søndag den 25. marts 2012

Om at vælte en S ledet regering!?

Sådan, et rigtig godt svar: Politiken d.d: http://www.e-pages.dk/politiken/7471/ i sektion PS.
Brian Skov Nielsen (EL's HB) siger, at han "ikke går du fra, at regeringens koordinations udvalg er født igår"
Og hvis regeringen regner med, at når alt kommer til alt, så vil I ikke bringe regeringen i mindretal?
"Så har regeringen et problem, for så er den ikke i regering mere" siger Brian Skov Nielsen.

Artikel af Henrik Herløv Lund:
https://www.facebook.com/notes/henrik-herl%C3%B8v-lund/s-og-sf-p%C3%A5-katastrofekurs-socialdemokraterne-ned-p%C3%A5-historisk-lav-v%C3%A6lgertislutni/10150568277205493?notif_t=note_reply

Jørgen Garp
Udmærket analyse som jo indebærer, at VK regeringen har helt ret i at S-SF, "stjal valgsejren på et falsk grundlag. " Kun de småting i finansloven 2012 som du nævner, adskiller sig fra VK's politik. Det nys indgåede energiforlig, med VK regeringens 2011 oplæg som grundlag, ændrer heller intet ved denne betragtning.

Det kan derfor undre, at du gentager flere gange: ”Og selv om Enhedslisten forhåbentlig næppe vil være så ukloge at spille med på at vælte SRSF,…..”, selvom du erkender regeringens ”opgivelse af alliancen med Enhedslisten”.
Hvorfor nu det?

Tilsyneladende er det, som det fremgår, fordi du mener, at S-SF-R regeringens højredrejede borgerlige politik betyder et fortsat
"..svækket S og SF og dermed en svækket venstrefløj (som) kan bane vej for et endnu mere frontalt angreb på velfærdsstaten. De neoliberalistiske kræfter i den borgerlige blok vil øjne morgenluft og givet udnytte situationen til et omfattende og frontalt angreb på velfærdsordningerne, som kan blive udsat for massivt tilbagerulning og afvikling til bedste for omfattende skattelettelser. Minimalstaten kan blive sat på dagsordenen med flad skat, omfattende brugerbetaling, målretning af offentlige ydelser til kun de allersvageste, massive nedskæringer på øvrige velfærdsydelser.”

Jo da, det er muligt og sandsynligt scenarie, som det derfor gælder om at få stoppet mens tid er, hvilket netop kunne tale for at få fjernet den nuværende regering, sådan set hurtigst muligt, inden de for ryddet vejen yderligere for det borgerlige liberalistiske felttog.
Væltes regeringen inden den får lavet flere ulykker og lagt flere planker ud til det borgerlige comando raid, jamen jo før des bedre så? Det må være det logiske ræsonnement!?

Overfor det står formodentligt KUN det (?), at du stadig har et svagt håb om et massivt skift i den førte politik på de afgørende punkter i den økonomiske politik, der så kan forhindre en borgerlig valgsejr med følgende liberalistiske felttog mod velfærdsstaten.

Mig forekommer det sidste som et lønligt men helt usandsynligt håb, der forudsætter et opgør med R’s liberalistiske økonomiske politik, som er helt urealistisk NU. Det kunne og skulle have været taget i Tårnet, hvor R, i modsætning til manges mening, IKKE havde andre steder at gå hen end med S-SF (og EL) for at få flertal for deres værdipolitik på udlændinge-, rets- og miljøområdet mm. Der var ikke flertal udenom DF til dette!
Jo så kunne de have valgt at stå udenfor regeringen, som måske så havde måttet lade sig vælte på den økonomiske politik på et tidspunkt. Men det havde været bedre end det nuværende, efter min opfattelse.

Tilbage står derfor stadig spørgsmålet om, hvorfor advare EL mod at vælte regeringen på politisk substans omkring den begyndende ødelæggelse af velfærdsstaten med de påtænkte såkaldte reformer på social- og skattepolitikken mm.?

