torsdag den 1. oktober 2015

Tiåret for Muhammed krisen!

Lad mig sige det, som det er for mig - en overbevist ateist - her i tiåret efter Muhammed krisen.
Havde Flemming Rose ikke talt om, at muslimer (som minoritet i DK) måtte tåle ”hån, spot og latterliggørelse”. Og havde vi ikke haft et xenofobisk og fremmedfjendsk VKO flertal i folketinget og i befolkningen på 5.år med en statsminister i spidsen, der var og er prototypen på dette, især ved at nægte at udføre hans forbandede opgave og arbejde som statsminister, og i DK's interesse, og IKKE i hverken JP's eller andre landes, at møde andre landes ambassadører, hvis de ytrer ønske om det.
Et opgave han selv i dag absurd afviser, senest hos Martin Krasnik i Deadline forleden ved, at bruge af alle tidligere imam og 'budbringer' til Mellemøsten Ahmed Akkari som sandhedsvidne på, at ambassadørerne fra de 11 lande, der i øvrigt for de flestes vedkommende ikke kan døje hinanden, i fællesskab havde ”lagt en fælde” for Fogh ved at bede om et møde. Hvor ynkeligt men forventeligt må man medgive fra denne Bush klon!
OG hvis ikke alt det stadig i dag afspejler sig fint og gentages nærmest dagligt i stakkevis hos forsamlingen af stupide idioter i den politisk offentlighed og såmænd også på FB, hvis formål udelukkende er rent magtpolitisk, at vinde et valg 'no matter what', som hos Løkke&Co., og/eller at svine ”de andre”, ”de anderledes”, ”de fremmede”, ja bare andre mennesker til, man/de af en eller anden obskur grund ikke kan lide politisk eller personligt, og fremstille det som debat og argumenter der i virkelighedens verden er et røgslør for fremmedhad, -frygt og aggression, og/eller udstille sit eget hysteri og sindssyge ekstrapolationer af (små)tendenser i samfundet til det rene vanvid med borgerkrige mm. i ren Breivik stil! - "Ja og hvis og hvis min røv var spids og fyldt med limonade, så...."?
Ja så havde vi næppe fået en Muhammed krise 'world wide' ville mange påstå, og det er formodentlig rigtigt, eller det ville under alle omstændigheder have udviklet sig helt eller meget anderledes.
Altså havde Kurt Westergaard og co. bare tegnet og fået bragt deres tegninger som almindelig (religions)satirisk og -kritisk indspark i debatten, og Flemming Rose ikke havde tilføjet sin idiotiske og rene provokation om ”hån, spot og latterliggørelse”, og vi for eks. havde haft en SRSF eller SR regering, der havde handlet diplomatisk og ikke provokatorisk som Fogh regeringen og dens støtter – læs DF -, ja så ville jeg da til enhver tid indædt have forsvaret ikke bare tegnernes demokratiske ret til at tegne profeten, og Roses ret til at skrive en forbindende tekst hertil, men uden problemer også have støttet og forsvaret dette aktivt, såmænd også nej især med en kritisk bombe i profetens turban, som en satirisk kommentar til de islamistiske mørkemænds misbrug af profeten og den islamiske verdensreligion!
Nu blev det imidlertid fuldstændig 'fucked up' og er fortsat hermed gennem tiden siden.
Og i stedet for at de islamistiske galninge og deres fortsatte og tilbagevendende vanvittige terror blev og er blevet isoleret, som de islamistiske rockerbander de er, og dermed adskilt fra almindelig fredelige muslimer og islam generelt, så er det ved de forenede xenofobiske nu genopståede europæiske højrekræfters og de islamistiske galninges fælles front og indsats langt hen ad vejen lykkes at få gjort alle katte grå, og at behandle muslimer og islam som en Molok af enhed, som netop er det fælles mål for de forenede radikalister og fanatikere på begge sider.
Derfor er man desværre nød til at fastholde den kontekst begivenhederne de facto fandt sted i og stadig eksisterer i, og da især også og aktuelt begrundet i det sidste antiflygtninge og antimuslimske folketingsvalg, som bekræftede denne fortsatte elendighed og dette lands tendens til årelang nedsænkning i xenofobi, og det der er værre!
Men samtidig fastholde den indædte modstand mod og foragt overfor det såkaldte politiske Islam og al dets væsen herunder dets antidemokratiske, sexsistiske religiøse vanvid, fanatisme og terror!

torsdag den 24. september 2015

Højreradikal islamofobi!

