fredag den 3. februar 2012

SF's politiske deroute!

Det er vel noget at det mest sigende for SF's politiske deroute, at i Debatten på DR2 om EU og finanspagten, der inviteres S-R-EL-V og DF men ikke SF! Det ville aldring være sket tidligere - aldrig, at forestille sig en vigtig EU debat uden Holger K. Nielsens deltagelse tidligere var utænkeligt, men nu bliver SF med diverse ministre med udenrigsminister Søvndal i spidsen ikke engang taget alvorligt nok til at blive inviteret på dette kerneområde for partiet og dets historie! Det udstiller bare endnu engang det håbløse i dogmet i det såkaldt nye SF, at vi skal ind i maskinrummet for at få indflydelse og opnå resultater, som om man kun kan få det herinde og ikke udenfor i opposition! Ak ja politiske amatører har kronede dage i dansk politik!

Enhedslisten: Vi bøjer nakken og afskaffer demokratietwww.dr.dk
Flere gange i torsdagens udgave af Debatten stod det klart at EU er i alvorlige problemer, men der er langt fra enighed om hvilke politiske løsninger der skal sættes i værk.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.