fredag den 17. februar 2017

Elite, det elitære og 'folkelige'!

Eliten og det elitære, der mærkeligt nok i den borgerlige og højreradikale dagsorden stort set aldrig omhandler 'den økonomiske elite eller overklasse', som de iøvrigt ofte selv som Trump tilhører, men derimod den såkaldte 'kultur elite', der oftest slet ikke er særlig økonomisk priviligeret!

Jeg skrev således igår ikke særlig 'folkeligt', men vel nærmest 'elitært' ja, og dermed selvfølgelig arrogant og bedrevidende at jorden ikke er flad selv om det grangiveligt ser sådan ud (!), om de folkelige bøhtosser, hvor en helvedes masse almindelige danskere, blandt meget andet, ikke aner en skid om religion, men bare kæfter op indfanget i egne fordomme, og at vi overfor en galning som Trump måtte satse på 'eliten' i USA's demokratiske institutioner.
Det samme gælder iøvrigt Europa og EU overfor de højreradikale, Brexit mv. https://www.facebook.com/jorgen.garp/posts/1275222685895984

Et eksempel på det, der kommer ud af den såkaldte 'folkelighed' som 'politik', gengives her fra USA af Annegrethe Felter Rasmussen: https://www.facebook.com/annegrethe.rasmussen/posts/10211008811829703

"Som en glødende Trump-tilhænger, jeg talte med i går i Denver udtrykte det, så var han helt vild med at "præsident Trump er et menneske, han er ikke en glat politiker, der ikke siger, hvad han mener. Og når han forsvarer sin datter, Ivanka, kan jeg kun sige, at det ville enhver far gøre. Det ville jeg da også, hvis nogen angreb mit barn."

Denne intetsigende omgang politisk 'pølsesnak' reduceret til form uden indhold tilsat maskulint følelsgejl, tager Richard Swartz sig af her i form af, ikke manden fra Denver, men hans alter ego præsident Trump:
https://www.information.dk/debat/2017/02/kan-godt-vaere-trump-kan-tweete-kan-skrive

Og således forberedt når jeg frem til dagens Georg Metz håndtering af elite og elitært - og Lars Olsen, og dermed til to centrale udsagn - centrale også fordi jeg bliver bekræftiget i egne meninger eller fordomme om man insisterer, formuleret således her:
https://www.information.dk/debat/2017/02/hitlers-overskaeg

"De politiske skred, der er sket, berettiger ikke til i selvopgørets navn at opgive bestræbelserne på at få fakta, virkelighed og fremtidsperspektiv til at rime. Man bør skelne mellem dem, der slår plat på angst og fordomme, fædrelandsflomme og nationalrøgelse, og dem, der insisterer på oplysning, argumenter og mere oplysning.
De vælgere, der stemmer på snæversynets folk, bør ikke nedladende mødes med forståelse eller tales efter munden af folk, der i viden og eftertanke mener noget kvalificeret, og som nu opfordres til bodsgang.
Folkeforførerne bør drages til ansvar for billige slagord, bøvede tweets og alternative facts, der lægger demokratiet i ruiner.
Det går ikke med knæfald for uvederhæftigheder og falsk solidaritet med de folk, som demagogerne i sidste ende vil skide lige så flot på, som Trumps sind er sort som Hitlers overskæg."

Og her med egne ord (se link nederst): Både socialdemokratierne, Venstrefløjen og især medierne hylder arrogant og taler ned til folk i offer-rollen med, "det er synd for", og "forstå sig på' holdninger, og svigter dermed åbenlyst de mennesker, de nedladende omtaler og behandler som 'rådne æg' i stedet for at tale i øjenhøjde til dem som voksne mennesker og spørge dem, hvad fanden de har gang i og bede dem i stedet få samlet sutten op politisk.
OG samtidig svigter man især den del af arbejderklassen, der holder fast og stemmer Nej til Brexist, Trump, DF og de andre højreradikale i Europa og USA, selv om de er lige så meget ofre som staklerne, der vælger at smadre postelinet eller blive hjemme på sofaen i frustration over "svigt" mv., kombineret med egne mangler som mentalt underskud, racistiske og sexistiske fordomme og holdninger.

Og det andet vigtige udsagn hos Metz, om det omtalte 'politiske skred' angående USA, formuleret som Mr. Højreradikal Amerikaners dominans længe inden Trumps valg!

Her i egen mere detaljerede formulering, om alle de såkaldt 'pæne' borgerlige republikanske damer og herrer i USA, der stemte på Trump (ligesom på højreradikale i Europa herunder DK og ved Brexit).

Eller sagt på en anden måde, der går jo en indlysende politisk lige linje fra, - republikanernes absurde Kenneth Starr 'undersøgelse' og massive forfølgelse af præsident Bill Clinton i 90'erne iscenesat af den forskruede Trump støtte Newt Gingrich, over Bush 'statskuppet' mod Al Gore og de neo-konservative krigsforbrydelser i Irak mv,, samt racisternes Tea Party bevægelse som reaktion på valget af en sort præsident, og den republikansk dominerede kongres' had til og åbenlyse obstruktion siden 2010 af en demoraktisk valgt sort (!) præsident, "samt gennem republikansk omtegning af kongresvalgdistrikternes geometri og brug af vælger-id-love, der skal gøre det vanskeligere for potentielle demokratiske vælgere at bruge deres stemmeret" (Francis Fukuyama) - til valget af en højreradikal fantast som Trump til præsidentkandidat. Og ja nu til Præsident!
http://www.garps-verden.com/2016/11/boomerangen-der-nu-igen-ramte.html