I min optik er højreradikal islamofobi forskelsløs sidestilling af islam generelt med islamisme (politisk islam, enhed af stat og religion) og med nazisme, fascisme eller stalinisme!
Islam en 13-14 hundredårig gammel religion og kultur, der har bidraget med meget gennem årene, her iblandt også en del skidt.
Nøjagtig ligesom kristendommen har stået for inkvisition, antisemitisme og medvirket til og/eller sanktionering af folkemord især i Amerika og Australien og kolonialisme i Afrika og andre steder samt nutidens drab på abortlæger og pædofile skandaler mv, men slet IKKE kan reduceres til dette, til disse forbrydelser i kristendommens navn.
OG kristendommens 'udskejelser' er i et omfang som islam næppe når til sokkeholderne, trods det arabiske herredømme fra det 7årh. langt op i Spanien, og det Osmanniske riges dominans og udbredelse helt til nær Wien samt de nutidige forbrydelser i islams navn.
At sammenligne den islamiske kultur og religion med nazisme mv. svarer således fuldstændig til Holocaust benægternes fanatisme og vanvittige forsøg på gennem årene at dokumentere deres konspiratoriske fantasterier.
Som et tilsvarende forsøg på dokumentation bruger de højreradikale islamofober, udover islamisternes ugerninger, mere eller mindre løsrevne citater fra koranen, som de lige så triumferende som Irving og hans slæng fremtryller som 'beviser' for deres vilde påstande, samtidig med de af al magt søger at dække disse fantasterier med et intellektuelt og videnskabeligt røgslør!
Fakta er imidlertid både med Holocaust benægtere og de højreradikale, at deres forsøg på at argumentere og 'bevise' deres vanvittige påstande er et skalkeskjul for jødehad i det ene tilfælde og islamofobi i det andet, og det fælles er den følelsesmæssigt baserede blanding af had, angst og aggression mod ”de andre”, ”de anderledes”, der jøder og her muslimer selv som flygtninge.
En følelsesmæssig tilstand der forsøges iklædt rationalitet med påstanden om argumenter og en vis logisk sammenhæng i vanviddet, hvormed de højreradikale samtidig men uforvarende, og uden nævneværdig sammenligning i øvrigt, indtil videre i det mindste (med Breivik og asyl afbrændinger som undtagelser), kommer til at ligne deres åndelige modpart, de fanatiske islamister, der lige som de højreradikale hævder, at deres forskruede udgave af islam er den eneste rette lære!
Fuldstændig ligesom DKP kommunister og de mest indædte anti-kommunister under Den kolde krig var rørende enige om, at Sovjetkommunismen også som stalinisme var den eneste rette kommunistiske og socialistiske lære!
Iøvrigt gør højre og højreradikale det samtidig 'forbudt' for andre i debatten at trække nazikortet, som det hedder, altså at henvise til den europæiske fascisme og nazi fortid og tilsvarende træk i dagens Europa inklusiv DK!
Dette 'forbud' har den dobbelte funktion, at kortet så kan reserveres til islam bredt og islamisme, OG samtidig undgå at blive anvendt, det sted hvor det er mest logisk at anvende sammenligningen, nemlig hos dem selv.
Og det har højre og højreradikale indset forlængst er farligt for dem, så det at gøre det 'forbudt' for andre end dem selv at trække nazikortet er et af de røgslør, de ofte lægger ud i debatten!
Så på den måde er der såmænd intet nyt under de højreradikales sol, den brænder stadig lige sygt!

lørdag den 19. september 2015

Hvor farlig er situationen og/eller har venstrefløjen overhovedet et svar?

Er der behov for at sætte skillelinjen mellem højrefløjen og højreradikalismen på dagordenen?
Er det det Mette Frederiksen prøver på flygtninge/udlændinge området, at redde de borgerlige (højrefløjen) i land til forsvar for menneskerettigheder mv. overfor højreradikalismen?
Ligesom Thorning og højrefløjen i socialdemokratiet søgte på det (velfærds) økonomiske område med Konkurrencestaten, som en erstatning ikke bare for Velfærdsstaten, men også som forsvar mod globaliseringen og den Liberalistiske ikke-stat og markedets enlige dominans?
Altså ved at gå på kompromis, som så ofte før siden delingen af arbejderklassen for mere end hundred år siden i reform og revolution? Hvor spørgsmålet igen er, betyder reform og kompromis opgivelse af al samfundsforandring til socialisme og lignende!?
Og mest afgørende aktualiseret af flygtningesituationen, hvad er internationalisme idag OG hvor er EU (og FN) placeret her?
Hvad er venstrefløjens svar, andet end forsvars kampen for den bestående Velfærdsstat og humanismen samt forsøg på genoplivning af keynesiansk økonomisk politik som klassekompromis, senest som det mislykkede forsøg i Grækenland, der næppe kan siges at være udpræget socialistisk i sit indhold eller sin retning....eller?

onsdag den 12. august 2015

IMF's medicin og den aktuelle elendighed!

