tirsdag den 13. december 2011

Politikens fordrejninger i behandlingen af Ole Sohn sagen

Kære Politiken
Det startede egentlig med, jeg 30/11 fik afvist et indlæg om mediernes behandling af Ole Sohn sagen, som iøvrigt i en anden og længere form var bragt i Information. Det førte til en kort meningsudveksling med Politikens John Hansen, hvor JH hævdede, at der i Politikens dækning, især med henvisning til hans artikel d. 23/11, så at sige ikke var noget at komme efter.
Jeg har efterfølgende nu fået tid til at se dagbladets dækning igennem endnu engang, herunder især artiklen af JH 23/11, og jeg har på den baggrund udformet og udbygget vedhæftede: Kommenterede gennemgang af centrale dele af Politikens behandling af Ole Sohn sagen i november 2011.
Hensigten med at fremsende dette er ikke at forsvare Ole Sohn, overhovedet ikke. Han har som det fremgår udtrykt sig misforståeligt, og det må han selv udrede.
Formålet er, at få Politiken til at granske, om dækningen af sagen har været tilstrækkelig seriøs, eller sagt på en anden måde, om dækningen i for høj grad har været udtryk for en betænkelig grad af kampagne journalistik ? (Som avisen, i parentes bemærket, tilsyneladende ikke har ment tålte modsigelse. Jeg har i hvert fald ikke noteret nogle indlæg i avisen, som påpegede den, i det mindste, debatværdige behandling af sagen.)
Med venlig hilsen
Jørgen Garp, (abonnent)
Cand.mag. samfundsfag/historie

Kommenteret fremstilling af Ole Sohn sagens behandling i Politiken, mine kommentarer i parenteser ( ):
Politiken 07/11-11 ved Kristian Madsen:
”Men denne sidste runde af sagen er mest af alt et udtryk for, at JP som sædvanlig har flyttet deres ledersider ind på journalistikkens plads, og at Søren Pind har svært ved at acceptere, at danskerne, modsat Venstre, har tilgivet Sohn hans fortid.”
”Og han (Ole Sohn) har mest af alt sig selv at takke for, at sagen stadig lever, ved ikke at have talt rigtigt ud om tingene i tide.”
(Dette sidste udsagn – gentaget af alle medier - gentager KM sammen med Michael Kristiansen i Tirsdagsanalyse på TV2 News 22/11 igen og igen, uden på nogen måde at indholdsbestemme dette helt intetsigende udsagn, der, hvis det ikke bliver defineret, er ren elastik i metermål som argument betragtet eller rettere ”et rigtigt sladder argument”. Ingen på denne jord vil kunne leve op til dette krav, eller omvendt vil alle kunne blive beskyldt for ikke at have opfyldt kravet.)
Politiken 21/11-11 ved John Hansen:
”Hårdt presset af nye oplysninger i først Politiken, senere Morgenavisen Jyllands-Posten og Berlingske Tidende i weekenden, erkendte Ole Sohn på TV 2 i aften, at den udtalelse ikke var sand.
»Jeg medgiver gerne, at udtalelsen fra dengang kan mistolkes, og det beklager jeg«, siger han nu."
(Sohn siger altså IKKE at hans udtalelse til TV2 ikke var sand eller forkert, som Politiken påstår, han siger, at den ”kan mistolkes”, hvilket den bliver som det fremgår!)
"I oktober 2010, da alliancen med Socialdemokraterne havde bragt SF tæt på ministerposter, ændrede Ole Sohn sin forklaring til det modsatte (ren insinuation) – han havde standset trafikken, så snart han opdagede den, sagde han til TV 2:
 »Da jeg fandt ud af, at vi modtog ordrer - eller penge i form af ordrer og andet - så sagde jeg: »Det her går ikke, det er simpelthen ikke værdigt« - og derfor satte jeg ind med at få lukket Terpo Tryk, Land og Folk og huset i Dronningens Tværgade«.”"
(Sohn sagde ikke, at han havde standset trafikken, så snart han opdagede den, som Politiken påstår. Sohn sagde derimod, at han ”satte ind med at få lukket Terpo Tryk, Land og Folk og huset i Dronningens Tværgade.” Det burde i øvrigt være indlysende for enhver, at et så omfattende projekt, som at lukke et trykkeri og et dagblad samt sælge en stor ejendom, IKKE kan gennemføres på hverken én dag eller måned.)
Politiken 23/11 ved John Hansen:
"Ole Sohn har sagt, at han fra dag 1 stoppede "svineriet" med midler fra Sovjet... Igen og igen har Ole Sohn (SF) fortalt, hvordan han - straks han fik mulighed for det fra januar 1990 -gjorde op med overførslen af pengen fra Sovjet .... Og hvordan han fra "dag1" begyndte*) at lukke ned for brugen af russiske borgeres penge til udenlandske kommunistpartier.."
(Nej det har Sohn som dokumenteret ovenfor ikke sagt. JH indledning bygger stadig/igen udelukkende på samme ”frie” fortolkning af TV2 udsagnet fra okt. 2010, som nu har været en tur rundt i medie cirkusset, for så at vende tilbage til Politiken. Her søger JH så alligevel i interviewet at udspørge til det, han allerede har fastslået som en kendsgerning, at Sohn har løjet. Hvorfor egentlig? Er det fordi JH alligevel godt kan se, at hans form og konklusioner ikke er helt fine i kanten, for nu at sige det blidt?)
JH: ”Men det skete så ikke (stop for strømmen af penge fra Sovjet, min bem.**)), fordi du sagde: Vi vil ikke have flere penge. Det skete bare fordi der ikke var flere penge at hente i Moskva?
”Det var et led i en afvikling. Land og Folk skulle jo ikke sende 200 eksemplarer af Land og Folk til Moskva, når det ikke eksisterede længere. Festivalen skulle ikke længere have vodka, eller hvad de nu har fået sendt derovrefra”, siger Ole Sohn”.
(Det eneste der kommer ud af JH’s udspørgen er, som det fremgår, helt det samme som Sohn tidligere har sagt, at han ” satte ind med at få lukket Terpo Tryk, Land og Folk og huset i Dronningens Tværgade«”, altså at der var tale om en proces og ikke en lukning i et hug så at sige.)
Politiken 27/11 fuldfører John Hansen så transformationen:
Ole Sohn ” modtog millioner af kroner til at udbrede Sovjetunionens politiske propaganda i Danmark, men han løj om det i offentligheden. Sådan forholdt det sig, har Ole Sohn i denne uge erkendt”
(Det har Ole Sohn som dokumenteret netop IKKE erkendt.)
Problemet er imidlertid, at John Hansen og medierne tilsyneladende slet ikke opdager, at deres egne tolkninger bliver til fordrejninger og slutter som løgnagtige!
*) Her anerkender JH tilsyneladende, at Sohn’s let opstrammede udsagn til DR i okt.2010 om, at han begyndte at stoppe ”svineriet” ”fra dag1”, kun kan tolkes som, og bliver det af JH, at Sohn startede en proces ”fra dag1” og IKKE at ”svineriet” blev stoppet dag 1!
Derfor er der ingen grund til at inddrage DR udsagnet her i denne gennemgang.
**) Strømmen af penge fortsatte med mindst et bidrag på 150.000$ i april 1990, som dokumenteret af Morten Thing. Til det siger Ole Sohn 23/11, at aftalen, som Sohn insisterede på at fastholde overfor Terpo tryk, om fortsat økonomisk tilskud fra Sovjet i april mv., at ”Den aftale var for at få rum til at afvikle og få det afhændet. Det er det”

