søndag den 27. november 2011

Opskrift: Hvordan en journalistisk løgn fabrikeres!

Det viser sig nu, at hele forløbet gennem samtlige medier om Ole Sohn sagen kan koges ned til hans udsagn fra TV2 Okt.2010: » jeg (satte) ind med at få lukket Terpo Tryk, Land og Folk og huset i Dronningens Tværgade«.
En anden stakkel kunne mene, at enhver idiot – selv pressens - burde kunne indse, at et så omfattende projekt, som at lukke et trykkeri og et dagblad og sælge en stor ejendom IKKE kan gennemføres på hverken én dag eller én måned.
Men nej, i Politiken 21/11, bliver det af John Hansen tolket til, at Sohn havde sagt, ”han havde standset trafikken, så snart han opdagede den”, og at Sohn dermed lyver, da Terpo tryk mv. bevisligt ikke blev lukket straks. Og det brygger de andre medier så videre på eller laver deres egen tolkning af.
Når Sohn så siger, hans udsagn kan “mistolkes” eller er ”upræcise”, ja så slutter JH uden videre til, at Sohn dermed indrømmer, at han har løjet.
Og den 27/11 fuldfører John Hansen så transformationen i Politiken: Ole Sohn ” modtog millioner af kroner til at udbrede Sovjetunionens politiske propaganda i Danmark, men han løj om det i offentligheden. Sådan forholdt det sig, har Ole Sohn i denne uge erkendt”
Problemet er, at John Hansen og medierne tilsyneladende slet ikke opdager, at deres egne tolkninger bliver til fordrejninger og slutter som løgnagtige!

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: debat@pol.dk [mailto:debat@pol.dk]
Sendt: 30. november 2011 15:06
Til: jorgen.garp@youmail.dk
Emne: Indlæg i Politiken

Kære Jørgen Garp
På grund af den store tilgang af stof til debatsiderne har jeg desværre ikke
haft mulighed for at placere dit indlæg, hvorfor jeg med beklagelse må sige
nej tak i denne omgang. Når det er svært at få optaget læserbreve/debatindlæg i Politiken, skyldes det, at vi modtager langt flere, end vi har plads til at trykke. Vi må derfor dagligt skuffe mange læsere.
Men i udvælgelsen af indlæg til trykning bestræber vi os på, at hele
paletten af dagsaktuelle emner så vidt muligt kommer til udtryk i spalterne.

Med venlig hilsen
Tarek Omar
DEBATREDAKTØR

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Jørgen Garp [mailto:jorgen.garp@youmail.dk]
Sendt: 30. november 2011 16:12
Til: 'debat@pol.dk'
Emne: SV: Indlæg i Politiken

Kære Tarek Omar
Det er simpelthen for ringe af Politiken.
I kan bringe generelle angreb på pressen og personsager (Søren Schultz
Jørgensen, søndag 29/11) og debat indlæg vendt mod Bent Falbert og Jersild i dagens avis.
Men når så der serveres uimodsagt dokumentation for Jeres egne (John
Hansen's) fordrejninger til det løgnagtige, ikke én men flere gange/flere
dage, nej så I har pludselig ikke plads.
Hvor ynkeligt og modsat Information, der godt kunne finde plads til helt
tilsvarende dokumentation mod deres egen leder skribent!
Jeg syntes du skal finde plads til dette indlæg, og så bed John Hansen svare
for sine fordrejninger. Det ville være på sin plads.
Med ikke særlig venlig hilsen
Jørgen Garp

Fra: Jørgen Garp [mailto:jorgen.garp44@gmail.com]
Sendt: 1. december 2011 17:48
Til: John Hansen
Cc: Politikens Debat
Emne: Fwd: Debatindlæg

Kære John Hansen
Et alternativ til, at få indlæg (se vedhæftede) i avisen er normalt, at man så i det mindste kan komme igennem til artikler mm på nettet, og der få afleveret sit budskab.
Af en eller anden grund er dette IKKE tilfældet med din artikel 27/11.
Jeg kan i hvert fald ikke finde den på net avisen.
Derfor sender jeg mit indlæg til dig, så du måske selv kan se problemet, når nu indlægget ikke finder nåde for debatredaktøren. Min mening om det, har jeg givet udtryk nedenfor, tilsyneladende uden effekt.
Hovedet i busken og nul reaktion, alt i alt en ynkelig og mimoseagtig forestilling af Politiken.
Mvh
Jørgen Garp

---------- Videresendte meddelelser ----------
Fra: John Hansen <John.Hansen@pol.dk>
Dato: 1. dec. 2011 21.14
Emne: SV: Debatindlæg
Til: Jørgen Garp <jorgen.garp44@gmail.com>

Kære Jørgen Garp
Tak for din e-mail.
Du har så vidt jeg kan se ret i, at artiklen fra 27/11 ikke findes på politiken.dk. Langt fra alle artikler i Politiken kan findes på politiken.dk, så det er der ikke noget usædvanligt i. Er du abonnent, kan du få adgang til artiklen i e-avisen, men det løser næppe dit behov, da jeg fornemmer at du ønsker at kommentere artiklen.
Jeg har læst dit debatindlæg, som jeg synes befinder sig på et sprogligt niveau, som jeg ikke har lyst til at deltage i. Kun nævne for dig, at min fremstilling er nøje overensstemmende med kendsgerningerne, sådan som de pt er fremlagt af Ole Sohn selv, efter at han blev stillet over for udsagn som modsagde hans egne tidligere forklaringer. Har du fulgt sagen i Politiken vil du vide, at Ole Sohn i interviewet onsdag den 23. november erkendte, at han aldrig har taget et eneste skridt til at standse pengene fra Moskva, og at den rigtige forklaring på, at de hørte op, ifølge Ole Sohn meget vel kan være den simple, at der ikke kom flere, fordi Sovjetunionen var ved at bryde sammen. Hvis du har fulgt sagen vil du vide, at dette er i modstrid med, hvad Ole Sohn selv tidligere har hævdet.
___________
John Hansen
Redaktionschef - Managing editor
www.politiken.dk
POLITIKEN
Rådhuspladsen 37
DK-1785 København V
Tlf: +45 33 47 25 19
Mobil: +45 53 74 08 07