Henrik Herløv Lund
Hvorfor skal Enhedslisten ikke vælte SRSF - regeringen?
Af to grunde:
Det er for det første skidt med SRSF, men det bliver endnu værre med en ny borgerlig regering, således som jeg også beskriver.
Og for det andet vil det medføre splittelse i arbejderbevægelsen og reaktion fra dele heraf, hvis Enhedslisten vælter SRSF.
Hvilket vil stiller modstanden endnu svagere end i forvejen overfor den borgerlige offensiv mod velfærdsstaten.
Den eneste mulige vej frem handler om, at baglandet lægger pres på S + SF for en anden kurs.
Derfor er det vigtigt at tage diskussionen om, at S + SF s linje ikke er den eneste mulige.

Jørgen Garp
Nu har vi haft borgerligt styre i godt 21 år i de sidste 30år, uden at velfærdstaten er blevet demonteret af den grund, forringet måske, men ikke på nogen måde ødelagt. Det af bl.a. den enkle grund, at de borgerlige ikke har turdet gøre det, de måske havde mest lyst til. Det turde de ikke fordi, der sad en opposition, der ustandselig slog sig op på at ville bevare velfærdsstaten og bekæmpe arbejdsløsheden mm.- altså der var et åbenbart alternativ til de borgerlige regeringer, som disse måtte tage behørigt hensyn til.

Den nuværende regering rydder derimod med (planen for) sin politik, OG i modsætning til Nyrup regeringerne i 90’erne, vejen for et egentligt felttog mod velfærdssamfundet, det er din egen analyse. Kommer de borgerlige så til herefter, vil der IKKE være en opposition, der manifest og troværdigt fra oppositionsbænkene kan forsvare velfærdssamfundet og arbejderklassen mod liberalisternes egentlige hærgen!

Overfor dette scenarie vil du sætte massiv kritik og pres på S-SF, og det er helt OK, jeg mener heller ikke de skal væltes i morgen, men du overser syntes jeg R’s dominerende og for hver dag styrkede rolle i regeringen, og dermed at S-SF får stadig sværere ved at omsætte kritikken i praktisk politik, hvis de pludselig skulle være indstillet herpå efter at have lyttet til kritikken og bøjet sig for presset.

Så i det mindste bør den mulighed at regeringen bør væltes ikke på forhånd udelukkes, men seriøst diskuteres så længe og i det omfang regeringen insisterer på at lægge brædder ud til et egentlig comando raid mod velfærdsstaten og en deraf alene enormt forøget ulighed i samfundet!

Henrik Herløv Lund Måske, men jeg er ikke overbevist. Men der er jo i hvert fald meget der skal gøres og ske før vi er henne ved det valg.
Jørgen Garp OK lad os håbe det bedste, men finansloven 2013 kan blive en endog meget ubehagelig - men politisk spændende! - oplevelse, og det kan ikke nytte, man er helt uforberedt på nævnte mulighed, når man står med kniven på struben så at sige!

Henrik Herløv Lund
Ja, at finansloven kan blive meget ubehagelig har du ganske ret i. Jeg tror dog at det store drama kommer i 2014, hvor SRSF har gennemført Løkkes reformer og Løkke selv på sin side så har skærpet kravene om tilbagerulning af velfærden.
Så vil de borgerlige forsøge at køre regeringen fast og træt, og på den anden side har regeringen da fjernet sig så meget fra Enhedslisten, at den siddder mellem to stole - hvor man jo plejer at falde.
Men lad os se. 

Ny artikel af Henrik Herløv Lund
https://www.facebook.com/notes/henrik-herl%C3%B8v-lund/man-skal-lade-de-borgerlige-om-at-villle-v%C3%A6lte-regeringen/10150609101345493

Henrik Herløv Lund siger: Man skal lade de borgerlige vælte regeringen.
EL skal holde sig fra ”isolerede magtdemonstrationer” som bare at vippe regeringen. Har de overhovedet drømt om dette? Næppe, de er vel ikke født i går, som det hedder, og der er vel ingen, der drømmer om at vælte regeringen nu, måske ikke engang Løkke!
Før finansloven for 2013 sker der intet, hverken for eller imod regeringen, må man formode!

