torsdag den 24. november 2011

Ole Sohn og mediernes uendelige båndsløjfe!

Så tror man naivt, at der er nye ting i Sohn sagen, der foranlediger cj til helt åbenlyst, at sige Ole Sohn klart lyver, ja nærmest er fuld af løgn, og at han såmænd selv nærmest har indrømmet det. Så det nu kun er Villy Søvndal og Statsministeren, der stadig har tillid til Ole Sohn, og snart har manden vel heller ikke selv!.
OK, så må jeg have taget fejl, tænker jeg her til morgen og starter en grundig undersøgelse af cj’s henvisninger til Berlingske, og bliver her ledt videre til JP, der henviser til TV2 og Politiken, der henviser til alle og sig selv osv. osv., kører det i en uendelig medie båndsløjfe af, ja “løgn og latin” og hjemmestrikkede tolkninger. Og så har jeg endda ikke fået tjekket den kulørte del af pressen, men forskellen er vel efterhånden også til at overse.
Det viser sig imidlertid igen, at hele sagen stadig kan koges ned til citatet fra TV2 Okt.2010: »Da jeg fandt ud af, at vi modtog ordrer - eller penge i form af ordrer og andet - så sagde jeg: »Det her går ikke, det er simpelthen ikke værdigt« - og derfor satte jeg ind med at få lukket Terpo Tryk, Land og Folk og huset i Dronningens Tværgade«.
Nu kunne en anden naiv stakkel måske mene, at enhver idiot – selv pressens - burde kunne indse, at et så omfattende projekt, som at lukke et trykkeri og et dagblad og sælge en stor ejendom IKKE kan gennemføres på hverken én dag eller én måned.
Men når man har med pressen at gøre, ja så er det virkeligt naivt, således får John Hansen Politiken 22/11, det tolket til, at Sohn havde sagt, ”han havde standset trafikken, så snart han opdagede den”! Og det brygger de andre medier så videre på, eller de laver deres egen variant!
Sohn er blevet presset og har så indrømmet, at han har udtrykt sig ”upræcist” (og det har han!), og at hans udsagn fra TV2 kan ” mistolkes” – hvilket det også bliver i den grad, som det fremgår -, og han har så selv gentaget ovenstående sætning med variationer, som det også fremgår af cj’s leder. Disse variationer tolkes der så også lystigt videre på for at finde endnu et hår i suppen, som manden så kan hænges op på osv.osv.
Og inden længe er Sohn vel bragt derhen af medierne, at han er parat til at indrømme hvad som helst, ikke til SUKPs forhørs komite, men til de danske mediers ditto.
Det svineri medierne leverer fortæller blot, hvor forkvaklet de selv er blevet. Det der startede som udmærkede baggrunds og motiv analyser, på TV2 News for eks., det har nu også på Information (og Politiken) udviklet sig til, at journalisterne simpelthen tager som udgangspunkt, at politikerne lyver. Når Sohn siger, hans udsagn kan “mistolkes” eller er ”upræcise”, ja så slutter man uden videre, at Sohn dermed indrømmer, at han har løjet.
Det særlig ondartede bliver så, at medierne derved slet ikke opdager, at de selv måske dermed bliver fulde af løgn, fordi deres tolkninger bliver til fordrejninger og siden nærmer sig rendyrket løgn!

http://www.information.dk/285907#comment-461215
Søvndals tillidserklæringwww.information.dk
Fra en tjenesterejse i Kuwait ilede SF’s formand, Villy Søvndal, tirsdag sin betrængte partifælle og erhvervs- og vækstminister til undsætning. Det var på høje tid. Men formandens anstrengelser har kun gjort ondt værre

Jette Lundquist siger:
Af hjertet tak Christian Jensen for at forstå, hvori Ole Sohns store problem er. Det var yderst tiltrængt i Informations spalter, hvor det patetiske skrigen hetz og forfølgelse har været det store mantra blandt de fleste.
Ole Sohn har udvist manglende politisk tæft med sit gradvise tilbagetog, så han står tilbage som en lille forpjusket tidligere partiformand med sine halve indrømmelser og fortielser…… det er sørgeligt, fordi han virker ellers relativt kompetent – den politiske dømmekraft havde han dog ikke, da det for alvor galt.