OBS!
Og læs så venligst her som modvægt til ovenstående, og som udtryk for den to-frontskrig almindelige socialt indstillede borgere konstant er udsat for i disse tider.
Dvs. om økonomernes lakaj funktion som skaber af massiv økonomisk ulighed og overklassens 'alternative fakta', som ikke på nogen måde adskiller sig fra Denver manden og Trump i stupid naivitet og/eller kynisk løgnagtighed og påstande a la jorden er flad.
http://www.garps-verden.com/…/om-alternative-fakta-i-den-po…

Dertil læs Jesper Jespersens fremragende kronik i Politiken idag om fænomenet de neoliberalistiske økonomer som lakajer for overklassens 'alternative fakta' puttet ind i:
"Dream (Danish Rational Economic Agent Model). Denne model er bl.a. kendetegnet ved, at det på forhånd antages, at udbud af arbejdskraft skaber sin egen efterspørgsel. Det er således på mange måder en drømmemodel, hvor der altid er ligevægt på arbejdsmarkedet. Det betyder, at hvis blot man kan presse befolkningen til at blive længere på arbejdsmarkedet, så vil der altid være jobs til dem. Man kunne også kalde det en hokuspokus-model. "http://politiken.dk/debat/kroniken/art5837126/Det-har-v%C3%A6ret-ti-spildte-%C3%A5r-for-dansk-%C3%B8konomi

søndag den 5. februar 2017

Om 'alternative fakta' i den politiske økonomi med ubehagelige sidegevinster for klimaet!

https://www.information.dk/indland/2017/02/goldman-sachs-virkeligheden-vaeret-milliarderne-vaerd

"Har Goldman Sachs i virkeligheden været alle milliarderne værd?"

Hvad er fakta check egentlig?
Er det ovenstående spørgsmål taget fra Information eller lignende fra medierne som sådan eller er det fakta check af Trump, var der flest ved Obama 09 indsættelsen eller Trump 2017 indsættelsen?
I den sidste diskussion nåede de af os, der ikke er totale idioter eller forsigtigt mener godt at kan skille fantasi fra virkelighed - altså om jorden er flad eller rund - da alligevel via CNN at få oplyst, af en hårdt presset Trump spindoktor, at der var tale om ’alternative fakta’.
Ok da, det var da altid noget, kan man mene.

Hvorefter en eller anden kommunikationsrådgiver i Jersild om Trump (4/2) straks følte sig kaldet til at sætte sig i Trump vælgernes sted og se, om de selv efter dette ville erklære jorden for flad og dermed flest til Trump?
Og det ville de jo nok – altså være udenfor pædagogisk rækkevidde, hvilket får pressen og medierne til igen og igen at agere overfor disse imaginære ignoranter, som var der noget om snakken til, som her hos Jersild forskrækket at mene, at det er uklogt at grine af deres idioti i form af rådgiver Kellyanne Conways 'alternative fakta', og så ofte samtidig insinuere eller synge med på de højreradikales påstande om, at os der mener jorden er rund nok bare er hovne kulturradikale, eliterøve osv!

Så til Informations 'fakta tjek' ved en såkaldt ekspert, en investerings-økonom (!), hvad det så er for en størrelse, der i Trump vælgernes øjne sammen med konsulenter og folk højere på strå anført af korrupte politikere udgør en elite, der, ifølge Lars Trier Mogensen i et foredrag på Louisiana om Trump i sidste uge, bare lukker varm luft ud til voluminøse lønninger for at udføre deres arbejde, som os andre dødelige. Hvorefter de modtager gigantiske bonusser for - at udføre deres arbejde ordentligt (?) - ind imellem ja - men såmænd også for at køre virksomheden og/eller skattevæsenet i sænk med mere.

Efter de indledende øvelser fra vores ekspert her, med fuldstændig intetsigende generelle postulerende varm luft argumenter a la jorden er flad (læs selv), beder journalisten (naivt?) om en udbygning i form af graden af Goldman Sachs som et aktiv for Dong?
Hvorefter den varme luft i tiltagende mængder af fuldstændig intetsigende generelt postulerende argumenter vælter ud af knaphullerne på vores såkaldte ekspert her:

»Goldman Sachs-folkene har jo på grund af deres globale indsigt været en meget vigtig spiller i kvaliteten af den debat omkring de strategiske beslutninger. Fordi de simpelthen har haft en platform til at bidrage med viden og erfaringer fra andre projekter, og kan dermed sammenligne med andre vel- og mislykkede projekter.«

Nå journalisten redder sig så og os i land ikke ved at fortsætte, men ved at spørge en, hvis indkomst og karriere ikke er i lommen på erhvervslivet in casu Cevea’s Kristian Weise (læs igen selv).

OK men kan man fortænke vor investerings-økonom i at levere varm luft a la jorden er flad argumenter som røgslør for Goldman Sachs og politisk egeninteresse?
Nej vel, når man ser hvordan de ’rigtige’ økonomer nærmest har fået lov til i årtier anført af overklasse lakajerne fra CEPOS at levere uendelige mængder af politiske argumenter forklædt som økonomisk videnskab, om udbuds økonomiens velsignelser under massiv arbejdsløshed, vanvittige trickle down antagelser om alle de gulerødder, de selv og deres klassekammerater skal have for bare at udføre deres arbejde, mens fattigrøve og andet godtfolk kan få en omgang pisk i form af nedsat levefod for det samme, at udføre deres arbejde.
 