"Ulighed var skyld i finanskrisen, konkluderer rapport fra Den Internationale Valutafond IMF: Lønstigninger til de fattigste giver vækst!"
Ja der er intet nyt i dette, men når dem lige over de fattige kun er solidariske med de rige og fine, og lader sig køre rundt i DF manegen af stupid xenofobi og anden dårligdom, så fortsætter de rige med skovle ind, mens de fattige lider her til lands og udenlands!
http://politiken.dk/…/faar-loekke-og-thulesen-dahl-aldrig-…/
Se her hvordan de 'rige svin' med finanskapitalen i spidsen, der først forårsager et økonomisk sammenbrud ikke set siden 1930'erne, nu rider oven på i et væk på andres bekostning!
http://www.information.dk/541598
Og de andre, ja det er dem, der her omtales i samme avis samme dag - skabt af, sig navnet, den nye formand for socialdemokraterne Mette Frederiksen!
http://www.information.dk/541597
OG i dag indrømmer Støjsenderen så: "Enlig flygtning med tre børn må leve for 5.300 kr. om måneden"! Sådan fortsætter svineriet nu også overfor traumatiserede krigsflygtninge!
http://www.information.dk/541718 og til baggrund, som det hedder http://www.information.dk/541711

OG dem der skulle råbe op om denne perverterede samfundsudvikling, journalister og andre fra den priviligerede højere middelkjlasse og såmænd også den bredere del af denne, ja de lægger op til et juleindkøb i New York per fly, eller skal på en af de utallige smådekadente krydstogtrejser for 'de fine' og snart vel også for de 'fattig fine' fra middelklassen, når denne har lagt Thailand øde og skal videre til næste C02 svinende flydestination, der smadrer klimaet for børn og børnebørn endnu mere end tilfældet allerede er!
http://politiken.dk/…/billigste-flybilletter-i-tre-aar-jul…/

OG for at dette nu skal kunne lykkes fremadrettet for et dansk folkeflertal i stigende dekadance, ja så skal denne katastrofe af en fake bonderøvsregering selvfølgelig reducere de relativt klimavenlige offentlige udgifter og investeringer, så der bliver mere til klimaødelæggende privatforbrug med udenlandske CO2 svinende flyverejser i spidsen!
http://www.information.dk/541722

OG hvem har ansvaret for denne tingenes tilstand, nu med en statsminister i spidsen, der i al sin lurvethed ikke kan kende forskel på dit og mit, men også bare rager til sig fra underbukser til luxusrejser for hele familien på andres regning, ja det har den amorfe masse af vælgere selvfølgelig, der støtter svineriet, men ellers forsvinder ansvaret op i den blå burokratisk baserede luft!

Prøv således at se den mest 'venstreorienterede' avis her til lands udstille svineriet, som nærmest utilsigtede hændelser, af nærmest vanvare, med de bedste intentioner og hensigter smide de fattigste og elendige helt ned i sølet! (jvf. ovenstående link)
Således gør avisen socialrådgivere og andet offentligt ansat godtfolk til rene idioter, thi de vide ikke hvad de gør, hedder det:
"Formentlig i den bedste mening og ud fra et reelt ønske om at ville hjælpe og gøre en forskel foreslår sagsbehandlerne i stedet for førtidspension derfor diverse afklaringsforløb og mentorkurser."
Men trods alt har det "i stedet udviklet sig til en form for absurd teater i kommunalt regi, hvor hærskarer af sagsbehandlere finder forklaringer på, hvorfor der ikke skal bevilges førtidspension til den ene svage borger efter den anden."
Men "formentlig i den bedste mening" - for i suveræn egeninteresse at bevare sit job 'formentlig' ik'?
Samtidig med, at den kloge journalist, i modsætning til den småt begavede sagsbehandler, må man tro, godt kan se, at chancen for at de omtalte 'syge' mennesker kan få "rettet så meget op på (deres) tilværelse, at en arbejdsgiver kunne finde på at ansætte (dem) til noget som helst, forekommer næsten mindre sandsynligt end Kristus’ genkomst."
OG det samme gælder skam om end i mindre grad de politikere med omtalte fru Frederiksen i spidsen, der heller ikke aner, hvad de laver og foretager sig i deres embede, for det: "skortede () ikke på omsorgsfulde hensigtserklæringer om samfundets svage. Umiddelbart virkede det positivt, når Mette Frederiksen dengang slog til lyd for, »at også mange af de mennesker, som er meget syge, og for hvem livet spænder ben, og som har store funktionsnedsættelser, med den rette indsats kan opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet«.!

