mandag den 26. maj 2014

EL efter EU-valget

Sidste: Gallup 7/6-14, SF 7,9%, El 7,1%!
EL er fanget i en knibtang mellem sin gamle mangeårige 4-5% tilslutning og de dermed etablerede politiske 'unoder' fra en politisk Tornerose søvn, i form af selvtilstrækkelig revolutionær bragesnak og udenomsparlamentariske illusioner og forventninger om de folkelige bevægelsers 'genopstandelse', der så kan udføre det hårde og beskidte arbejde, man selv bekvemt har kunnet slippe for i mellemtiden, iført den ældgamle 68 sakrale messen: ”vi er imod den mindste forringelse og for den mindste forbedring”, så man i det mindste kunne vaske sine hænder og erklære, at man skam ikke havde syndet i det politiske liv ved et eventuelt møde med sin Marx inden det store folkelige brag blev udløst.
Den anden del af knibtangen er det såkaldt moderate EL's manglende vilje og evne til et opgør, ikke så meget med 4-5% bevægelsen i egne rækker, men med risikoen for og den allerede begyndende SF glidebane ved, ikke at underordne sig SF slet ikke, men ved ikke at turde og eller evne at tage det helt nødvendige opgør med socialdemokraterne – og/eller rettere med SR alliancen med eller uden SF på slæb.
Et opgør der som det eneste ville kunne skabe stabil og varig plads og opbakning til et reelt fornyet venstrefløjsparti med en ny orientering og opblødning omkring og af det gamle skisma mellem reform og revolution. En nyorientering der jo hverken etableres ved forsøg på som nu at retouchere revolutionen eller reformerne væk, som det forsøges respektivt af partiets to fløje. Derimod skal de to begreber og deres politiske indhold strategisk forenes og udmøntes i form af politisk konkrete forslag og handlinger og IKKE fjernes eller ophæves i en politisk tomhed tømt for indhold!
Havde man evnet og turdet det, altså tage opgøret med SR – helt enkelt ved for længst at true med og været villig til at vælte den neoliberalistiske S-SF-R regering på dens uligheds skabende økonomiske politik, hvor der har været nærmest et utal af muligheder startende med skattereformen forår 2012, ja så havde det været meget nemmere at udstille 4-5% gruppens manglende politiske potens i forhold til egen - i den virkelige verdens politiske magtkampe.
Nu er EL så ved at komme i den situation, især efter SF tumultagtige exit fra regeringen og følgende desperate forsøg på at få sig stablet på benene igen, at det momentum EL har haft siden før valget 2011 ser ud til at være ved at løbe ud og ende i et regulært politisk håndgemæng med SF, til skade for hvad der måtte være tilbage af den såkaldte venstrefløj, når FT valget senest 2015 oprinder.
I dette slagsmål fører SF allerede 1-0 på EL's håbløse ageren i forbindelse med den manglende selvstændige opstilling til EU-valget, som Pelle Dragsted allerede tydeligt har anført. N 8,1 mod 10,9 til et politisk nedhamret SF anført af en næsten 70årig bedstemor med slag i! Hallo at betegne det nederlag som en sejr kræver Thorningske evner og dimensioner!
Og om SF tager stikket hjem med 2-0 i forbindelse med de kommende forhandlinger om beskæftigelsesreformen, herunder de begyndende rivaliserende tilnærmelser til DF kombineret med forsøg på af al magt at få skubbet EL ud af et kommende forlig, som SF formanden allerede aggressivt og logisk nok har startet for at kæmpe sig tilbage først og fremmest på EL's bekostning, ja det får vi se i den nærmeste fremtid.
Om tiden allerede helt er forpasset for EL og momentum tabt, ja det må tiden også vise, og det vil vise sig snart. Evner EL's moderate centrum ikke at vise sig duelig i det parlamentariske hundeslagsmål i og udenfor Christiansborg med SR og SF, men i mangel af en bæredygtig ny politisk strategi på mellemlangt sigt for partiet, som man ikke har nået at udvikle, fortsætter som hidtil med den totale mangel på parlamentarisk potens. Og udsigten til dette er indlysende, da de manglende tiltag tidligere nu viser sig som vanskeligere vilkår med et SF i fri dressur. Og så ligger det lige for at ende tilbage ikke kun sammen med og i lommen på 4-5% gruppen, men tilbage til de historisk velkendte 4-5% vælgertilslutning!
se også: http://www.garps-verden.com/2013/09/els-politiske-himmelfart.html

søndag den 11. maj 2014

Frynseretning og revolutionære reformer kan godt forenes!

Jeg har ikke de store erfaringer med rotations princippet, hverken i EL eller andre steder, men tror det har nogle klare fordele men også et par ulemper, som med det meste i denne verden!
Derimod er jeg ret overbevist om, at det afgørende er, at en HB et FU med den afgørende magt er en forudsætning for, at MF gruppen og ansatte ikke løber med det hele, og det gælder med/eller uden rotation i og udenfor EL!
OG det helt afgørende er politikken, hvor EL ikke kommer meget ud af stedet, som jeg ser det. Der er tilsyneladende to grupper der, som det ofte ses, ikke blot holder hinanden i skak men samtidig bekræfter og fasholder partiet i samme ubevægelige og umulige position.
Da den ene gruppe - fra min udkigspost - holder fast i staten som borgerskabets klassestat og derfor ikke kærer sig meget om det parlamentariske arbejdes vigtighed, men satser meget på det udenomsparlamentariske, de folkelige bevægelser, som det i det mindste her til lands er noget svært at få øje på. Det er derfor sværmeri a la VS/SAP/IS i 68 i min optik.
Ja så kan den anden gruppe passe sit parlamentariske arbejde - som værdsættes efter fortjeneste og somme tider over! - uden at ændre en tøddel ved den (historisk) fastlåste afhængighed af at hænge uforanderligt fast i socialdemokraternes skørter, selv om partiet kun opnår fra ingen til ubetydelige resultater heraf. Det hele med henvisning til, at ulven Løkke ligger og lurer for at komme til og føre den samme politik som sosserne +/- 10%.
Tænk sig, at et såkaldt socialistisk parti nu på 3.år lader sig jage rundt i manegen, og lader sig pisse på politisk igen og igen i en uendelighed, oven i købet som parlamentarisk grundlag for den regering, der permanent foretager afpisningen. OG det UDEN af det fremkalder hidsig diskussion og voldsom modstand i partiet - jamen det er da utroligt og imponerende på samme gang - så i forhold til dette problem, er diskussionen om de rette partidemokratiske fremgangsmåder for at komme i medierne osv, det rene flueknepperi - altså efter min opfattelse!

Derimod er min pointe om den fastlåste situation de to hovedgrupper fastholder hinanden og partiet i, at det uvægerligt vil ende galt - mest sandsynligt som et SF da capo.
Den utopisk revolutionære gruppering med en analyse i baglommen om staten som en borgerlig klassestat ønsker qua dette ikke, at partiet kaster sig fuldgyldigt ind i det parlamentariske arbejde, og bl.a. hermed opgiver den gamle VS parole om den mindste forbedrings lyksaligheder og den mindste forringelses syndefald,
Derfor kan denne gruppe leve med et halvhjertet parlamentarisk arbejde som nu, hvor der ikke tages for meget medansvar for (stor) politikken her og nu, men hvor det accepteres at rette parlamentariske frynser, og dermed kunne vedligeholde drømmen om det store folkelige engangsknald eller lignende. Og skulle man møde Vorherre forinden denne eller disse store folkelige begivenheder, så kan man i det mindste vaske sine hænder og fremføre, at man aldrig har syndet!

Den pragmatiske gruppe (med MF'ere og ansatte i spidsen), tilsyneladende med en (fejlagtig) opfattelse af den borgerlige stat, som en mere eller mindre neutral instans, hvis karakter først og fremmest afgøres af klassernes indbyrdes styrkeforhold, og som styrer politikken i parlamentet i dens konkrete men 'selvpålagte' stærkt begrænsede omfang og karakter som fremført, bliver mere og mere integreret i den position i det parlamentariske arbejde og affinder sig med dette, som det fremgår af de sidste 3år, men også tidligere. En position der fremskynder og styrker pragmatismen, som væsentligste rettesnor og som før eller siden uvægerligt og nærmest med statsgaranti vil ende i et SF da capo!

Kunne de to grupper forenes i på den ene side at gøre sig klart, at de små reparationernes tid er definitivt forbi, at frynseretningens tid er endegyldigt forbi, at der skal mere til, at de revolutionære reformers tid allerede er ankommet, at pragmatismen altså må være revolutionær.
Man kan sådan set bare nøjes med at læse lidt i avisen Information af Jørgen Steen Nielsen om klimakatastrofens aktualitet, og af David Harvey's marxistiske kritik af Thomas Pikettys allerede berømte bog, for dens helt utilstrækkelige socialdemokratiske skatte-løsninger (Moderne tider 10-11 maj/14 s.24-25) på den eksploderende ulighed, samt af hans (Harvey's) pointering af aktualiteten af Marx's to basale begreber om: brugsværdi og bytteværdi – for om muligt at blive overbevist om den revolutionære nødvendighed nu, som Per Clausen i øvrigt understregede sidste sommer!