Disse antagelser - disse elitens 'alternative fakta' om gulerødder til sig selv og pisk til fattigfolk, har de så puttet ind i deres forud programmerede maskiner med samme antagelser for så surprice, surprice at levere rendyrkede politiske udsagn om ’nødvendighedens politik’, der altid som i altid betyder, at de selv og deres klassekammerater i højere middel-, overklasse og erhvervsliv skovler gysser ned i foret på sig selv & Co., mens fattigfolk får en med spaden længere ned i lortet!

OG så har medierne velvilligt som i velvilligt igen, igen ageret mikrofonholder for disse økonomer, som hævder jorden er flad, fordi det tjener deres lakajfunktion og egeninteresse, og for et syns skyld stillet et spørgsmål eller to indenfor rammen vel og mærke af de forudsætninger, der er vedtaget INDEN analyse og resultater foreligger.
Og hvis vi er heldige bliver en eller anden perifer modpart, som oftest i forvejen er udstillet som en økonomisk særling hentet ind med en kommentar til, om det nu er rigtigt, at jorden er flad!

Og så bliver venstrefløjspartier, som jo IKKE er såkaldte økonomiske eksperter hældt ned af brættet, når de igen, igen kræver at finansministeriets regnemetoder (for eks.) skal ændres, så de ikke programmeres med selvopfyldende profetier, der siger jorden er flad, og derfor helt forudsigeligt kommer ud med det resultat, at jorden minsandten ER FLAD og LA's vanvittige politiske forslag stemmer på kroner og ører!

»Det er simpelthen umuligt at føre noget, der bare ligner traditionel venstreorienteret politik, så længe man tager udgangspunkt i de nuværende antagelser om dynamiske effekter. Vil man for eksempel hæve skatten for de rigeste, antages det, at de vil arbejde mindre. Omvendt går modellerne ud fra, at folk i bunden af samfundet vil være mindre tilbøjelige til at tage et arbejde, hvis deres vilkår forbedres. Det medfører et pres for at føre liberal politik, fordi regnemaskinen bonger positivt ud for højreorienteret politik og negativt ud ved venstreorienteret politik,« siger Pelle Dragsted.

Her stiller Socialdemokratiet med endnu en lakaj for 'nødvendighedes liberalistiske politik' nu ved Benny Engelbrecht i halen på tidligere sælger Corydon af DONG andelen til Goldman Sachs og nuværende konsulent for firmaet McKinsey & Co., der anbefalede salget af DONG til - sig navnet - Goldman Sachs:

»Det, de økonomiske konsulenter sår tvivl om, er, om effekterne har den størrelse, som er angivet fra Finansministeriet. Men der er ingen, der hævder, at der slet ingen effekter er. Der må jeg indrømme, at jeg synes, Alternativet og Enhedslisten bliver unødigt politiserende og trækker diskussionen ned på et plan, der ikke er rimeligt over de økonomiske konsulenters udmærkede arbejde,« siger han.

Engelbrechts udmærkede arbejde kan dog ifølge Økonomiprofessor og tidligere overvismand Torben M. Andersen også "være problematisk, hvis udregningen af dynamiske effekter rammer helt ved siden af. Det var tilfældet ved dagpengereformen, hvor det blev spået, at 2.000-4.000 ville ryge ud af systemet om året, mens det viste sig, at 60.000 røg ud de første to år."
Læs selv resten, herunder Finansministeriet udgave af varm lufts svar.
Det er så desværre den samme økonom og overvismand Andersen, der i årevis har medvirket til denne fremskrivning:
Som så formodentlig skal korrigeres, da "en revision af tallene for dansk bnp ændrer billedet og historien for dansk økonomi, viser dagens tal fra Danmarks Statistik. " http://nyheder.tv2.dk/erhverv/2016-11-15-det-er-ikke-en-regnefejl-men-danmark-er-rigere-end-vi-troede

Og lægger man hertil arbejdsløshed og misligeholdte byer tømt for institutioner som skoler, politi og hospitaler samt 'udbombede' gamle industribyer som i USA og Frankrig mv. - ja så kan man også i Europa godt sætte sig ind i en Trump effekt a la den, der blev beskrevet på omtalte Lousianne møde, at alle eksperter og politikere ses som en korrupt elite, der bare lukker varm luft ud i form af deres egne 'alternative fakta', påstår jorden er flad, hvis nogen brokker sig og iøvrigt betragter dem som nærmest debile, hvis de ikke godtager 'nødvendigheden politiske økonomi', den massive og forskruede økonomiske og politiske ulighed lokalt og især internationalt uden videre.

Hvis man så yderligere her til lands og vel også andre steder til disse allerede eksisterende politisk bestemte økonomiske 'alternative fakta', lægger de absurde forhold almindelige lønmodtagere i det offentlige har været underlagt af krav om udfyldelse af mere eller mindre idiotiske skemaer udarbejdet af 'djøf' folk, der aldrig har set de arbejdspladser, de forhindrer i at udføre deres arbejde med rent tidsspilde af registrering af uendelige mængder af kvantitative ydelses opgørelser, som ingen i praktikken får 'feedback' på eller kan se nytten af, hvor man så efter 20 år omsider finder ud af måske skulle ændres til også eller i stedet at måle på, hvad patienter og andre borgerne fik ud af indsatsen fra det offentlige personale mv.,

- Ja så kan man selv her i DK godt sætte sig ind i en Trump effekt, hvor der går Hannah Bjarnhof monologen »Fø’sdagen« i den. Hvor Orla på et tidspunkt i kaos'et kommer til at vælte sin kop chokolade, hvortil føs’dagsbarnets mor desperat udbryder: »Nu kan det hele snart være lige meget«, hvilket får barnefortælleren til at konkludere: »Så tænkte jeg, at så kunne jeg også lige så godt vælte min kop chokolade.« Hvor efter de såkaldt almindelige vælgere selv smider postelinet på gulvet, skaber egne 'alternative fakta' og stemmer på en Trump, Brexit, LePen eller lignende.

