onsdag den 14. december 2011

Enhedslisten som nyttig idiot!

Enhl som nyttige idioter for at lægge et røgslør over VKO's ryggesløse regeringsførelse og permanente cover up bag et automat flertal, der arrogant gentog igen og igen, der var ikke noget at komme efter som dækoperationer for magtmisbrug og anden kriminel adfærd. I stedet for fastholde fokus på afsløringen af dette, skal vi nu med Enhl i spidsen, som DF fremførte i dagens Dead Line, til at rette fokus på den nye regerings antal af spindoktorer. I dette hav skal VKOs forbrydelser druknes af Enhedslisten! "Tillykke"!

Per Clausen
Så skal vi diskutere spindoktorer i folketinget. Enhedslisten støtter et krav om, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal se på udviklingen og behovet for skrappere regler.

Per Clausen Jeg har meget svært ved at se, at en undersøgelse af spindoktorernes rolle kan være et led i fortsættelse af VKOs reggesløse regeringsførelse. Sagen er, at vedtagelsen i dag opfylder et gammelt Enhedsliste krav om en sådan undersøgelse.
Jørgen Garp
Ja der skulle have stået "at lægge et røgslør over" i stedet for fortsættelse!
Men du får da samtidig endnu engang udstillet Enhedslistens hovedproblem. At I ikke er i stand til/ eller har meget svært ved at se og forholde Jer til tingene i en sammenhæng - til helheden! Mærkeligt i øvrigt, da et af det såkaldte Nye venstres hovedbudskaber ved dets fremkomst i 60’er netop var en anklage mod det borgerlige samfund og videnskab, at de kun så verden i fragmenter og ikke i helheder og sammenhænge!
Men I kan åbenbart ikke få rystet Jer fri af den ansvarsløshed, der fulgte i kølvandet på det gamle VS dogme om, ”at stemme for den mindste forbedring og imod den mindste forringelse”, selv om dogmet tilsyneladende er blødt op omkring finansloven.
Men i denne sag falder i så tilbage til fokusering på enkelt elementer, og I bliver derfor, og det var mit hovedbudskab, som du ikke svarer på (!), ”nyttige idioter” for VKOI’s dagsorden for med alle midler, at få fjernet fokus fra de sidste 10års politiske råddenskab under VKO og få fokus flyttet over på den nye regerings antal af spindoktorer. I dette hav skal VKOs forbrydelser druknes af Enhedslisten i et uklædeligt sammenrend med DF og Lib.All.! "Tillykke"!

tirsdag den 13. december 2011

Politikens fordrejninger i behandlingen af Ole Sohn sagen

Kære Politiken
Det startede egentlig med, jeg 30/11 fik afvist et indlæg om mediernes behandling af Ole Sohn sagen, som iøvrigt i en anden og længere form var bragt i Information. Det førte til en kort meningsudveksling med Politikens John Hansen, hvor JH hævdede, at der i Politikens dækning, især med henvisning til hans artikel d. 23/11, så at sige ikke var noget at komme efter.
Jeg har efterfølgende nu fået tid til at se dagbladets dækning igennem endnu engang, herunder især artiklen af JH 23/11, og jeg har på den baggrund udformet og udbygget vedhæftede: Kommenterede gennemgang af centrale dele af Politikens behandling af Ole Sohn sagen i november 2011.
Hensigten med at fremsende dette er ikke at forsvare Ole Sohn, overhovedet ikke. Han har som det fremgår udtrykt sig misforståeligt, og det må han selv udrede.
Formålet er, at få Politiken til at granske, om dækningen af sagen har været tilstrækkelig seriøs, eller sagt på en anden måde, om dækningen i for høj grad har været udtryk for en betænkelig grad af kampagne journalistik ? (Som avisen, i parentes bemærket, tilsyneladende ikke har ment tålte modsigelse. Jeg har i hvert fald ikke noteret nogle indlæg i avisen, som påpegede den, i det mindste, debatværdige behandling af sagen.)
Med venlig hilsen
Jørgen Garp, (abonnent)
Cand.mag. samfundsfag/historie