OG på den anden side bruge styrken i parlamentet som rambuk for den styrkelse af de folkelige bevægelser, der udover enhver tvivl er nødvendig, ved at konfrontere staten, parlamentet og først og fremmest socialdemokraterne med kravet om revolutionære reformer her og nu!
Dvs. at opgive enhver snik, snak om ulven Løkkes ankomst som undskyldning for ikke at stille regeringen stolen for døren og om nødvendigt at gøre klar til en valgkamp, hvor den undrende befolkning for en gang skyld informeres om de reelle forhold i jernindustrien, i stedet for løgnagtigt at bilde befolkningen ind, at regeringen med en gennemført borgerlig såkaldt vækstplan (se Lars Trier Mogensens omtale af samme i Information weekenden 10-11/5-14), nu tager et skridt i rød retning! En ødelæggende og vildledende 'løgnehistorie' i forhold til den faktiske situation i kapitalismen her og nu og 'world wide', og beregnet til ren frynseretning i stedet for at kombinere det med revolutionær reformistisk politik fremført og gennemført i parlamentet med et voksende(!) folkeligt rygstød udenfor!
Marx efter Hegel: "Hic Rhodus, hic salta" (Her er Rhodos, spring nu!) - altså omsæt revolutionær bragesnak til praktikken i virkelighedens verden her og nu!
http://www.garps-verden.com/2012/10/en-ny-selvbevidst-venstreflj-af-frie.html

mandag den 24. marts 2014

Obamas svigt! - opdateret.

03/01-12: http://www.information.dk/289137#comment-484751
Præcis beskrivelse og analyse af Obamas demokratiske og magtmæssige fallit af Neal Gabler, men desværre en fuldstændig forudsigelig venstreorienteret løsning på problemet, som tilsyneladende er udbredt i bevægelsen, der ikke står tilbage for, men understreger og viderefører Obamas naive og ”lalleglade” dans med magten i modsætning til, i følge Gabler selv, såvel Roosevelt som Lyndon B. Johnson. – Centrum-venstre folk af en noget anden kaliber og støbning end nutidens ”våde stykker wienerbrød”, der blæser omkuld ved det første højre politiske stormvejr og opgiver al politisk modmagt til kapital og højrefløj. En ynkelig forestilling er det, som Gabler beskriver korrekt men imidlertid blot selv forlænger med brædder, tilsyneladende i fuld overensstemmelse med Occupy-bevægelsen!
”Det fascinerende ved Occupy er, at det ikke er en politisk bevægelse” (sic!), fremfører Gabler og de andre repræsentanter for bevægelsen. Occupy er ”..lederløse, der har ingen kontorer, de er umulige at finde.” De er en ny bevidsthed forstår man, ”og hvordan skal de kunne ødelægge en ny bevidsthed?”
Spørg Tea-Party bevægelsen om de ikke også mener at have en ny bevidsthed! Men de kunne derimod ikke et splitsekund drømme om en så ”lallende” tilgang til den politiske magts substans, som de venstre orienterede gang på gang går til sagen med.
Republikanerne og Bush efterlod to krige, et massivt offentligt gældsproblem og en verdensøkonomisk og økologisk krise til sin efterfølger demokraten Obama.
Men dårligt var Obama indsat som præsident før højrefløjen med Tea-party i front organiserede sig for fuld drøn med kontorer, (uformelle) ledere, moderne teknologi og hele pibetøjet. Og de blev utilsigtet støttet af Obamas eftergivenhed overfor Wall Street fra dag et og en stemningslabil amerikansk vælgerbefolkning.
Ti måneder efter Obamas tiltræden tabte han og demokraterne Ted Kennedys gennem årtier sikre valgkreds i den liberale kernestat Massachusetts, der blev vundet af en firhjulstrukken cowboy på ryggen af Tea-party bevægelse mv. Og de fuldførte værket under to år efter indsættelsen i 2009 ved midtvejsvalget 2010! Sådan tager man, læs højrefløjen, en politisk og magtmæssig udfordring op og byder modstanderen op til magtens dans makabre!
“Både i Danmark og USA overser centrum-venstre det helt grundlæggende. Tale om samarbejde og forsoning opfattes kun på én måde blandt de uforsonlige republikanere og hardcore-bestyrerne af Venstrebutikken: Det er et tegn på svaghed, som skal udnyttes!” (Søren Rønhede, Pol. 25/10-11).
Så frem for at forlænge Obamas fallit med ideologisk håbløs tågesnak om politiske ændringer alene ved tankens kraft så at sige, må Gabler og talsm/k’erne for Occupy bevægelsen se at komme op på den repræsentative demokratiske hest igen efter Obamas håbløse svigt og fallit, selv om det kan forekomme svært og som en langvarig opgave at genskabe håbet om forandring!
Den egentlige politiske forbrydelse ved folk som Obama og den nuværende regerings S-SF er netop, at de tager håbet om forandring fra befolkningen i lang tid fremover, og fremkalder ud af dette politisk lede og naiv sublimering til tågernes verden, og for det skulle de have så mange politiske t…, der kunne ligge på dem! Nå men det får de sandsynligvis også - kun skade at den almindelige befolkning må betale hovedparten af omkostningerne ved deres svigt.

"Efterskrift" 24/3-14: Den samme tendens kan ses på den hjemlige politisk/teoretiske arena hos folk som Curt Sørensen og Esben Bøgh Sørensen, som bedriver udmærkede analyser af tingenes for det meste elendige tilstand, se henvisningerne her: http://www.garps-verden.com/2014/03/regering-sf-og-enhedslisten.html, samt senest en tilsvarende analyse af EBS: http://baggrund.com/viden-og-venstrefloj/
For der gælder imidlertid det fælles kendetegn, som også i ovenfor kritiserede, at der sluttes, som så ofte i venstrefløjens historie fra Lenin og frem (!), alt for uformidlet fra de relativt generelle analyser af teoretisk tilsnit til de politiske handlingers niveau.
Og sådan set i logisk forlængelse af disse generelle teoretiske analyser af "kapitalen i almenhed" så at sige, så ender det med, når der skal anvises løsninger på de i øvrigt ofte udmærket analyser, tyndbenede anvisninger med tendens til romantiske abstraktioner bort fra den konkrete virkelighed, med dens begrænsede javel men trods alt statslige demokratiske muligheder, og op i ønsketænkningens udenomsparlamentariske lyksaligheder, hvor det lokalt overlades til "lærerkonflikten, Dong sagen, den stærkt voksende politikerlede i befolkningen” hos Curt Sørensen og internationalt til de af EBS nævnte ”en række protestbevægelser verden over markeret deres modstand mod den globale kapitalismes dominans og ensretning, og kravet om ”Democracia Real YA!” (rigtigt demokrati nu!) blev første gang rejst i Spanien i 2011.”
Denne politiske håndtering virker endnu engang hverken overbevisende eller troværdig, men illustrerer desværre endnu engang, hvordan analytisk kraft og saft af samfundsstruktur og konkrete historiske perioder styrter omkuld når konkrete, anvendelige strategisk-taktiske veje og løsninger skal anvises.
I sit seneste bidrag syntes EBS dog at være blevet opmærksom på dette problem, dvs manglen på "bæredygtig" politisk strategi (?), når han slutter artiklen mindre hårdtslående ensidigt end tidligere, forekommer det mig:
"Alligevel stilles der ingen garantier for en sammenhæng mellem analyse og politisk projekt, mellem teori og praksis. Konsekvensen af analysen behøver derfor ikke at være en opbakning til det nye politiske projekt. I stedet kan konsekvensen f.eks. være en opbakning til nye højrenationale og proto-fascistiske partier og bevægelser."
Jo men det kan jo få det til at løbe koldt ned af ryggen på en anden "gamling", der får accosiasioner til tidligere tiders fatale strategiske konklusioner i en anden krisetid, hvor venstrefascismen (socialdemokraterne) og det borgerlige repræsentative demokrati blev kritiseret sønder og sammen og oven i købet gjort til hovedfjenden fremfor nazister og fascister, inden ædrueligheden indfandt sig - alt for sent - i form af folkefrontsstrategi mv.!
Man ihu kommer også Lenins betragtninger om Venstrekommunismen - en børnesygdom!

se desuden http://www.garps-verden.com/2014/02/venstrefljen-politisk-vinter-1914.html og
http://www.garps-verden.com/2011/06/marx-og-det-socialistiske-samfund.html

lørdag den 8. marts 2014

Regering, demokrati og Venstrefløjen - Opdateret 06/4-14!

Det er ejendommeligt eller utroværdigt eller, hvad man nu vil kalde det, og som jeg mener skal diskuteres på den ene eller anden måde og i det ene eller andet forum:
At EL i den ene ende så og sige hylder det nuværende parlamentariske demokrati i en grad så det skal anvendes som 'kongevejen' til et brud med kapitalismen på vej mod et socialistiske samfund og i den anden ende af partiet (og Modkraft) fremføres, at dette demokrati IKKE bare er begrænset og en indskrænket udgave af det politiske demokrati - det er iøvrigt indlysende, at det er det - men med en påstand om at det er rendyrket fake, "vi lever overhovedet ikke i et demokrati, på trods af alle erklæringer herom og på trods af de formelle "rettigheder"." OG "Forestillingen, om at vi lever i et demokrati, er en af de største forhindringer for et opgør med den ikke-demokratiske politiske virkelighed og udviklingen af et rigtigt demokrati."
Det er efter min mening helt uholdbart og især hvis et skarpt og polemisk opgør med denne opfattelse ender i et hundeslagsmål, så debatten fjernes/censureres, ja så er der et alvorligt problem, som jeg ser det!