En anden stakkel siger, ikke kun nu i bagklogskabens ulideligt klare lys, men såmænd allerede dengang fru Frederiksen og konsorter (det er S-SF-R) med samt de andre moralsk anløbne politikere fra VKO gennemførte det enhver, der ville, kunne se fuldstændig glasklart ville føre til den sociale infamitet, avisen nu beskriver, og det lige så klart og med samme åbne øjne, som Støjsenderen & CO. nu (igen) forringer levevilkårene for krigsflygtninge ud i det absurde.

http://www.garps-verden.com/…/03/fru-frederiksens-rejse.html
Artiklen her kan uden videre genlæses, hvor kontanhjælpsmodtagere op til 30år bare erstattes med den af V og Støjsenderen genindførte 'terror' mod mere eller mindre traumatiserede krigsflygtninge!

Altsammen til akkompagnement af den totale nivellering af al politik og ditto moral til rendyrket spin, taktik og magt for magtens egen skyld tomgang, som det, for eks. TV2 News med Mogensen & Kristiansen præsterer i en mere og mere selvhøjtidelig og uendelig båndsløjfe.

Følelsesmæssigt afstumpede og politisk kriminelle virker hele banden set i lyset af Nürnbergdommene, der stadfæstede, at man ikke kan afskrive sig sit personlige ansvar, ikke som socialrådgiver eller journalist og slet ikke som politiker ved at henvise til, at man bare udfører ordrer fra burokratiet eller sine vælgere! Ligesom Hannah Arendts udsagn om 'ondskabens banalitet' står lysende klart i sin umiddelbare realitet i dagens Danmark!

OG dette samtidig med, at "de mega-rige danskere er blevet endnu rigere. Ligesom i resten af verden går en stadig større del af den samlede indkomst i Danmark til den rigeste ene procent, viser ny analyse. Siden 1980 er andelen af selvstændige blandt de allerrigeste faldet, mens antallet af finansfolk og rådgivere er fordoblet." (se link ovenfor)
OG så dagens forskruede eksempel på svineriet: Christian Clausen forlader Nordea og kriserne - med 140 millioner i hånden
http://politiken.dk/…/christian-clausen-forlader-nordea-og…/
Altså at uligheden vokser med ekspresfart 'world wide' kombineret med skattely til og skattesvindel af de samme "rige svin" her og udenlands, som Goldman Sachs nu med krigsmageren Anders Fjogh, netop reddet på målstregen af ovenfor omtalte lille lurvede Lars fra Græsteds nedlæggelse af Iraq-kommissionen, som ansat lobbyist - smart som det hed hos Mogensen & Kristiansen, når skattesvindleren nu snart stiller op til nye billige køb af flere dele af den danske infrastruktur.
Når/hvis blæksprutte firmaet ellers bliver færdig med at mæske sig i den græske tragedie sammen med det Tyskland, der har tjent tykt på samme tragedie, og iøvrigt anført af - igen, igen socialdemokraterner SPD med Schröder i spidsen, det er ham der idag sidder på en lukrativ post i Putins Gazprom, for de neoliberalistiske Harz reformer, der har medført massiv fattigdom i Tyskland selv og udhuling af det sociale sikkerhedsnet for lønmodtagere.
Læs i dagens Politiken om "Det tyske mirakel bygger på et mareridt af fattigdom", som Merkel og Shäuble nu har videreført til Grækenland efter som nævnt at have skovlet penge ind til Tyskland på den kapitalistiske logik! http://politiken.dk/…/tyskland-har-tjent-op-mod-750-millia…/
Alt dette muliggjort og gennemført af politikere som nævnte Schröder og Merkel, vores egne ditto og svævende over dem alle som igangsætter af skattely og -svindel Juncker, der så belønnes med stillingen som "Europa-Kommissionsformand den 1. november 2014. Juncker var anbefalet af den tyske avisudgiver Matthias Döpfner."
https://da.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Juncker

Et gennemført dekadent og forskruet økonomisk-politisk system ikke set værre siden pudderdåsernes hærgen, indtil Den franske revolution fik ryddet grundigt op i svineriet også sådan helt bogstaveligt!

Se også http://www.garps-verden.com/2015/07/tid-til-selvransagelse.html

fredag den 3. juli 2015

Tid til selvransagelse?

Når vi nu alle sammen er færdige med, med rette, at skælde ud på DF, Pia Kjærsgaard og deres vælgere, og iøvrigt har indset, at Martin Henriksen sammen med Krarups afkom, da farmand nu selv er fratrådt, formodentlig er danmarks mest stupide politikere, OG at Venstre anført af fadbamsen og Inger skrigedukke og Støjsender ikke er en skid bedre i forsøget på udelukkende at tale til danskernes stopfodrede og forvoksede indre svinehund og til stodderen i folket frem for kongen, ja så er det tid til en del selvransagelse, som passende kan tage udgangspunkt i dagens Politiken​!
http://politiken.dk/magasinet/feature/ECE2743630/utaenkeligt-umuligt-dystopisk/

Således citeres Preben Wilhelm for følgende sådan set korrekte udsagn:
»Poul Nyrup Rasmussen havde jo ret. DF har ikke rokket sig en tomme siden – i hvert fald ikke i retning af anstændighed. Når DF har kunnet komme ind i varmen, er det ikke, fordi de er blevet stuerene, men fordi stuen er blevet lige så beskidt blandt andet takket være Socialdemokraternes nylancerede kampagne«, skrev den tidligere VS-politiker i et læserbrev i marts. Det var dengang, annoncekampagnen fra S lød: ’Stramme asylregler og flere krav til indvandrere’.