Hvorefter der virkelig er lagt op til den ultimative katastrofe, når disse frustrerede og alternativt politisk begavede virkelig går amok, vender sig mod eliten og dens eksperter og 'alternative politiske fakta' og brølende påstår, at jorden er flad og bl.a. den umiddelbart forestående klimakatastrofe også bare er noget eksperter, eliten, 'kineserne', de fremmede, kvinderne, flygtninge og sorte har fundet på, for at tage røven på den almindelige hvide, mandlige lønarbejder!

OG når så det liberalistiske commando raid fortsætter ufortrødent, som om ingenting var hændt: https://www.facebook.com/jorgen.garp/posts/1263742033710716

Så er vi tilbage ved offer-rollen som den ødelæggende løsning på det finanskapitalistiske mareridt: https://www.facebook.com/jorgen.garp/posts/1263177043767215

Men måske er der andre muligheder - læs her: https://www.information.dk/mofo/engang-fandtes-vreden-paa-venstrefloejen

Hør desuden aktuelt her et fremragende program om DONG forbrydelsen, og om regeringens planlægning af flere lignende forbrydelser anført af Finansministeriet:
http://www.radio24syv.dk/programmer/det-roede-felt/

Læs så herefter dette om den højreradikale ikke-løsning på ovenstående problemer:
http://www.garps-verden.com/2017/02/elite-folkelig-og-det-elitre.html

søndag den 8. januar 2017

Om politikkens forlængelse med militære midler.

Det er i øvrigt mærkeligt, at selv folk med international indsigt tillader sig at behandle det militær-politiske middel som en sort boks ofte uden nærmere indholds-bestemmelse af indgrebets karakter og politisk-militære kontekst – man er ofte bare enten for eller imod.
Således også med Syrien – som tidligere med Bosnien – hvor det dels er afgørende, om der tales om indgreb med ’boots on the ground’ eller blot militært udstyr til lokale styrker, og/eller luftangreb med eller uden flyveforbuds zoner som civil sikkerhed. OG så om der tales om 2012-15 eller efter direkte russisk militær indgriben efterår 2015.
Det er vidt forskellige militære tiltag i vidt forskellige politisk-militære kontekster.
I sin valgkamp 2000 gjorde Bush junior således et stort nummer ud af, selvfølgelig som et hint til Clinton i Bosnien, Somailia mm, at gå imod enhver form for 'nation Building' som del af militære indgreb - for derefter at satse hele butikken på netop dette i Afghanistan i stedet for i det tilfælde, et mere ’fornuftigt’ ’hit and run’ angreb eller om nødvendigt flere.
I Libyen blev ’hit and run’ versionen derimod anvendt i ren og dermed ubrugelig form med regimeskifte og kaos til følge, men stadig ikke sammenligneligt med hverken kaos'et i Irak 2003 eller Syrien idag!
Og i Irak 2003 blev Saddam Hussein regimet og hele statsapparatet fjernet i et vanvittigt projekt af politisk uduelighed men med overlegen anvendelse af den militære maskine.
I Bosnien lykkedes det derimod USA med en militær kombination af bevæbning af de kroatiske styrker og luftbombardementer af de serbiske styrker at få etableret en om end skrøbelig men nu 20årig holdbar fred i Dayton 1995.
OG i Syrien (som i Rwanda) viste det sig altså lige så fatalt, at USA/Vesten undlod at bruge sine militære muskler og 'politimanden i stedet gik hjem', som i Irak, hvor man gik ind med hele det militære apparat og masser af megaloman ideologi tilsat egennytte, men uden nogen som helst politisk omtanke!
Og således har et idiotisk militært eventyr i Irak sin store andel, ikke kun i IS mm. men også i håndteringen af krigsforbrydere som Assad og siden Putin.
Så selv om Gorm Haste (i ”Kritik af krigens fornuft” og Deadline forleden) har en til flere pointer i at krige i sig selv er langt mere uforudsigelige og komplekse end politikere og militærfolk oftest forudser, så adskiller det sig næppe meget fra politik i det hele taget. Hvorfor det gamle Clausewitz axiome om ”krig er politikkens fortsættelse med anvendelse af andre midler”, stadig holder vand, og derfor at såvel det militære som politiske er ret uforudsigelige midler, men med meget forskelligt og variabelt indhold og i meget forskellige politisk-militære kontekster.

onsdag den 4. januar 2017

EU's fjerde vej!

Efter Holger K Nielsens kronik nedenfor, fik jeg nu tid til at gense Deadline 28/12-16 med en både interessant og sober debat mellem Trine Pertou Mach, Stine Bosse og Søren Hviid Pedersen om EU og dets fremtid eller mangel på samme.

Næppe overraskende er jeg langt hen ad vejen enig med Trine Pertou (men se selv), hvilket Stine Bosse også påstod hun var, og i den forbindelse opfordrede hun, ligesom Holger K, EL til at komme ind i den politiske kamp indenfor EU.

Imidlertid mener jeg ikke tiden og den politiske situation uden videre er til en slags gentagelse af SF’s opgivelse af ud af EF standpunktet anno 1986 her nu i 2017. Dertil er den politiske situation alt for forskellig og alvorlig.

