue ca.1885, Hans Peter Hansen gift med Ida Henriette Corvinius (ungarsk navn). Kvartermester på admiralsskibet fregatten Niels Juhl i slaget ved Helgoland 1864! Den anden fregat der deltog i slaget var fregatten Jylland (nu liggende i Ebeltoft).
Spg. er om han allerede er blind her på billedet fra 1885? Han sejlede koffardifart (efter marinen) på Island i en årrække som skibsfører, men pådrog sig en øjensygdom der og blev efterfølgende blind. I min farfars dåbsattest 23/9-1890 er faderen i hvert fald opført som fiskehandler (og i en afskrift fra 1914 som fhv. Skibsfører), og senere fik han (vist nok?) en børstenbindervogn - udstyret var en del af hans pension fra marinen. Han døde i 1901 63 år gammel. Min farfar var 'hans øjne' allerede fra 4 års alderen ved fiskevognen/boden på Gl. strand.
Min oldemor fik en rulleforretning før hans død, som min farfar så gik med rulletøj fra og blev drillet af 'de store drenge', der ind imellem også muntrede sig med at vippe det rene tøj af vognen! Hun/de havde 10 børn (9 drenge og en pige) plus et par aborter, som hun blev alene med fra 1901, men flere var allerede voksne der. Hun døde i 1928, da var min far 14 år, 82 år gammel - sej kvinde!
Min farfar var det yngste barn, hvor faderen så var 52 år og moderen 44 år, så det var vel sidste udkald. Iflg. ham selv var han den niende søn af en flådeofficer, hvilket betød at kongen (det må have været Chr.d.9), stod fadder til sønnen, altså min farfar. Jeg har nu ikke set noget bevis på det, men historien er da meget god uanset sandhedsværdien!
Lise Follin Garp: Iflg kirkebogen står Kong Chr 9 fadder til farfar.
Her er hun min oldemor i en moden alder, formodentlig fra engang i 1920'erne eller lidt før - en sej kvinde!

Her min farfar Edvard Suenson flåden ca.1910, til højre på De vestindiske øer 1908, dengang danske, ifølge hans Søfartsbog med orlogsskonnerten Ingolf (en såkaldt krydser af 3.grad)! Min farfar havde navn efter admiral Edouard Suenson på fregatten Niels Juhl i slaget ved Helgoland 1864, hvor min oldefar deltog som underofficer.
Min farfar var i marinen fra 1904 til 1921 først på 'Elevskolen' og siden som konstabel og underofficer (underbådsmand) og telegrafist. Da marinen kun havde to af slagsen, blev han tvunget til at fortsætte i flåden grundet 1.verdenskrig, selv om han ville have stoppet allerede i 1914.
Iøvrigt meldte han sig ud af folkekirken 15/9-1915 som 26 årig, kan jeg se! 'Knæk Sablen - Bryd Kronen - Styrt Kirken', som han senere yndede at proklamere, og 'jo ældre jeg bliver des rødere bliver jeg', hed det på hans gamle dage til flere familiemedlemmers og venners hovedrysten, men ingen sagde ham imod. Det er åbenbart herfra, han havde det: https://www.flickr.com/photos/statensarkiver/7098725511/
Man sagde ham iøvrigt sjældent imod - den militære opdragelse fornægtede sig ikke, selv årtier efter, ligesom tøj og sko stod til højre ret, skoene blank pudsede til at spejle sig i, også da han blev alene som 70 årig! Han blev 82 år og døde i december 1971 - en hugaf af den gamle skole!
Jeg besøgte ham de sidste år (1969-71) på 'Frederiksgården' fra studenter kurset på Toftegårds plads, inden jeg skulle på arbejde, hvor han flyttede hen 'sammen med en masse gamle', som han sagde. Der blev jeg budt på kaffe, sherry, småkager og cigar/cigaretter, og så kunne han 'fortælle', så det var en fornøjelse.
Jeg mødte ham engang i Søndermarken, jeg tror han gik over for at se, om jeg var på vej. Det var vinter og meget glat. Han havde som sædvanlig stok med, 'hvis de der unge lømler nede i gården er for frække, så får de en med stokken', men jeg var alligevel nervøs for ham i det glatte føre iført galocher kombineret med de godt 80 år. "Pas nu på du ikke går og falder" meddelte han så, jeg var 26 år!
Og her så fire generationer min far til venstre og så farfar med slips og manchetknapper selv i sommmervarmen (!) og med Ole på skødet og mig selv til højre, taget i haven hos min far og mor 1969. Farfar er 80 år her, min far 55, jeg 25 og Ole knapt 1½ år:

