fredag den 25. september 2009

Nytårsløjer!

”Jørgen Ryg syndromet”

tre spørgsmål om moral og dobbeltmoral 

Kære Søren Espersen
Så vidt jeg kan se, har du ikke fået noget svar på dit ”tonen er rå men hjertelig” angreb på Georg Metz og David Rehling i den såkaldte anstændighedsdebat. (Inf. 18/09-09) http://www.information.dk/204156
Det syntes jeg egentlig er lidt synd, for jeg er sådan set enig med dig i din ophidselse over al den snak om borgerlig anstændighed eller det modsatte, om godhed eller mangel på samme osv.. Det er bare for meget!
Selv har jeg det sådan, at når jeg hører ordet borgerlig anstændighed, så flytter jeg uvilkårligt hænderne over dynen og gennemgår lynhurtigt i tanken, om jeg i den senere tid nu har bevæget mig på dydens smalle sti. Indtil jeg hovedrystende bander over, at de tidligt indlærte samfundsmæssige rygmarvsreflekser stadig virker her i min pensionsmodne alder!
Så jeg er sådan set også enig med dig i, at Poul Henningsen og de kulturradikale var forfriskende, når de gjorde op med bornertheden, puritanismen mm. og pryglede løs på den såkaldt borgerlige anstændighed.
Problemet er så bare lidt for mig at se, at samtidig med at du hamrer løs på anstændigheds- og godhedsbegrebet, så fastholder du og DF (med din navnebror Krarup i spidsen, der vel opfandt denne tilgang til sagen!) stædigt denne debat ved igen og igen at bruge det som angreb på alle dem, der uenige med Jer om snart sagt hvad som helst, samtidig med du/I holder dette angreb op som et forsvarsskjold for alle Jeres egne gode som onde gerninger.
Er man imod dig og DF’s politik især på udlændingeområdet, så er det ofte fordi man moraliserer overfor Jer, vil gøre sig bedre end Jer, løfter pegefingeren osv. osv., som det med al ønskelig tydelighed fremgår af dit angreb på de herrer Metz og Rehling. Så du vedligeholder selv rasende og samtidig nærmest frydefuldt forekommer det mig anstændigheds temaet!
Kender du for øvrigt Jørgen Rygs fremragende monolog ”Nytårsløjer”?
Hvis ikke, så går den i al sin geniale og gribende enkelhed ud på, at al det Ryg foretager sig overfor sin nabo er rene nytårsløjer, mens når naboen begår eksakt de samme handlinger overfor Ryg, ja så er det hærværk! Jeg vil sådan set anbefale, at du og DF gør denne så ærke danske, med stort D, monolog til Jeres ”kendingsmelodi”!
For det er jo selvfølgelig noget helt, helt andet, end Metz og Rehlings påståede moralisme, når de løftede pegefingre, og ”det er også for dårligt”, og ”det ligner ikke noget” osv. udsagnene kommer fra DF med fruen i spidsen i den velkendte mopsede, forargede og selvretfærdige, nu kan det altså snart være nok tone overfor alt og alle, men især udlændinge og unge kriminelle, og her selvfølgeligt særligt hvis sidstnævnte samtidig er udlændinge.
Så kører den permanent og uophørligt på de høje moralistiske skagler, hvor du og DF’erne sidder på en hest så høj som Rundetårn og ser ned på de formastelige, der ikke opfører sig lige så anstændigt, pænt og lovligt som hele det puritansk, klerikale småborgerskab! Men nej det er klart nok noget helt, helt andet, ik’?
Det er korrekt, at du og DF ikke er ene om dette, næsten al politik i dette land er tværtimod sovset ind i og handler snart ikke om andet end værdier, danske værdier osv. i en stor moralsk pærevælling, der samtidig tilsættes uendelige mængder at moralistisk (hvilket i øvrigt er noget andet end moral, som du ved) tilsøling af alle andre, der adskiller sig det mindste fra de ordinære såkaldt almindelige danskere. DF fører an men flot fulgt op af mange andre, bl.a. Lene Espersens moraliseren overfor kriminelle, burkaer og fanden og hans pumpestok.