Konklusion: Ole Sohns opfattelse af, at der blev iværksat et stop for ”svineriet” ”fra dag 1” primo 1990 er altså, at det sker i form af en proces i takt med nedlukningen af Terpo tryk, Land og Folk og salg af ejendommen i Dronningens Tværgade i Kbh., hvilket forekommer at være en meget plausibel forklaring, som Sohn burde have præciseret allerede i okt.2010 i stedet for, kan man strække fortolkningen til, at forsøge at ”pynte” på en sådan set forståelig handlemåde i situationen.
Det er således korrekt, at Sohn har udtrykt sig, som han selv siger upræcist og misfortolkeligt, måske/formodentligt for at stille sig selv og sin fortid i et lidt (men kun lidt!) bedre lys, end der strengt taget er dækning for.
Men det er selvfølgelig ikke begrundelse nok for nærmest at påstå – som Politiken og medierne bredt gjorde – at manden er fuld af løgn. Det rammer som fremført som en boomerang medierne selv – inklusiv Politiken - som fordrejninger til det løgnagtige!

Den 16. dec. 2011 15.08 skrev Anne Mette Svane <Anne.M.Svane@pol.dk>:
Kære Jørgen Garp
Tak for din mail med din kommenterede gennemgang af udvalgte passager fra Politikens journalistiske dækning af Ole Sohn-sagen - og bladets synspunkter om samme sag.
Vi står fuldt ved den journalistiske dækning. Men tak for dine input.
Bedste hilsener
Anne Mette Svane

Fra: Jørgen Garp <jorgen.garp44@gmail.com>
Dato: 17. dec. 2011 02.09
Emne: Re: John.Hansen@pol.dk,
Til: Anne Mette Svane <Anne.M.Svane@pol.dk>
Cc: Bo Lidegaard <Bo.Lidegaard@pol.dk>, Lars Grarup <lars.grarup@pol.dk>, John Hansen <John.Hansen@pol.dk>

Tak for din, "Vi står fuldt ved den journalistiske dækning. Men tak for dit input” - øh, hvorfor nu det? – reaktion!
Et svar, ville det være uforskammet at benævne det, men hvad skal jeg så kalde det? Jon Stewart i The Dayli Show ville vel sige f... y.. skjult af et biiip, men efter mine erfaringer tror jeg ikke Politiken kan klare en så direkte kost!
Jeg har, som du siger, serveret ”Udvalgte passager af avisens dækning”!
Sorry, det er desværre de helt centrale passager avisen havde at byde på, jeg har serveret.
Skulle jeg have overset noget mere centralt, tager jeg gerne mod belæring herom. Og jeg tror, sågu jeg giver en god flaske rødvin, såfremt du kan fremvise noget sådant. En Chateauneuf du Pape af god årgang, er det fristende nok for en sådan levering …ellers bare sig frem, hvis der er andre præferencer!

Men alvorlig talt: Det er simpelthen for ringe af Politiken. I kan bringe generelle angreb på pressens håndtering af personsager (Søren SchultzJørgensen, søndag 29/11) og debat indlæg vendt mod Bent Falbert og Jersild 30/11 avis. Samt desuden en skarp men stadig generel kronik 14/12 ”Dansk presse ude af kurs”.
Men når der serveres dokumentation - eller forsøg herpå! - for Jeres egne fordrejninger, ikke én men flere gange/flere dage, nej så har I pludselig hverken plads eller vilje til at svare seriøst herpå.
Og det er IKKE fordi, jeg mener, Politikens behandling af Ole Sohn sagen er værre end andre mediers, slet ikke, men forventningerne er nok større, hvilket måske bare er udtryk for min naivitet!
mvh
Jørgen Garp

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.