lørdag den 31. marts 2012

Det neoliberalistiske asociale skred og S-SF's klemme!

http://www.information.dk/297465#comment-545239
Det værste er ikke - Inger -, at en liberalistisk idiot som Arzrouni er neoliberalistisk helt ind i rygmarven. Det var forventeligt! Nej det værste er, at denne infame tankegang, som Metz redegør for, har sneget sig ind i alle samfundets pore. Følg blot debatten om SF’s udvikling inde i et af venstrefløjens hjertekamre Modkraft, hvor jeg mente, det var nødvendigt at fyre denne bredside af til en anden venstrefløjs debattør:
”Jeg kan alligevel ikke nære mig, for du skriver: “Så længe vi ikke kan diskutere de svære prioriteringer, så er vi dømt til evig opposition.”
Er det aldrig faldet dig og andre S-SF’ere ind, at når de såkaldt svære prioriteringer defineres som stående mellem de økonomisk og socialt dårligst stillede og såkaldt almindelig lønmodtagere, ja så er den mentale forudsætning for, at du og andre S-SF’ere overhovedet kan komme på den absurde tanke, 10års VKO udgrænsning af udlændige mv. som økonomisk og social prügelknaben, som I nu blot vil videre fører til næste led i samfundspyramiden, de fattige ‘etniske’ danskere. Og befolkningens mentale parathed er såmænd også tilpasset dette efter de 10år med VKO!”
http://modkraft.dk/artikel/skal-sf-ende-som-et-and…
Ja og så fik den lige en spand kul mere (for meget?):
Sådan er fascistoid tankegang og mentalitet, det burde det 20.århundredes forbrydelser mod menneskeheden have lært ethvert tænkende menneske!
“Først kom de for at tage kommunisterne, men jeg protesterede ikke, jeg var jo ikke kommunist.
Da de kom for at arrestere fagforeningsmændene, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke fagforeningsmand.
Da de spærrede socialisterne inde, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke socialist.
Da de spærrede jøderne inde, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke jøde.
Da de kom efter mig, var der ikke flere tilbage til at protestere.
Martin Niemöller (1892-1984)”
Ja, det var såmænd bare lige det til overvejelse!

Nå det var så det, som jeg ser det, så kører debatten igen derudaf uden mål og med, enhver med sin egen lille Hassan, der skal dyrkes, her på siden.
Imens må man så igen, igen håbe og bede til, at SF finder sine ben at stå på og dropper udstillingen af kampen som stående mellem de fattigste og de næst fattigste! Det er efterhånden det eneste der tæller, og OK så EL, dem må vi virkelige også håbe på, så det hele ikke går op i intern kamp på venstrefløjen!
Derfor er optimismen ikke her i den ustrukturerede snik snak, men i:
To ændringsforslag til den politiske udtalelse fra SF’s landsmøde tegner til, der måske alligevel sker noget politisk spændende på mødet:
Et om at indføje, at boligskatten skal reguleres i forbindelse med regeringens skattereform!
Et om at ophæve den falske modstilling af arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere og almindelige hårdt arbejdende ‘leverpostejs madpakke smørende’ lønarbejdere!
Dem der står for disse opløftende tiltag bør nævnes direkte ved navn:
Fem af SF’s i alt 18 MF’ere: Özlem Cekic, Lisbeth Bech Poulsen, Annette Vilhelmsen, Karina Lorentzen Denhardt, Idam Damborg samt Kresten Touborg, Hanne Agersnap, Pernille Frahm, Leif Herman, Peter Westermann, Trine Mach og Thomas Krog.
Ok måske et par overraskelser i blandt (?), men her er alle jo velkomne!
Hertil kommer spændende ændringsforslag til principprogrammet fra bl.a. SF Hvidovre samt et knusende indlæg fra Leif Hermann mod ledelsens forslag til principprogram via kritik af Tesfaye og Kasper Bjerings forsvar for samme:
http://roedblog.sfdebat.dk/2012/03/sf-program-med-…
se også http://www.garps-verden.com/2012/03/sfs-nye-principprogram-uden-langharede.html