Jeg skrev allerede her kritisk til Esben Bøgh Sørensens indlæg i Modkraft om Staten som herskende klasse: http://modkraft.dk/blog/esben-b-gh-s-rensen/staten-som-herskende-klasse
"Kapitalen styrer, altså er staten kapitalens instrument som herskende klasse an sich så at sige (!). Det skal ikke eftervises men antages a priori, og så handler det bare om deduktivt at komme fra denne påstand til noget, der skal forestille virkeligheden, men hvor klasser her i bedste fald er reduceret til statister i værste fald slet ikke eksisterer i forhold til staten, men måske til nød som udenomsparlamentarisk aktør - og det er måske også meningen, hensigten med analysen, at EL skal nå frem til en ensidig strategi med fokus på udenomsparlamentariske aktioner og folkelige bevægelser mv?" En del af diskussionen kan ses her: http://www.garps-verden.com/2013/09/den-borgerlige-stat.html
Hvis man ser Esbens sidste indlæg nedenfor i et svar til Jonas vil man forstå, at min antagelse om en ensidig 'anti-demokratisk' strategi, i det mindste i enhver almindelig opfattelse af dette, dvs som modstand mod det parlamentariske demokrati, som det kendes i dag, nu er fuldt ud erkendt af Esben!

http://modkraft.dk/blog/steen-gottlieb/regering-sf-og-enhedslisten#comme...
"Hej Steen
Kortfattet men udemærket analyse af elendigheden i SF, denne gang grundet det totale fravær af en konstruktiv men kritisk forholden sig til erfaringerne fra regeringsdeltagelse mm. For indeværende næppe værd at bruge meget krudt på!
Og på den anden side ser man et EL centrum, som Pelle Dragsted udemærket repræsenterer, der gemmer sig under de sædvanlige generelle betragtninger, som du hudfletter, og som bare er en let omskrivning af temaet for partiets revolutionære Tornerosesøvn i årtier, "vi går mod den mindste forringelse for (alle!?) lønarbejdere mv. og for den mindste forbedring for (alle!?) lønarbejdere".
Et af EL og Peller Dragsteds problemer er, i forlængelse af dette let fattelige men begrænset anvendelige dogme, at partiet i forlængelse heraf har en dødvægt af revolutions romantik at tage hensyn til, bl.a. folk der i fuldt alvor finder på at formulere og historisk genoptage endnu en variant over dele af venstrefløjens decideret antidemokratisk vås nu retfærdiggjort ud fra de seneste årtiers ændrede klassekamps betingelser.
Mest prægnant i Esben Bøgh Sørensens statement:: ”Forestillingen, om at vi lever i et demokrati, er en af de største forhindringer for et opgør med den ikke-demokratiske politiske virkelighed og udviklingen af et rigtigt demokrati.”
Og ”Vi lever i dag i et totalitært globalt system”, hvor det eneste det afslører er, at den gode mand intet aner om, hvad totalitære systemer er for en historisk størrelse.
http://modkraft.dk/blog/esben-b-gh-s-rensen/forestillingen-om-demokrati
Men næsten tilsvarende hos Curt Sørensen, der anbefaler, at EL tager udgangspunkt i samme (anti) demokratiske forfladigelse: ”Den moderne kapitalisme er ikke længere et kompromisdemokrati og socialpartnerskab, men et neoliberalt postdemokrati i hænderne på en politisk og økonomisk elite.”
Ja selv ”1945-demokratiet var et ’demokrati,’ der var beskåret til blot et system med regelmæssige valg mellem konkurrerende politiske eliter.” eller ”de pluralistiske teoretikeres gængse definition, der ophøjer de faktiske tilstande til at være ’demokrati,’ selvom der i realiteten blot er tal om en elite pluralisme.”
Stillet overfor dette postulerede faktum genoptages den gamle syndefaldsteori, som var på mode hos nogen i 70'erne i analysen af Arbejderbevægelsen/Sociealdemokratiet, der i denne forståelse havde været revolutionært reformistisk engang men nu var faldet bag af dansen, i øvrigt samtidig med opbygning af velfærdsstaten, og endt som rene kapital affirmative administratorer.
En betragtning der også sniger sig ind hos Curt Sørensen her: ”Arbejderbevægelsen accepterede også ’socialpartnerskab’ og ’produktivisme’ som en grundnorm. Hele bevægelsens historiske projekt for en grundlæggende ændring af magtforholdene i samfundet og en revolutionær transformation af den bestående sociale orden blev skrinlagt.”
Og nu er det så blevet til i stråleglansen af bagklogskabens klare lys (?), at dengang fra 1945-73 var der (trod alt) tale om det 'liberale kompromisdemokrati' og ”the democratic moment” (dog kun ”med regelmæssige valg mellem konkurrerende politiske eliter”(!)), hvor opbygning af velfærdsstaten nu ex post anerkendes, men som nu desværre er afløst af et såkaldt post-demokrati, hvad det så er for en størrelse, der skulle placere sig et sted mellem ”the democratic moment” og ”fortidens fascisme, autoritære styrer og oligarkier”.
Og sådan set i logisk forlængelse af disse sporadisk teoretiske ansatser, så ender det med, når der skal anvises løsninger på en i øvrigt udmærket analyse, tyndbenede anvisninger med tendens til romantiske abstraktioner bort fra den konkrete virkelighed, med dens begrænsede javel men trods alt statslige demokratiske muligheder, og op i ønsketænkningens udenomsparlamentariske lyksaligheder.
Således må, ”Bevægelsen () omvendt være forankret i de folkelige oprørsbevægelser og initiativer nedefra. Den må støtte disse i stedet for at modarbejde dem eller forholde sig passivt til den osteklokke af indelukket Christiansborg-politik.
Men gang på gang oplever vi hvorledes bevægelser ude i landet (lærerkonflikten, Dong sagen, den stærkt voksende politikerlede i befolkningen) blot får halvhjertet opbakning af venstrefløjens politikere på Borgen.”
http://modkraft.dk/artikel/stat-kapitalisme-og-organisk-krise
Og således ser man det paradoks, at den analytiske skånsesløshed og nedtoning af de såkaldt borgerlige demokratiske statsinstitutioner mv.'s betydning og magtmæssige anvendelighed for arbejderklassen mm. står i skærende kontrast til, ja nærmest er omvendt proportionalt med den analytiske nænsomhed overfor og overvurdering af de konkrete udenomsparlamentariske aktiviteter, og det i en grad så det får et nærmest komisk skær, - med al respekt for de nationale eksempler ”(lærerkonflikten, Dong sagen, den stærkt voksende politikerlede i befolkningen)” og de internationale af EBS nævnte ” en række protestbevægelser verden over markeret deres modstand mod den globale kapitalismes dominans og ensretning, og kravet om ”Democracia Real YA!” (rigtigt demokrati nu!) blev første gang rejst i Spanien i 2011.”
Denne politiske håndtering virker hverken overbevisende eller troværdig men illustrerer desværre endnu engang, hvordan analytisk kraft og saft af samfundsstruktur og konkrete historiske perioder styrter omkuld når konkrete, anvendelige strategisk-taktiske veje og løsninger skal anvises.
OG således afsløres tillige, at (hele?) det teoretiske fundament er for abstrakt og upræcist, og til konkret politisk anvendelighed mere er bygget på sand end på den nødvendige faste grund under fødderne! Og derfor ender i, formodentlig helt modsat intensionen, vilde politiske armsving og reel politisk magtesløshed."

"Esben Bøgh Sørensen
Hej Garp,
Du fremstiller ikke ét eneste argument i hele din stærkt polemiske tekst. Du citerer og affejer, men argumenterer aldrig. Når du engang vil forholde dig til virkeligheden, som den ser ud i dag, og ikke svæve i de skønmaleriske abstrakte forestillinger du gør dig om staten, så skal du være velkommen til at kommentere på mit indlæg, men under den betingelse, at du faktisk formår at fremstille argumenter. Jeg kunne endda give dig en række litteraturhenvisninger, så du har noget nyt at forholde dig til, og som måske kan hive dig op af den tekst du skrev for over 40 år siden og som er det eneste du vil forholde dig til.

Hej Esben.
Gad vide om du aldrig bliver træt af at levere den samme studentikose smøre til snart sagt alle, der er uenige med dig?
Ingrediensen er i hvert fald fuldstændig forudsigelig enslydende: modparten leverer ingen argumenter men kun polimik og skulle tage at få læst nogle af dine bøger og så iøvrigt glemme alt anden tekst, der ligger før fatamogamaet om de store folkelige bevægelser siden 2011!
Det er både for forudsigeligt og trættende i det lange løb, men hvad værre er, det medvirker til at efterlade EL i valget mellen at satse på et ikke eksisterende folkeligt oprør eller at risikere at lande på en variant af SF glidebanen.

Esben Bøgh Sørensen
Hej Garp,
Hvornår leverer du nogle argumenter?

Hej Esben.
Yderligere argumenter er unødvendige, så længe der ikke leveres en mere sammenhængende argumentation for netop sammenhængen mellem den seriøse analyse af den internationale neo-liberalistiske udvikling og arbejderklassens alvorlige svækkelse de seneste årtier og de tyndbenede anbefalinger til politisk handling, som mere har karakter af vilde slag i den tomme luft end seriøse forslag til handling for et politisk parti, der har en hovedopgave i at udnytte det foragtede demokrati til såvel dagligt som langsigtet politisk arbejde til gavn for arbejderklassen mm og en socialistisk udvikling.
Her syntes mellemregningerne mellem de i sin natur mere generelle samfundsanalyser, som også ligger i litteraturen, desværre dels at blive lemfældigt behandlet og desuden at ligge under for en a priori antagelse om det borgerlige demokrati som i en eller anden forstand et fake, der ikke fortjener at blive taget seriøst som politisk forum for arbejderklassens ageren!
Hvad mener du for eks. om Steens indledende påstand og spørgsmål: "Hos Enhedslisten er enhver diskussion om at deltage i nogen som helst regering totalt fraværende. Betyder det at Enhedslisten aldrig vil deltage i en regering?"
Iøvrigt syntes der at være et behov for en oplysning til dig om, at der absolut ingen nødvendig sammenhæng er mellem at være en endog glimrende videnskabsmand og samfundanalytiker og så til at være en lige så glimrende politiker - og det forhold kan ikke ophæves af nok så lange litteraturlister og forslag til samme - men kun af argumenter og en sammenhængende argumentation!

