lørdag den 12. januar 2008

Valg i USA.


Metaltræthed, ønsketænkning og den amerikanske drøm.
Metaltrætheden over de gamle grundlæggende samfundskonflikters hårdnakkede og vedvarende eksistens (klasse, race og klima) giver sig tilbagevendende de særeste udslag.
Se nu til Rune Lykkebergs (RL) ønsketænkning i Information 12-13. om de faktiske forhold i Jernindustrien, in casu det amerikanske valg, der hviler på tre fejlagtige præmisser:
1)      At den konservative kommentator han citerer indforstået har ret i sine stereotyper, at middelklasseamerikanerne havde besejret kommunismen med hårdt arbejde og solid patriotisme og så – som straf forstår man - fik en præsident Clinton, en selvglad 68’er, der havde røget hash og spillede saxofon (sic!).
2)      At udtalt vrede over horrible sociale forhold, som slaveri, racediskrimination, ghettotilværelse mm., er et forkert/dårligt reaktionsmønster, som heldigvis ikke dækker alle sorte - og selvfølgelig slet ikke en pæn middelklasse dansker som RL - og som blot fremkalder angst hos den hvide amerikaner, der desuden slet ikke er racistisk !
3)      At race- og klassekonflikter kan ophæves ved verbal forsoning og en såkaldt ny start, blot man debatterer ”pænt” herom, i stedet for at være en konflikt-  og protestmarch skabende  ”syngende” præst som for eks. Martin Luther King !
For mig lyder det snarere som en kloning af Fogh Rasmussen’s forsøg på verbal ophævelse af venstre-højre konflikten og Ny alliances latterlige cirkus med Barack Obama reduceret til ”en hvid nigger” i Lykkebergs verdensbillede.
Til sidst bliver RL da også usikker på, om det nu bare er så let og enkelt for hans/næste generation, at starte forfra fra scratch så og sige, som 68’erne i øvrigt også i sine glade stunder troede, så han foretager en helgardering:
”Barack Obama er naturligvis ikke løsningen på disse fundamentale problemer”(dvs. klasse-, race- og klimaproblemer), men som grundlag for politiske løsninger kan han igen tænde den amerikanske drøm.
Så er vi andre, dvs. resten af verden, tillige advaret ! Hver gang den amerikanske drøm skal tændes og  gennemleves, gælder det erfaringsmæssigt for resten af verden om at afsikre ”gøppen” og forberede sig på at stå i klimatisk lort til halsen!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.