fredag den 9. marts 2012

Krævementalitet!

Det er for at sige det lige ud fanden galemig ulækkert, at man kan blive ved med at slå fast, at krævementalitet i VKO, LA og nu også den nye S-SF-R regerings burgøjser og/eller akademiker verden er noget, der først og fremmest findes hos underklassen af kontanthjælpsmodtagere, arbejdsløse, efterlønnere, folkepensionister, lavtlønnede, "and you name it", samtidig med at det er en objektiv kendsgerning, at den virkelige krævementalitet, der kræver uendelige mængder af lønforhøjelser og bonusser, skattelettelser, profit, spekulative finanstransaktioner og værdistigninger på fast ejendom til fri belåning, de facto findes hos den højere middelklasse og overklassen!
Når stort set hele slænget på Christiansborg derfor i enighed vil indføre pisk for at komme den påståede krævementalitet til livs hos underklassen, mens der ALTID skal uddeles gulerødder til dem selv og deres klassekammerater for at få dem til at arbejde mere eller tjene tykt på profit, spekulative transaktioner og ufinancierede værdistigninger på egen ejendom, så er det udfra den enkle betragtning, at tyv tror hver mand stjæler!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.