Og følges op af Rune Engelbreth Larsen​s udmærkede analyse: "Nullerne er tilbage", (hvad de helt givet netop ikke er!), hvor det nærmest sådan 'en passant' beklagende hedder, om den af vælgerne accepterede voksende ulighed, optrevlingen af den danske velfærdsmodel mm: "Træk, som SR regeringen desværre videreførte". (hvor blev SF lige af og vel sådan set også EL's holde hånden under SRSF i næsten fire år!) OG som, må man forstå, især skyldes det radikale venstre med socialdemokraterne på bagsmækken, jvf tidligere artikel fra Engelbreth:
http://politiken.dk/debat/profiler/engelbreth/ECE2729094/den-radikale-morten-oestergaard-foraerede-magtens-noegler-til-df/

Som tidligere nævnt her på bloggen fremførte Anders Fogh Rasmussen engang omkring årtusindeskiftet, at det vigtigste i politik var, først at få ændret folks tankegang og tankemønstre, så kunne politikken implementeres efterfølgende, så meget desto lettere!
Det har vist sig, som en dygtig set og valid forudsigelse, for som sagt så gjort tog AFR fat på efterfølgende på baggrund af den tidligere førte kombination af en relativ åben udlændingepolitik og en forfejlet integrationspolitik samt DF's udlændingeforskrækkelse som rambuk, at få ændret danskerne oppe i hovederne. Til et utrygt og bange xenofobisk og hyggeracistisk småstatsfolk med muslimer og tørklæder på hjernen, eller hvad vi nu skal kalde det disse folk har på indersiden af hovedet, på den ene side og nogle 'fandens karle' som USA's logrende og aggressive lille småkøter på den anden side! Grundsubstansen i denne klamme ideologi og mentalitet er lige så gammel som den er infam og fascistoid, at sparke nedad og krybe opad.
Dette har siden været det mentale omdrejningspunkt for al dansk politik indenlands som udenlands, og har kun med mindre modifikationer for især udlændinge (afskaffelse af start- og kontanthjælpsloft) været videreført af de tidligere regeringer SR(SF) i form af skattelettelser især for de rigeste og erhvervslivet betalt af de fattigste i dette land, kontanthjælpsmodtagere (herunder dem der i første omgang slap for start- og kontanthjælpsloftet!) og arbejdsløse.
Lad mig illustrere denne forskruede og infame tankegangs massive tilstedeværelse bredt politisk med en SF vedtagelse af partiets landsledelse 21-01-2012 med 16 stemmer for og 1 imod, som forudsætning for SF's medvirken i den efterfølgende skattereform forår 2012 med skattelettelser til de velhavende (her er kryberiet opad) og en smule til rengøringsassistensen betalt af kontanthjælpsmodtagere og arbejdsløse (her er sparken nedad!):
"Vi har også modet til at prioritere.
Og i valget mellem at lette skatten på løn for kontanthjælpsmodtageren eller rengøringsassistenten, vælger vi rengøringsassistenten. "
http://www.garps-verden.com/2012/03/sfs-landsledelse-om-skattereform-med.html

Det er denne Foghske og DF'ske grundstamme i tankegang og tankemønster, at sparke nedad og krybe opad, krydret med storbraldrende tale og krigsretorik, som røgslør for 'den lille m/k's' mentale politiske fejhed, der er det afgørende omdrejningspunkt for den mentale ændring i dansk politik og bredt i den danske befolkning og IKKE udlændingepolitikken i sig selv. Sidstnævnte har 'kun' været rambukken for førstnævnte ligesom Naziernes jødepolitik - såmænd uden særlig sammenligning i øvrigt ...eller..., var folkelig rambuk for naziernes udbredelse af racisme og politisk herredømme og dominans 'world wide'.

Det kolossale politiske og moralske svigt af især S-SF 2011-15, hjælpeløst bivåndet af EL, er den egentlige årsag til den massive styrkelse af DF - godt hjulpet på vej af fadbamsens underbukser mv - for som tidligere fremført, hvor fanden skulle vælgerne ellers gå hen fra S-SF, hvis ikke lige EL var en option eller slutteligt Alternativet?
Dermed forspildte S-SF og på det værdipolitiske område også R, totalt overstyret som dette parti er blevet under Vestager af liberalistisk økonomisk ideologi med den stærkes ret i centrum, en enestående chance for et opgør med den mentale underskudsforretnings politik fra nullerne.