Mit problem er derfor, at jeg på den ene side er enig med dig i, at denne hersens anstændighedsdebat ofte er en gang hattedame forargelse og moralisme, som jeg som sagt på den anden side syntes du bruger som rambuk overfor dine modstandere samtidig med, at du og DF anvender en moralisme, der er mindst lige så selvgod og selvhævdende, som den du beskylder dine modstandere for. At Jeres moralisme så måske mere bunder i en mental underskudsforretning end i den hovenhed, som du også anklager dine modstandere for, ja det gør hverken fra eller til i den substans, vi forholder os til her.
Så kan du forklare mig almindelige vælger, hvordan det her lige hænger sammen, for vi er vel enige om, at selv om moral er godt, så er dobbeltmoral alligevel ikke helt dobbelt så godt vel?
Nu gør een svale som bekendt ingen sommer, men desværre ser det ud til, at være lidt af en dårlig vane hos dig og DF med det hersens Jørgen Ryg syndrom.
Når jeg ser din og DF’s holdning til staten Israel, jøderne versus palæstinenserne, muslimerne, hvor du i øvrigt interessant nok i hovedsagen deler holdning med dine kulturradikale uvenner på Politiken og omegn, ser det heller ikke for godt ud så at sige i forhold til dobbelt standarderne, der siger, at der gælder et sæt regler for dem, vi kan li, og et helt andet sæt regler for dem, vi ikke kan lide!
P.d.e.s. advarer du og dine meningsfæller mere eller mindre dramatisk (nogen ville endog sige hysterisk) mod faren for en relativt nært forstående muslimsk overtagelse af Danmark (og Europa?), hvis der ikke gøres noget for at stoppe flygtningestrøm og indvandring af denne befolkningskategori.
P.d.a.s støtter du og DF nærmest ubetinget staten Israels ret til eksistens og fortsat udvidelse af sit (koloni) territorium på trods af, at havde du levet for hundrede år siden i Palæstina og din paranoia havde gjaldt jøder og ikke muslimer, så havde du fået hundrede procent ret i det, der måtte tage sig ud som et paranoidt fatamorgana.
Omkring år 1900 udgjorde antallet af jøder procentvis en mindre andel (ca.3%) end procenten af muslimer i dagens Danmark eller ca. 20.000 jøder blandt en arabisk befolkning på 6-700.000.
Ca. 50 år efter tildeler FN jøderne, der nu udgør 35% af befolkningen bl.a. grundet indvandring i ly af det britiske koloniherredømme samt nazismen, 56% af landet mod 43% til palæstinenserne, der udgør 65% eller 1,2 mio. mennesker. Af sidstnævnte flygter og fordrives over 700.000 under krigen i 1948 fra deres land til en, skal det vise sig, permanent flygtningetilværelse.
Og mindre end 70 år efter er hele Palæstina under israelsk kommando og palæstinenserne reduceret til flygtninge, andenrangs borgere i staten Israel eller beboere under en israelsk besættelse, som i dag 42 år efter stadig er en realitet.
Så kan du igen forklare mig almindelige vælger, hvordan det her lige hænger sammen, at hvad der er en katastrofe, ja nærmest en forbrydelse og ”hærværk” i Danmark er helt OK og de rene ”nytårsløjer” i Palæstina, for vi er vel stadig enige om, at selv om moral er godt, så er dobbeltmoral alligevel ikke helt dobbelt så godt vel?
Og så til sidst kommer jeg til det, der var anledningen til hele temaet om anstændighed, moral etc.: Tvangshjemsendelsen af de afviste irakiske asylansøgere.
I denne sammenhæng bliver jeg nødt til lige at minde om, at du og DF på det seneste har gentaget Jeres mantra om, at få sænket den kriminelle lavalder i kongeriget til 12 år, så vi kan proppe utilpassede unge småforbrydere i spjældet til almindelige afskrækkelse og moralopbyggelse. Jeg skal nok lade være med at blande tingene samme og spørge om det virker, er hensigtsmæssigt at putte børn i spjældet eller lignende, her drejer det sig som sagt udelukkende om sammenhængen med dette og dig (og DF), Irak og de irakiske flygtninge.
Det centrale i hele debatten om de irakiske flygtninge, overholdelse af landets love osv. har, som jeg ser det, intet med noget så flydende som anstændighed, godhed og heller ikke om generel flygtningepolitik at beskaffe. Man kan i den sammenhæng for min skyld være for flere flygtninge til DK eller støtte DF's synspunkt her, det er efter min opfattelse bedøvende ligegyldigt og denne sag uvedkommende.