Der skal derimod mobiliseres, siger HHL. ”Det kræver derfor et langt og hårdt arbejde med kritik af regeringens borgerlige politik, opstillinger af alternativer OG mobilisering af baglandet (græsrødder, fagforeninger, bevægelser).”
Hvis regeringen (trods dette?) fortsætter VK reform kopipolitik i 2012, vil Løkke prøve at handlingslamme regeringen i 2013 ifølge HHL. I den situation skal der fortsat mobiliseres.

Men så hedder det: ”Det er baglandet og græsrødderne, som skal trække støtten fra SRSF, hvis de fortsætter med borgerlig politik og med at søge flertal til højre.”
Og så alligevel vælte regeringen, blot på et senere tidspunkt ved finansloven 2014 eller hvad? Jeg forstår ikke helt logikken her?

HHL overser, så vidt jeg kan se, at baglandet eroderes for hver dag der går.
Må jeg minde om, at S-SF-EL ved valget i 1998 fik godt 46% af stemmerne og 81 mandater, ved katastrofevalget i 2001 38% og 68 mandater, ved valget 2011 knapt 41% og 72 mandater, og i dag siger Berlingskes gennemsnit lige over 35% og 62 mandater.
11% og 19 mandater under 1998 resultatet!

Dertil komme nok så afgørende R’s dominerende og for hver dag styrkede rolle i regeringen, der blot vil fortsætte ved fortsat VK kopipolitik, og dermed vil S-SF få stadig sværere ved at omsætte kritikken i praktisk politik, hvis de pludselig skulle være indstillet herpå efter at have lyttet til kritikken og bøjet sig for presset fra bagland mv.
Så hvor meget erodering mv. skal der til før helt anderledes midler tages i brug i stedet for fortsatte appeller og kritik, pres mm.?

Der er vel et gran af sandhed i ”at overdrivelser fremmer forståelsen”, men der er ligeså en sandhed i, at man kan råbe ”ulven kommer” så ofte, at det sløver opmærksomheden!

Jeg syntes den kritiske Venstrefløj og socialdemokrater skulle tage og finde ud af, hvad de selv mener om den FAKTISK førte politik – dvs ikke om de forestillinger man har om den førte og fremtidige politik- men om fakta så at sige, sådan helt seriøst.

P.d.e.s. fremføres at den nuværende regering kører ren R og Løkke økonomisk politik, med lidt humanistisk overbygning jf. finansloven. Og at de reformer der skal gennemføres på social og skatteområdet samtidig med laden stå til overfor finanskapitalens udskejelser ser ud til at forsætte denne linje massivt og som entydigt vil skive EL af.
Denne kritik kan selvfølgelig være et fornuftigt led i at presse regeringen til en ændret kurs, og held og lykke med det for alle gode kræfter.

Men er det rigtigt at denne linje, hvis den gennemføres, vil åbne en ladeport for Løkke fremover med et VKR, LA flertal efter et valg, (som der er grundlag for, som det ser ud for indeværende), at føre en rendyrket liberalistisk politik eller som Henrik Herløv Lund fremfører, ”et svækket S og SF og dermed en svækket venstrefløj kan bane vej for et endnu mere frontalt angreb på velfærdsstaten…….Minimalstaten kan blive sat på dagsordenen ( af de neoliberalistiske kræfter i den borgerlige blok) med flad skat, omfattende brugerbetaling, målretning af offentlige ydelser til kun de allersvageste, massive nedskæringer på øvrige velfærdsydelser.”