Med denne fortsættelse af Fogh&DF's mentale politik fra nullerne under SRSF regeringerne 2011-15 er døren sparket vidtåben, som beskrevet utallige gange her på bloggen, for Løkkes og et massivt styrket DF's genkomst med den nu videreførte og brutale start på det fortsatte overfald på de dårligst stillede danskere samt udlændinge her til lands og fattige udenlands (reduktion af udviklingsbistand). Og inden længe vil kryberiet for den højere middelklasse og overklasse samt erhvervsliv med statsgaranti komme til, måske suppleret med et par håndører til de beskæftigede danskere af hensyn til DF og flertallets fastholdelse i den mentale udørken af sparken nedad og kryben opad.
De rige og mægtige skal nok vide at tage for sig af retterne igen og nu igen med hjælp af et massivt styrket DF med de sædvanlige veludviklede 'røvslikker' tendenser for overklassen og de magtfulde!
OG det bliver med garanti, og som det allerede nu ser ud værre end nullerne, medmindre centrum-venstre radikalt ændrer politik og gør op med de klare fascistoide tendenser i dansk politik gennem de sidste 15år!

Se desuden om dansk hyggeracisme:
http://politiken.dk/debat/profiler/marstal/ECE2734763/hyggeracismen-har-kronede-dage-herhjemme/
OG: http://www.information.dk/538507

onsdag den 13. maj 2015

Ytringsfriheden og 'de dumme ofre'!