Det handler derimod om noget så enkelt og langt mere håndterbart som, at tage ansvar for egne holdninger, handlinger herunder fejltagelser mv. som individ, samfund, regering osv., en regel som du og DF jo mener individuelt skal gælde for børn ned til 12 år med straf som sanktion ved udskejelser!
Tillad mig i den sammenhæng, at citerer en af de kunstnere du i denne sammenhæng sikkert ikke bryder dig meget om, Niels Hausgård, men hans statement handler ikke om anstændighed mv., men om noget langt mere håndfast: ” ”De (irakiske flygtninge) flygtede fra Saddam. Han er væk. Hvorfor rejser de så ikke hjem?” Lyder det fra dybet af den politiske skraldespand. Fordi, amøber, forholdene i Irak er så meget værre nu end under Saddam. I har vel hørt om den borgerkrig, som vi – Gud bedre det - var med til at starte.” (Politiken 13/09-09)
Kan man politisk moralsk starte en ulovlig krig, kaos og borgerkrig med titusindvis af dræbte og millioner af flygtninge og så sende folk tilbage til dette med tvang (i øvrigt imod FN). Det er efter min opfattelse, det afgørende valide og konkrete spørgsmål i debatten om tvangshjemsendelse af irakerne.
Og svaret er, som jeg ser det, indlysende klart, Danmarks regering har været med til at starte en ulovlig krig og har skabt et kaos og en kæmpe flygtningestrøm, FN advarer dertil mod hjemsendelse af flygtningene, altså må de blive her til forholdene ændrer sig. Her er DK's ansvar således anderledes en for eks. Sveriges. Men den danske regering sammen med DF tvangshjemsender alligevel flygtningene til det kaos, den selv har været med til at skabe!
Skal vi lade denne politiske handling og moral stå lidt!
Det er desuden i den kontekst spørgsmålet om civil ulydighed og overholdelse af landets love mv. skal ses. Når nu regering, folketing og flertallet af befolkningen (måske?) ikke vil påtage sig Danmarks ansvar for landets egne handlinger, fejltagelser og ulovligheder, ja så må civil samfundets medlemmer understrege dette, om nødvendigt også ved praktiske politiske tiltag, uanset flertal, lovgivning.
Hverken et flertal, en regering, et folketing, "en lovgivning" er ansvarsfri for egne handlinger, det er et vigtigt princip på alle planer individuelt, kollektivt og demokratisk. Og det er både godt og demokratisk nødvendigt, at nogen holder fast i dette, også fordi demokrati netop ikke er lig et flertalsdiktatur.
Så enkelt kan det såmænd ses, og det er, som jeg ser det, vel både et politisk og moralsk ståsted af en bedre validitet, end den der moralistiske hattedame snak om borgerlig anstændighed og godhed osv. Man behøver hverken være anstændig eller god, for at tilslutte sig dette indlysende princip om ansvar for egne handlinger. Man kan tværtimod såmænd som person både være promiskuøs og en ond satan samtidig!
Du har Søren Espersen uanset gode eller dårlige hensigter sammen med den danske regering brudt international lov, været direkte medansvarlig for titusinders død og lemlæstelse samt millioner af flygtninge. Du er ydermere sammen med dine kumpaner løbet af pladsen i utide, dvs. før I fik ryddet op efter Jer i Irak, og har så sluttelig tvangshjemsendt flygtninge til dette kaos, som I selv har været med til at skabe, men ikke turde fortsætte i.
For at undgå Ryg syndromet og dobbeltstandarder, hvad skal vi så stille op med en kanut som dig og dine venner, der samtidig syntes vi skal smide børn i fængsel for småforbrydelser, der i denne sammenhæng er det rene ingenting?
Kan du til slut igen forklare mig almindelige vælger, hvordan det her lige hænger sammen, for vi er vel stadig enige om, at selv om moral er godt, så er dobbeltmoral alligevel ikke helt dobbelt så godt vel?
Med venlig hilsen
Jørgen Garp.onsdag den 23. september 2009

