fredag den 4. november 2011

Vismændenes ammestue historier! Opdateret 14/01-16

Der er nu gået 5mdr. siden nedenstående svada i Information af Henrik Jensen, så man må gå ud fra, at Jesper Jespersen klogeligt har besluttet at undlade at svare på dette manifeste forsvar for de håbløse teoretiske modeller, som også vismændene i ikke ringe grad syntes underlagt, og som i hvert fald udgør hele rygraden i CEPOS’ og omgivelsers (læs Liberal alliance, Venstre og såmænd også RV) primitive økonomiske forståelse:
- at udbud skaber sin egen efterspørgsel i den såkaldte udbudsøkonomi,
- at på langt sigt er - vi alle døde ja – markedet selvregulerende og i balance mellem udbud og efterspørgsel,
- at man (læs staten) derfor i princippet skal frisætte, deregulere og overlade dette marked til sin egen og i øvrigt historisk set katastrofale selvregulering,
- at skattelettelser - ufinancierede eller ej - til de rigeste gavner de fattigste efter devisen, når det regner på præsten drypper det på degnen!
- at nedsættelsen af marginalskatten uden videre skaber øget udbud af arbejdskraft
Hvis nogen skulle mene, at dette minder mere om ammestuehistorier end videnskab, ja så skal jeg ikke være trættekær, men bare tie, og i øvrigt henvise til, at disse økonomer og teorier, der af Henrik Jensen, beskrives som ”logisk sammenhængende, apolitiske, offentligt tilgængelige og danner derfor et brugbart udgangspunkt for en relevant akademisk debat”, blev totalt taget med bukserne nede, da krisen tillod sig, på tværs af de selvregulerende økonomiske teorier hos de herrer vismænd mv., at melde sin - i øvrigt stadigt tilbagevendende - ankomst i den, ja virkelige verden i 2008ff.!

http://www.information.dk/270610#comment-449192
Faglighed tak - ikke farver!
www.information.dk
Vismændene rekrutteres blandt dygtige fagøkonomer uden skelen til evt. partifarve, og deres arbejde danner et brugbart udgangspunkt for en relevant akademisk debat. Og det skal værne om og ikke ændre på

Epilog 13/5-12: http://www.information.dk/300796#comment-573311
Henrik Jensen abonnent siger:
Min egen ydmyge beskrivelse af begivenhederne, da Soros kom til Københavns Universitet med en pose penge:
http://blog.hjeconomics.dk/2012/04/30/when-failure…
Om ikke andet må det kunne slå hul i den bizarre og dejligt bekvemme forestilling om, at økonomer er enige om alt.
Henrik Jensen
Økonomisk Institut
Københavns Universitet

Jørgen Garp abonnent siger:
Og her er Henrik Jensen min ydmyge beskrivelse af dit bekvemme forsvar for de økonomiske vismænds begrænsede økonomiske horisont:
http://www.garps-verden.com/2011/11/vismndenes-amm…

Henrik Jensen abonnent siger:
@ Jørgen Garp
Tak for linket. Jeg er ked af ikke nu som dengang at kunne bekræfte dine fordomme om “neoliberale økonomer” og vores tro på “selvregulerende økonomiske teorier” (hvad det så end er for nogle fætre).
Men jeg kan se, at hovedbudskabet fra Anders Fogh Rasmussens nytårstale 2002, om at vi alle er eksperter, har fundet solidt fodfæste her på Informations kommentarsider. Meget liberalt og for mig meget overraskende og deprimerende.

