mandag den 17. maj 1993

SF's HB om Bosnien

Mit forslag til HB-udtalelse, som blev forkastet, fordi det var for hårdt for det fredselskende parti, at anvende militære midler mod fascister og stalinister. 

To år efter fandt Srebre­nica massakren sted, hvilket endelig fik USA og Clinton til at bruge det militære middel, der længe havde været nødvendigt overfor fascisterne og en skrøbelig fred blev etableret i Dayton nov. 1995, som holder endnu!

SF's hovedbestyrelse udtaler fra sit møde d. 17/5-1993:

Med Serbernes forkastelse af Vance-Owen fredsplanen, brud på våbenhvilen og ud­sigten til serbisk storm på og indtagelse af Srebre­nica og andre større byer, med tusinder af døde og sårede civile til følge, må den danske regering kræve at FN nu stil­ler serberne overfor et ultimatum:

1) den aftalte våbenhvile skal umiddelbart genoprettes, hvil­ket selvklart includerer omgående indstilling af angrebet på Sre­brenica og andre byer.

2) serberne skal inden 14 dage fra ultimatumet acceptere Vance-Owen fredspla­nen og indvilge i at genoptage fredsfor­handlingerne med henblik på udmønt­ning af planen.

Opfyldes pkt. 1 ikke omgående må FN i så tilfælde umiddel­bart foranledige, at der iværksæt­tes det fornødne, incl. anvendelse af militære midler, for at hindre tusinder af civiles død og lemlæstelse i Srebrenica og andre byer i Bosnien.

Opfyldes pkt. 2 ikke iværksættes forstærkede økonomiske sank­tioner umiddelbart efter fristens udløb og de nødvendige tiltag foretages for at sikre overholdelsen af disse.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.