---------- Videresendte meddelelser ----------
Fra: Jørgen Garp <jorgen.garp44@gmail.com>
Dato: 1. dec. 2011 23.41
Emne: Re: Debatindlæg
Til: John Hansen <John.Hansen@pol.dk>
Cc: debat@pol.dk

Kære John Hansen
Tak for dit hurtige svar.
Sådan i al fredsommelighed syntes jeg, angående det sproglige niveau, du roligt kan komme ned fra den høje hest. Indholdsmæssigt kan du rigeligt følge mig i grovheder, hvis det er det, du mener, og med beskyldninger om løgn vil jeg mene, du endog er mere direkte end jeg – bortset fra min overskrift, som jo bare kan ændres/fjernes, og i øvrigt ofte bliver det af redaktøren.
Dertil har jeg jo ikke flere halve sider, at pakke grovheder og insinuationer ind på (eks.: ”I oktober 2010, da alliancen med Socialdemokraterne havde bragt SF tæt på ministerposter, ændrede Ole Sohn sin forklaring til det modsatte”), så det skal i min optik, derfor være kort og fyndigt.
Nok om det og til sagen. Jeg gentager her blot, hvad jeg allerede formulerede d.22/11 på min Facebook profil og min hjemmeside (www.garps-verden.com) efter din artikel 21/11:
Politiken 21/11-11 ved John Hansen:
”Hårdt presset af nye oplysninger i først Politiken, senere Morgenavisen Jyllands-Posten og Berlingske Tidende i weekenden, erkendte Ole Sohn på TV 2 i aften, at den udtalelse ikke var sand.
 »Jeg medgiver gerne, at udtalelsen fra dengang kan mistolkes, og det beklager jeg«, siger han nu
 I oktober 2010, da alliancen med Socialdemokraterne havde bragt SF tæt på ministerposter, ændrede Ole Sohn sin forklaring til det modsatte – han havde standset trafikken, så snart han opdagede den, sagde han til TV 2:
 »Da jeg fandt ud af, at vi modtog ordrer - eller penge i form af ordrer og andet - så sagde jeg: »Det her går ikke, det er simpelthen ikke værdigt« - og derfor satte jeg ind med at få lukket Terpo Tryk, Land og Folk og huset i Dronningens Tværgade«.”

1) Sohn siger IKKE at hans udtalelse til TV2 ikke var sand eller forkert (som Politiken påstår), han siger, at den ”kan mistolkes”.
2) Sohn sagde ikke, at han havde standset trafikken, så snart han opdagede den (igen som Politiken påstår). Sohn sagde derimod, at han ”satte ind med at få lukket Terpo Tryk, Land og Folk og huset i Dronningens Tværgade.” (Enhver idiot burde kunne indse, at et så omfattende projekt IKKE kan gennemføres på hverken én dag eller måned, min bem.)
 Sohs brøde eller dumhed består i, at sige noget, der bare med risikoen 0,000001% kan mistolkes. …

Og Politiken fortsætter 23/11: "Ole Sohn har sagt, at han fra dag 1 stoppede "svineriet" med midler fra Sovjet... Igen og igen har Ole Sohn (SF) fortalt, hvordan han - straks han fik mulighed for det fra januar 1990 -gjorde op med overførslen af pengen fra Sovjet .... Og hvordan han fra "dag1" begyndte at lukke ned for brugen af russiske borgeres penge til udenlandske kommunistpartier" osv.osv, sådan bliver en fjer til fem høns!
På denne baggrund konkluderer jeg i mit indlæg til Politiken:
Det viser sig nu, at hele forløbet gennem samtlige medier om Ole Sohn sagen kan koges ned til hans udsagn fra TV2 Okt.2010: » jeg (satte) ind med at få lukket Terpo Tryk, Land og Folk og huset i Dronningens Tværgade«.
I dit svar til mig er der heller intet, der rykker ved den påstand!
På dette efter min mening fejlagtige grundlag fortsætter du så med nu uden videre at gentage dine fortolkninger, fordrejninger i min optik, til at blive en rendyrket sandhed, som får mig til at skrive:
Og den 27/11 fuldfører John Hansen så transformationen i Politiken: Ole Sohn ” modtog millioner af kroner til at udbrede Sovjetunionens politiske propaganda i Danmark, men han løj om det i offentligheden. Sådan forholdt det sig, har Ole Sohn i denne uge erkendt”
Dette fører til min afslutning: Problemet er, at John Hansen og medierne tilsyneladende slet ikke opdager, at deres egne tolkninger bliver til fordrejninger og slutter som løgnagtige!

Jeg er meget åben – ikke for yderligere karaktergivning om sprog osv. – men for levering af beviser, i form af korrekte gengivne udsagn fra Ole Sohn, der kan tilbagevise min påstand. Leverer du eller andre det, skal jeg nok ”æde mine ord” i mig igen!
Og så skal jeg igen gøre opmærksom på, at Information, som det fremgår af nedenstående link, har en anden holdning til kritik af egne journalisters skriverier end Politiken, så ved man da det!
http://www.information.dk/286133
Med venlig hilsen
Jørgen Garp

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.