Det her handler om een ting, hvordan S og SF kommer ud af den satans klemme, de har fået bragt sig i, og alt andet er snik, snak.
Vi må samtidig bede til, at EL vil bidrage med dette, benhårdt og konstruktivt, dvs kræve, at S-SF kommer op på hesten igen, og her gælder at de i sidste ende må true med hvad som helst - i sidste ende at vælte regeringen!
Dette skal stoppes uanset hvad:
Det her handler om, at S-SF har ladet sig fange i en økonomisk fælde af R, der hedder:
I får ikke lov at hente pengene hos de højtlønnede. Der skal I i stedet gennemføre de af Løkke lovede men udsatte top-skattelettelser(i 2 år) til 2013.
Dernæst kan I ikke gennemføre millionærskatten og bankskatter/afgifter og samtidig spærrer vi, de radikale, for en Tobin skat på finanstransaktioner i EU.
Dertil kommer, at S-SF har lovet ikke at røre boligskatterne inden et valg, hvilket R gerne vil, men den lettelse skal så til gengæld bruges til at - ja gæt - sænke topskatten yderligere!
Under de konditioner skal der gennemføres en skattereform, der letter skatten på arbejde, det står også i regeringsgrundlaget for S-SF-R.
Hvordan gør man lige det, når der kun er meget få muligheder for skaffe penge til dette, noget på pensions beskatning og lignende, men ellers intet samtidig med at skattereformen skal være fuldt financieret, som det hedder, dvs en lettelse her skal modsvares af en stigning der.
Det er i den situation, at S-SF spiller de næst fattigste ud mod de fattigste så at sige, de beskæftigede ud mod de arbejdsløse osv., så der ikke bliver skattelettelser til de arbejdsløse mv.
Det er klamt, ulækkert og ynkeligt ja, men det er her hunden ligger begravet bag al det “pølsesnak” om, at almindelige hårdt arbejdende ‘leverpostejs madpakke smørende’ lønarbejdere skal begunstiges på bekostning af deres arbejdsløse kollegaer - under de borgerliges motto, “det skal kunne betale sig at arbejde”!
Og det er i den sammenhæng, man skal se de der såkaldte “arbejderister” i SF som Thor Möger, Mattias Tesfaye og Kasper Bjering lege stand-up’er med et show, der søger at lægge et røgslør af lavkomik ud over den kendsgerning: - at “tøsedrengene” har ladet sig “tage i røven” af R og madam Vestager og bag det V&K, og nu tør de ikke stå ved det!
I stedet tørrer de aben af på de dårligst stillede i det her samfund, mens alle dem der er medansvarlige for krisen ved massivt privat overforbrug og belåning af deres ‘dyre’ ejendomme samt de banker, der er hovedansvarlige for fadæsen, slipper gratis og får flere skattelettelser, end dem de allerede har fået under VKO!
Ja det er ynkeligt og ulækkert af S-SF på den måde at sparke nedad og skrabe opad for R og de velbjærgede! Men sådan er det for indeværende!
Og min uenighed med Mattias Tesfaye & Co. går absolut IKKE på, at der ikke findes klasser, og at det ikke er en meget væsentlig, ja afgørende faktor i dagens DK og verden som sådan, men udelukkende på den kontekst klasser og klassekamp sættes ind i af Tesfaye og Co.!
Så stop det S-SF-EL for - næsten! - enhver pris, for det er resultatet af den neo-liberalistiske og nationalistiske 10 årige mentale - men foreløbige sejr! Stop dem for h……, få banket eller overtalt R på plads, midlerne er (næsten) helt ligegyldige her, før det er for sent!
Det er sgu alvor det her, det er helt galt i Europa, og inden vi ved af det, så er det 1930’erne igen - i en moderne udgave ja- men det er jo ikke nogen trøst, vel?

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.