Hej Garp,
Jeg kan desværre ikke svare dig før du leverer nogle argumenter.
Jeg kan dog sige dig, at jeg ikke har nogen a priori opfattelse af staten. Det er en stråmand du sætter op, uden nogen form for argumentation eller underbyggelse.
Mvh. Esben

Hej Esben
Da det nu er dig der har begået en blog med en drabelig konklusion, kunne vi så ikke starte med, at du forsøger at levere et eller gerne flere argumenter for denne vilde og udokumenterede påstand/konklusion, som jeg har bedt om adskillige gange uden mindste resultat!:
"Forestillingen, om at vi lever i et demokrati, er en af de største forhindringer for et opgør med den ikke-demokratiske politiske virkelighed og udviklingen af et rigtigt demokrati."
Du henviser ikke engang til periodiseringen i Curt Sørensens indlæg byggende på Colin Crouch demokratityper, som selvfølgelig stadig ikke er et validt argument for din vilde påstand, men i det mindste kunne erstatte de vilde postulater med en form for argumentation!
Dit indlæg påviser på ingen måde denne din konklusion, men kan højest underbygge en typologi over variationer i det borgerlige demokrati under varierende klassekampsbetingelser siden 2.verdenskrig, hverken mere eller mindre, medmindre man da har en a priori opfattelse af den bogerlige stat/demokrati, hvor ikke-demokratiet allerede er essensen af denne stats bestemmelse!

Hej Garp,
Du spørger, om jeg kan levere et argument for min allersidste sætning i indlæget. Hele mit forudgående indlæg er selvfølgelig et argument herfor. Argumenter er kategoriseret under overskrifterne: 1) Austeritets staten, 2) Postdemokratiet, og 3) det administrerede liv.
Du skriver, at hvis man ikke har en a priori opfattelse af staten, så kan man kun have en " typologi over variationer i det borgerlige demokrati under varierende klassekampsbetingelserne".
Du bliver her nødt til at begrunde og argumentere for, hvad det har med mit indlæg at gøre, og hvordan det skulle være et argument i mod det (hvis det er tænkt sådan?).
Mvh. Esben

Hej Esben
Jeg prøver et lidt anden vej rundt, men med samme indhold.
Der er intet grundlag i dit indlæg for postulatet om, at vi lever i en ”ikke-demokratisk virkelighed”. Du kan anvende Colin Crouchdemokrati typer, og de kan så diskuteres, men ”‘Post-demokrati’ er ikke (endnu) det samme som ‘ikke-demokrati’. Men det betegner en tilstand, eller snarere en bevægelse, væk fra ’the democratic moment’ henimod en tilstand hvor ethvert demokrati er opløst og erstattet af et moderne oligarki.” ’The democratic moment’ var f.eks. Storbritannien og Skandinavien lige efter 2. verdenskrig.” Curt Sørensen http://modkraft.dk/artikel/stat-kapitalisme-og-organisk-krise
Derfor for såvidt du udfra dette (din egen artikel) bestemmer den nuværende situation som en ”ikke-demokratisk virkelighed”, må denne konklusion ligge a priori som bestemmelse. Dette bør afklares før vi kaster os over typologien, hvor der iøvrigt er masser af definitorisk elastik og uklarhed i, som jeg ser det!
Tilføjelse: Jeg er selvfølgelig helt enig med Jonas Gielfeldt nedenfor, når han fremfører:
"Jeg mener det er problematisk ikke at anerkende, at det parlamentariske demokrati var/er en kæmpe landvinding for arbejderklassen/lønmodtagerne you name it."
Jeg har selv tidligere argumenteret kraftigt for 'demokratiet' som en stor sejr for arbejderklasse (bønder mv.), men selvfølgelig også her under den stadige beskydning om, at jeg ikke argumenterer, svarer på spørgsmål, mangler at læse en alenlang litt. liste osv. (se http://modkraft.dk/blog/esben-b-gh-s-rensen/staten-som-herskende-klasse) , derfor er det vigtigt at få afklaret, om du Espen stadig a priori slæber rundt på den overordnede, generelle bestemmelse af den borgerlige stat, at det er en herskende klasse i sig selv og/eller den herskende klasses stat, OG om det er indenfor denne bestemmmelse Colin Crouch's demokrati typologi anvendes!
For mig ser det sådan ud, når dagens 'borgerlige demokratiske stat' omtales som "den ikke-demokratiske politiske virkelighed", men jeg hører gerne om det forholder sig sådan!?

Curt Sørensen
Garp, ville det være mulig for dig at diskutere mindre polemisk, mindre personligt injurierende og med fokus på den analyse og den argumentation der faktisk fremføres? Det ville sikkert være fremmende for diskussionen generelt.
PS: Man behøver altså ikke at være 'anti-demokrat' og 'stalinist' fordi man peger på nogle faktisk foregående begræsninger og indskrænkninger i det demokrati der blev etableret i 1945. Du forveksler simpelthen kausalteori og værditeori

CS: Mindre polemisk osv. jo hvis man kunne blive blive fri for ustandselig hovent, at blive skudt i skoene, at man ikke kan diskutere ingen argumenter har osv, osv i en uendelighed af uforskammetheder, fordi jeg tillader mig noget så flabet som at være grundlæggende uenig med Esben og tildels dig OG at fremføre dette!
Der er IKKE tale om påpegning af begrænsninger og indskrænkninger af demokratiet - det er iøvrigt indlysende, at det er det, men en påstand om at det er rendyrket fake, "vi lever overhovedet ikke i et demokrati, på trods af alle erklæringer herom og på trods af de formelle "rettigheder"."
OG "Forestillingen, om at vi lever i et demokrati, er en af de største forhindringer for et opgør med den ikke-demokratiske politiske virkelighed og udviklingen af et rigtigt demokrati."
Hvis det ikke er rendyrket anti-demokratisk snak, hvad er det så?
Nej det bliver man ikke stalinist af, hvilket jeg heller ikke påstår, men derimod påpeger jeg, at de anti-demokratiske beskyldninger, som igen får næring her, har været gift for venstrefløjen set i lyset af de stalinistiske diktaturer mm.

Til Garp: Du blander stadig kausalteori og værditeori sammen i een pærevælling og fortsætter så iøvrigt i din velkendte polemiske stil.
Du forholder dig ikke til argumenter, du forholder dig ikke til fakta, du forholder dig ikke til modstående teorier og opfattelser. Dit eneste bidrag er den vedvarende tilsvining af alle og enhver som ikke er enig med dig.
Hvis din ambition er den at blive en slags venstrefløjens Bent Jensen, så fortsæt bare.

Til CS: Det gider jeg ikke bruge mere krudt på, det her, vi er ikke enige og bliver det næppe.
Og i stedet for at argumentere for din påstand om sammenblanding (og så hent lige en røgvender i mellemtiden!) for eks., så fortsætter du bare hvor sønnen slap med vilde påstande om folk, du er uenig med!
Hvad er fakta, tror du for alvor du har patent på definitionen af det?
Du kan eller vil ikke argumentere for den vilde påstand om, at der kun eksisterer - ikke et begrænset men udelukkende et formelt demokrati i dette samfund, i stedet beskylder du mig for ikke at argumentere osv, og så vil du have man skal tage det alvorligt. Det er patetisk!"

Efter jeg er kylet ud af Modkraft fortsætter den antidemokratiske snik-snak for fuldt tryk fra Esben Bøgh Sørensen med farmand som backing group parat til øjeblikkelig assistance til sønnen:

"Hej Jonas
Jeg kunne egentlig også godt tænke mig at stille et andet spørgsmål: Du skrev tidligere, at du faktisk stort set var enig i de analyser jeg her fremlægger. Men når du er enig i analyserne, hvad mener du så man skal gøre? Man skal vel ikke bare se bort fra dem? Eller hvordan skal jeg forstå din pointe helt konkret?
Mvh. Esben

Af Jonas Gielfeldt den 10. marts 2014 
Jamen det vil jeg da hjertens gerne.
Jeg er enig i din analyse så langt som, at vi er i en periode, hvor demokratiet indsnævres i faretruende grad. Man ser det meget kraftigt i sydeuropa, men også herhjemme. Det er dog ikke en ny historisk situation. Man så det også i sin værste form 1930erne og i starten af 1980erne. Under økonomiske kriser bliver demokratiet en hæmsko for kapitalen, og den sætter det under pres.
Nogle gange ud af kraft som i store dele af Europa i 1930erne. I dag er demokratiet igen sat under pres, men ikke ud af kraft!!
Hvis vi levede i et totalitært samfund, hvor alle var så sovset ind i mere eller mindre ideologiske eller repressive statsapparater, hvorfor er det så at Enhedslisten vælter sig i nye medlemmer? Hvorfor er det, at der fremkommer sociale bevægelser i sydeuropa, som du nota bene selv hylder i din tidligere blogs, og det i lande med endnu mere pres på de demokratiske institutioner? Det giver ikke mening, at tale om en totalitær tilstand fordi nogle neoklassiske autister har besat finansministerierne og dekreterer sparepolitik. Der er jo en massiv folkelig modstand mod det.
Hvis vi faktisk levede i et totalitært samfund, så ville de folk der buhede af Helle Thorning 1.maj have fået tåregas og knippel, og du ville være blevet sat i fængsel for det du skriver, og jeg med.
Så jeg mener du analytisk, empirisk OG politisk må skelne mellem totalitære stater og stater som DK, hvor det politiske handlingsrum indsnævres, men hvor de fundamentale frihedsrettigheder ikke bliver krænket. dette er ikke mit normative ideal for demokrati, men det er fandeme bedre end Kina eller Burma. Og det giver de undertrykte ca. 1000% mere handlerum end i alternativet. I DK griner hegemonerne af sådan nogle som os og ideologerne tryner os, og økonomerne regner os ned under gulvbrædderne ja ja ja, i Burma bliver vi skudt...
Derfor synes jeg det er så paradoksalt med hele den her demokrati diskussion i Enhedslisten. Der er jo ingen i Enhedslisten, der mener at det nuværende demokrati er tilstrækkeligt. Men derfra og så til at erklære demokratiet dødt og borte fordi vi ikke har fuldt realiseret socialisme, der er altså rimelig langt. Og det er i al sin enkelhed DET som finally bliver addresseret.
Så ja jeg er enig i din tese til og med at samfundet er totalitært. Det er her kæden hopper af for mig.
Håber det giver mening, jeg er enig med dig noget af tiden, men ikke hele tiden ;-)