se også: http://www.garps-verden.com/2014/12/bornedal-1864-og-idioterne.html

mandag den 17. november 2014

EL, venstrefløjen og FL 2015

Pelle Dragsted
17. november kl. 14:23 · Copenhagen
Et par kommentarer i Finanslovsdebatten. Noget er gentagelser fra debatter herinde, andet er ikke.
Det var rigtigt at stemme ja til finansloven
At sige nej til finansloven med de resultater, som var opnået i forhandlingerne havde været et svigt af de interesser som Enhedslisten er sat i verden for at forsvare. Men finanslovsaftalen er ikke en forbrødring med den nyliberalistiske regering
MODKRAFT.DK

Jørgen Garp "Herfra hvor vi står" ser det Pelle Dragsted, ja sådan set rimeligt nok ud med FL 2015, kan man til nød sige, men samtidig må man selvfølgelig være enig med Lars Trier Mogensen, Hans Engel med flere i, at EL og SF har været politisk (utroligt) billigt til salg.
Hvordan hænger det så sammen? Ja her hvor vi står er selvfølgelig et resultat af nu 3års politisk strategi, eller hvad man nu skal kalde det, der hviler på to vakkelvorne søjler:
Vi vil hellere have SR(SF)'s stedfortræder nyliberalistiske politik i stedet for den rene "Løkke" vare. Derfor bliver ulven "Løkke" en afgørende strategisk brik for EL, som dermed også lægger partiet klods op af S-SF's bortforklaringer for samme holdning, her blot i forhold til RV, som figenblad for egen fadæse kombineret med et fortvivlet forsøg på, fra denne ret håbløse position, at skabe politisk kant, som det hedder, til selv samme ”Løkke”!
Anden søjle i (bort) forklaringen er antallet af sølle 12 mandater svarende til 6,7% efter FT valget 2011, et antal og en matematisk styrke, skal det noteres, der aldrig har forhindret RV i at opnå endog meget stor politisk indflydelse både på denne og tidligere regeringer.
OG her er vi så fremme ved årsagen til bortforklaringerne.
Det forhold, at EL og SF, ligesom Pelles artikel, stort set helt har set og fortsat ser bort fra denne magtmæssigt særdeles vigtige kendsgerning, som et parti som RV som sagt altid har levet af og dygtigt og hensynsløst forstået at udnytte:
At være udstyret med de afgørende stemmer til at bestemme regeringens etablering og overlevelse. Et forhold EL, som SF fra dag et, altså har valgt at se mere eller mindre bort fra, OG hvis betydning derfor aftager og svækkes i takt med at tiden går og nu er gået med 3 års ikke-strategi.
Derfor ser den politiske verden ud som den gør p.t.,"Herfra hvor vi står"!
http://www.garps-verden.com/.../abent-brev-til-s-sf-og...

Jørgen Garp Den evindelige præmis for både SF og EL er (gengivet af Jan Helbak i Kritisk Debat, http://kritiskdebat.dk/news.php?readmore=162) : at " acceptere resultatet under henvisning til, at det ville blive værre, hvis aftalen skulle indgås med de borgerlige."
Se hvis nu DF er politisk kloge, hvad de næppe er (?), men formodentlig stadig til fals for rød-hvide grænsebomme mv., så ville de stille et (hemmeligt) ultimativt krav til V om at levere en økonomisk politik efter valget, der stort set flugter med SR-SF regeringens, men inklusiv en rimelig løsning på dagpengeproblemet!
Se så er centrum-venstre færdig i DK inklusiv formodentlig SF+EL reduceret til ca. 10% - tilsammen!
Så meget for SF og EL's svanesang om, at acceptere hvad som helst under henvisning til, at det ville blive værre, hvis aftalen skulle indgås med de borgerlige!
Godnat og sov fortsat godt Venstrefløj!

