onsdag den 14. december 2011

Enhedslisten som nyttig idiot!

Enhl som nyttige idioter for at lægge et røgslør over VKO's ryggesløse regeringsførelse og permanente cover up bag et automat flertal, der arrogant gentog igen og igen, der var ikke noget at komme efter som dækoperationer for magtmisbrug og anden kriminel adfærd. I stedet for fastholde fokus på afsløringen af dette, skal vi nu med Enhl i spidsen, som DF fremførte i dagens Dead Line, til at rette fokus på den nye regerings antal af spindoktorer. I dette hav skal VKOs forbrydelser druknes af Enhedslisten! "Tillykke"!

Per Clausen
Så skal vi diskutere spindoktorer i folketinget. Enhedslisten støtter et krav om, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal se på udviklingen og behovet for skrappere regler.

Per Clausen Jeg har meget svært ved at se, at en undersøgelse af spindoktorernes rolle kan være et led i fortsættelse af VKOs reggesløse regeringsførelse. Sagen er, at vedtagelsen i dag opfylder et gammelt Enhedsliste krav om en sådan undersøgelse.
Jørgen Garp
Ja der skulle have stået "at lægge et røgslør over" i stedet for fortsættelse!
Men du får da samtidig endnu engang udstillet Enhedslistens hovedproblem. At I ikke er i stand til/ eller har meget svært ved at se og forholde Jer til tingene i en sammenhæng - til helheden! Mærkeligt i øvrigt, da et af det såkaldte Nye venstres hovedbudskaber ved dets fremkomst i 60’er netop var en anklage mod det borgerlige samfund og videnskab, at de kun så verden i fragmenter og ikke i helheder og sammenhænge!
Men I kan åbenbart ikke få rystet Jer fri af den ansvarsløshed, der fulgte i kølvandet på det gamle VS dogme om, ”at stemme for den mindste forbedring og imod den mindste forringelse”, selv om dogmet tilsyneladende er blødt op omkring finansloven.
Men i denne sag falder i så tilbage til fokusering på enkelt elementer, og I bliver derfor, og det var mit hovedbudskab, som du ikke svarer på (!), ”nyttige idioter” for VKOI’s dagsorden for med alle midler, at få fjernet fokus fra de sidste 10års politiske råddenskab under VKO og få fokus flyttet over på den nye regerings antal af spindoktorer. I dette hav skal VKOs forbrydelser druknes af Enhedslisten i et uklædeligt sammenrend med DF og Lib.All.! "Tillykke"!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.