torsdag den 1. marts 2001

Dobbeltstandarder og Den kolde krig.

I en helsides artikel 25/01-02 behandler Politiken uroen på dagbladet Information omkring chefredaktør David Trads’(dt) såkaldt “nye linie”, som især har manifisteret sig i en leder og to kronikker om den kolde krig.
Politikens omtale af modstanden mod dt og dennes behandling af den kolde krig er så tendentiøs og ensidig så Information og dt såmænd kommer til at stå i et helt forsonende skær i forhold hertil. Alene det at indkalde Peter Wivel som sandhedsvidne uden modspil i den sammenhæng – eller i nogen sammenhæng overhovedet – understreger hensigten. Og sagens substans omkring analysen af den kolde krig interesserer tilsyneladende slet ikke Politiken.
Det er på høje tid, at Information pudser brillerne, efter at støvet fra den kolde krig har lagt sig, siger David Trads I artiklen. Ejendommeligt udsagn fra en chefredaktør, der netop har gjort hvad han kunne for at hvirvle koldkrigsstøvet op i Information, men det lader Politiken også passere upåagtet.
Sejrherrerne skriver som bekendt historien, og der foregår i disse år et opgør om rettet til ”sejren” i den kolde krig og til den kolde krigs historie, bl.a. for at kunne bruge det i et opgør med sine politiske modstandere. Det er her David Trads kaster sit og Informations lod ind på koldkrigens borgerlige højrefløjs side, dvs dem der under den kolde krig hyldede tankegangen, som Bush junior nu blot gentager, ”at dem der ikke er med os er imod os”. Samme holdning havde tabernes side, den sovjet kommunistiske, blot med omvendt fortegn.
Imellem disse to poler forsøgte det såkaldte nye ikke kommunistiske venstre som for eks. SF og VS samt kulturradikale og efterhånden også store dele af Socialdemokratiet at skabe en ny politisk front efter afstalinisering i Sovjet fra 1956, afkolonisering og politiske opgør i den tredje verden, Vietnamkrigen og det vanvittige atomare våbenkapløb.
Denne politiske gruppering var ugleset fra begge koldkrigens modpoler. Et verbalt terrorbombardement satte ind fra begge sider mod de formastelige, som forsøgte at vride sig ud af den politiske ”for eller imod” spændetrøje og dermed ud af dobbeltstandardernes spændetrøje, der sagde, ”at der gælder et sæt politisk moralske regler for dem man er venner med og et andet sæt for dem man ikke kan lide”. I dobbeltstandardernes optik var Vietnamkrigen ”nytårsløjer” medens den sovjettiske intervention og krig i Afghanistan var ”hærværk” og vice verca.
Det fælles for den brede og på mange punkter uenige politiske ”midtergruppe” var en intention om at tilstræbe, at lade de samme politisk moralske regler gælde for begge koldkrigens sider og bedømme deres handlinger derudfra og ikke udfra fastlåste meninger og lejrtænkning. Det var målet og opgaven, om det så lykkedes generelt og i de konkrete tilfælde er et åbent spørgsmål, som altid er en diskussion værd.
Det er blot ikke den opgave David Trads har stillet sig selv og Information. Dt’s snart berømte/berygtede leder gentog indholdsmæssigt ord til andet koldkrigens højrefløjs hovedargumentation oven i købet tildels i en ekstrem variant. De efterfølgende to lange kronikker ændrede intet på dette, men var kun en opfølgning herpå.
Det afgørende i højrefløjens forsøg på at skrive den kolde krigs historie består af tre argumentatoriske svindelnumre.
For det første, at man nægter at skelne mellem nævnte politiske ”midtergruppering” og de marxistisk-leninistiske partier mv.
For det andet at der ikke skelnes mellem stalintidens Sovjet og Sovjet efter 1953/56.
Og for det tredje i ekstreme tilfælde, som David Trads tilslutter sig, fortielse eller benægtelse af den røde hærs og kommunisternes helt afgørende betydning for nedkæmpelsen af det nazistiske uhyre.
David Trads politiske opgør med den politiske ”midtergruppe” føjer sig således smukt ind i den langvarige heksejagt på alt, hvad der bevæger sig til venstre for et eller andet sted i Socialdemokratiet og udføres af JyllandsPosten, Berlingske Tidende og Weekendavisen anført af folk som Bent Jensen m.fl. Og som aktuelt følges op i folketingets opgør om undersøgelsen af den kolde krig af samme folks folk på tinge ved partiet Venstre og Dansk Folkeparti.
Formålet med dette historiske koldkrigsopgør har intet politisk støvet over sig, men er led i den dagsaktuelle politik og opgør med politiske modstandere. Som Bent Jensen helt McCharthyistisk formulerer det, så beklæder ” ..disse mennesker poster overalt i det danske samfund… ikke mindst i Danmarks radio. ”De sætter dagsordenen og former menneskers bevidsthed. De har spillet og spiller fortsat en enorm rolle.”” (Frederiksborg Amts Avis 21/12-01).
Så hvis David Trads ikke har villet eller vidst hvilket politisk selskab han har anbragt sig selv og Information i med sin famøse leder, så skulle han se at få pudset både sine politiske og journalistiske briller, og så i øvrigt meget gerne argumentere for, hvorfor han lagde højrefløjens tre argumentatoriske svindelnumre til grund for sine betragtninger over den kolde krig.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.