torsdag den 29. marts 2001

Koldkrigens skabeloner.

(Bragt i et af de sidste numre af det hedengangne Det Fri Aktuelt.)
Det der gør det så besværligt at diskutere med Henrik Gade Jensen er, at han benytter en meget udbredt men ikke desto mindre tåbelig logik. Den består hovedsageligt af overfladiske analogier og generaliseringer og følgende logiske kortslutninger, hvor alle mellemregningerne forsvinder op i den blå luft.
Et typisk eksempel er analogien fra marxisme over kommunisme til nazisme, via for eks. sidestilling af begreberne klasse og race. Den minder i sin form – men ikke i sit indhold – en skelnen Gade Jensen skulle se at få sig lært, om naziernes berygtede analogi mellem rotternes vandring og udbredelse over Europa og den tilsvarende vandring og udbredelse af jøderne samme sted. Indholdsmæssigt minder den måske mere om ”Morlille er en sten” logikken hos Holberg.
Således også i svaret til mig (23/3-01), hvor Gade Jensen bevæger sig lige ”ubesværet” fra Marx til Stalin som fra arbejdsværditeorien til en regnemaskine og fra koldkriger til antinazist. Det hele i en pærevælling styret af samme overbevisning om på forhånd at have sandheden på sin side som korstogsridderens eller kommunistens.
Således er Gade Jensen tilsyneladende ude af stand til at sondre mellem stalintidens og koldkrigstidens Sovjet efter for eks. 1956, hvormed det såmænd også lykkes ham at fortynde Stalintidens forbrydelser. Knebet gør ham samtidig i stand til vupti at sidestille koldkriger med antinazist.
På den anden side og samtidig er et afgørende kriterium for Gade Jensen og fællers sidestilling af Stalins kommunisme med Nazismen antallet af dræbte og omkomne i de to samfund. Men ”mærkeligt” nok mister dette kriterium altså pludselig sin gyldighed efter Stalintiden. Eller måske vil Gade Jensen forsøge sig med en påstand om, at lige så mange mennesker omkom og/eller blev dræbt af Sovjetsystemet i perioden 1956-89 som i perioden 1928-56 ?
En tilsvarende variant over sådanne kortslutninger sås i den forbrødrene enighed, der under den kolde krig ofte var mellem højrefløjens koldkrigere i de vestlige lande og kommunisterne om, at den eneste sande socialisme var Sovjetsystemets såkaldt virkeliggjorte socialisme. Og socialister, der mente noget andet, blev henholdsvis udskreget som skabskommunister eller som naive småborgerlige elementer. Man havde bare, i begge lejre, enten at være for eller imod – basta ! Det er i bund og grund denne holdning og logik Gade Jensen og konsorter fortsat fremturer med i trættende gentagelser af koldkrigens skabeloner.Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.