tirsdag den 21. februar 2012

Bilismens terror!

Handler trængsels-/betalingsringen først og fremmest om billiger kollektiv trafik, som vi nu skal bildes ind? Nej det gør den ikke. Det handler først og fremmest om at få begrænset bilismens terror mod vores børn og børnebørns mulighed for at overleve den klima katastrofe, vi efterlader dem!
Der er åbenbart ingen ende på de tåbeligheder i ord og handlinger, der kan anvendes, når danskerne trues af angreb på deres symbiotiske og forskruede forhold til deres biler. Et forhold der helt tilsidesætter og tilsyneladende langt overgår deres omsorg for, at deres børn og børnebørn nogensinde får et muligt liv efter deres egen bortgang og smadring af klodens klima.
Nu har det åbenbart også bredt sig til ungdommen i form af DSU formanden og S borgmestre, der holder ”den blå Bjarnes” åbenbart indskrænkede politiske og menneskelige opfattelser, der i fortiden med garanti ville have tilhørt de tumper, der hævdede jorden er flad, som enhver jo kan se, ligesom enhver jo kan se at vejret er fint, op som rambuk for nedskydning af vores børn og børnebørns fremtid!
For at farmand kan sidde inde bag rattet på sin dyt, ja så må alt andet vige for dette infantile behov, hos mennesker der aldrig er blevet voksne nok til at forstå situationens alvor, eller i hvert fald ALTID vil udskyde ændringer af vanvittig adfærd til senere og ”bedre” tider.
Trængslen og bilernes miljøsvineri er til oplysning IKKE noget nyt fænomen, det har eksisteret i årtier, så muligheden for at gøre noget ved det – også med bedre forslag har været til stede lige så længe. Nu kommer der så for første gang et gennemførligt forslag, som oven i købet er afprøvet med succes i andre lande, og så står ignoranter i kø for at skyde det ned uden noget alternativ overhovedet!
Og regeringen med SF bøjer sig for denne bilismens terror og de radikale med Vestager og Jelved i spidsen jubler selvfølgelig sammen med deres Finans venner!

john hansen
22. februar 2012, 08:16
Kom nu ned fra din høje hest.......
...og forhold dig til den virkelige verden. Jeg er modstander af skatteringen, men jeg er garanteret lige så meget for et rent og sundt miljø. Jeg har også små børn og vi bor i København. Principielt er jeg enig med dig i, at man skal satse mere på kollektiv trafik end på privatbilismen!
Men det er ikke den rigtige vej at gå, at beskatte mennesker som tilfældigvis kommer til at bo inden for ringen.

Jørgen Garp
22. februar 2012, 11:42
Vejen til helvede er som bekendt brolagt med gode fortsætter!
Ja principielt vil Alle gøre det gode altid, men vejen til helvede er som bekendt brolagt med gode fortsætter!
Og hver eneste gang der kommer et konkret forslag til nedsættelse af CO2 udslippet - især når vi taler privatbilisme og landbrug - ja så desværre, så skulle det ikke lige være nu, eller også findes der en masse hår i suppen, som så hysterisk udskriges som det rene overfald på såkaldt almindelige mennesker/danskere!
Og således kan der i virkelighedens verden fortsættes ned af slisken, samtidig med at man sådan i tågernes verden i princippet godt, men helt gratis, kan erklære, at man skam også sådan helt abstrakt gerne vil sørge for at efterlade en beboelig klode til vores børn og børnebørn!
Og vanviddet illustreres så yderligere af, at der straks skal udvindes olie og gas, der hvor isen er smeltet grundet den voksende udledning af CO2 bl.a. fra privatbilismen world wide.
Og det er IKKE politikere og eliten, der er hovedårsagen til det fortsatte vanvid, nej det er såkaldt almindelige menneskers kortsigtede indskrænkethed, som så groft udnyttes af mægtige interessegrupper i olielande og olieindustri mv.
Det er vores tids svar på "jorden er flad" kampagnen for århundreder siden og fremtidens mennesker - hvis der bliver nogle !- vil ryste lige så meget på hovedet over vor tids tumper, som vi gør over fortidens religiøse galninge og indskrænkede bønder!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.