onsdag den 15. januar 2003

Kommunisme og USA

Information 15-01-2003;
Hvem nuancerer din hverdag?
Uddrag af læserbreve om David Trads’ leder og kronikker om kommunisme og USA

*Jørgen Garp, Hillerød:
David Trads’ lange redegørelse hviler på ’lomborgske’ tilpasninger, som, hvis de fjernes, får hele hans argumentatoriske korthus til at styrte sammen. Han skelner ikke mellem mænd og kvinder på den marxistisk-leninistiske venstrefløj (DKP m.fl.) og resten af venstrefløjen, kulturradikale og socialdemokrater. Det bliver på denne måde til »store grupper i samfundet (der) fornægter virkeligheden.«
Han sammenligner usammenlignelige størrelser, idet han bygger sin argumentation op på en sammenligning af Sovjet i hele perioden 1917-91 med USA efter Anden Verdenskrig. USA’s myrderier i Vietnam forsvinder således op i stalintidens »folkedrab på egne borgere«, og »store grupper i samfundet« – ikke kun DKP’ere m.fl. – gøres ansvarlig for manglende afstandtagen til stalintidens Sovjet i stedet for deres egen tids Sovjet efter afstaliniseringen fra 1956.
Han bortretoucherer den røde hærs afgørende betydning for nedkæmpningen af det nazistiske uhyre – det nævnes slet ikke – USA får hele æren!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.