Hej Jonas,
Ja, jeg synes sådan set det du skriver giver god mening, jeg er bare ikke enig :)
Jeg synes du laver en række fejlslutninger. Jeg kan ikke følge dig i, at der skulle være en modsætning mellem eksistensen af både et totalitært samfund og modstand herimod?
Du skriver så: "Hvis vi faktisk levede i et totalitært samfund, så ville de folk der buhede af Helle Thorning 1.maj have fået tåregas og knippel, og du ville være blevet sat i fængsel for det du skriver, og jeg med. "
Jeg har dog netop understreget, at vi ikke lever i et klassisk totalitært samfund, men derimod i en ny form for totalitarisme, det Sheldon Wolin har kaldt "inverted totalitarianism". Her er undertrykkelsen langt mere subtil og magten mere diffus, men dermed også langt mere effektiv. Igen, der er altså ingen modsætning mellem denne form for totalitarisme, og så oplomstringen af protester og opstande siden 2011. Derimod kan man pege på, at disse massive opstande og bevægelser netop har forkastet "almindelige" former for politik, inden for de statslige institutioner. For dem er virkeligheden netop ikke demokratisk.
Jeg erklærer ikke demokratiet "dødt og borte fordi vi ikke har fuldt realiseret socialisme". Jeg mener bare at forestillingen om, at vi lever i et demokrati er rent teoretisk og ikke har noget at gøre med virkeligheden. Forestillingen om, at vi lever i et eller andet "politisk demokrati", som det blot gælder om at "udvide" til økonomien, har meget lidt med det antidemokratiske regime at gøre, som vi lever under. Et regime som manifesterer sig ved dels austeritets-state, dels post-demokratiet og dels administrationen af vores liv. Det er ikke sådan at et eller andet "demokrati" er blevet indskrænket i de sidste år. Den fortælling mangler analytisk kraft. Det handler i stedet her om overgangen fra etableringen af det såkaldte "kompromisdemokrati" (reelt set elitekonkurrence og passivisering af befolkning til et "elektorat"), fordismen/produktionismen og masseforbrugssamfundet til udviklingen af den neoliberale og globaliserende form for kapitalisme, post-demokratiet og udviklingen af nye transnationale eliter. Med baggrund i denne analyse bliver der ikke meget plads tilbage til den herskende ideologis fortælling om, at vi lever i et demokrati. Det kan kun forblive rent teoretisk."

I forlængelse af følgende udmærkede artikel af Mikkel Warming genopstår stats diskussionen logisk nok igen, som man selv kan følge her: http://modkraft.dk/comment/46883#comment-46883
Her skal jeg blot gengive et indlæg fra Jonas Gielfeldt og mit svar herpå - samt nederst under "Epilog om form og tone" en bemærkning til denne i forlængelse af Warmings artikel:

"Af Jonas Gielfeldt den 5. april 2014
Nu skal jeg selvfølgelig ikke lave motivtolkning, men det Mikkel Warming skriver ligger da meget i forlængelse af Gramsci, altså at staten er et resultat af klassekampen, klassealliancer og styrkeforhold. Det efter min mening et meget fornuftigt synspunkt som jeg deler.
Jeg er til gengæld af netop ovenstående grund ikke enig i Warmings Lundkvist inspirerede del, altså at det offentlige partout er en demokratisk sektor i kimform. Det kommer så sandelig an på, hvad det er for en stat vi taler om, og den konkurrencestat vi er ved at etablere er meget langt fra demokratisk.
Som jeg også har skrevet før, så er jeg ikke enig med Esben her, fordi jeg opfatter hans syn på staten som et redskab for kapitalen/som en udskildt ekstra bourgeoisklasse som værende for udynamisk. Altså at staten altid vil have denne karakter. Her mener jeg, at man afskriver de sejre som arbejderklassen faktisk har tilkæmpet sig i nordiske velfærdsstater. Det kommer til at lyde som om alle velfærdsrettigheder er noget man har fået som bestikkelse af kapitalen, hvilket jeg mener er historisk ukorrekt.
Men den Lundkvist inspirerede ting, som Warming og Pelle har forfægtet er præcis ligeså udynamisk. Hvor Esben og andre ser staten som intrinsisk ond, ser Lundkvist og disciple staten som intrinsisk god. Jeg kan godt lide at Mikkel netop siger at staten hverken er progressiv eller reaktionær, men det er bare ikke det der ligger i begrebet om den demokratiske sektor.
Jeg hilser denne tekst fra Warming velkommen, men jeg synes at det bliver modsætningsfyldt når Warming både argumenterer for det demokratiske potentiale, såvel for det (efter min mening) mere fornuftige, at staten er en neutral størrelse, som styres alt efter udfaldet af klassekampen.
Mvh Jonas"

Jeg syntes, det er prisværdigt når Jonas forsøger at balancere mellem og undgå p.d.e.s. synspunktet om "staten som et redskab for kapitalen/som en udskildt ekstra bourgeoisklasse" og på den anden side staten "som den demokratiske sektor".
Men når Jonas så tilslutter sig og fremfører, at "staten er en neutral størrelse, som styres alt efter udfaldet af klassekampen", så mener jeg, det er forkert. Staten i et samfund, hvor den kapitalistiske produktionsmåde, de kapitalistiske produktionsforhold er dominerende, vil altid være underlagt og begrænset af kapitalens bevægelseslove uanset statens form eller typologi, det er det, der gør den til en kapitalistisk stat eller bedre til en borgerlig stat, idet staten her netop ikke er subsumeret under kapitalen men 'kun' begrænset af dens bevægelseslove og udviklingen i disse i form af bl.a. kapitalens centralisering og koncentration, enheden af akkumulationstvang og krisecyklus samt dominans af absolut eller relativ merværdi produktion.
Dette kommer i det borgerlig kapitalistiske samfund til udtryk ved den relative adskillelse mellem økonomi og politik og desuden juridisk i den private ejendomsret.
Den borgerlige stats klassekarakter kommer således til udtryk ved denne relative adskillelse af politikken som en særlig sfære afgrænset fra den kapitalistiske økonomi/kapitalens bevægelseslove og er dermed også grundlaget for, at statens typologi bliver ”et resultat af klassekampen, klassealliancer og styrkeforhold”. Altså om staten er et borgerligt diktatur som den engelske stat i det 19.årh., de fascistiske stater i det 20.årh eller 'velfærdsstaten' efter 2.verdenskrig og den kommende (?) 'konkurrencestat'!
Yderligere er ingen af disse stater et instrument i den herskende klasses hænder til direkte udpumpning og fordeling af merarbejdet som diverse former for 'tvangsarbejde' under feudale produktionsforhold - udpumpningen af merværdi foregår primært i samfundet ikke ved staten.
I feudal staten derimod har underklassen slet ingen reel adgang – heraf desuden de borgerlige revolutioners ofte voldelige karakter!
Et tydeligt eksempel på de kapitalistiske bevægelsesloves grænsesætning for staten og arbejderklassen er krisen og udgangen på denne i 1970'erne, og dermed ”The Limits of the Mixed Economy”(Mattick), hvor valget med krisen for arbejderklassen stod mellem at overskride kapitalismens grænser med systemoverskridende reformer som ØD&VD samt demokratisk selvforvaltning i staten eller lide nederlag – denne gang til Reagan og Thatchers bekæmpelse af arbejderklassens fagforeninger, neoliberalistisk deregulering og etablering af 'konkurrencestaten'.
Et eksempel der adskiller sig fra ovenstående af Mikkel Warming, som er et eksempel på klassekampen i staten, men ikke om grænserne for kampen mod kapitalen og statens (måske) ændrede typologi, men et led i denne!

Epilog om form og tone:
Ak ja ikke meget nyt under solen, se Esbens svar til Jonas:
”F.eks. kan en analyse af situationen i dag ikke tage udgangspunkt i normative udsagn som: "Jeg mener det er problematisk ikke at anerkende, at det parlamentariske demokrati var/er en kæmpe landvinding for arbejderklassen/lønmodtagerne you name it. "
(Esben mener, (Garp)) Arbejderbevægelsen (også DKP?, (Garp)) var den mest konsistente demokratiske bevægelse overhovedet, hvorimod liberalismen og i særdeleshed konservatismen altid var stærkt skeptisk eller direkte antidemokratiske."
Altså iflg. vor ven: De første tre linjer er normative udsagn medens de tre sidste linjer ikke er det!

