søndag den 29. maj 2011

R og DF’s værdifællesskab

Information 29/5-2011:
Jørgen Garp, Hillerød
Så mødtes Radikale Venstre, Danmarks sidste ægte burgøjserparti, og Dansk Folkeparti endelig i deres fælles foragt for fattige og nedslidte mennesker.
Forskellen på partierne er alene, at det hos R er hvide nedslidte danske arbejdere, der lægges for had på ægte og helt genkendelig burgøjsermaner, fordi man ikke aner, hvad manuelt arbejde er for en størrelse. ‘Raske mennesker skal ikke betales af det offentlige for ikke at lave noget!’, lyder parolen.
Hos DF er det derimod farvede, muslimer og tredjeverdensudlændinge, gerne med krigstraumer, der lægges for had.
Men de to partier og madammerne i front er helt enige om, at det er de dårligst stillede og mest nedslidte, der skal betale krisens omkostninger og skattelettelserne til samfundets rigeste, bankdirektører og andre, hvis fortjeneste samtidig er, at de bærer hovedansvaret for selvsamme økonomiske krise. Det er den fælles højere retfærdighed for R og DF.
Begge partier forsøger derefter at lægge røgslør ud over dette overfald på fattige og socialt dårligt stillede mennesker i det danske samfund, med henholdsvis grænsebomme og højere straffe for DF’s vedkommende og med forslag om stigende boligskatter for R. Et forslag, der godt nok rammer de rigeste, som så til gengæld skal have indkomstskattelettelser.
På denne sindrige måde fodres de dårligst stillede igen, blot med deres egen hale.

fredag den 13. maj 2011

Tilbagetrækningsreform R - DF og SF

13-05-11
Anne Baastrup
Blev spurgt af en journalist om valgrygterne og min holdning til de radikale. Mit svar var og er, at de radikale vil gennemføre deres politik. Fair nok. Men at Dansk Folkeparti bryder deres løfter, det overrasker mig. Og dog, de har jo reelt kørt borgerlig politik, med nedskæring af dagpengeretten, besparelser på ungdomsuddannelserne og den kommunale velfærd. Så ret beset er det vel deres politik.

Pernille Frahm
Så var kroner og ører alligevel vigtigere end værdikampen for de radikale. Foreløbigt belønner vælgerne dem, men det tegner stadig til et regeringsskifte. Hvad mon deres planer er efter et valg?

Villy Søvndal
Tjek lige hvad DF skriver på partiets egen hjemmeside. Desværre piller een af Pias spindoktorer det nok snart af. Hun er nemlig i fuld gang med at afskaffe efterlønnen som vi kender den og forringe folkepensionen for 400.000 danskere. SF har brug for alle gode kræfter i kampen for at bevare efterlønnen og undgå forringelser af folkepensionen.

Jørgen Garp
Korrekt og det skal DF selvfølgelig holdes fast på. Men der er jo lige et mindst lige så alvorligt problem at forholde sig til!
Mig bekendt var det SF (Villy) der startede med samlingen af oppositionen i form af S-RV-SF ud fra devisen: "Der er mere der samler end splitter os" og det bør udnyttes. Spørgsmålet er nu, hvad er det lige der på væsentlige politikområder samler de 3 partier? En fælles udlændinge- og skatte-politik er for længst ophørt med at eksistere og nu ligger en fælles økonomisk politik også i ruiner! Har SF overvejet det indlysende spørgsmål, om der fra start overhovedet var samling mellem RV og S-SF på de afgørende politikområder? Eller sagt på en anden måde, har SF ikke en plan B ud fra den indlysende kendsgerning fra dag et, at de radikale til enhver tid ved først givne lejlighed ville snigløbe et S-SF samarbejde?
Den dominerende linje i SF p.t. lider tilsyneladende af den ustyrlige vildfarelse - som man i øvrigt ofte ser i ægteskaber, hvor parterne tror, at forudsætningen for det gode ægteskab er, at man lige får lavet partneren om - at man bare lige skal have ændret RV's grundstruktur, så går det nok! Hvor det indlysende er, at kun en tåbe frygter ikke RV's grundlæggende borgerlige struktur, strategi og politik!