Debatniveauet!

Godt gået Vesselbo og bare overhør alle dem, der nu kloger sig på, at du skulle have sagt stop for længst osv. Her gælder regelen bedre sent end aldrig!
Substanser er, at du forsøger at få stoppet et debatniveau, der, anført af DF, men desværre alt for ofte fulgt op af andre partier, ingen nævnt ingen glemt, har udviklet den offentlige debat til noget, der mere og mere ligner en permanent åbentstående "Bodega", hvor en forsamling m/k'er lige ordner verdenssituationen over en 4-5 bajere.
For en ordens skyld, der er intet galt med Bodegaer, hvor vi alle uforpligtende kan "kloge os" mv., men der er derimod noget galt når denne uforpligtende snak over et krus øl overføres mere eller mindre direkte til den offentlige debat og overtager denne, som tilfældet i stigende grad har været de senere år.
Som Vesselbo skriver: "Råbene på hårdere straffe, strammere lovgivning, om øget regulering og om flere forbud fortsætter. Det er alene (for DF) et spørgsmål om hele tiden at overskride de retoriske grænser med de forslag, der bliver stillet. Det er et spørgsmål om hele tiden at gå længere ud til kanten end alle andre. "
Ja få stoppet det med nogle fede streger i sandet a la Vesselbo og få returneret DF's debatniveau i det offentlige rum til "Bodegaer" og lignende, hvor det hører hjemme, som et frirum for lige at "ordne verdenssituationen", og i øvrigt ofte med bevidstheden om, at disse storslåede firkantede snuptags løsninger som oftest er omvendt proportionale med deres evne til at løse noget som helst i virkelighedens komplekse verden!
Denne bevidsthed syntes en stor del af politikerne - men nu ikke Vesselbo - derimod helt at have skrottet i deres iver for at virke folkelige og antielitære ved genbrug af den laveste fællesnævners DF niveau!