For EU er der, som jeg ser det, en tre-fire mulige udfald på organisationens meget alvorlige (livstruende) krise indenfor de næste par år:

1) At fortsætte som hidtil, hvilket formodentlig vil betyde EU’s langsomme sammenbrud og opløsning.

2) Fillon (det franske borgerlige højres præsidentkandidat) vejen med en forsættelse af neoliberalistisk politik (thatcherism) i forhøjet tempo kombineret med at komme de højreradikale (LePen) i møde, hvad angår udlændinge- og flygtningepolitik vedrørende mennesker fra ikke-EU-lande (læs især muslimer!). En politik der formodentlig i ’bedste’ fald blot vil forsinke EU’s sammenbrud med nogle (få) år.

3) Højreradikale valgsejre i Frankrig og Holland 2017 støttet af Trump og Putin med Ungarn og Polen som Trojanske heste i EU og Storbritanniens aktivering af Brexit samme år, hvilket sandsynligvis vil medføre et hurtigt sammenbrud af det (halv) demokratiske EU, vi kender i dag.

4) Et centrum-venstre anført politisk kompromis med EU’s borgerskab og finanskapital, der medfører et stop for den neoliberalistiske sparepolitik efterfulgt af en udlugning af den neoliberalistiske politik fra traktaten og erstattet af en bæredygtig og lighedsskabende ny-keynesiansk økonomisk politik kombineret med sikring af EU’s ydre grænser og en fælles overordnet udlændinge-, flygtninge- og klimapolitik.

Skal den 4.vej lykkes skal det først og fremmest ske endog meget hurtigt, indenfor 1-2år, hvilket betyder, at der ikke er tid til en langstrakt politisk kamp gennem institutionerne, men at den politiske kamp i EU så og sige først starter indenfor 1-2år, når kompromiset er indgået, dvs er klar til konkret at udfoldes, udfyldes og implementeres.

Først her kan den politiske kamp startes så at sige, dvs det forudsætter, at der er enighed om de store linjer i denne vej og dermed et åbenlyst brud og opgør med den hidtidige neoliberalistiske politik – det er forudsætningen og startskuddet.

Er Stine Bosse & EU-erhvervs CO. med på det, kan man starte den politiske kamp om EU’s overlevelse herfra, og så er det selvfølgelig indlysende, at alle politiske centrum- og venstrekræfter bør deltage fuldt og helt.

Det politiske kompromis er altså startskuddet, delmålet indenfor 1-2år og forudsætningen og IKKE et eller andet endemål engang i fremtiden, når det alligevel er for sent – som det lidt lød på Stine Bosse i den omtalte debat!

Og kan det lykkes, kan det såmænd være selv moderate 'højreradikale' såkaldte nationalkonservative som Søren Hviid Pedersen hopper med på vognen!

https://www.dr.dk/tv/se/deadline/deadline-8/deadline-2016-12-28?queryhash=!%2F00%3A12%3A19
https://www.facebook.com/jorgen.garp/posts/1235469819871271

torsdag den 17. november 2016

Boomerangen der nu igen ramte Venstrefløjen!

Opdateret 03/02-17.
Var på Louisiana her til aften og høre Lars Trier Mogensen med et glimrende 'foredrag' om Trump via sin opdaterede bog om samme.

Lars Trier havde to hovedpointer:
Dels at manden - altså Trump - er 'kugleskør', dvs narcissistisk personlighedsforstyrret samt ukontrolleret impulsstyret og anvendt som case i diverse psykologiske og psykiatriske lærerbøger.

Og dels sådan lidt forenklet sagt, at hans valgsejr især blev bragt i hus af tidligere sofavælgere uden begreb skabt om politik, men som var arbejderklasse ofre for elitens feminiserede globalisering.
Denne 'korrupte' elite havde, udover manifest økonomisk ulighed, afskaffet deres mandige, manuelle jobs i stål- og kul mm industrien og i bedste fald erstattet dem med dårlige og ustabile servicejobs i værste fald med ingenting, med deraf forståelig voldsom had og reaktion især i rustbæltet i det nordlige USA.

Sidste punkt er en forklaring som er udbredt på venstrefløjen som årsag såvel til valget af Trump i USA som Brexit og det højreradikale commando raid i Europa.

Jeg fik desværre ikke lejlighed til at udfordre denne forklaring med en påstand om, at disse grupper vel kunne forklare 10-20% af de højreradikales fremmarch, og dermed meget vel de marginale sejre her og hisset som toppen af isbjerget, men slet ikke duede som forklaring på, hvorfor tonsvis af folk som ikke var ramt af hverken arbejdsløshed eller var 'working poor' og næppe havde set mange muslimske flygtninge (og/eller østeuropæere i Europa for den sags skyld) i deres nærområde, alligevel massivt havde stemt på en glamurøs politisk tumpe som Trump, selv om alternativet var en upopulær Hillery Clinton?

For eks. alle de såkaldt 'pæne' borgerlige republikanske damer og herrer i USA (som i Europa herunder DK)? Eller sagt på en anden måde, der går jo en indlysende politisk lige linje fra, - Republikanernes absurde Kenneth Starr 'undersøgelse' og massive forfølgelse af præsident Bill Clinton i 90'erne iscenesat af den forskruede Trump støtte Newt Gingrich, over Bush 'statskuppet' mod Al Gore og de neo-konservative krigsforbrydelser i Irak mv,, samt racisternes Tea Party bevægelse som reaktion på valget af en sort præsident, og den republikansk dominerede kongres' had til og åbenlyse obstruktion siden 2010 af en demoraktisk valgt sort (!) præsident, "samt gennem republikansk omtegning af kongresvalgdistrikternes geometri og brug af ​​vælger-id-love, der skal gøre det vanskeligere for potentielle demokratiske vælgere at bruge deres stemmeret" (Francis Fukuyama) - til valget af en højreradikal fantast som Trump til præsidentkandidat. Og ja nu til Præsident!

