tirsdag den 27. september 2011

”Den Røde Sejr 2”

Det korte af det lange er, at kombinationen af S-SF-R-Enhl. ved FV 2011 nu er tilbage ved samme styrke som i 1998 (under Nyrups SR regering) med 50,2% af vælgerne og 89 mandater, men med den vigtige forskel at yderfløjene (R og Enhl.) i konstellationen er markant styrkede og centrum (S-SF) tilsvarende svækket. S-SF udgjorde ca. 86½% af koalitionen i 1998 men i 2011 kun ca. 67½%, medens Enhl. på den venstre side udgjorde ca. 5½% i 1998 og nu i 2011 ca. 13½% og R på den højre side det samme ca. 5½% i 1998 men i 2011 hele 19% (i øvrigt i 2005 slået af Jelveds hele 21%!).
Den røde blok S-SF-Enhl. er således svækket i forhold til R, der i 1998 udgjorde ca. 8% af den lilla blok medens partiet i 2011 udgør tæt på en femtedel eller 19%. Dvs. resultatet er en markant styrket blå Trojansk hest i lilla blok på det økonomiske område!
Ser man på den Røde blok i sig selv, altså S-SF-Enhl. er det tilsvarende tydeligt, at styrkeforholdet her er markant ændret siden 1998. Hvor forholdet mellem SF-S i 1998 var tæt på 1 til 5 (4,8) er det nu rykke i SF’s favør, så det kun er 1 til knapt 3 (2,7). Og tager man Enhl. med, ja så er forholdet SF/Enhl. og S rykket fra 1 til 3½ til nu i 2011 at være nede på 1 til 1,6. Dette udtrykker så blot på en anden måde, at den egentlige taber siden 1998 er S reduceret fra ca. 36% af stemmerne til knapt 25%, samtidig med at Venstrefløjen (SF-Enhl.) er gået fra godt 10% til ca. 16% af stemmerne, men altså ikke har kunnet kompensere for S’s store tab.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.