fredag den 10. februar 2012

Famililovgivning/Skilsmisse ditto!

Henrik Herløv Lund
FORÆLDREANSVARSLOVEN: ÆNDRING AF LOVEN ET KLART TILBAGESKRIDT FOR LIGESTILLINGEN AF MÆND/FÆDRE OG EN SEJR FOR KVINDECHAUVENISMEN.
Jørgen Garp
Ophedede skilsmisse situationer ender desværre alt for ofte i rene magtkampe om økonomi mv og desværre også om børnene. I dette spil er kvinder ikke en døjt bedre end mænd, og ofte enormt dygtige til at misbruge rollen som moder og det svage køn overfor forvaltninger og domstole, og nu får kvinderne frit spil til at udnytte den forøgede magt, de vil få med lovændringen. Ligesom bopælsretten i dag stort set pr. inerti og automatik kun tildeles kvinder ved tvister, så er det klart at kvinden nu (igen) tildeles et sværd til at hugge forbindelsen over mellem far og barn/børn når og hvis det passer hende. Et tilbageskridt er det og viser endnu engang denne elendige regerings på alle områder og måders fallit! Der er intet at sige til at vælgerne foretager en ren folkevandring fra denne elendighed!
Jens Andersen
Jørgen Garp. Det er bestemt ikke rigtigt at mødre pr automatik får bopælsretten ved tvister. Det er simpelthen ikke rigtigt. FAL er en lov der klart optrapper konflikter. Hvordan kan nogen tro at fordi man dømmer fælles forældreret, bilægger man konflikten. Vi har ca 15% tilfælde i DK hvor konflikten ikke kan løses. Det er her FAL burde beskytte børnene. Det gør den absolut ikke. En anden ting er, at der aldrig i DK har været så mange familietragedier, som efter FAL blev vedtaget i 2007. Jeg vil komme med den påstand at FAL er direkte medvirkende til mord på børn. Jeg var med til at starte det første netværk mod FAL i 2007. Jeg havde en utrolig god dag i går, for nu ser det udf til at vores arbejde endelig bærer frugt.
Jørgen Garp
Jens Andersen. Sludder og vrøvl at tro, at du nu bilægger konflikter. Det gjorde man ikke før FAL blev vedtaget i 2007 og heller ikke under FAL indtil nu, og man vil heller ikke gøre det i fremtiden under den nye lovgivning. Det er det rene hokus pokus at tro, det her har noget at gøre med at få løst konflikter mellem folk, der ikke vil/evner at løse disse konflikter. Det handler overhovedet IKKE om bilæggelse af konflikter, det kan lovgivning i disse sager slet ikke. Summen af konflikter vil være nogenlunde konstant uanset, hvilke lovgivning man vælger, fordi mængden af m/k "idioter" er nogenlunde konstant, og derfor handler det her udelukkende om ”normal” mængden, der kan løse nogle konflikter nogle gange, men ikke alle konflikter altid, men nu får det sværere fordi den ene part, kvinden IGEN forfordeles i forhold til manden, til ugunst for begge parter og især børnene! Med idioterne som rambuk har man nu igen skudt sig selv i foden i forhold til ”normaldanskeren” m/k, der behøver hjælp i form af en fornuftig lovgivning, men nu bliver sat uhjælpeligt tilbage til skade for de mennesker – voksne som børn – det drejer sig om. På den måde bliver det bedste det godes fjende her igen, igen hjulpet frem af tåbelige idealister, der tror de kan skabe den ideelle verden for børn, også når det drejer sig om skilsmisser. På den måde er de/I, de egentlige "idioter"!
Jørgen Garp Prøv at brug Jeres behov for at frelse verden på et mindre skadeligt område, Jens Andersen m.fl.!!
Jens Andersen Jørgen Garp. Du tager helt fejl. Jen mener ikke at alle konflikter skal bilægges. Af den simple grund at det ikke lader sig gøre. Jeg mener bestemt der findes sager hvor man ikke engang skal forsøge for det er spild af tid. Det var jo netop i disse tilfælde vi burde ha en lov der beskyttede børnene og ikke en lov der sætter ligestillingen højere.
søndag kl. 13:22 · Synes godt om
Jørgen Garp
Jens Andersen. Beskytter børnene, det er vist en skrivefejl, du mener vist beskytter kvinderne med børnene som rambuk! Lovgivning skal altså ikke kun gælde for de 10-15% "idioter", men for alle også dem der selvfølgelig har problemer, hvilket en skilsmisse altid giver, men som med en ordentlig ligestilling i lovgivningen kan presses til at opføre sig ordentlig overfor hinanden med hensyn til børnene, så disse beholder både den mor og den far de har også efter skilsmissen. Og dette kan ikke lykkes ordentligt med den nye forfordeling af kvinder, som der så vidt jeg kan se lægges op til. Al erfaring tilsiger, at folk der tildeles magt især i belastede følelsesmæssige situationer i langt de fleste tilfælde vil (mis)bruge denne magt! Sådan er det i virkelighedens verden!
De 10-15% uhjælpelige? Ja det er synd for deres børn først og fremmest, men disse mennesker må håndteres via retssystemet, hvor det er fint at begrænse adgangen til gentagne retssager, som jo udmærket kan gennemføres uden at ændre den fælles forældremyndighed. Derudover må der tilbydes disse mennesker diverse ”behandlingstiltag”, som samfundet tilbyder folk, der ikke evner at føre et normalt socialt liv, herunder at fratage den ene part forældremyndigheden, men som en klar undtagelses foranstaltning!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.