Tilsvarende i Sønderjylland sådan set, hvor VKO flertallet med kommunalreformen 2007 har fjernet i titusindvis af offentlige jobs, hvorefter genierne straffede Venstre ved at stemme på det medskyldige DF (!), og Løkke efterfølgende nu forsøger at gøre skaden god igen og narre dem, der ikke er for kloge politisk, men hvis Køvenhavner (det er i den optik alle, der bor på Sjælland!) mindreværd og vrede derimod ikke fejler noget, med udflytning af nogle få tusinde statslige jobs!

Både socialdemokratierne, Venstrefløjen og især medierne hylder arrogant og taler ned til folk i offer-rollen med, "det er synd for", og "forstå sig på' holdninger, og svigter dermed åbenlyst de mennesker, de nedladende omtaler og behandler som 'rådne æg' i stedet for at tale i øjenhøjde til dem som voksne mennesker og spørge dem, hvad fanden de har gang i og bede dem i stedet få samlet sutten op politisk.
OG samtidig svigter man især den del af arbejderklassen, der holder fast og stemmer Nej til Brexist, Trump, DF og de andre højreradikale i Europa og USA, selv om de er lige så meget ofre som staklerne, der vælger at smadre postelinet eller blive hjemme på sofaen i frustration over "svigt" mv., kombineret med egne mangler som mentalt underskud, racistiske og sexistiske fordomme og holdninger.Det og den vinkel syntes jeg manglede i Lars Trier Mogensens iøvrigt glimrende 'foredrag'!
https://www.information.dk/debat/2017/02/francis-fukuyama-usas-demokrati-staerkt-nok-modstaa-trump?lst_frnt

17/11-16:
Jeg skrev i går denne kommentar til en artikel om valget i USA:
Det lyder sgu ikke godt, i den ene lejr en højreradikal populistisk fantast og i den anden en flok akademiske overklasseløg - det sidste lyder jo grangiveligt som Vestager og Thorning regeringen! Hjælp jeg vil af!
https://www.facebook.com/jorgen.garp/posts/1181497041935216

Men det kan man som bekendt ikke. Derimod burde man på venstrefløj mv. begynde at tage det nødvendige selv opgør.

Utallige er de indlæg, der har været om de neoliberalistiske globaliserings uhyrligheder, der har ramt såkaldt almindelige mennesker og arbejdere i den vestlige verden og på den anden side skamløst beriget overklassen (de een procent) og deres lakajer i overklasse og højere middelklasse. Her er en typisk fra min egen hånd og et link til en hel stribe under Thorning regeringerne 2011-15:
http://www.garps-verden.com/2013/03/intensiveret-klassekamp-anfrt-af-den.html
http://www.garps-verden.com/search/label/Middelklassen
Her senest dagens: https://www.information.dk/debat/2016/11/trump-ret-oekonomien-syg

Der er derfor intet nyt under solen her, og heller ikke i kritikken af EU's Merkel anførte ditto økonomiske sparepolitik overfor Grækenland/Sydeuropa eller af de internationale frihandelsaftaler, der er på trapperne.
Se vedr. sidstnævnte her senest: https://www.information.dk/udland/2016/11/tvetydig-triumf-trump-tvinger-ttip-tilbagetog (og forleden https://www.information.dk/debat/2016/11/frihandelsaftaler-strider-grundlaeggende-vaerdier samt http://www.garps-verden.com/2016/10/eu-og-diverse-handelsaftaler.html):

»Problemet omkring valget i USA var ikke, at venstrefløjens svar er komplekse. Problemet var, at ’venstrefløjen’ repræsenteret ved Hillary Clinton ikke var troværdig. Hun er det typiske eksempel på en socialdemokrat, der taler venstreorienteret i en valgkamp, men hvis generalieblad fortæller noget andet. Socialdemokratiet leverer ikke for de svageste i samfundet.«
– Men jeg taler om, hvorfor den venstrefløj, du og De Grønne repræsenterer, ikke har lige så stor gennemslagskraft som højrepopulisterne?
»Det er naturligvis en udfordring og bekymring for os. Men jeg tror på, at opbakningen er der, hvis man kan præstere kombinationen af troværdighed og handlekraft. To eksempler: I Hamborg står socialdemokraterne utrolig stærkt, fordi de er til at stole på og leverer handling. Og det samme i Baden-Württemberg, hvor de Grønne netop er blevet genvalgt med 30 pct. af stemmerne. Og omvendt: I Frankrig er socialdemokraterne ikke troværdige, og de leverer heller ikke – derfor stemmer folk på Marine Le Pen,« siger Sven Giegold.

Griegold identificerer præcist problemet med Socialdemokratierne bredt, men så slutter han af med endnu en rystende svag og tom forklaring på næste spørgsmål i et hjælpeløst forsøg på at finde positive hår i suppen.

Dette kan så suppleres med artiklen forleden i Piopio:
"I North Carolina mødte jeg John, en hvid ufaglært fabriksarbejder, som havde mistet sit arbejde. Han var en af de millioner af amerikanere, der havde tabt i globaliseringsræset. Hans job var blevet erstattet af “en af de der smarte robotter”, som han sagde. Nu brugte han det meste af sin tid på at søge job, men ingen ville have en 59-årig ufaglært mand.
John var i tvivl om, hvem han skulle stemme på. Hillary var bare optaget af magt og Donald Trump var rablende vanvittig. Han følte sig svigtet af systemet, svigtet af politikerne og svigtet af Barack Obama, som han havde stemt på både i 2008 og 2012."

