søndag den 2. oktober 2011

The Economy Stupid!

Det er selvfølgelig enormt glædeligt, at VKO er smidt på porten!
Nu gælder det imidlertid om fremadrettet IKKE at begå samme fejl som Nyrup og SR regeringen begik i 90'erne på det fordelings politiske område - og her kan man helt rimeligt være nervøs med RV's fremmarch!
Efter Nyrup perioden i 90'erne så den fordelings politiske profil således ud i 2001:
1) Arbejdsløse havde fremgang i reallønnen, fordi de var kommet i arbejde (arbejdsløsheden faldt fra ca. 350.000 til under 150.000 i perioden)
2) Folkepensionisterne havde fået forbedret deres realindkomst rimeligt
3) Den højere middelklasse af især privat ansatte funktionærer havde fået et kraftigt løft i reallønnen mm.
4) Den almindelige LO faglærte og ufaglærte arbejder i beskæftigelse havde ingen reallønsforbedring fået, den var stort set uforandret fra 1993-2001! Så med mindre de havde fast ejendom og kunne belåne den øgede friværdi, som stigningen i ejendomspriser og ændringer i låneformer havde muliggjort, ja så havde denne meget store gruppe intet økonomisk fået ud af SR regeringens politik.
Kombinationen af dette og udlændinge politikkens betydning førte direkte til 2001 katastrofen og 10års VKO dominans, idet de såkaldte blå socialdemokrater og SF'ere (!) valfartede til Venstre og Dansk Folkeparti. OG de er IKKE returneret til Venstresiden i noget imponerende antal her 10 år efter, skal jeg minde om!
S-SF-Enhl.: 1998 godt 46% af stemmerne i 2001 38% og i 2011 under 41%!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.