Vi tager en til, nu vi er i gang, her er det svaret til AndreasM:
"Jeg henviser også til Marcuse, som jeg mener i sin bog om det éndimensionale samfund analyserede nogle tendenser, kun har vist sig at blive stærkere. På næsten samme tid  udkom Society of the Spectacle af Guy Debord, som jeg også mener får peget på nogle tendenser i det fuldt ud fremmedgjorte samfund.”...
..men pointen her er, at vi bliver nødt til at få sat en diskussion i gang, der baserer sig på analyser af virkeligheden og situationen i dag, ikke på gamle forestillinger, klicheer og reproduktionen af den dominerende ideologi i dag."
Ikke på gamle forestillinger osv: Marcuse døde som bekendt i 1979, Debord i 1994!

Ovenstående er udover et glimrende eksempel på Esbens argumentatoriske fremgangsmåde, der mest tjener til at tilsløre egen mangel på argumenter eller til at korrekse modparten, så er det ligeledes endnu et ufrivilligt komisk bevis på sandheden i den gamle Jørgen Ryg monolog, hvor alle naboens beskidte handlinger karakteriseres som Hærværk medens hovedpersonens egne handlinger af præcis samme karakter bare er Nytårsløjer!

Esben henviser også til såkaldt nye forfattere, men åbenbart mest for at kunne slå andre i hovedet med disse som litt. læselister for 'dummies', for argumentet kan vel ikke være, at fordi de er nye, så er det godt i sig selv (?), hvor en anden stakkel kunne mene, at man i stedet kunne uddrage essensen af de nye standpunkter og stille dem til åben og kritisk diskussion.
Man ser for sig den Esbenske holdning overført til historiestudiet, hvor enhver der ikke har studeret primær kilderne får udleveret en læseliste over disse til læsning og manuduktion heri, før man kan få tilladelse til at deltage i historiske diskussioner om udviklingstendenser og periode analyser mv.!

Og så endnu engang belærer Esben AndreasM ligesom alle andre, der er uenige med ham: ”Jeg kunne godt tænke mig, at debatten kunne blive hævet op på et lidt højere niveau og en bedre tone end udsagn som "Du ville blive grinet ud".” Og det lykkes minsandten Esben hermed, at få AndreasM til at undskylde sin helt uskyldige ironiske bemærkning! (Nå men AndreasM er tilsyneladende i mellemtiden blevet klogere eller klog af skade, jvf. nedenfor!)

Jeg håber alle kan læse Esben Bøgh Sørensens sidste svar til AndreasM: Det er det rene totalitære galehus, hvor "de politiske rettigheder" skam betyder noget, nemlig som en del af det globale totalitære system, dvs de er kun til pynt som formelle rettigheder uden reel betydning: "vi lever overhovedet ikke i et demokrati, på trods af alle erklæringer herom og på trods af de formelle "rettigheder".
Sådan udspiller de anti-demokratiske tanker sig for fuldt flor i Modkraft, samtidig med at EL gør alt for at gøre op med netop disse tanker, som har været gift og ødelæggende for venstrefløjen i årtier i lyset af de stalinistiske diktaturstater, og 40år efter de mest rendyrkede kapitallogiske analyser nåede frem til nogenlunde samme absurde resultat, dog fra en lidt mere begavet indfaldsvinkel!

Nå så fik man farmand (Curt Sørensen) på nakken også! De herrer mener åbenbart de i den grad er venstrefløjens gave til menneskeheden, så de kan tillade sig  - ikke blot almindelig polemik - men direkte at gå efter manden, hvis de ikke kan få fat i bolden. Ikke specielt sympatisk, kan man vel godt tillade sig at fremføre, sådan i al stilfærdighed!

http://modkraft.dk/comment/46883#comment-46883
Her får Andreas M så tilsyneladende også nok af Esben Bøgh Sørensens uforskammede, studentikose arrogance, igen uden effekt jvf. svaret fra Esben!:
"Hej Esben, det bliver rent meta denne gang - men kan du ikke prøve at lade være med at være så nedladende overfor dine mod-debattører? Særligt når du forlanger det samme af andre.
Fair nok at du er uenig med Mikkel Warming - men hvorfor er det nødvendigt at smække hånlige anførselstegn omkring "teori" når du refererer Warmings synspunkt? Warmings teori er vel ligeså meget en teori som dine teorier, selvom du tilfældigvis er uenig med den?
Så please, overfør lidt af den kammeratlige tone som du insisterer på på din egen blog til udebanen også..."
"Hej AndersM,
Det er måske nødvendigt at sige, at mit indlæg er taget fra en diskussion på facebook. Når jeg skriver "teori" er det netop fordi jeg mener, at der ikke er tale om en teori, men netop snarere, som du skriver, et synspunkt. Der er forskel, og det bliver vi nødt til at fastholde. Det synes jeg ikke er nedladende på nogen måde. Det kunne da være rart, hvis Mikkel Warmning henviste til de teorier hans synspunkter bygger på, hvis det altså overhovedet er tilfældet."

Men med faderens svar ovenfor in mente, må man vel bare konstatere endnu engang, at æblet sjældent falder langt fra stammen! OG at man kan læse en helvedes masse bøger uden at blive særlig klog heraf, hverken på mennesker eller politik!

fredag den 7. februar 2014

Venstrefløjen - Politisk vinter 2014!

07/02-14 Ny SF-formand!
Det mageløse politiske hykleri fortsætter i SF. (Se dagens Politiken for eks.)
Vi har nu, udover på skrift i regeringsgrundlaget, den kommende SF formands egne ord for, at S-SF-R regeringen har ført rendyrket borgerlig økonomisk politik med SF's medvirken i 2½år!
Det er altså en ren tilståelsessag af Pia Olsen Dyhr, der imidlertid nu bliver leveret i form af et baglæns politisk hækkeløb fra gerningerne i den famøse S-SF-R regering, samtidig med at Dyhr roser regeringsdeltagelsen, der snarest skal gentages!
Men denne gang vel og mærke uden ballade på bagsmækken, forstår man 'truende' - uanset om SF ledelsen gentager sit massive politiske udsalg, som så igen, igen kan indrømmes efterfølgende, når det - som nu - er en helt gratis politisk omgang!
Dertil har Pia Olsen Dyhr med sit tilbagevendende matra om SF og den politiske hængekøje mv. meldt sig i rækken af ledende SF'ere, der i en uendelighed bekræfter de borgerlige og socialdemokraterne i, at de havde helt ret når de hævdede, at SF under Gert Petersens og Holger K.'s formandsskab fra 1974 til 2005 nærmest permanent lå i den politiske hængekøje sammen med fodnote politik, nationalt kompromis, Edinburgh og Pinsepakke mm., formelle politiske resultater det nuværende SF iøvrigt aldrig har været bare i nærheden af at præstere!
Så måske er det bare fordi rønnebærene er sure og grundet egen politiske fiasko, at vi skal blive ved med at høre på denne omgang politisk ævl, men det er ikke desto mindre en meget dårlig start for en ny partiformand med sådanne lig i det historiske lastrum!

06/02-14
»Pia Olsen Dyhr er et stærkt kort udadtil, hun har politisk erfaring, og jeg er sikker på, at hun kan vende udviklingen for SF. Hun har tilkendegivet, at SF fortsat skal søge indflydelse, og at hun ønsker loyal opbakning fra hele partiet, så hun ikke oplever det, Annette Vilhelmsen oplevede i sidste uge«, fortsætter Holger K Nielsen.
Jo og nu ved vi jo fra også fhv. minister Ida Auken og hendes mor, at 'lille' Ida fik ødelagt sit private (regerings)projekt og derfor skiftede til de radikale. Her formuleret af mor selv: "- Jeg har stor forståelse for, at hun er desperat over at få hele sit projekt underløbet, siger Margrete Auken."
OG vi ved ligeledes nu fra selveste Holger K., at formand Annette Vilhelmsen har oplevet, og må vi tro, været udsat for noget grimt!
Midt i al denne bekymring for underløbning af og grimme oplevelser for Ida, Annette, Pia og Holger selv, må vi antage, set fra og åndeligt talt tilsyneladende stadig klæbet fast til bagsædet af ministerbilerne, ja så kunne en anden stakkel måske finde på spagfærdigt at spørge, hvor bekymringen bliver af for underløbningen af og den grimme oplevelse for SF's politiske program og projekt foretaget af de selv samme ministerfolk plus tidligere Thor, Ole Sohn, Astrid Krag fra ministerbilernes tilsyneladende så behagelige bagsæder?
Men måske skal vi bare nøjes med at konkludere, at enhver herunder Holger K. helt kan miste det politiske boldøje fra bagsædet af en ministerbil!
http://politiken.dk/indland/politik/ECE2200856/holger-k-vil-have-pia-olsen-dyhr-som-sf-formand/

04/02-14: Krtitisk Debat: Parlamentarisme, revolution mm.
"Det handler først og fremmest om, at SF på hele venstrefløjens vegne har afprøvet de parlamentariske grænser for progressiv politik i en tid, hvor kapitalismen er i krise og borgerskabet uhørt aggressivt, og her har resultatet været indlysende negativt." (Jan Mølgård)
Nej det har SF IKKE, det forudsætter en rimelig kvalificeret indsats af SF, hvilket der på ingen måde har været tale om. Som SF's tidligere næstformand selvkritisk sagde til DR's Jens Ringberg (30/02), så forudsætter det i det mindste, at man har gjort sig klart, hvor ens politiske grænser er, og at man står fast herpå og ikke lader sig drive tilbage fra det ene standpunkt til det næste! Selv en Pia Olsen Dyhr leverer nu (Dead Line 020/2) kritik at SF's ageren i tårnet omkring den økonomiske politik. Se desuden her: http://www.garps-verden.com/2011/10/abent-brev-til-s-sf-og-debat-dato-ff.html
"Derfor aktualiserer DONG sagen og SF’s exit spørgsmålet, om venstrefløjen i Danmark og andre steder er parat til .... og parat til at stræbe efter magten og træde ud af de socialdemokratiske partiers skygge." Denne sidste del af spørgsmålet og svaret herpå er helt og aldeles nødvendig og afgørende, og desuden nøje sammenhængende med det ovenstående! Af dette afgøres også strategien for venstrefløjen og den aktuelle fordeling mellem parlamentarisk arbejde (på flere niveauer) og udenomsparlamentarisk indsats.
http://kritiskdebat.dk/news.php?readmore=132

Jan Mølgaard Ikke enig, Jørgen. Jeg tror rent faktisk, at de har gjort, hvad de kunne. Derfor kan man godt tillægge resultatet en vis erfaringsværdi.