Både socialdemokratierne, Venstrefløjen og især medierne hylder arrogant og taler ned til folk i offer-rollen med, "det er synd for", og "forstå sig på' holdninger og svigter dermed åbenlyst de mennesker de nedladende omtaler og behandler som 'rådne æg' i stedet for at tale i øjenhøjde til dem som voksne mennesker og spørge dem, hvad fanden de har gang i og bede dem i stedet få samlet sutten op politisk.
OG samtidig svigter man især den del af arbejderklassen, der holder fast og stemmer Nej til Brexist, Trump, DF og de andre højreradikale i Eurpa og USA, selv om de er lige så meget ofre som staklerne, der vælger at smadre postelinet eller blive hjemme på sofaen i frustration over "svigt" mv. kombineret med egne mangler som mentalt underskud, racistiske og sexistiske fordomme og holdninger.
Hvad med det flertal af de fattigste 51-54% med under 50.000$ i årlig indkomst som stemte på Clinton, hvad med de 45% af folk kun med almindelig skolegang, der stemte på Clinton.
Hvad med det flertal af kvinder, sorte, latinoer og unge der stod imod både Trump og sofaen og gik ud og stemte på Clinton uanset om de så holdt sig for næsen samtidig eller troede på hendes politiske kvaliteter (se Politiken 10/11-16)?
Er det ikke dem der skal støttes, roses, opmuntres i stedet for den klynkende accept af alle de ynkelige fra (hvid) arbejderklasse og omegn, der faldt for, lod sig forføre af eller faldt i søvn på sofaen over den facistoide sprællemand?
Er det ikke netop dem "Who went high when other went low", der har fortjent al støtte og opmuntring?
OG har alle ikke fortjent, at blive talt i øjenhøjde og stillet krav til, direkte som til voksne mennesker i stedet for at tale ned til dem ved at undskylde og "forstå sig på" tåbelige holdninger og adfærd, som om de var lallende og følelsesmæssige idioter?
Ikke blot er dette det rigtige politisk, moralsk og menneskeligt, men det kunne være, det også gav pote politisk mv., at føre den svære to-fronts krig åbenlyst og direkte både mod den neoliberalistiske kapitalisme og dens lakajer af "rige svin", samt lige så benhårdt og direkte mod 'folkets' frustrerede støtte til fascisme og mere eller mindre åbenlyse fascister.

Se desuden her:
http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE3466853/vi-har-mistro-til-eksperter-og-foragter-de-intellektuelle/
http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE3469939/det-er-ikke-eliten-men-folket-der-har-svigtet/
https://www.information.dk/debat/2016/11/trumps-sejr-indvarsler-enden-paa-globaliseringen
https://www.information.dk/kultur/2016/11/glemte-hvide-mand

tirsdag den 25. oktober 2016

EU og diverse handelsaftaler

"Uanset hvad man mener om den konkrete frihandelsaftale eller andre EU-politikker, nytter det ikke noget, at hver eneste europæisk delstatsparlament kan vælte hele læsset."

Uanset hvad Politiken mener, så er det egentlige problem, at så længe EU agerer som kapitalen og big business forlængede arm og ikke som den tilsigtede begrænsning af markedets neoliberalistiske terror på snart sagt alle livets områder, ja så længe må vi andre tage til takke med selv den mindste sejr i kampen mod dette uvæsen som nu Valloniens stopklods og Obamas støtte erklæring(se link)!
Og så må man tage mere absurde resultater som Hollands nedstemning af en handelsaftale med Ukraine med 20% af vælgerne bag med i købet som "utilsigtede hændelser".

Så længe definitionen af tekniske handelshindringer, der i diverse igangværende handelsaftaler omfatter alt fra bekæmpelse af MRSA til uigenkaldelige privatiseringer af offentlige virksomhed og ydelser (se links), ikke blot er absurd, men tillige skal afgøres af et såkaldt voldgiftstribunal (ISDS el. lignende) udenfor de eksisterende retssamfund, så længe er Valloniens stopklods ikke et vildspor, men en nødvendig kæp i det neoliberalistiske cirkushjul.

Men hele forestillingen viser desuden med al ønskelig tydelig, hvilke kræfter man er oppe imod, OG hvor meget mere håbløs situationen ville være hvis DK stod udenfor og/eller EU brød sammen. Så ville den internationale neoliberalistiske markedsøkonomi have sejret totalt.

