mandag den 16. marts 2009

Det nazistiske uhyre!

Jeg er helt enig med Göran Rosenberg (Inf. 16/03-09) i det vigtige i at fastholde det unikke i Naziregimets og det forbrydelser mod menneskeheden, især i form af den nazistiske udryddelse af mere end 6 mio. jøder og andre.
Ligeledes er jeg enig i, at det er absurd at sammenligne krigen i Gaza eller hvilken som helst af diverse krige og opgør mellem israelere og arabere med forholdet mellem Naziregimet og dets uskyldige jødiske og andre ofre. Hverken israelere eller arabere opfører sig trods alt ikke sammenligneligt med det nazistiske uhyre overhovedet.
Så den gensidige brug af det Nazistiske uhyre fra begge parter tjener, udover det indlysende forsøg på at dæmonisere modstanderen, ikke andet formål end afmægtigt raseri og eller/ følelsesmæssige udbrud fra trykkogeren.
Når det er sagt, er det imidlertid lige så vigtigt også at fastholde, at det Nazistiske uhyre ikke voksede ud af ingenting, men var et unikt og absurd udtryk, i sin mest ekstreme og vanvittige form, for en historisk udvikling, uden hvis baggrund de nazistiske uhyrligheder bliver ubegribelige og dermed reduceret til et enkelt stående og ikke muligt gentageligt monster.
At fastholde den almene baggrund og dets elementer for naziregimets forbrydelser, hvis elementer desuden kan genfindes i dagens virkelighed og politik, er derfor lige så vigtigt for sikring mod gentagelser i fremtiden af uhyrlighederne som at fastholde det unikke i de nazistiske forbrydelser.
Den historiske baggrund for de nazistiske uhyrligheder består efter min opfattelse af to hovedelementer uden hvilken nazismens absurditet ikke kan begribes.
Det drejer sig om den århundred lange europæiske antisemitisme samt den også århundred lange europæiske kolonialisme og racisme.
Disse forhold indlejres og udfolder sig så i moderniteten og dens kapitalistisk teknologiske udvikling, der danner baggrund for ”projektets” mulige gennemførelse, men ikke er dens årsag.
Reduktionen af religionens jøder og de indfødte koloniserede befolkninger til undermennesker er den historiske baggrund for de nazistiske raceteorier, som sammenblander religion og racer ud i det absurde, hvorved slaver og andre inddrages i et hierarki af undermenneske kategorier.
Uden Europas inklusiv selvfølgelig Ruslands gennem århundreder tilbagevendende mere eller mindre omfattende og uhyrlige jøde pogromer, og uden den kristne hvide mands kolonisering og udryddelse af Amerikas indianere og andre såkaldt oprindelige folkeslag siden det 16.århundrede samt samme hvide kristne mands verdensomspændende slavehandel med Afrikas sorte befolkning i 17-1800 tallet, er det nazistiske uhyre uforståeligt og ubegribeligt og ville aldrig have fundet sted. Så enkelt og ubehageligt er det.
Se for en dokumentation af dette:
http://politiken.dk/debat/profiler/herbener/ECE1708802/de-amerikanske-folkemord/

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.