mandag den 24. februar 2003

Dobbelt standarder

Information; LÆSERDEBAT, 24. februar 2003
Den kolde krigs dobbeltstandarder er lyslevende og overlever tilsyneladende i bedste velgående, selv hos folk som Mads Qvortrup (»Det mindst ringe Amerika«, den 11. februar), der efter alt at dømme kun i begrænset omfang kan have oplevet Den Kolde Krig selv.
Dobbeltstandarder er, »at der gælder et sæt politisk moralske regler for dem, man er venner med, og et andet sæt for dem, man ikke kan lide«. I Qvortrups tilfælde skal jeg dog medgive, at der er det forsonende element ved hans udgave, at den ikke forsøges skjult eller tildækket, men åbenlyst fremgår.
Qvortrup nævner således selv USA’s forbrydelser mod menneskeheden i form af slaveri, racisme over for de sorte og deraf følgende manglende stemmeret mv. frem til midten af 1960’erne, og »at USA i slutningen af det 19. århundrede begik folkemord mod indianerne. Endlösung var ikke en tysk opfindelse, men en yndet amerikansk løsning på indianerproblemet.«
Ligeledes var mange af USA’s venner i Latinamerika efter 1945 »sindbillede på den reneste ondskab«, og Vietnamkrigen var formodentlig uklog med sine drab på uskyldige kvinder og børn.
Alligevel når Qvortrup frem til, at disse forhold kun er »skønhedsfejl« på et i øvrigt demokratisk land med ytringsfrihed sammenlignet med »ondskabens imperium og gangsterregimet« Sovjet.
Det er, hvad der sker, når man anvender dobbeltstandarder, så bliver ’folkemord’ og ’Endlösung’ mm. til ’skønhedsfejl’, og en krig mod et fattigt u-land, der koster flere millioner menneskeliv, til formodentlig uklog!
Jørgen Garp
Favrholmvænget 81,
3400 Hillerød

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.