Kritisk Debat - Kommentarer: Den nødvendige politik
Det lykkedes indenfor budgetlovens og den nødvendige...
KRITISKDEBAT.DK

mandag den 6. oktober 2014

Rifbjerg en mand med civil kurasje!

Rifbjerg er og har altid, måske/formodentlig uden at ville det, været 'det oplyste' borgerskabs intellektuelle 'enfant terrible', og det giver han den endnu engang som uden at levere noget egentlig nyt, hvilket vel heller ikke var at forvente sådan set.
Der er tale om en såkaldt almindelig kulturradikal opsang til 'det oplyste borgerskab' tilsat som vanligt et stænk elitær arrogance, hverken værre eller bedre eller mere eller mindre end som så og meget godt skuldret af en ældre noget selvoptaget men modig gentleman med hang til grovheder!
Problemet for Rifbjerg er vel bare, at 'det oplyste' borgerskab er ikke eksisterende mere, hverken som klasse, gruppe eller overhovedet som tænkende enhed, men er erstattet af en krydsning mellem almindelig småborgerlig indskrænkethed og business a la LA og ham bankfjolset - og Vestager, deraf det kliche prægede og noget uargumenterende indhold, men næppe mandens alder, som det noget nedladende mere end antydes her på FB!
Når ens socialgruppe eller klasse udraderes af historien, kan man vælge som de borgerlige partier med partiet 'de radikale' i spidsen at udskifte ide, politik og hele baduljen samt social gruppe, eller som Rifbjerg at lade som ingenting og uanfægtet fortsætte sit commando raid - men nu som soloridt!
Hør selv: http://www.dr.dk/tv/se/2-sektion/2-sektion-28

lørdag den 27. september 2014

Læren fra Kobane!

15/3-15: Hvilken ekstrem ynkelighed Kerry her udviser på vegne af USA's pedant til EU anno Bosnien 1994, Barack Obama, en omvendt Clinton så at sige!
Et valg mellem Bush anno Iraq 2003 og Obama anno Syrien 2013 er et valg mellem pest og kolera - et umuligt valg! USA i dagens ynkelige nøddeskal!
Årsagen til den umulige situation nu er, at støtten til de moderate ikke blev givet 2012 eller senest 2013!
Så USA og vestens politik er blevet en selvopfyldende profeti og en slag da capo til Iraq 2003, hvor der næppe fandtes en ekstremistisk islamist i levende live ved Bush, Blair og Fogh krigens start.
De islamister, der i Syrien ikke var nogen overhængende trussel i 2012 er nu blevet altdominerende, som i Iraq, p.g.a. den manglende støtte til de moderate med det argument, at man var bange for at våbnene ville falde i ekstremisternes hænder, hvilket nu med al ønskelig tydelighed netop er sket i 2014 med IS' erobring af masser af amerikanske våben fra den uduelige sekteriske shia dominerede Irakiske hær. Endnu et udslag af idioterne Bush, Blair og Foghs uprovokerede angrebskrig mod Iraq i 2003!http://mobil.dr.dk/smartphone/#artikel/nyheder/udland/2015/03/15/160433.htm