søndag den 13. september 2009

De Irakiske flygtninge

Kære Nikolaj Sommer (Dead-line, DR2)
Jeg syntes, at din ageren i dead-line diskussionen mellem Martin Krasnik og Henrik Marstal var langt under daglig journalistisk standard også din egen iøvrigt.
1) Først sætter du en fuldt trænet debattør, bl.a. gammel dead-line vært mm. op mod en i denne sammenhæng total amatør. Resultat: Han blev følgelig selvfølgelig kørt over af en damptrommel og ville formodentlig blive det til enhver tid.
2) Men dernæst undlader du totalt, når du må opdage den ulige kamp, som en Mikkel Kessler mod Frank ”Klovn” Hvam eller lignende, bare summarisk at forsøge at gøre kampen blot en anelse mindre ulige.
3) Helt grotesk bliver det, når du helt uantastet lader Krasnik slippe uimodsagt afsted med flere gange omkring det helt centrale i debatten, at påstå at politk og (personlig) moral er to adskilte ting! Hallo!
Og det i en tid hvor næsten al politik i dette land tværtimod sovses ind i og snart ikke handler om andet end værdier, danske værdier osv. i en stor moralsk pærevælling, der samtidig tilsættes uendelige mængder at moralistisk (hvilket iøvrigt er noget andet end moral, som du ved) tilsøling af alle andre, der adskiller sig det mindste fra de ordinære almindelige pølsedanskere. DF fører an men flot fulgt op af mange andre, bl.a. Lene Espersens moraliseren overfor kriminelle – det er grunden til de skal straffes hårdere ligegyldigt om det hjælper eller ej - burkaer og fanden og hans pumpestok.
Hvordan kan det være, med baggrund i den omsiggribende moraliseren i den politiske debat, at Krasnik og andre lige netop overfalder kunstnergruppen (i den generelle politiske debat siden 2001 er det de såkaldt kulturradikale, der må holde for) for at ville gøre sig selv bedre ("godheds", ”anstændigheds” syndromet) end andre, som altså fremhæver sig selv på bekostning af andre, som bedre mennesker osv. , hvorfor ikke/aldrig Pia Kjærsgård, Lene Espersen eller andre politikere, der er nok at tage af, hvis moralistiske tilgang til det politiske burde være åbenbar for enhver ? (for Kjærsgård/Espersen i hver sin særegne mopsede udgave !)
Min påstand er den simple, at det tør hverken du eller Krasnik ganske enkelt ikke. Det er meget nemmere at følge tidens pøbelagtige folkestemning og overfalde en politisk amatør som Marstal for moraliseren for åbent tæppe end at give sig i kast med spørgsmålet overfor de politiske sværvægtere, selv om det som nævnt er fuldt ud eller mere relevant her!
NB. Moralisme at være moralistisk er her, at fremhæve sig selv og egen adfærd og moral på bekostning af andre, at gøre sig bedre end andre, at løfte pegefingeren overfor andre osv.
Vedr. Pkt 1) kunne du for eks. have inviteret Niels Hausgård fra samme kunstnergruppe, en mand der kan svare for sig og tilmed er rimeligt øvet heri.
Så kunne både Krasnik og du og den under denne regering stærkt udviklede almindelige danske intellektuelle stupititet og følelsmæssige afstumpethed have fået flg. besked af Hausgård (fra dagens Politiken): ” ”De (irakiske flygtninge) flygtede fra Saddam. Han er væk. Hvorfor rejser de så ikke hjem?” Lyder det fra dybet af den politiske skraldespand. Fordi, amøber, forholdene i Irak er så meget værre nu end under Saddam. I har vel hørt om den borgerkrig, som vi – Gud bedre det -var med til at starte.”
Ja læs selv resten, - selv om dette argument uden antydning af ”godhedsudsagn”såmænd er nok for mig i Irakersagen -, som er fuld at politiske betragninger og moral ! – og værdier såmænd også - ikke sandt. Men selvfølgelig nogle andre værdier og end anden moral end den Krasnik eller DF og regeringen osv. bærer til skue.
Og hvis du virkelig havde været vågen – og modig – så havde du spurgt Martin Krasnik som jøde, om han ikke syntes det ville have været godt, hvis der havde været en tilsvarende modstand og folk/kunstnere der snakkede moral og truede med civil ulydighed, da det fuldt demokratiske Danmark og dets demokratisk valgte danske regering sendte jødiske og andre flygtninge fra Tyskland tilbage til Gestapo og Nazi’erne til den sikre tortur og død i 30’ernes Danmark ? Eller om han også ville have gjort grin med og jordet dem !
Hvordan kan det være at ingen, hverken du eller nogen anden journalist for den sag skyld kommer på denne indlysende parallel, men du lader i stedet Krasnik slippe af sted med også at jorde Marstal, da han formaster sig til helt generelt og forsigtigt, at drage paralleller til andre historiske situationer.
Mvh
Jørgen Garp

NB. Og så lige for en sikkerheds skyld, dette indlæg skyldes ikke, at jeg er præget af ”godhed” eller ønsket om at være således, overhovedet ikke. Tværtimod er jeg ved at kaste bræk op, over al denne ”godheds” snak inklusiv påstanden herom.