Foranlediget af en længere FB diskussion med Søren K. Villemoes med flere om det forestående Folkemøde og Geert Wilders deltagelse mm., og fordi Villemoes mente jeg ville have godt af at læse denne artikel: http://politiken.dk/kultur/ECE2662613/rune-lykkeberg-hvem-er-dumme/
Således fik jeg tygget drøv på den af Anders Fogh og DF inspirerede for ikke at sige dominerede nye højredrejede (journalist)elites første blandt ligemænd Rune Lykkeberg (RL) og artikelen ”Hvem er dumme” Politiken lørdag 9/5.
Udover at man selvfølgelig i et demokrati må tåle at høre og se på både 'de dumme', og dem man måtte mene indtager, tegner og ytrer 100% åndssvage standpunkter, - og såmænd gør det nærmest hver eneste dag, altså at man må acceptere, at de andre har lov til bruge deres frihed, som de vil (indenfor lovens rammer formodentlig), for at du selv kan bruge din – et udsagn der næppe består idiot testen, at man som demokrat ikke meningsfuldt kan sige det modsatte, og at det derfor ikke forsvares af nogen som helst demokrater, ved deres fulde fem(!) - så er det afgørende hos RL, hvem der er offer og gerningsmand, OG at man ved at bede offeret droppe sin adfærd for at undgå voldelige overgreb giver offeret et medansvar for voldsmandens gerninger. Eksemplificeret med den udfordrende klædte kvinde, der dermed (i 'syge hjerner' forhåbentligt) får medansvar for voldtægten!
Af dette udleder RL så rent postulatorisk uden argumenter for koblingen, at man hermed samtidig "skandaløst" eller ej ødelægger ovenstående om den nødvendige frihed for dumpapper mv. Det bygger imidlertid på den forudsætning, at alle dumpapper er ofre! Jamen var det bare så vel, så kunne man jo bare bede dem klappe i og/eller ”klappe til dem”, men som bekendt forholder det sig oftest lige omvendt, at utallige gerningsmænd med tryk på mænd er dumpapper, og det der er værre!
Men selv den udfordrende klædte kvinde har muligheden for at agere anderledes via klædedragt mv. i forsøget på at undgå voldsmanden – ligesom det juridisk forudsættes, at hun tydeligt har afvist voldsmandens 'tilnærmelser', modsat den sorte overfor racisten eller jøden overfor Nazisten, ikke engang at afsværge deres tro hjalp jo jøderne, de var stadig jøder halvt eller kvart af 2. 3. generation, her er flugt eneste mulighed og ethvert "medansvar" derfor udelukket. Begge er altså ofre men den ene med mulighed, men ikke sikkerhed for at slippe ud af offerrollen, den anden reelt helt uden.
Heraf ses det let, som det hed i barndommens matematiktimer, at RL's og vores alle sammens dumpapper og åndssvage tegnere er helt anderledes bedre stillet. De har indiskutabelt ret til i et demokrati med ytringsfrihed og en retsstat, at sige hvad de vil indenfor lovens rammer. Men de har ingen ytringspligt, som det hedder, og de har derfor muligheden for og kan bare holde kæft eller sige noget andet og/eller droppe pennen eller tegne noget andet, hvormed de med næsten statsgaranti vil undgå den her omtalte vold.
En garanti den nævnte kvinde efter al erfaring slet ikke har, idioten altså voldsmanden vil altid kunne påstå, at hun udfordrede ham med et blik, en gangart osv., lidt ligesom man(d) overfor en rocker bare skal 'se dum ud' for at risikere, at blive slået til lirekassemand.
Vores dumsmarte tegnere og provokatører er således meget bedre stillede, og derfor er RL's sammenligning letkøbt og uden meget hold i realiteternes verden, og "medansvaret" hos provokatørerne for konsekvensen af egne handlinger er af en helt anden kaliber, end den er for den helt 'uskyldige' sorte og jøden, men også afgørende forskellig fra den voldtagne kvinde, der jo ikke kan afklæde sig sit køn og i den forstand også er 'uskyldig'.
Det er derfor at gøre alle katte grå forskelsløst at sige den sorte, jøden, kvinden og provokatøren alle er lige meget ofre, og dermed lige 'uskyldige' i forhold til konsekvensen af deres "handlinger" herunder volden mod dem.
Det siger sig selv – nej det gør det næppe i den indledningsvis nævnte forsamling, så derfor: DET er selvfølgelig IKKE et forsvar for voldspykopaters og terroristers overfald eller drab på hverken tegnere eller andre, og det gør IKKE tegnere eller andre medansvarlige for voldsmandens udåd. Den står voldsmanden selv ene og alene for både juridisk og moralsk.
Men det er derimod ret afgørende for kravet til omgivelsernes moralske og eventuelle fysiske reaktion i de respektive situationer. I forhold til den sorte og jøden men også i de fleste tilfælde til kvinden, er det moralske imperativ om støtte, solidaritet og indgreb, hvis man overhovedet kan, for at stoppe voldsmanden indiskutabelt, medens den politiske provokatør og tegneren m.fl. ikke kan regne med samme moralske imperativ.
Voltaires ideale og forskelsløse fordring, "Jeg er uenig i hvad De siger, men jeg vil forsvare til døden Deres ret til at sige det", som er fremsat, tilsyneladende ikke af ham selv, men på en tid og i et land, hvor denne juridiske ret, ytringsfrihed samt demokrati og menneskerettigheder slet ikke var etableret, kan ikke stå alene i et samfund, hvor disse demokratisk juridiske rettigheder forlængst er etableret, af ovenstående grunde. Det kan kun være et tilstræbt men aldrig fuldt opnåeligt mål i virkelighedens verden, men kun i den bedste af alle verdener. Udsagnet må derfor operationaliseres til nutidens virkelige demokratiske verden med dens mange modsætninger og politiske og sociale konflikter og i lyset af, at udsagnet gælder for kampen for borgerlige rettigheders etablering vendt mod den absolutistiske feudalstats censur mm. inden Revolutionen 1789 og derfor dækker retten til ytringsfrihed i forhold til statsmagten, men ikke et krav om at sætte liv, lemmer og solidaritet på spil overfor hvilke som helst 'tåbelige' ytringer!
Jamen så gør man jo forskel! Ja det gør man, for man kan ikke kræve af folk, af offentligheden, der er lodret uenige med en i ens ytringer/handlinger, at de skal stå inde for disse om nødvendigt med liv og lemmer eller bare med fuld solidaritet, men kun at de støtter (Voltaire's) retten til at fremføre disse og politiets pligt til at sikre dem denne lov og ret.
Det er åbenlyst med de nazistiske antisemitiske had- og propaganda tegninger og film mv., der formodentlig også ville kunne rammes juridisk i et demokrati, i hvert fald hvis dette demokrati ikke har et fundamentalistisk forhold til ytringsfriheden og tillader alle ytringer, også racistiske, antisemitiske og sexistiske uden grænser. Men det gælder også andre aktuelle ytringer og tegninger mm.
Det civile samfund og dets individer er ikke naturligt og automatisk forpligtet til at støtte andet, end disse provokatørers og tegneres ret til at tegne og ytre, hvad fanden de vil og forvente, at retsstaten sikrer denne ret.
Men disse politiske provokatører, 'kunstnere' mv. har derimod ingen moralsk ret til at kræve civilsamfundet og dets medlemmers solidaritet, hvis og når de fremturer i modsætning til disse medlemmer eller dele heraf, så må de klare sig selv med politiets hjælp.
Konkret så har jeg og offentligheden fuld moralsk ret til frit at vælge at give fuld støtte til og solidaritet med Salman Rushdie og Malala og/eller Charlie Hebdo så godt jeg/man kan, men samtidig at afvise tilsvarende støtte til og solidaritet med Geert Wilders, Lars Heedegård, Lars Vilks, Dan Park, Muhammed tegnere, JP, Rose m.fl. samt Trykkefrihedsselskabets fantaster!
Ikke fordi jeg/man giver sidstnævnte noget medansvar for en eventuelle voldsmænds handlinger overhovedet, og sådan set heller ikke i sig selv hvis deres ytringer er vendt mod minoriteter eller fordi tonen eller lignende er stigmatiserende, er forkert, hård osv., men udelukkende fordi det ikke er og kan være et krav, at jeg/man automatisk skal gøre det, når jeg er helt uenig med disse mennesker politisk, moralsk og personligt samt i deres politiske handlinger og ytringer, og det står mig og andre frit for at være det, uden andre krav end støtte til deres ret til dumsmarte ytringer og tegninger og politiets opretholdelse af denne lov og ret.
Man kan altså ikke med sin selvvalgte provokatør rolle og sin offerrolle i hånden eller med latterlige skældsord som ”tøsedrenge” osv. kræve mit eller offentlighedens, mediernes automatiske samtykke og solidaritet eller tage mig og/eller offentligheden som gidsler for alverdens tåbelige indfald, og derfor kræve støtte til alverdens fantaster i ytringsfrihedens navn, og/eller fordi de er ofre!
Men så kan jeg selvfølgelig heller ikke kræve af dem, at de støtter mig i andre tilsvarende situationer med andet end det juridiske krav, jeg også er pålagt ifølge loven, om at ringe efter politiet, så de kan tage sig af voldspsykopaten og terroristen ved "Krudttønden" mv.
Anderledes forholder det sig selvsagt og netop ud fra ovenstående i forhold til "jøderne og synagogen" og tilsvarende!


