mandag den 21. januar 2013

Marx og det socialistiske samfund!

Opdateret med kommentar til Kronik i Politiken 19/01-2013:
http://politiken.dk/debat/kroniker/ECE1872757/venstrefloejens-krise-og-europaeiske-fremtid/?id=1ad51d0c-a678-4d62-be19-5007fac36254&v=c

Spændende kronik med fatal fejl!
Malte Frøslee Ibsen (MFI) mener, som mange før ham ('Moskvatro' Althusser m.fl.), at Marx utopiske/humane dimension må forkastes, medens den kapital kritiske stadig er brugbar, eller vice versa som hos vor hjemlige Villy Sørensen.
MFI's forkastelse skyldes, at "..der går en lige linie fra Marx' tro på centraliseret politisk magt og økonomisk planlægning til Sovjetunionens arbejdslejre (mv.)..".
MFI gør hermed de politiske ignoranter ansvarsfri (læs Lenin, men især Stalin og Mao), der omsatte Marx' sporadiske, ofte paralleliserende og mega generelle anvisninger på et andet socialt system i absurde, direkte, konkrete politiske konklusioner og handlinger - på et i øvrigt helt andet (feudalt) samfundssystem end det kapitalistiske - uden de helt nødvendige mellemregninger, og det var det, der førte til de katastrofale konsekvenser og ikke Marx' helt summariske betragtninger om et andet socialt system og vejen dertil!
Hvis man slæber denne fatale fejl med sig videre som MFI, ja så risikerer man med stor sandsynlighed, at den blot gentager sig!

MFI: "Jeg er ikke enig i jeres kritik af min Marx-læsning, omend det selvfølgelig heller ikke er centralt for Kronikens pointe - idéen er jo netop, at jeg benytter mig ekstremt selektivt af Marx' kapitalismekritik for at bidrage til en venstrefløjstænkining, der er mere samfundskritisk og mindre moraliserende."

Nu kan jeg kun tale for min egen kritik, men at tro MFI kan komme udenom med henvisning til korrekt Marx læsning eller ej, det er forsimplet og gør det først og fremmest bare let for ham selv.
Når jeg kritiserer den (vanvittige) påstand om en lige linje fra Marx til Gulag øhavet, så er det fordi, ud over at være ikke bare ved siden af skiven, men helt ved siden af den væg skiven hænger på, det er ekstremt farligt, som jeg skrev, fordi MFI (og trosfæller som Bent Jensen & Co.) så uhyre nemt risikerer at begå de samme fejl som - ikke Marx - men Stalin, Mao m.fl. begik i Marx's navn - ligesom den katolske kirke som bekendt begik uhyrligheder i Jesu og biblens navn, hvilket kun ja undskyld 'idioter' gør Jesus ansvarlig for (uden sammenligning i øvrigt!)
Helt konkret, MFI's begejstring for et Stor europæisk (centralistisk?) projekt - demokratisk osv. javel, men som bekendt er vejen til helvede brolagt med gode fortsætter - kan jeg sådan set helt abstrakt godt dele, men jeg tror simpelthen IKKE på, MFI og undertegnede kommer til slå følge til projektets realisering med MFI's overfladisk, moraliserende blindhed for det historiske (katastrofale) forløb omkring den såkaldt reelt eksisterende 'kommunisme' og dens perifere eller rettere helt overfladiske sammenhæng med såvel Marx' utopi/humanisme som hans kapitalisme kritik!
Det følgeskab tør jeg ikke indlede mig på, før MFI seriøst forstår problematikken og alvoren i sin overfladiske borgerlige smartness, for nissen flytter som bekendt med - også i politik!
se desuden: http://www.garps-verden.com/2012/10/sovjetstaten-kort-oversigt.html

(Inf. 17/06-2011): Problemet med at antage at Marx’ kur var forkert og hans manual for et nyt socialt system ubrugelig (med indbyggede (?) katastrofale konsekvenser, som Göran Rosenberg antyder, og som alle i dag synes at være enige i! ), er at mandens kur og manual var yderst fragmentarisk, summarisk, bastant sammenfattende samt holdt på et mega generelt niveau, og derfor helt uanvendeligt til uformidlet konkret politisk anvendelse.
Marx selv hånede, til det arrogante, og havde kun foragt til overs for datidens økonomiske ignoranter, som han kaldte dem, for at træffe de abrupte og absurde konklusioner af de teoretiske modsætninger og huller, der var hos de store klassiske økonomer som Smith og Ricardo.
På samme måde kan man sige, at de politiske ignoranter (læs Lenin, men især Stalin og Mao) omsatte Marx’ sporadiske, ofte paralleliserende og mega generelle anvisninger på et andet socialt system i absurde, direkte, konkrete politiske konklusioner og handlinger uden de helt nødvendige mellemregninger, og det var det, der førte til de katastrofale konsekvenser og ikke Marx’ summariske betragtninger om et andet socialt system og vejen dertil!

I øvrigt svarer denne fremskrivning fra Marx til diverse forbrydelser udført i hans navn helt og fuldt til de 'idioter', der gør Wagner mere eller mindre ansvarlig for Hitlers forbrydelser eller Jesus for Den spanske inkvisition, eller mener at kunne trække en mere eller mindre lige linje fra disse til forbrydelserne udført årtier eller århundreder efter - uden sammenligning i øvrigt - OG Wagner må selvfølgelig selv stå til ansvar for sin infame antisemitisme og Marx for sine udskejelser!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.