Jørgen Garp abonnent siger:
Jette Lundquist: Den politiske dømmekraft havde Ole Sohn ikke i 1987-91, da det for alvor gjalt, det kan du sige! Og det er dybest set den, man vil have ham til at betale for idag.
Offentlig set har han gjort op med den mangel på dømmekraft både gennem skrift og tale, så der er ikke tale om noget tilbagetog eller rettere det er forlængst foretaget. Resten må han efter min opfattelse selv klare med sin nattesøvn.
Men det tilfredsstiller selvfølgelig ikke de borgerlige kalkunjægere og deres medier. De bliver aldrig færdige med at retfærdiggøre egne svigt og opbakning til forbrydelser som Vietnamkrig mm. ved evig mistænkeliggørelse af ikke blot DKP, men alt til venstre for dem selv!
Når folketing og stat har nedsat undersøgelse af Den kolde krig (DIIS m.fl.), så har de borgerlige straks afsat penge til nye undersøgelser (“Bent Jensens” institut), fordi konklusionerne ikke passede dem, eller rettere fordi de ikke kunne få venstrefløjen generelt sendt ud på en evig bodsgang, som den Ole Sohn nu befinder sig på.
Det er med dette, som med det racistiske uhyre, antisemitismen eller den indre svinehund, den bliver aldrig mæt, tværtimod appetitten forøges kun ved fodring!

Claus Oreskov siger:
Godt indlæg af Jørgen Garp – lige bortset fra : ” Den politiske dømmekraft havde Ole Sohn ikke i 1987-91”,for det er jo lige omvendt. I årene 1987-91 var Sohn på toppen af politisk ansvarlighed, og lige siden er det gået tilbage med, knæfald og krybe på buen for det borgelige Danmark.

Jørgen Garp abonnent siger:
Det gik lidt for hurtigt: Ole Sohns politiske dømmekraft svigtede, skal vi sige fra myndighedsalderen 18år (selv om den såvidt jeg husker i 1972 stadig var 21år!) altså fra 1972-1991, men det gjorde den så til gængæld også så det ville noget, og sammen med mange andre i øvrigt.
Den fejlbedømmelse kunne jeg ikke drømme om at undskylde, der var flere andre demokratisk socialistiske alternativer, så det var bare at komme igang!

Jørgen Garp abonnent siger:
Jeg vil imidlertid godt holde fast i det principielle her, inden jeg komme ud i en langvarig diskussion om Den kolde krig osv.
Det handler det nemlig ikke om, selv om det selvfølgelig indgår for de borgerlige partier, men formodentlig ikke for cj.
1) Her handler det om, den omsiggribende reduktion af politik til udelukkende at handle om politiske personers gøren og laden, som en anden Se og Hør konkurrence.
2) Og det handler om, at journalister, i deres sensations- og personjagt samt iver for at fortolke politikernes udsagn og gøren og laden, er kommet alt for langt ud, så de hver især eller i flok laver deres egen lille private fortolkede politiker verden, for eks. som her i Sohn sagen, som er helt ude i og af fortolkningsmæssige proportioner, og som svigter læserne, seerne og såmænd demokratiet med!
Og her jeg lige glad med, om det er Lars Løkkes bilags sag, Helle Thornings skatte sag, Lene Espersens sag, Sass Larsen eller Ole Sohn.
Ingen af disse sager har formodentlig noget at gøre med ulovligheder eller med embedsmisbrug eller ministeransvarligheds loven. Det har derimod måske, måske ikke Loft, Troels Lund Poulsen “skattesagen” eller Anders Foghs berømte kreative bogføring under Schlüter.
3) Så derfor handler det til sidst om, at vi vælgere også risikerer at miste evnen til at sondre mellem væsentlig og uvæsentligt i politik, når journalisterne kører personsager af/jagter fra den ene sag til den næste i et hæsblæsende tempo uden smålig skelen til og information om, hvad substansen egentlig er, og dermed hvad der netop er væsentligt og uvæsentligt!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.