Selvfølgelig har det en vis erfaringsværdi Jan Mølgaard, men det er mere, hvordan man politisk set absolut IKKE skal gøre. SF har været så fokuseret på at komme i regering koste hvad det vil politisk, OG det gjorde det så!

Desuden, for mig at se, må man for det første selvfølgelig kombinere parlamentarisk og udenomsparlamentarisk politisk indsats, hvor den konkrete politiske situation må bestemme, hvor hovedvægten skal lægges.
Begge dele er desuden fuldt ud indenfor den borgerlige stats og demokratiets rammer som civilsamfundet, selv om en Erhard Jacobsen tilbage i ungdomsoprørets dage hylede og skreg op om, det udemokratiske i den udenomsparlamentariske politik, for når man havde stemt, så kunne folket godt gå hjem og lægge sig og acceptere demokratiet som et slags 'flertalsdiktatur'. Og venstrefløjen så ofte omvendt, og ofte som en dyd af en nødvendighed, det udenomsparlamentariske som bedre mere perspektivrigt osv. end det parlamentariske.
Begge dele er imidlertid helt nødvendigt, og som jeg ser det ikke udtryk for hverken højre eller venstreorienteret tendens, medmindre man stadig står omkring 1917, og mener det er nødvendigt at etablere folkemagtorganer og dobbeltmagt i modsætning til det folkevalgte parlamentariske demokrati!
Sovjetterne som folkemagt og dobbeltmagt var adækvat og genialt udtænkt i forhold til den zaristiske feudalmagt, men løb ind i voldsomme problemer efter revolutionen. 'Al magt til sovjetterne' og opløsningen af den grundlovgivende forsamling allerede i jan. 1918 erstattede reelt 'dobbeltmagt' med etparti-diktaturet, og sovjetterne blev senere helt opløst i det stalinistiske diktatur!
Kort sagt: Overdommer i forholdet mellem parlament og udenomsparlament (herunder arbejder-, virksomhedsråd og hvad man ellers kan forestille sig!) er derfor altid parlamentet, så meget må man da have fået lært sig af forrige århundredes historie, skulle man tro!?

Jan Mølgaard Enig i hovedsynspunktet: Et parlamentarisk arbejde, der ikke samtidig baserer sig på et stærkt udenomsparlamentarisk engagement, ender som regel med fiasko. Og petitionsdemokrati (hvor man appellerer til en samvittighed, som borgerskabet ikke har) er udsigtsløst.

Jo, jo Jan Mølgaard helt rigtigt, men hvis det ikke bare skal være en (tom) parole, kræver det den indsigt i det udenomsparlamentariske (up), at det normalt ikke er noget, man bare lige beslutter i en partiorg. og så stabler på benene. Man kan og bør, hvis man orker som partimedlem mm. engagerer sig i faste up org. som fagbevægelse, grønne dito, partier osv., men at stampe nyt liv i eksisterende og/eller skabe nye bevægelser og organisationer er ikke lige noget man beslutter i et parti og derefter går i gang med.
Folkelige bevægelser har det med historisk set netop at være (brede) folkelige bevægelser, der vokser op spontant og nedefra i folket og måske/måske ikke etablerer fastere strukturer og organisationer, og her kan en aktiv indsats være afgørende, eller forsvinder helt efter en tid!
OG pt ligger skabelse af nye folkelige bevægelser i DK underdrejet, som jeg ser det, i hvert fald i forhold til 60-70'erne, som syntes at være nogle på venstrefløjens 'tabte paradis', som hver gang man har politiske problemer genkaldes og påberåbes som Jesus genopstandelse fra 'de døde'!
Det parlamentarisk arbejde (både i folketing og kommunalt) er derimod karakteriseret ved sin faste organisation og struktur, der giver rammerne for en kontinuerlig og meget vigtig politisk indsats, som kun svækkes af idelige kampråb om det up arbejdes lyksaligheder og første prioritet.
Desuden er der i DK sådan set rigeligt med up arbejde at kaste sig over i de eksisterende fast strukturerede organisationer som fagbevægelse, grønne organisationer og partier, hvis nogen ellers har lyst, tid og energi!
OG for mig ser det ud til, at venstrefløjen bredt pt. har så rigeligt at gøre med at finde sine ben at stå på parlamentarisk, så det i sig selv kun afspores af up kampråb!

02/02-14
Man kan sige meget om SF og især om deres falden over det højre ben - indflydelsen her og nu, men så bliver man også nødt til at se dele af EL's fuldstændig håbløse politiske snak om revolution a la 1917 (eller 1789 for den sags skyld).
Hverken i 1789 eller 1917 havde bønder, arbejdere og småborgere adgang til statsmagten, højest havde de en såkaldt rådgivende funktion (stænderforsamling og lign.). Adelen med kongen i spidsen besad den feudale statsmagt, som deres udbytnings- og undertrykkelsesmiddel, punktum!
Dernæst var det en centraliseret feudalmagt (absolutisme, enevælde) modsat tidligere lensstat/godsherredømme, idet adelens magt var centraliseret i Paris og Sct.Petersborg/Leningrad. Dette betød at indtog man disse byer ja så faldt hele feudalsystemet sammen som en budding, deraf også revolutionsform og -indhold!
Og meget kan man sige om det kapitalistiske system, men at al magt ikke ligger i København osv. kan de fleste vel være enige om. Eller at blot man erobrer den borgerlige stat, at så er det slut med kapitalismen.
Kort sagt jeg fatter ikke at nogen i EL kan fortsætte med sådan en gang politisk 'pølsesnak' her snart hundrede år efter stormen på Vinterpaladsets zaristiske feudale centrum!
Før man kritiserer SF's udskridning og afideologiserede pragmatisme, ja så må man selv se at få gjort op med fortiden og ankomme til det 21.århundrede og den borgerlige mere eller mindre demokratiske stat, som et udgangspunkt for kritik af andre, her SF!
se eventuelt også her: http://www.garps-verden.com/2014/01/feudaladel-finanskapital-og-goldman.html

SF og EL:
Der er folk som er så blind stædige, så man tror det er løgn!
Hør nu Pia Olsen Dyhr i et ellers afdæmpet interview i Information i dag:
"Vi skal lægge maksimalt pres på regeringen – og være villige til at indgå kompromiser i sidste ende, i modsætning til det vi så med Enhedslisten ved finanslovforhandlingerne. Der ville Enhedslisten i sidste ende ikke være med."
Efter at SF nu selv har været udsat for Corydon & Co's brovtende modstand mod at give selv den mindste indrømmelse til SF og dets formand (søndag) - bare en lille "time out" på Dongsagen - så kan folk som Pia Olsen Dyhr fortsætte med at give EL ansvaret for FL 2014 sammenbruddet og helt overse, at EL blot blev udsat for helt og aldeles samme behandling og medicin, som den SF selv lige har været udsat for!
http://www.information.dk/486661

31/01-14 Dramaet i SF og regeringen!
"Ifølge DR's oplysninger lod SF-formand Annette Vilhelmsen partimedlemmerne vide, at statsministeren tidligere på onsdagen havde været ganske klar i mælet: Enten stemmer alle SF'ere for Dong-aftalen ellers er det ud af regeringen."
Har SF formanden (løgnagtigt?) holdt en pistol fra et andet parti op for tindingen af SF's ledelse, for at tvinge dem til at stemme ja til Dong-aftalen? Et forhold statsministeren gentagne gange helt utvetydigt har afvist og nægtet offentligt, ja så er afstemningen (10-8-1) selvfølgelig 'ugyldig', og forklarer helt MF dissidenternes oprør!
"Men kort efter at det stod klart, at ingen i gruppen var interesseret i at trække SF ud af regeringen, og alle var indstillet på at følge regeringens linje, forlod Annette Vilhelmsen rummet for at tale telefon med statsminister Helle Thorning-Schmidt (S).
Efter telefonsamtalen vendte Vilhelmsen tilbage og erklærede, at hun ville trække sig som formand for SF og trække partiet ud af regeringen."
Fik Annette Vilhelmsen dårlig samvittighed over sit overgreb på sin demokratiske ledelse og trak stikket vel vidende, at tilslutningen i Landsledelse var opnået på udemokratisk og kupagtig facon eller ......syntes hun bare kaos var så massivt, at hun smed tøjlerne??

30/01-14
Alle har nu travlt med at gøre spørgsmålet om Annette Vilhelmsens manglende erfaring som årsag til udviklingen i SF og regerings afgang.
Det er en grundlæggende fejlanalyse og såmænd også uretfærdigt.
Man kan nu se Ole Sohn og Steen Gade m.fl. hacker på andre SF'ere og hylder aftalen med DONG - efter den har kostet SF regeringsposten.
Sagen er, at den politiske 'aflusning' af SF jo slet ikke blev ført igennem med formandsvalget 2012.
Den såkaldte 'grønne' fløj med Dyhr, Gade, Auken, Sohn, der i øvrigt og som bekendt alle støttede Astrid Krag ved formandsvalget, og nu Pernille Vigsø Bagge, forblev en afgørende fløj i partiet, så partiet vil fortsætte sin dødskurs medmindre man får den politiske 'afslusning' fuldført!

