tirsdag den 25. oktober 2011

Centrum-venstres svaghed!

Søren Rønhede:
http://politiken.dk/debat/kroniken/art5390596/Det-store-skel-i-dansk-politik

"Hvis den nye regering skal overleve næste valg, er den nødt til at finde på noget bedre end at traske videre i VKO’s fodspor."

Centrum-venstres svaghed og svigt fra Obama til S-R-SF:

"Både i Danmark og USA overser centrum-venstre det helt grundlæggende. Tale om samarbejde og forsoning opfattes kun på én måde blandt de uforsonlige republikanere og hardcore-bestyrerne af Venstrebutikken: Det er et tegn på svaghed, som skal udnyttes!"

Helt enig, jeg har heller aldrig forstået, hvorfor venstresiden i politik så og sige aldrig får taget fløjlshandskerne af og giver igen med samme mønt. Men derimod, sådan virker det, nærmest vender den anden kind til og ikke har den mentale form til at give igen, men begynder at beklage sig over tonen i debatten, som om det nogensinde har virket på venstrefolk eller DF'ere, for slet ikke at snakke om højrefløjen i USA! Højresiden scorer alt for mange billige point på denne svaghed, som det også ofte opfattes som hos vælgerne!

Inger Sundsvald Der er grænser for hvor ubehøvlet jeg vil opføre mig, for jeg vil ikke bo i en svinesti. Min personlige opfattelse er, at det er et større problem, at man på venstrefløjen tæsker løs på ”sine egne” i fuld offentlighed.
JørgeGarp: Man behøver ikke være ubehøvlet, det er den helt normale misforståelse, at det er alternativet til veghed mv. og så er seriøs intern kritik nødvendigt for at lære af egne fejl. Partier i fortiden (DKP mv.), hvor et mindretal bare havde at holde kæft, er jo ikke noget at tragte efter vel!
Inger Sundsvald Ja, intern kritik, men ikke i fuld offentlighed.
Jørgen Garp Jo det er ikke kun internt i partierne seriøs og skarp kritik skal foregå men også offentligt. Manglen herpå især i og omkring SF for eks. er efter min mening en af de vigtigste årsager til valgnederlaget! Hvordan kunne man (S-SF) ellers overse mætheden i befolkningen overfor flere overgreb på udlændinge (pointsystem) i efteråret 2010, på trods af alle fokus grupper, spindoktorer mm.?
Jørgen Garp I gamle dage, for ikke ret længe siden, handlede politik og valgkampe, om først og fremmest at fremhæve egen politik og fortræffelighed og ikke direkte at gå efter modstanderens politik. I dag eller i hvert fald den netop overståede valgkamp og optakten hertil bestilte VKO stort set ikke andet end at gå efter S-SF's politik uden at gøre noget stort nummer ud af at fremlægge egen politik - udover det allerede gennemførte sammen med R!
OG VKO var 8.500stemmer fra at blive genvalgt, og Løkke og V gik frem i meningsmålingerne i valgkampen i takt med intensiteten i deres angreb på modstanderens politik! Også det må den nye regering se at få taget pejling efter, hvis den vil beholde magten, politik er IKKE nogen flinkeskole!
Inger Sundsvald Og medierne og VKO elsker det, når kritikken mod S og SF bliver ved fra alle kanter.
Jørgen Garp Ja det er rigtigt, men løsningen er, at insistere på at (prøve!) at fastholde en seriøs kritik! Tavshed er ingen løsning, se blot hvor galt det gik for Søvndal og SF i valgkampen med forsøget på tavshed omkring forskelle på S og SF. Medierne vil ubønhørligt gå efter noget sådant - og med rette, det er deres job! - og så finde deres egen kritik, også som mobning samt finde personlig betingede kritikere osv. Så alternativet er IKKE tavshed, men at der er en seriøs kritisk stemme i mængden så og sige! At forvente at den seriøse kritik bliver enerådende er selvfølgelig en illusion!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.