søndag den 26. februar 2012

Keynesianismen - og dens mangler!

Glimrende artikel, men jeg syntes AL glemmer, at få det historiske med: Hovedårsagen til at den liberalistiske økonomi fik sin anden luft så at sige fra 80’erne var trods alt, at Keynesianismen syntes at have nået sin grænse i forbindelse med krisestyringen i 73 og 81, som udmøntede sig i den såkaldte stagflation, altså kombinationen af stagnation og inflation samtidig.
Det havde man ikke oplevet før, og det betød, at yderligere efterspørgselstiltag blot medførte øget inflation uden at gøre noget nævneværdigt ved stagnationen/arbejdsløsheden.
Det medførte så at udbudsøkonomien kom i vælten, som under en krise vil medføre øget udbud af arbejdskraft og lægge yderligere pres på lønningerne, så kapitalen kan blive rentabel igen! Dertil gennemførtes en voldsom deregulering af finanskapitalen, som også gav luft til det efterfølgende internationale økonomiske opsving - for en tid vel og mærke!
Se: http://www.garps-verden.com/2011/10/advarsel-den-liberalistiske-ideologi-10.html
samt eventuelt bredere: http://www.garps-verden.com/2008/01/nyfascisme.html
Hvad Keynes kan bruges til
www.information.dk
Krisetider skaber muligheder. De liberale har grebet chancen for at virkeliggøre deres visioner om en minimalstat; velfærdsstaten og de arbejdsløse betaler prisen

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.