Det totale politiske sammenbrud for SF: Steen Gade som ny finanslovs ordfører er nu gået ind for at give sit fuldtonede ja til salget til Goldman Sachs, efter at SF har forladt regeringen grundet modstanden mod selv samme salg!

29/01-14
Noget af det mest absurde i SF, der viser manglen på ledelse i partiet og den totale forvirring der hersker, er dette slagsmål mellem to SF MF'ere (Karsten Hønge og Lisbeth Bech Poulsen), der er helt politisk enige, men ikke desto mindre er ved at rive hovederne af hinanden over netop den politik, de er enige om!
Jamen det er jo absurd, snakker de mennesker da slet ikke med hinanden, ikke engang når de er politisk enige!

Pelle Dragsted: Det er normalt sådan i en regering, at der skal være enstemmighed mellem regeringspartierne om de valg der skal tages. Det var vel derfor at Helle Thorning kunne lægge betalingsringen i graven. Hun meddelte vel ganske enkelt de andre partier, at der skulle findes et alternativ.

Der er mange problemer for SF, hvilket jeg ikke skal blande mig i, men i øvrigt give Pelle Dragsted helt ret, sådan burde det være ifølge almindelig politisk skik og brug så at sige, men den er ikke i brug her og nu i den regering!
Men forlader SF regeringen eller bliver smidt ud, er det afgørende spørgsmål for såvel SF som EL:
Kan de to partier have tillid til den SR regering, der så bliver tilbage?
Eller rettere sagt for at understøtte sit forslag til SF og hjælpe det lidt på vej, kunne EL så ikke nu melde ud, at forlader SF regeringen frivilligt eller ej, ja så har EL ingen tillid til den resterende SR regering!
For så har Thorning kun to muligheder med SF ude, en ny dronningerunde eller udskrivelse af valg!
På denne måde bliver Pelles forslag til SF så ikke kun en gratis omgang for EL og ham selv, men giver SR et vink med en vognstang og en krykke til SF?

torsdag den 30. januar 2014

SF og Steen Gade & Co.'s falske politiske melodi!

http://www.dr.dk/tv/se/deadline/deadline-513#!/
På flere TV stationer 30/1-14, bl.a. Dead Line på DR2, rejser Steen Gade (SG) nu rundt og forsøger at sælge sin version af SF's kaotiske udvikling og afgang fra regeringen, som samme SG selv har en meget stor andel i.
Argumentationen er som følger:
SF har iflg. SG opnået store resultater i regeringen.
Det særegne ved SF står, igen iflg. SG, i modsætning til EL på den ene side, der kun vil hæve idealerne og fanen, ofte så højt at de ikke kan nå jorden, og på den anden side S, der kun ser på indflydelse og magten og glemmer idealerne.
SF's opgave er der imod, som det særegne venstreorienterede og grønne parti det er og altid har været, både at fastholde idealerne, det langsigtede og være et indflydelsesparti i magtens centrum her og nu på kort sigt. Den slugte journalisten måske ikke overraskende råt i et artigt interview!
OG det lyder jo meget plausibelt, bortset fra at SG snakker om idealer og langsigtet politik uden at præcisere og definere, at dette mål i SF normalt har været forbundet med en samfundsforandrende politik i socialistisk retning og ikke bare sådan en generel venstreorienteret og grøn politik.
Dernæst gør SG sig ingen som helst anstrengelser for at understrege, at disse to dele skal ses som en helhed og derfor forbindes, således at den kortsigtede her og nu politik forbindes med og afspejler de langsigtede samfundsforandrende mål.
Med de to klare og afgørende mangler kan SG nemt erklære, at det er det SF gør og især har gjort som regeringsparti. Denne påstand hviler imidlertid alene på den indledende påstand, at SF har opnået store resultater i regeringen.
Er den påstand ikke rigtig, er hele SG's argumentation en cirkelslutning, hvor det der skal bevises allerede ligger i forudsætningen – dvs. at SF har opnået store resultater. Og at store resultater netop er defineret, ikke helt upræcist som af SG, men kort sagt som evnen til at forbinde kortsigtede resultater med den langsigtede samfundsforandrende målsætning!
Og her springer kæden helt af.
Selv hvis man er så venlig at antage, at SF's tilslutning til S-SF valgparolen Fair løsning (og Fair forandring), i et eller andet omfang lever op til kravet om SF's særegne status og politik med at forbinde kort og langsigtet politik, og det er sådan set slet ikke entydigt givet, så ryger kæden af allerede i tårnet!
Her går SF med til og skriver under på i stedet for Fair løsning, ”at videreføre VK regeringens økonomiske politik i bredeste forstand”. OG derefter overholder, viderefører og udvider SF sammen med SR denne VK regeringens økonomiske politik i de følgende år og begår stribevis af løftebrud i en uendelig række, der bl.a. tydeligt har forøget uligheden i samfundet!
På den baggrund er det så langt fra sandheden, så det nærmest er løgn, at SF har opnået store resultater, som gør partiet fortjent til den særegne status som SG påstår det har, at have forenet kort og langsigtet SF politik i S-R-SF regeringen.
Sammenbruddet over samarbejdet med den røverkapitalistiske bank Goldman Sachs symboliserer på bedste vis dette faktum, hvilket blev afsløret ikke bare af SF's medlemmer og vælgere, men såmænd af vælgerne bredt i alle partier, men som en politisk stæreblind SG & Co. ikke engang så omridset af, før de lå i muddergrøften som falleret indflydelsesparti!
Så det SG eventuelt kan påstå er, at SF har opnået udefinerede, frit i luften svævende "store resultater" i regeringen, men det kan enhver socialdemokrat jo komme og sige, det behøver man ikke et SF til!
Og hvis ikke SF får taget ved lære af dette og får gjort op med de falske prædikanter som SG & Co, ja så er der ingen genrejsning i sigte overhovedet, så er der kun EL og S - i SG's negative version og fremstilling af disse!
Og for indeværende lever EL i praktikken langt bedre op til kravet om at forbinde kort og langsigtet politik i den SF forstand, som skitseret ovenfor, end SF selv gør og har gjort de senere år!

tirsdag den 28. januar 2014

Feudaladel, Finanskapital og Goldman Sachs!

http://www.dr.dk/tv/se/goldman-sachs/goldman-sachs-the-bank-that-runs
I slutningen af den franske udsendelse om Goldman Sachs kommer det lidet opmuntrende og sarkastiske budskab fra en analytiker, at 'smukke' dyr som hajer, rotter og hvepse såmænd nok kan leve med og overleve Goldman Sachs og finanskapitalens blæksprutte agtige udbredelse og hærgen 'world wide', men at mennesket næppe kan overleve det!
Jeg er en anelse mere optimistisk trods alt.
Når man ved hvordan det gik den franske feudal adel i slutningen af 1700 tallet, der var ligeså mægtig og 'uovervindelig' centralistisk organiseret i Paris og fåtallig - hvor det dominerende stormægtige lag af højadelige hertuger, baroner, prinser, konger mv. kunne opgøres i hundreder på europæisk plan (!) - som nu finanskapitalen med Goldman Sachs i spidsen og de 85 personer, der d.d. ifølge en opgørelse ejer halvdelen af jordklodens samlede værdier eller den 1% som Occupy bevægelsen omtalte, ja så kunne man også vende det om til fordel for det mægtige flertal, der bliver tyranniseret af denne mafiøse minoritet.
Det franske folk, startende med bondeoprør bredt i landet mod tilbagevenden til øgede afgifter til den lokale herre-/adelsmand og sideløbende kanaliseret og bredende sig til småborgere, arbejdere, håndværkere og intellektuelle lag i adelens centralistiske magtcentrum i Paris og Versailles, for der blot at opdage, at man stod overfor en kolos på lerfødder, hvis magtgrundlag allerede var fuldstændigt forvitret og undermineret af bøndernes århundrede lange kamp mod Godsherredømme og tilbagerulning af adelens magt og organisering til
embedsmandsadel omkring det absolutistiske kongelig hof og magtcentrum i Paris.
OG så var det bare at erobre Bastille Saint-Antoine og Paris for at vælte hele systemet og adelen omkuld og og bringe dem hen til guillotinen! Det samme viste sig i øvrigt med den russiske revolution godt 125 år senere!
Jamen så voldsomt men relativt nemt viste det sig at være historisk, og det ligner unægtelig, ikke på nationalt (fransk) plan men på verdensplan! Det drejer sig 'bare' om at finde adækvate midler til at foretage en lignende erobring og ødelæggelse af det lige så centralistiske og 'fåtallige' finanskapitalistiske system med nutidige og meget gerne demokratiske midler, men selvfølgelig udfra den klare erkendelse, at midler som stormen på Bastillien eller på Vinterpaladset for den sags skyld er helt ude af trit med en demokratisk samfundsorden og i det hele taget med et moderne samfunds og såmænd også verdensordenens nutidige indretning!
Men hvis nu Obama ikke havde været sådan en politisk 'kludedukke', som han desværre har vist sig at være, og hvis nu bare ikke EU parlamentet havde været ligeså ynkeligt følgagtigt som S og SF her lokalt, og hvis ikke EL var så bange for sin egen skygge og Løkkeulven og underdanig overfor Corydon og socialdemokraterne, ja så kunne det være, der kunne startes bare et sted demokratisk med et opgør og oprør, som de franske bønder, der fik sat ild til den krudttønde under den kolos på lerfødder, som de faktisk ikke engang vidste og var klar over adelen sad på!
(se iøvrigt doku her: http://www.garps-verden.com/2013/10/baggrunden-for-den-borgerlige-stat-af.html især kapitel III)