Kommenteret fremstilling af Ole Sohn sagens behandling i Politiken, mine kommentarer i parenteser ( ):
Politiken 07/11-11 ved Kristian Madsen:
”Men denne sidste runde af sagen er mest af alt et udtryk for, at JP som sædvanlig har flyttet deres ledersider ind på journalistikkens plads, og at Søren Pind har svært ved at acceptere, at danskerne, modsat Venstre, har tilgivet Sohn hans fortid.”
”Og han (Ole Sohn) har mest af alt sig selv at takke for, at sagen stadig lever, ved ikke at have talt rigtigt ud om tingene i tide.”
(Dette sidste udsagn – gentaget af alle medier - gentager KM sammen med Michael Kristiansen i Tirsdagsanalyse på TV2 News 22/11 igen og igen, uden på nogen måde at indholdsbestemme dette helt intetsigende udsagn, der, hvis det ikke bliver defineret, er ren elastik i metermål som argument betragtet eller rettere ”et rigtigt sladder argument”. Ingen på denne jord vil kunne leve op til dette krav, eller omvendt vil alle kunne blive beskyldt for ikke at have opfyldt kravet.)
Politiken 21/11-11 ved John Hansen:
”Hårdt presset af nye oplysninger i først Politiken, senere Morgenavisen Jyllands-Posten og Berlingske Tidende i weekenden, erkendte Ole Sohn på TV 2 i aften, at den udtalelse ikke var sand.
»Jeg medgiver gerne, at udtalelsen fra dengang kan mistolkes, og det beklager jeg«, siger han nu."
(Sohn siger altså IKKE at hans udtalelse til TV2 ikke var sand eller forkert, som Politiken påstår, han siger, at den ”kan mistolkes”, hvilket den bliver som det fremgår!)
"I oktober 2010, da alliancen med Socialdemokraterne havde bragt SF tæt på ministerposter, ændrede Ole Sohn sin forklaring til det modsatte (ren insinuation) – han havde standset trafikken, så snart han opdagede den, sagde han til TV 2:
 »Da jeg fandt ud af, at vi modtog ordrer - eller penge i form af ordrer og andet - så sagde jeg: »Det her går ikke, det er simpelthen ikke værdigt« - og derfor satte jeg ind med at få lukket Terpo Tryk, Land og Folk og huset i Dronningens Tværgade«.”"
(Sohn sagde ikke, at han havde standset trafikken, så snart han opdagede den, som Politiken påstår. Sohn sagde derimod, at han ”satte ind med at få lukket Terpo Tryk, Land og Folk og huset i Dronningens Tværgade.” Det burde i øvrigt være indlysende for enhver, at et så omfattende projekt, som at lukke et trykkeri og et dagblad samt sælge en stor ejendom, IKKE kan gennemføres på hverken én dag eller måned.)
Politiken 23/11 ved John Hansen:
"Ole Sohn har sagt, at han fra dag 1 stoppede "svineriet" med midler fra Sovjet... Igen og igen har Ole Sohn (SF) fortalt, hvordan han - straks han fik mulighed for det fra januar 1990 -gjorde op med overførslen af pengen fra Sovjet .... Og hvordan han fra "dag1" begyndte*) at lukke ned for brugen af russiske borgeres penge til udenlandske kommunistpartier.."
(Nej det har Sohn som dokumenteret ovenfor ikke sagt. JH indledning bygger stadig/igen udelukkende på samme ”frie” fortolkning af TV2 udsagnet fra okt. 2010, som nu har været en tur rundt i medie cirkusset, for så at vende tilbage til Politiken. Her søger JH så alligevel i interviewet at udspørge til det, han allerede har fastslået som en kendsgerning, at Sohn har løjet. Hvorfor egentlig? Er det fordi JH alligevel godt kan se, at hans form og konklusioner ikke er helt fine i kanten, for nu at sige det blidt?)
JH: ”Men det skete så ikke (stop for strømmen af penge fra Sovjet, min bem.**)), fordi du sagde: Vi vil ikke have flere penge. Det skete bare fordi der ikke var flere penge at hente i Moskva?
”Det var et led i en afvikling. Land og Folk skulle jo ikke sende 200 eksemplarer af Land og Folk til Moskva, når det ikke eksisterede længere. Festivalen skulle ikke længere have vodka, eller hvad de nu har fået sendt derovrefra”, siger Ole Sohn”.
(Det eneste der kommer ud af JH’s udspørgen er, som det fremgår, helt det samme som Sohn tidligere har sagt, at han ” satte ind med at få lukket Terpo Tryk, Land og Folk og huset i Dronningens Tværgade«”, altså at der var tale om en proces og ikke en lukning i et hug så at sige.)
Politiken 27/11 fuldfører John Hansen så transformationen:
Ole Sohn ” modtog millioner af kroner til at udbrede Sovjetunionens politiske propaganda i Danmark, men han løj om det i offentligheden. Sådan forholdt det sig, har Ole Sohn i denne uge erkendt”
(Det har Ole Sohn som dokumenteret netop IKKE erkendt.)
Problemet er imidlertid, at John Hansen og medierne tilsyneladende slet ikke opdager, at deres egne tolkninger bliver til fordrejninger og slutter som løgnagtige!
*) Her anerkender JH tilsyneladende, at Sohn’s let opstrammede udsagn til DR i okt.2010 om, at han begyndte at stoppe ”svineriet” ”fra dag1”, kun kan tolkes som, og bliver det af JH, at Sohn startede en proces ”fra dag1” og IKKE at ”svineriet” blev stoppet dag 1!
Derfor er der ingen grund til at inddrage DR udsagnet her i denne gennemgang.
**) Strømmen af penge fortsatte med mindst et bidrag på 150.000$ i april 1990, som dokumenteret af Morten Thing. Til det siger Ole Sohn 23/11, at aftalen, som Sohn insisterede på at fastholde overfor Terpo tryk, om fortsat økonomisk tilskud fra Sovjet i april mv., at ”Den aftale var for at få rum til at afvikle og få det afhændet. Det er det”