mandag den 13. april 2015

"De falske profeter"

Det var næppe første gang, men dog et markant tilfælde af slagsen, da Anders Fogh Rasmussen under et besøg hos George Bush jr. i 0'erne åbenlyst pralede med, at i Danmark havde vi præsteret at forøge produktionen markant uden at forøge vores energiforbrug og CO2 udslip, dvs. energieffektiviteten var forøget og dermed vores klimaindsats mm.
Det var ganske vist IKKE Ander Fogh Rasmussens og hans regerings fortjeneste, tværtimod, ligesom det ikke var Venstres historiske indsats, der havde medført denne forbedring, vel snarere tværtimod.
Men ikke nok med at AFR altså, som mange før ham, 'pyntede sig med lånte fjer', nej det særlige her er, at det samtidig og efterfølgende blev brugt og før var blevet brugt (bl.a. via forgyldning af og hyldest til Lomborgs fantasterier) som legitimering af og/eller undskyldning for at forringe netop det, han/man pralede af, altså at ødelægge 'de lånte fjer'.
Sidenhen har der været flere, ja adskillige lignende eksempler som især hyldesten af graden af lighed i Danmark, hvor efter man straks, som den nuværende SR(SF) regering massivt supporteret af alle de Blå partier fra LA til DF, med den opnåede grad af lighed som rambuk, gør en særdeles aktiv og følelig indsats for at øge, ja netop, uligheden. Lige som det tidligere VKO samt R flertal brugte den opnåede lighed, som langfra var deres hovedfortjeneste, som (del)legitimering af fjernelse af såvel efterløn som massive dagpengeforringelser!
Og her er vi så ved et tredje eksempel, hyldesten til den Danske flexi-curity model på arbejdsmarkedet, man/VKOR ikke selv har nævneværdigt og LA slet ikke medansvar for at have skabt, som legitimering for netop at forringe og ødelægge denne.
Et helt aktuelt eksempel er hyldest til det Danske (folks) særlige frisind, tolerance og humanitære indsats, med en af de største ulands bidrags procenter i verden prales det gerne, som påskud til og legitimering af at forringe netop ulands bidrag og gøre alt for at fjerne selv samme frisind og tolerance og erstatte det med intolerance, forhudsforsnævret, småborgerlig indskrænkethed og xenofobi i ord og handlinger overfor ofte traumatiserede flygtninge samt andre indvandrere og udlændinge og så oven i købet ofte med 'demokratiets salt', men nu i form af en fundamentalistisk ytringsfrihed, som rambuk.
Tilsvarende med den nuværende regering, der hylder velfærdssamfundet og med forsvar for det som argument så forringer og underminerer selv samme, til tonerne af hyldesten af netop det man ødelægger og omdøber til konkurrencestaten!
Ligesom med demokratiet og det åbne samfund der hyldes ved alle festlige lejligheder "world wide" i Vesten og samtidig undermineres af et minutiøst overvågnings samfund langt ind på området for privat-livets fred for at redde selv samme demokrati og åbne samfund fra 'onde muslimske magter', hedder det sig.
Kom gerne selv med flere eksempler!