Politikens leder 25/10-16:
"Vallonsk vildspor
EU bør have mere frihed til frihandel og aftaler.
Demokrati er en afgørende europæisk værdi. Det er den stolte grundsøjle, som Den Europæiske Union er grundlagt på, og selv om man let kan glemme det i alle hverdagens politiske slagsmål og skærmydsler, har EU gjort mere end andre organisationer for at udbrede demokratiet på kontinentet.
Så meget, at EU helt retfærdigt fik Nobels Fredspris i 2012. Men samtidig har unionen paradoksalt nok til stadighed selv ondt i demokratiet – eller i al fald svært ved at finde opskriften til på en og samme gang at skabe demokratisk legitimitet og en vis effektivitet og handlekraft.
Det bliver til overmål udstillet af hele balladen om Ceta-frihandelsaftalen med Canada. Frihandelsaftalen er blevet forhandlet i årevis og skulle efter planen være indgået i denne uge.
Men sådan skulle det ikke være, besluttede lokalparlamentet i den belgiske region Vallonien fredag, da parlamentet afviste aftalen.
Det er anden gang i år, at et land har spændt ben for en frihandelsaftale. Sidst var det Holland, der ved en folkeafstemning gik imod frihandelsaftalen med Ukraine, en beslutning med betydelige geopolitiske konsekvenser.DER ER OMKRING 3,6 millioner indbyggere i Vallonien, hvilket er mere end i flere medlemsstater, men i det belgiske system kan også langt mindre befolkningsgrupper risikere at forpurre EU’s planer.
Det tyske mindretal i landet udgør omkring 75.000 mennesker, men de har også har også deres eget parlament og kan derved blokere for EU-beslutninger med virkning for en mere end en halv milliard mennesker.
Det er ikke en fornuftig eller demokratisk måde at styre et helt kontinent på.
Tværtimod er det opskriften på handlingslammelse og noget, som gør det reelt umuligt for EU at agere i verden. Uanset hvad man mener om den konkrete frihandelsaftale eller andre EU-politikker, nytter det ikke noget, at hver eneste europæisk delstatsparlament kan vælte hele læsset.
Det er vigtigt og fornuftigt, at EU lytter til den store folkelige skepsis, der er mod frihandelsaftaler og tilpasser sin politik derefter.
Men det er meningsløst og destruktivt, at EU bliver så bange for sin egen skygge, at unionen helt unødigt gør lokalpolitikere til herrer over alle EU-borgere. Selv demokrati kan blive for meget.mr"

https://www.information.dk/udland/2016/10/ttip-forhandlinger-truer-eu-indsats-mrsa
https://www.information.dk/indland/2016/10/tisa-truer-databeskyttelse-retten-privatliv
https://www.information.dk/debat/leder/2016/10/ceta-nederlaget
https://www.information.dk/indland/2016/10/overset-handelsaftale-kan-faa-store-konsekvenser-dansk-velfaerdsmodel
https://www.information.dk/udland/2016/10/oekonomer-canadisk-frihandelsaftale-alligevel-ingen-gevinst
http://piopio.dk/eksperter-advarer-mod-saerlig-investeringsbeskyttelse/
https://www.information.dk/telegram/2016/10/italien-faar-obamas-stoette-opgoer-eu-sparepolitik

torsdag den 29. september 2016

"Naturen det billige skidt" - eller "om bønder og agurkesalat"!

https://www.information.dk/debat/2016/09/mennesket-aldrig-naturens-hersker

Fra jeg blev uddannet som landmand for "hundred år siden", som første generation med det såkaldt "Grønne bevis" fra Malling landbrugsskole i 1967, kan jeg især huske to ting.

For det første var det naturligvis(!) forbudt at putte penicillin i dyrenes foder. OG det måtte kun gives af en dyrlæge til besætningerne på gårdene ved sygdom konstateret og ordineret af dyrlægen!
Grunden var selvfølgelig, at man risikerede bakterie resistens i besætningerne ved overdreven anvendelse af penicillin – det vidste enhver ’idiot’.
Og de kvikkeste vidste også, at det kunne være af vigtig betydning for mennesker, at man omgikkes med penicillin til både dyr og mennesker med naturlig varsomhed!

Det andet var, at læren om den aftagende grænsenytte (Ricardo) udover økonomisk også blev brugt på anvendelsen af (kunst)gødning i naturen, i planteavlen.
I al sin enkelhed viste denne 'lov', at for hver ekstra tilført enhed af gødning ville udbyttet aftage gradvist for - og det blev understreget - at ende negativt med et direkte faldende udbytte som resultat af 'forgiftning' af jorden grundet overgødskning!
De yngre og mere kvikke af landbrugslærerne gjorde desuden opmærksom på, at denne 'lov' også kunne betyde, at giftvirkningen på miljøet, grundet udvaskningen i det omgivende (sø, å og hav) miljø, kunne opstå før giftvirkningen på (plante)udbyttet slog igennem, så også af den grund skulle man gødske med varsomhed.

Ligesom de/man selvfølgelig allerede dengang var opmærksom på den negative virkning af de tunge maskiner på jordene, for eks. pløjesål mv.!

Denne brede viden om naturen er naturligvis ikke forsvundet her 50 år efter, men derimod undertrykt og negligeret af de økonomiske loves totale dominans, af at det kun er den økonomiske side, der tages hensyn til og IKKE, at naturens love sætter sig langsommere igennem og kan udskydes ved diverse tekniske fix. OG at rentabiliteten for naturen derfor kan være og er forsvundet længe inden den økonomiske rentabilitet.

Men naturen svarer altid igen og vinder altid til sidst, mennesket bliver aldrig dets hersker.
- men lige som bakterieresistens af penicillin misbruget på besætningerne kan opstå og ’håndteres’ ved ’naturlig’ økonomisk accept af ”døde grise”, til længe efter det har angrebet menneskene.
- og lige som ’giftvirkningen’ på planteudbyttet økonomisk først bliver signifikant længe efter, den har vist sig i jorden,
- så kan naturens sejr til sidst meget vel først opstå længe efter og måske netop ved, at mennesket har gjort naturen og denne klode ubeboelig for sig selv!

Naturen er således heller ingen redning for os, fordi den nok skal stoppe os i tide, lige som Vorherre ikke synes at materialisere sig i denne sag.
Så der er desværre kun os selv til at tage hånd om os selv – naturen ’det billige skidt’ skal nok klare sig under alle omstændigheder og Vorherre vel også, medens om vi gør er mere tvivlsomt og udelukkende afhænger af os selv!