Konklusion: Ole Sohns opfattelse af, at der blev iværksat et stop for ”svineriet” ”fra dag 1” primo 1990 er altså, at det sker i form af en proces i takt med nedlukningen af Terpo tryk, Land og Folk og salg af ejendommen i Dronningens Tværgade i Kbh., hvilket forekommer at være en meget plausibel forklaring, som Sohn burde have præciseret allerede i okt.2010 i stedet for, kan man strække fortolkningen til, at forsøge at ”pynte” på en sådan set forståelig handlemåde i situationen.
Det er således korrekt, at Sohn har udtrykt sig, som han selv siger upræcist og misfortolkeligt, måske/formodentligt for at stille sig selv og sin fortid i et lidt (men kun lidt!) bedre lys, end der strengt taget er dækning for.
Men det er selvfølgelig ikke begrundelse nok for nærmest at påstå – som Politiken og medierne bredt gjorde – at manden er fuld af løgn. Det rammer som fremført som en boomerang medierne selv – inklusiv Politiken - som fordrejninger til det løgnagtige!

Den 16. dec. 2011 15.08 skrev Anne Mette Svane <Anne.M.Svane@pol.dk>:
Kære Jørgen Garp
Tak for din mail med din kommenterede gennemgang af udvalgte passager fra Politikens journalistiske dækning af Ole Sohn-sagen - og bladets synspunkter om samme sag.
Vi står fuldt ved den journalistiske dækning. Men tak for dine input.
Bedste hilsener
Anne Mette Svane

Fra: Jørgen Garp <jorgen.garp44@gmail.com>
Dato: 17. dec. 2011 02.09
Emne: Re: John.Hansen@pol.dk,
Til: Anne Mette Svane <Anne.M.Svane@pol.dk>
Cc: Bo Lidegaard <Bo.Lidegaard@pol.dk>, Lars Grarup <lars.grarup@pol.dk>, John Hansen <John.Hansen@pol.dk>

Tak for din, "Vi står fuldt ved den journalistiske dækning. Men tak for dit input” - øh, hvorfor nu det? – reaktion!
Et svar, ville det være uforskammet at benævne det, men hvad skal jeg så kalde det? Jon Stewart i The Dayli Show ville vel sige f... y.. skjult af et biiip, men efter mine erfaringer tror jeg ikke Politiken kan klare en så direkte kost!
Jeg har, som du siger, serveret ”Udvalgte passager af avisens dækning”!
Sorry, det er desværre de helt centrale passager avisen havde at byde på, jeg har serveret.
Skulle jeg have overset noget mere centralt, tager jeg gerne mod belæring herom. Og jeg tror, sågu jeg giver en god flaske rødvin, såfremt du kan fremvise noget sådant. En Chateauneuf du Pape af god årgang, er det fristende nok for en sådan levering …ellers bare sig frem, hvis der er andre præferencer!

Men alvorlig talt: Det er simpelthen for ringe af Politiken. I kan bringe generelle angreb på pressens håndtering af personsager (Søren SchultzJørgensen, søndag 29/11) og debat indlæg vendt mod Bent Falbert og Jersild 30/11 avis. Samt desuden en skarp men stadig generel kronik 14/12 ”Dansk presse ude af kurs”.
Men når der serveres dokumentation - eller forsøg herpå! - for Jeres egne fordrejninger, ikke én men flere gange/flere dage, nej så har I pludselig hverken plads eller vilje til at svare seriøst herpå.
Og det er IKKE fordi, jeg mener, Politikens behandling af Ole Sohn sagen er værre end andre mediers, slet ikke, men forventningerne er nok større, hvilket måske bare er udtryk for min naivitet!
mvh
Jørgen Garp

tirsdag den 6. december 2011

Venstres skattesag!

