søndag den 18. marts 2012

Artikel af Henrik Herløv Lund

Henrik Herløv Lund delte et link.

ER S + SF "LOVLIGT" UNDSKYLDT I AT FØRE "BLÅ POLITIK"?
Den ”røde regering” tegner fremover til kun at ville føre blå politik. Men nu raser debatten om, hvorvidt man er lovligt undskyldt pga. valgresultatet, økonomien og højredrejning i befolkningen? Men argumenterne holder ikke.

KUN FÅ MILLIARDERS FORSKEL PÅ SRSF OG VKO.
Det må anerkendes, at S+ SF sammen med Enhedslisten fik reddet stumperne af "Fair løsning" på finansloven for 2012.
Men fremover tegner det med finanspagt, reform af førtidspension og fleksjob, budgetlov, endnu strammere 2020 -plan og "velfærdsopgør" endog til at SRSF vil overhale Venstre højre om.
Hvis der overhovedet fremover vil være en forskel på den "røde regering" og VKO vil den højst bestå i nogle få milliarder.

FORSVARET FOR S OG SF´S HØJREDREJNING
Fra partiledelser såvel som fra trofaste S + SF´ere hører man følgende argumenter for højrekursen:
1) Man kunne ikke gøre anderledes som valgresultatet var.
2) Man har arvet en elendig økonomi og der ikke råd til andet.
3) Befolkningen er i krisealarm og på vej til højre – vælgerne flygter over til Venstre.
Men argumenterne holder ikke.

1. VALGRESULTATET.
Det er et tilbagevendende argument for accepten af den borgerlige politik, at S + SF ikke kunne gøre andet end at gå ind RV s krav herom, for de to partier "havde jo ikke selv flertal".
Det er også rigtigt og det må anerkendes, at RV selvsagt skulle have indrømmelser, som valgresultatet var. Men på den anden side fik S + SF sammen med Enhedslisten 4 gange så mange mandater som RV.
Når der alligevel blev tale om en så total accept af borgerlig økonomisk politik, kan det kun forklares med, at socialdemokraterne efter valget forlod den hidtidige taktiske alliance med SF og svingede tilbage til egen stram økonomisk politik og til den gamle alliance med RV.
Ikke valgresultatet, men kovendingen hos S er den grundlæggende forklaring på, at så store dele af politikken fra før valget blev opgivet.

2. ØKONOMIEN.
Det er rigtigt, at regeringen har arvet et stort underskud fra VKO.
Men for det første hænger underskuddet - som fremført af S + SF før valget - i høj grad sammen med VK´s u - og underfinansierede skattelettelser i gennem 10 år, som i 2010 årligt løb op i 60 mia. kr.
Alligevel har S + SF opgivet at gøre noget som helst herved, ja man vil tilmed gennemføre topskattelettelser på trods af, at VKO s i forvejen primært har tilgodeset velhaverne.
For det andet er alfa og omega med hensyn til at reducere underskuddet at få skabt vækst og få reduceret ledigheden, hvorved det offentlige sparer dagpengeudgifter og får højere skatteindtægter.
Men her har S + SF efter en stærkt barberet og mere symbolsk kickstart i 2012 reelt fremover opgivet at skabe vækst og er i stedet på vej over til en endnu stærkere sparepolitik end VKO. Det vil imidlertid kun reducere væksten og øge ledighed og underskud.
S + SF´s egen politik cementerer altså underskuddet.

3. HØJREDREJNING.
For det tredje hører man det som et argument, at der er krisebevidsthed i befolkningen og at der efter Carina-sagen blæser en højrevind. Og at vælgerne flygter over til venstre. Befolkningen ligger dermed som den selv redder, når der nu føres sparepolitik, siges der.
Men den politiske udvikling i befolkningen er jo også et spørgsmål om lederskab.
S + SF burde tage debatten og kampen om og forsøge på at bibringe vælgerne en mere nuanceret forståelse af tingene. Men i stedet render man efter højrevinden.
Og hvad skaber egentlig hvad?
Efter S + SF s overgang til blå politik, handler store dele af det politiske spektrum om "blåt i blåt". Når S + SF med regeringsgrundlaget selv viste vej til højre og eliminerede store del af et alternativ, er det måske ikke så underligt, at dele af deres egne vælgere har svært ved at få øje på en anden vej?
Sidst, men ikke mindst: Hvorfor flygter vælgerne?
S + SF har mistet mange af de, som ved valget stemte på dem. Og mange heraf er desværre ganske rigtigt gået over til Venstre.
Men det er i grunden ikke så vanskeligt at forstå: De støttede S+ SF, da de to partier tilbød et alternativ til VKO om at bevare velfærden. Men efter valget har S + SF vendt alternativet ryggen og fører nu selv borgerlig sparepolitik.
Men her står vælgerne af: Når det gælder at føre borgerlig politik, ser de borgerlige som mere troværdige.
Og det kan man vel i grunden ikke fortænke dem i.
S + SF afsnører med højrekursen sig fra sine hidtidige vælgere.

KATASTROFEKURS.
Dette er ikke skrevet i fryd over udviklingen eller for at hovere.
Tværtimod, denne udvikling er rent ud en katastrofe: For SF + S, for arbejderbevægelsen og venstrefløjen og for velfærdstaten.
For S + SF som partier fører udviklingen lige lukt frem til sviende valgnederlag, fordi man mere og mere desillusionerer og afsnører sig fra sit eget bagland. Både Søvndal og Thorning Scmidt risikerer at måtte gå som partiledere.
For arbejderbevægelsen og venstrefløjen er det også en katastrofe, for udviklingen i SF kan kun betegnes som en "socialdemokratisering", som betyder at venstrefløjen svækkes voldsomt.

FRIT LØB MOD MINIMALSTATEN?
Og med tilbagegangen for S + SF svækkes de kræfter, som forsvarer velfærdsstaten og de svage.
Efter det kommende sviende valgnederlag vil der for Løkke være frit løb mod minimalstaten.
Det kan kun undgås, hvis SF og S tager højrekursen op til revision og kridter skoene og i højere grad står fast på den politik, de faktiske lagde frem før valget.
Det rigtige her og nu er derfor heller ikke at frede S + SF, men at lægge pres på dem for at korrigere den skæbnesvangre højrekurs.
Om to eller 3 år vil det være for sent.
At rejse debatten om højrekursen fra SF nu har derfor ikke noget med hetz at gøre. Tværtimod, det er hjælp for at undgå katastrofen - også for partierne selv.

Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom - cand. scient . adm.
Ikke parti - eller bevægelsestilknyttet medlem af centrum-venstre.
Kendt fra den alternative Velfærdskommission.

Vederlagsfrit abonnement på nyhedsbrevene KRITISKE ANALYSER (om velfærd og økonomi) og KRITISKE DISKUSSIONER (om regering og politik) kan tegnes ved at maile til herloevlund@mail.dk
Alle rapporter og notater kan downloades påwww.henrikherloevlund.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.