19/02-15: Det lader til nedenstående artikler fra Information 18/02 fuldt ud bekræfter, at Barack Obama har taget ved lære af sin demokratiske forgænger Bill Clinton efter at have smidt Bush' og Foghs tåbelige imperiale, angrebs politik på lossepladsen.
Der er etableret den kontakt, der er nødvendig for et ordentlig samarbejde mellem luftstyrkerne og landtropper med et forudsigeligt resultat. OG igen, havde kurderne derudover fået stillet tunge våben til rådighed, ja så var det gået hurtigere og måske med færre ødelæggelser og tab af menneskeliv.
http://www.information.dk/databloggen/524725
http://www.information.dk/524759
Information 03/02-15: "De kurdiske styrker vandt over Islamisk Stat i Kobane, men den syrisk-kurdiske by er nærmest udslettet, fuld af ueksploderede bomber og rådnende lig. Alligevel er dens indbyggere på vej tilbage, og de vover at drømme om fremtiden."
Og man tør slet ikke tænke på, hvor mange færre lidelser Kobane havde været udsat for, hvis luftangrebene fra dag et var blevet suppleret med EL forslaget om tunge våben til kurderne og desuden fri adgang for PKK krigere til at hjælpe YPG!
http://www.information.dk/523282
17/10-14: Dagens gode meddelelse er, at IS næsten er drevet ud af Kubane. Iflg. en kurdiske kommandant holder IS kun to lommer i den østlige del af byen, OG det er de amerikanske luftangreb 21 i forgårs og 14 igår, der afgørende har hjulpet til dette positive resultat!
http://politiken.dk/udland/fokus_int/fokus_IS/ECE2426665/kurdisk-befalingskvinde-is-er-naesten-traengt-ud-af-kobane/
Man tør slet ikke tænke på, hvor meget hurtigere det ville være gået, hvis disse luftangreb var blevet suppleret med EL forslaget om tunge våben til kurderne og desuden fri adgang for PKK krigere til at hjælpe YPG!

Har Barack Obama virkelig taget ved lære af sin demokratiske forgænger President Bill Clintons ageren i Bosnien 1994-95?
I debatten Dead-line 28/9-14 kl.22:30 mellem Nikolaj Villumsen(EL) og Morten Bødsgård(S) var hovedforsvaret fra Bødsgård for dansk deltagelse i luftangreb på IS i Iraq - men ikke Syrien, at USA/Obama havde lært af fejltagelserne i Iraq og Libyen inklusiv manglen på allierede, der kunne levere de såkaldte 'boots on the ground", medens hovedindvendingen fra Nikolaj Villumsen var de dårlige erfaringer fra netop Iraq, Libyen og Afghanistan samt de religiøs fundamentalistiske allierede diktaturer Saudiarabien og Qatar, hvorfor Villumsen og EL kun ville medvirke til at sende våben til de sekulære kurdere i både Iraq og især Syrien, så disse kunne forsvare sig mod IS fanatikerne.
Det lykkedes imidlertid ikke hverken studieværten Martin Krasnik eller Villumsens modpart at stille de to indlysende spørgsmål til EL:
Hvorfor kun våben ikke flystøtte (se også nedenfor)?
Dagen før havde TV2 News en reportage direkte fra slagmarken i den kurdiske enklave Kobani i Syrien, som var voldsomt presset i defensiven af IS, og hvor en kurdisk officer udpegede IS's stillinger og sorte fane for TV kameraerne kun godt 200m væk.
Man behøver ikke at være militær analytiker eller trestjernet general for at indse, hvilken utrolig og afgørende hjælp det ville være for de trængte kurdere, som EL har så stor sympati for, hvis den pågældende officer kunne have tilkaldt flystøtte til angreb på IS inklusiv helt præcise koordinater for angrebet! I stedet er EL åbenbart villig til at ofre et ukendt antal kurdiske soldater og civile, fordi man ikke vil levere flystøtte til disse men kun våben!?
Dernæst hvordan har EL og Villumsen tænkt sig at bekæmpe IS på sigt og i andre dele af Iraq og Syrien, hvis det kun var de kurdiske styrker, der skulle agere 'boots on ground'?
De kurdiske styrker vil selv sagt ikke bevæge sig langt udenfor de kurdiske områder, selv om de fik tilført moderne og tunge våben og såmænd også flystøtte. OG IS vil selvsagt blive styrket hvis de, p.g.a manglende bekæmpelse i resten af Iraq og Syrien, kan fastholde og måske endda udvide deres erobrede territorier - medmindre man altså vil støtte Assad i Syrien som partner i denne kamp!?
Der er ingen lette løsninger i den fatale rodebutik Bush, Blair og Anders Foghs angrebskrig på Iraq i 2003 har efterladt, og det kan såmænd godt være Lars Trier Mogensen har ret i dagens Information, når han hævder, at SR regeringen og hele folketinget minus EL også udenrigspolitisk, som økonomisk, har lagt sig i slipstrømmen på VKO flertallet fatale politik og endnu engang har sendt DK i krig pr. amerikansk automatpilot. I hvert fald er det foruroligende, at S ordføreren på området ikke har så meget overblik over situationen, at han evner at stille de relevante spørgsmå til Nikolaj Villumsen fra EL, men udelukkende fromt gentager mantraet om, at Obama skam har lært af bl.a. fadæserne i Iraq og Libyen. http://www.information.dk/511059
Men stadig har ingen mig bekendt inddraget erfaringerne fra Balkan/Jugoslavien (se nedenfor) i overvejelserne for eller imod et indgreb mod IS - man må så håbe Obama har, selv om det denne gang ligesom i Bosnien kommer alt for sent, men som bekendt bedre sent end aldrig!

