lørdag den 25. april 1998

Danmark i sort!

Storkonflikten og EU
I lederen Aktuelt 25/4-98 "Danmark i sort" hedder det bl.a. - let besværgende:
"Der er ingen grund til nu at starte panik-teorier om konfliktens eventuelle indvirkning på Amsterdamafstemningen. Danskerne klarer sagtens at adskille storkonflikt og EU-diskussioner".
Samtidig mener lederen, efter min mening korrekt, at årsagen til Nej'et til mæglingsforslaget især skyldes utilfredshed med dels arbejdsgivernes forhandlingsform og dels med, at en ekstra ferieuge endte med en fridag juleaften, der har "fået mange til at føle sig godt og grundigt snydt."
Lad os nu dertil lægge følgende langt fra usandsynlige forløb: Efter at storkonflikten har drænet forbundenes strejkekasser og lønmodtagernes husholdningspunge gennem en 2-3 uger, ophøjer regeringen sammen med den borgerlige opposition et stort set uændret mæglingsforslag, som lønmodtagerne har stemt klart nej til, til lov.
Alt i alt giver det anledning til følgende - måske lidt naive spørgsmål:
Tror lederen så fortsat, at danskerne (læs: især de socialdemokratiske kernevælgere, som har stemt nej til mæglingsforslaget) "sagtens klarer at adskille storkonflikt og EU-diskussioner", når regeringen umiddelbart efter sammen med de samme borgerlige partier og arbejdsgiverne skal ud og hive et Ja til Amsterdamtraktaten hjem ? !
Med venlig og deltagende hilsen
Jørgen Garp

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.