I går eftermiddag 05/12 kl. 14 ville Løkke Rasmussen slet ikke svare på – efter sigende blev der spurgt ind til dette hele 16 gange - om der i Venstre eller Regeringen var holdt møder om Thornings skattesag.
Fra i går aftes i DR1 og TV2, men især i dag prøver Lars Løkke åbenbart at drukne sagen i møder, som alle er så selvfølgelige, som møderne ude i de danske hjem omkring kaffebordene!
Selvfølgelig har der nu – ifølge Løkke Rasmussen - været snakket om og holdt møder om Thornings skattesag eller sagen er indgået i møder i Vestre internt og mellem parti og ministre, mellem ministre og mellem ministre og deres spindoktorer og mellem spindoktorer osv. Og selvfølgelig er der intet odiøst heri sagde Løkke medmindre lige så selvfølgeligt, der var begået ulovligheder i form af planlægning af magtmisbrug eller ulovlig lækage.
Dette fremgik tydeligt af interviews med Lars Løkke efter Venstres pressemøde i dag 06/12, der så i øvrigt blev behørigt indpakket i politisk hints til sammenhængen mellem Thornings private skatteforhold og ønsket om indførelse af millionærskat mm., og at denne skattesag jo som bekendt havde uhyre stor offentlig bevågenhed i 2010 – rejst af BT – nej det nævnte Løkke selvfølgelig ikke og heller ikke noget om, hvordan BT dengang havde fået adgang til Thornings private skatteforhold? Det er jo nu åbenbart gået helt i glemme bogen hos alle eller..?
I hele dette sammensurium eller cover up om man vil, så det ud til, at selv journalisterne er ved at miste focus/overblik. I hvert fald var der ingen der hold fast i - hvad en enkelt journalist berørte kort – det helt afgørende i, hvad disse møder indeholdt eller helt præcist, hvilket materiale indgik i eller var baggrundsmateriale for diverse møder?
Helt konkret, det er måske i sig selv helt ok at Troels Lund Poulsens spindoktor Peter Arnfeldt holder møder med statsministerens pressechef Michael Børsting om det politiske i Thornings skattesag. Men, og det er det helt centrale, det er IKKE i orden, hvis der i disse møder har indgået skattemateriale, dvs. skat Københavns afgørelse i Thornings skattesag hverken direkte eller indirekte, dvs. som baggrund!
Jeg skal minde om, at starten på sagen efter lækken lige før valget var spørgsmål til tidligere skatteminister Peter Christiansen og hans spindoktor samt tidligere skatteminister Troels Lund Poulsen og hans spindoktor Peter Arnfeldt, om disse havde set eller var i besiddelse af Skat Kbh.’s afgørelse i Helle Thornings skattesag. Christiansen og hans spindoktor meldte hurtigt ud, at det havde de ikke, mens Lund Poulsen og Arenfeldt smuttede og/eller nægtede at svare på spørgsmålet. Selvfølgelig fordi det ikke var legalt, hvis de havde fået adgang til denne private sags afgørelse mellem Thorning og Skat Kbh.!
Derfor er møder hvor denne afgørelse indgår direkte eller indirekte i møder mv. i Venstre og/eller hvor ministre i den tidligere regering og deres spindoktorer deltager slet ikke i orden Løkke Rasmussen!
Dette er værd og holde meget godt fast i inden kaos og/eller cover up tager over i denne betændte sag.
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2011/12/06/135250.htm?rss=true


Løkke: Ikke odiøst at tale om skattesagwww.dr.dk
En afslappet Lars Løkke Rasmussen sagde i dag til joúrnalister, at det intet odiøst er i at tale om Thornings skattesag, når bare loven holdes

fredag den 2. december 2011

Arbejderne flygter fra rød blok!