27/9-14: Pelle Dragsted er talsmand for EL's standpunkt i den verserende sag om kampen mod IS, imod flyangreb, for våben til kurderne - et bekvemt men urealistisk forsøg på at løse cirklens kvadratur!
For mig bekendt ønsker kurderne (tunge) våben men OGSÅ flystøtte ik'?
Så det der figenblad Pelle og EL, fremført af førstnævnte i Debatten torsdag 26/9-14, dækker sig under lykkedes kun fordi de øvrige deltagere ikke overraskende, når man betænker hvilke 'genier' det var, som Mikael Jalving (der mener den arabiske verden er ved at gå under, og det er slutspurten vi er vidne til. Hallo!) og Søren Espersen - var så ubegavede ikke at stille Pelle dette spørgsmål!
For EL lader vel ikke sin politik styre af, hvad en enkelt kurdisk far er citeret for - 'giv os våben intet andet!' - i Politiken forleden og desuden flittigt viderebragt her på FB, vel?
»Vi er helt enige i at IS skal bekæmpes. Der er tale om en fascistisk og morderisk bevægelse. Men Danmarks erfaringer med militære operationer er mildest talt dårlige. I Libyen, Irak og Afghanistan har de militære operationer skabt kaotiske tilstande, og styrket de ekstremistiske kræfter. Og heller ikke denne gang virker det som om der er en langsigtet og gennemtænkt plan,« siger Enhedslistens forsvarsordfører, Nikolaj Villumsen.
EL gør her alle katte grå, man skelner ikke mellem de forskellige anvendelser af militære midler i forskellige situationer og ser kun den fælles mangel på en 'langsigtet og gennemtænkt plan'. Samt desuden som fremført af Pelle Dragsted de diktatoriske allierede i Saudi arabien m.fl.
Jamen hvorfor ikke tage udgangspunkt i en 'succeshistorie', som måske er det Obama langt om længe er i gang med nu, i stedet for at fokusere på en fatal krig som Iraq krigen 2003 og forsøget på 'nation building' der og i Afghanistan, som G. Bush i øvrigt havde afvist op til valget 2000 med slet skjult kritik af Clintons indgriben i Somalia og Haiti. Eller Libyen, hvor man blot helt forlod landet efter at have medvirket til Gaddafis fald?
'Succeshistorien' er Bosnien i forlængelse af Jugoslaviens opløsning i 1990'erne og ligeledes indgrebet i Kosovo efterfølgende. Her mistede Clinton og USA heldigvis til slut, men desværre først efter Srebrenica og mere end 100.000 dræbte og sårede, tålmodigheden med EU og venstrefløjs holdningerne og greb ind med bevæbning af kroaterne og luftbombardementer af serberne i Bosnien. Og som det var til at forudse hjalp det relativt hurtigt - i nov.95 blev Dayton fredsaftalen indgået i USA. Den militære magt blev her – som i Kosova senere – anvendt i begrænset omfang og med omtanke i modsætning til Irak 2003, OG man havde 'boots on the ground' i form af kroater (som bestemt heller ikke var Guds bedste børn, men det var stalinisterne jo heller ikke, vel?) og bosniakker!
http://www.garps-verden.com/search/label/Balkan