Jamen er det rigtigt, så har vi en langt værre situation end de forudgående år, hvor der har været borgerligt styre i godt 21 år af de sidste 30år, uden at velfærdstaten er blevet demonteret af den grund, forringet måske, men ikke på nogen måde ødelagt.
Det af bl.a. den enkle grund, at de borgerlige ikke har turdet gøre det, de måske havde mest lyst til. Det turde de ikke fordi, der sad en opposition med DF på bagperronen, der ustandselig slog sig op på at ville bevare velfærdsstaten og bekæmpe arbejdsløsheden mm.- altså der var et åbenbart alternativ til de borgerlige regeringer, som disse måtte tage behørigt hensyn til.

Den nuværende regering rydder i denne optik derimod med (planen for) sin politik, OG i modsætning til Nyrup regeringerne i 90’erne, vejen for et egentligt felttog mod velfærdssamfundet, det er HHL’s egen analyse.
Kommer de borgerlige så til herefter, vil der IKKE være en opposition, der manifest og troværdigt fra oppositionsbænkene kan forsvare velfærdssamfundet og arbejderklassen mod liberalisternes egentlige hærgen!

Altså fortsætter den nuværende regering, mod S-SF’s erklærede mål før valgresultatet, blot en VK økonomisk politik, der sådan rundt regnet er ulighedsskabende og privatiserende og giver velfærdssamfundet et mindre gok i nødden, med henvisning til krise mv, men slet ikke på nogen måde afvikler denne, eller er der virkelig grund til bekymring, og at råbe ulven kommer overfor hvad Løkke&Co. vil, og hvad S-SF-R regeringen er godt i gang med at lægge brædder ud til?
Se det er jo helt og aldeles afgørende for, hvordan denne regering skal håndteres fra venstre side af!

Henrik Herløv Lund
‎ ‎@Jørgen garp.
Ad 1) Tanken om at Enhedslisten skal vælte regeringen er jo fremsat idag i Politiken.
2) Du forstår ikke logikken, Logikken er den, at Enhedslisten IKKE skal vælte regeringen. Det er baglandet, som skal trække støtten.
Enten ændrer regeringen så kurs eller også saver den selv den gren over den sidder på.
Men vi har jo allerede konstateret andetsteds, at vi ikke er enige om, hvorvidt Enhedslisten evt, skal vælte regeringen. Så jeg vil for mit vedkommende slutte denne diskussion med at konstatere, at på det lige det punkt er vi IKKE enige, men vel ellers på så mange andre.
Og det er så det.

Jørgen Garp OK fair nok, men jeg går IKKE ind for at EL bare skal vælte regeringen og har i øvrigt ingen som helst indflydelse på dette. Men jeg er på den anden side træt af den præmis som ALLE er enige om, at uanset hvad og hvilken politik S (og R) gennemfører, så skal folk til venstre bare klappe hælene sammen og acceptere det, og det lige meget hvor meget, de bliver drevet rundt i manegen. Den præmis kunne jeg godt tænke mig at få diskuteret. Det er såmænd bare det!
Og så i øvrigt det forhold på den anden side, om venstrefløjens og S' kritik - herunder såmænd også din - især set i lyset af, hvad der foregår lige nu, af de borgerliges og VK regeringens økonomiske politik måske præges af lige lovlig meget "ulven kommer" retorik!

Henrik Herløv Lund
@Jørgen Garp
Jeg er ganske enig med dig i begge dele. Jeg synes det er både hyklerigisk og selvmodsigende, hvorledes kritikken fra fx fagbevægelsen er forsvundet, uanset om det er samme politik, der gennemføres som før valget.
Og jeg er også enig i, at vi må til at se nuanceret på den faktiske forskellen mellem en borgerlig og en socialdemokratisk ledet regering = hvor stor er den egentlig?
Min betragtning går på noget andet, nemlig på OPLEVELSEN i arbejderbevægelsen af forskel og dermed risikoen for splittelse i arbejderbevægelsen, hvis der ikke tilvejebringes en ændret forståelse her.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.