mandag den 20. februar 2012

Myten om marginalskatten!

Jørgen Garp
Ja når man ikke kan få den i egen selvforståelse "venstresnoede" og radikale højere middelklasse på Politiken og Information til at optage indlæg, der risikerer at angribe deres egen pengepung! Ja så må man jo gå til de mere "højresnoede" medier! Og her kan det minsandten lade sig gøre!

Myten om marginalskatten | DEN KORTE AVIS
denkorteavis.dk/2012/en-selvfolgelighed-uden-argumenter/

Igen og igen gentages det borgerlige grundsynspunkt uimodsagt og som en selvfølgelighed, der ikke behøver at argumenteres yderligere for men bare skal tages til efterretning, først af erhvervsredaktør Tage Otkjær (Pol.19/01), så af Dead-line værten Jacob Rosenkrands 22/01 kl.23, og senest 03/02 hedder det i TV2 og Politiken, at
"Både Vestager og Thorning har advaret om, at man risikerer at mindske arbejdsudbuddet, hvis de riges børnecheck bliver beskåret, fordi det vil øge marginalskatten".
Pointen skulle være, at en sænkning af marginalskatten, skatten på den sidst tjente krone, især for højtlønnede vil medføre et øget udbud af arbejdskraft, fordi især disse højtlønnede så vil være parate til at yde en ekstra indsats, som det hedder og omvendt skulle øgede marginalskatter for de højt lønnede så mindske arbejdsudbuddet.
Jeg ser her venligt bort fra den mulighed, at de pågældende ved en faldende skat med tilsvarende øget disponibel indkomst benytter anledningen til at arbejde mindre og dog få det samme i indkomst, samt at i en situation med høj ledighed er der ingen grund til, at dem der er i arbejde arbejder endnu mere!
Samtidig er det nødvendigt at gøre opmærksom på, at denne gruppe, den højere middelklasse med indkomster fra omkring ½ mio.kr. om året før skat, der har haft størst fordel af de sidste ti års, ja faktisk 20års førte økonomiske politik i form af låneomlægninger, skattelettelser, skattestop og store værdistigninger på fast ejendom til fri belåning. Hertil kommer store reallønsstigninger til gruppen i perioden. Vi er kort sagt den gruppe, hvis privatforbrug især er eksploderet i de sidste 10-20år!
Det er desuden min erfaring, i hvert fald fra de sidste 25år – frem til 2010 - i den private sektor, at os der tales om her, og mon ikke det også gælder journalister mv. (?), stort set alle arbejder uden højeste arbejdstid (dvs. over 37timer/uge). Desuden ved jeg, det samme stort set gælder på ledelsesniveau – fra mellemledere og opefter - i den offentlige sektor, her er heller ikke nogen øvre arbejdstid. Hertil kommer yderligere det spændende arbejde, indflydelsen på arbejdet samt det karrieremæssige pres, som også holder netop denne gruppe til ilden.
Så er det jeg spørger, hvordan skal en skattenedsættelse respektivt en skattestigning i den situation lige medføre en større eller mindre arbejdsindsats hos flertallet af denne gruppe af højtlønnede borgere, mit bedste bud er et sted mellem 70-90% af hele gruppen? Deres løn er netop ikke afhængig af antal ydede timer, de har et sæt arbejdsopgaver, der skal løses til den aftalte løn uanset tidsforbrug, som i forvejen er fra højt til meget højt. Se det er der mig bekendt ingen, der har gidet svarer den undrende offentlighed på?
Derimod fortsætter medier og økonomer ufortrødent med at fremføre samme påstand som ovenfor igen og igen, og i ni ud af ti tilfælde fremføres synspunktet af folk, der lige præcist selv vil drage fordel af en sænkning af marginalskatten for den højere middelklasse. Man behøver ikke, som jeg ser det, at være specielt mistænksom anlagt for at syntes, at synspunktet mildt sagt har ”en tanke”!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.