søndag den 29. maj 2011

R og DF’s værdifællesskab

Information 29/5-2011:
Jørgen Garp, Hillerød
Så mødtes Radikale Venstre, Danmarks sidste ægte burgøjserparti, og Dansk Folkeparti endelig i deres fælles foragt for fattige og nedslidte mennesker.
Forskellen på partierne er alene, at det hos R er hvide nedslidte danske arbejdere, der lægges for had på ægte og helt genkendelig burgøjsermaner, fordi man ikke aner, hvad manuelt arbejde er for en størrelse. ‘Raske mennesker skal ikke betales af det offentlige for ikke at lave noget!’, lyder parolen.
Hos DF er det derimod farvede, muslimer og tredjeverdensudlændinge, gerne med krigstraumer, der lægges for had.
Men de to partier og madammerne i front er helt enige om, at det er de dårligst stillede og mest nedslidte, der skal betale krisens omkostninger og skattelettelserne til samfundets rigeste, bankdirektører og andre, hvis fortjeneste samtidig er, at de bærer hovedansvaret for selvsamme økonomiske krise. Det er den fælles højere retfærdighed for R og DF.
Begge partier forsøger derefter at lægge røgslør ud over dette overfald på fattige og socialt dårligt stillede mennesker i det danske samfund, med henholdsvis grænsebomme og højere straffe for DF’s vedkommende og med forslag om stigende boligskatter for R. Et forslag, der godt nok rammer de rigeste, som så til gengæld skal have indkomstskattelettelser.
På denne sindrige måde fodres de dårligst stillede igen, blot med deres egen hale.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.