torsdag den 8. marts 2012

Venstre et reaktionært parti!

Det er godt HT tilbagevendende minder os om Venstre og bøndernes reaktionære politiske historie stort set siden 1901, altid kendetegnet af stupid undertrykkelse af landarbejdere med en tilsvarende bondsk afstumpet politisk holdning til arbejderklassen.
Nutidens Venstre har derimod ikke engang det formildende over sig af solid 1800 tals bondekultur, som bønder i 1900 tallet i bedste fald havde reminiscenser af, men er bare småstupide og letbenede Karl Smart fyre fra handelshøjskolen!
Hvordan nogen kan kalde Venstre et arbejderparti eller rettere, hvordan almindelige lønarbejdere i dag kan finde på at stemme på det parti, og dermed give V anledning til snakken om arbejderparti, viser kun historieløsheden og den totale politiske deroute hos dagens lønarbejdere!
Om et klassesubjekt giver det ingen mening at henføre til her anno 2012!
http://www.information.dk/295399#comment-530491

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.