Den 2-4/10-11 gentog jeg nogle gamle betragtninger fra før valget i 2001 (fremført bl.a. i det hedengangne Aktuelt):
Det er selvfølgelig enormt glædeligt, at VKO er smidt på porten!
Nu gælder det imidlertid om fremadrettet IKKE at begå samme fejl som Nyrup og SR regeringen begik i 90'erne på det fordelings politiske område - og her kan man helt rimeligt være nervøs med RV's fremmarch!
Det ser ud til at S-SF med det nye regeringsgrundlag er klar til at gentage...de fatale fejltagelser (fra 90'erne) ved helt at give efter for R's blå økonomiske politik, nu tilsyneladende som ren farce (!) ved at kombinere dette med S løftebruds fadæsen fra 1998 blot i pluralis!.
Så alt i alt truer et regeringsskifte (i 2001 og igen senest i 2015!), medmindre det utrolige skulle ske, at det lykkes Socialdemokratiet, at vikle sig ud af det spind af modsætningsfyldt utroværdighed, som får vælgerne til at flygte i alle retninger . Og især i den borgerlige retning, fordi venstresiden er fanget af præcist de samme modsætninger og det samme lefleri for den, slet ikke antalsmæssigt, men i den mediestyrede offentlighed altdominerende middelklasse.
http://jp.dk/indland/indland_politik/article2626137.ece


Arbejderne flygter fra de røde partier
jp.dk
Ufaglærte og faglærte arbejdere er på vild flugt væk fra rød blok, viser ny måling.

torsdag den 1. december 2011

Hvad kan gøres?

Følgende er skrevet til en SF'er 01/12-11 
1) Der findes INGEN snuptags løsning på S-SF’s aktuelle problemer:
Man kan jo ikke vende tilbage til tårnet og bede R gå over til VKO (VKI er der IKKE flertal med) og danne regering, hvis de insisterer på, at den økonomiske politik skal skrives af efter VKO minus 10-20%. Det skulle man have gjort, men det er som sagt for sent, så nu må det gælde om at få det bedste ud af de givne vilkår.
2) Stop Komiske Ali:
Men en ting der i hvert fald ikke duer er, at alle med statsministeren i spidsen begynder at lave kopier af Komiske Ali, hver gang de skal svare på, hvordan de selv syntes det går. Senest Thor Möger der i dagens Politiken prøver at bilde den undrende befolkning ind, at ”Vores parti har stor succes”.
3) Begrav medierne i konkrete tiltag store som små:
Hold dog op med det straks, sig til medierne, at I satser på det bliver bedre inden længe, og at I er i gang med … og så nævn konkrete sager, der er løst eller som vil blive løst snarest.
”Nu skal kommentatorerne bare læse på lovforslagene i stedet for at læse hinandens kommentarer!” – ja men det er dig/Jer der skal sørge for at de gør det – i stedet for at pive over dem – gå til dem med lovforslagene i stedet.
4) Mere kollektiv disciplin og aktion:
Så få samling på tropperne og sørg for, at give folk noget back-up i form af hjælp til dobbelt tjek af eks. Ôzlems fattigdoms eksempel. Den slags må simpelthen ikke ske OG det kan undgås, der findes INGEN undskyldning for noget så tåbeligt, og som er så nemt at tjekke – hvor f….. er Jeres økonomer henne?! Det vil sige det gælder altså om, at stå sammen og hjælpe hinanden konkret ellers går det helt galt – OG det kan gå meget værre end nu, vær hvis på det, bare se K!
5) Udvis politisk fleksibilitet:
Der må da også i politik gælde det samme som for os andre i arbejdslivet, at en vis omstillings parathed er nødvendig. Hvordan f….. kan stigning i de offentlige bus mm takster slippe igennem
(og så samtidig med ekstra bestyrelseshonorarer til DSB!)? Det er en Özlem med dobbelt skrue, hold da op, få da i en fart fundet de x antal 100mio. kr, det drejer sig om, eller spark DSB ledelsen ”i skridtet”, men hold taksterne i ro - og igen kom med noget konkret – bare en mindre forbedring!
6) SF solo udmeldinger:
IKKE nu, men når der er kommet mere ro på, så kom med SF udmeldinger – gerne fra menige MF’ere eller baglandet (landsledelse) -, der anviser, hvordan SF politik kan komme igennem indenfor rammen, eller på kanten af regeringsgrundlaget. Altså hvordan det skal/kan fortolkes fra en SF vinkel, og så skal de ligge på kanten og nogle gange gå over stregen, for at vise et selvstændigt parti, der ikke kun er regeringsparti. Andre partier har i tidligere regeringer udnyttet denne mulighed (eks. V under Schlüter). Bliv klassens frække dreng/pige og smid flinkeskolen ud.
Frem til bolden og held og lykke!