Jørgen Garp abonnent siger:
@Henrik Jensen
Der skal vel stå "heller ikke nu”, må man antage!
De selvregulerende økonomiske teorier er såmænd bare dem, du pakker ind som ”logisk sammenhængende og apolitiske (sic!)”, og hvis grundlæggende politiske mantraer om markedets magiske selvregulerende evner, jeg beskrev i fire punkter, og som er det, der kritiseres i artiklen (http://www.information.dk/300795) som den (neoliberalistiske) økonomiske teoris verdensfjerne dogmer!
Et femte dogme kan du i øvrigt se kritiseret her: http://www.garps-verden.com/2012/01/en-selvflgelig…
Angående din sidste bemærkning om Fogh og deltagerne i debatten her, kan man let generaliserende sige, at den blot understreger, at økonomers arrogance ofte er omvendt proportional med substansen i de verdensfjerne økonomiske teorier, de søger at pådutte verden, ofte med ganske stort held og lige så ofte med katastrofale konsekvenser, for de mennesker økonomien handler om.

Steen Ole Rasmussen siger:
Henrik Jensens melder hus forbi, hver gang kritikken af hans trosgenstand kommer forbi. “Det er ikke min tro, der anfægtes”, siger han, min tro er skam langt finere, defineret af mig og mine, og vi er langt mere differentierede i vor tilgang til “sagen selv”, end i andre forstår. ”Derfor må i tro mig, for jeg ved bedre”.
Men når politikere, mediefolk, finansfolk, almindelige økonomiske aktører melder ud i forhold til markedet, kommer med anbefalinger omkring hvad der burde gøres for det fri marked, for at få det til at virke “efter hensigten” så får forestillingen om troens indhold lov til at stå uanfægtet, netop fordi man et og andet sted godt ved, at den lever ved sin ideelle position, dér et sted hinsides den alt for konkrete og substantielle virkelighed, der altid er for grov eller lige frem ubehøvlet i forhold til troens ultimative og fine indhold.
Henrik Jensen kommer aldrig frem til troens konkrete indhold. Der meldes altid hus forbi. Afvisningen af enhver kritik fremføres med stråmandsargumentet, påstanden om at det altid er en anden, en svagere, en helt anden der er tale om, end netop ”troen på det fri marked”, som enhver ellers kan få lov at tilbede i sin ideelle position.
Historien passerer revy: http://www.information.dk/150580

Tilføjelse 14/01-16 a pro pos tidens megen snak om topskattelettelser afkrævet V regeringen som ultimatum af LA anført af Anders Samuelsen i stor BMV eller lignende og suppleret af hans alter ego Karsten Dybvad Dansk Industri:
Det er da ubegribeligt, at rimeligt intelligente og nogenlunde ædru mennesker, det være sig erhvervsfolk, økonomer, journalister eller politikere ikke kan/vil se, men ustandselig kører i selsving i en uendelig båndsløjfe af begejstring over, at når man putter en forudsætning om, at øget økonomisk belønning til folk, der har så rigeligt i forvejen, automatisk og uden videre giver øget effektivitet og øget arbedsindsats eller øget risikovillighed fremfor magelig tilfredshed, let dovenskab og neddrosling af ydelse og risiko eller lignende, som hos en Varnæs i Matador, ind i en regnemaskine, så får man en selvopfyldende profeti ud i den anden ende!
Og helt utroværdigt bliver det så, når de selvsamme genier lige svinger 180 grader og 'beviser', at for fattige gælder lige præcist det modsatte, at hvis man fratager dem kongens mønt, ja så bliver de hopsa mere effektive og arbejdsomme!
Det er denne indskrænkethed og dumhed der gør, at mere besindige folk slutter, at det må skyldes personlig grådighed og simpel egeninteresse hos de pågældende fremfor seriøs økonomisk samfundsvidenskab og politik!

Pelle Dragsted: Hold nu op med det der, Indrøm at I gerne vil have mere ind på bankbogen, og lad være at prøve at bilde befolkningen ind, at det skulle være til gavn for os alle.
Erfaringerne fra USA og mange andre steder viser med al tydelighed, at Skattereduktioner i toppen ikke fører til mere velstand, men alene til en mere ulige fordeling af velstanden og en hastigt stigende statsgæld.
http://www.b.dk/kommentarer/har-vi-raad-til-ikke-at-saenke-topskatten

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.