tirsdag den 17. april 2012

FS Frie Socialister

Hvad er læren af SF’s udvikling og regeringsdeltagelse konfirmeret på SF’s Landsmøde i weekenden?
Det vigtigste er, at ethvert socialistisk parti, der vil tages alvorligt fremover, starter med forud og i god tid før et folketingsvalg, at udstede et frihedsbrev, - et nyt partinavn kunne derfor være Frie Socialister (FS), så får man også på passende vis distanceret sig helt fra diverse totalitære historiske regimer med Sovjet i spidsen - hvis hovedindhold er:

Partiet er et uafhængigt og fordomsfrit socialistisk venstrefløjsparti, der ikke er bundet til andre partier af andet end den politik, der kan opnås enighed om, gerne gennem pragmatisme og kompromisser, men ikke af påståede klasse tilhørsforhold, fortjenester i fortiden eller lignende.
Partiet hovedopgave er heller ikke at agere påvirknings agent mod andre partier men udelukkende at mobilisere for et andet, et demokratisk socialistiske samfund gennem en selvstændig og uafhængig politik, og gennem en politisk kurs, hvor det sikres, at den kortsigtede, her og nu politik konsekvent er styret af og underlagt partiets demokratisk socialistiske principper og mål.(13/4-13)

Alternativet er altså ikke, igen med SF som referenceramme og let polemisk, hvilket med partiets adfærd de seneste år forhåbentlig kan tilgives (?), men også med en klar henvisning til venstrefløjen bredt (og set over tid!), herunder selvfølgelig også EL:
"Så hvis udgangen på partiets svanesang bliver det tilbagelænede, selvtilfredse, bongo SF med revolutionære paroler anvendt til lidt selvbekræftigelse udi egen fortræffelighed og især måske de andres 'mangler' samt til afsyngelse ved festlige lejligheder, samtidig med lidt praktiske smuler hentet i den konkrete parlamentariske politik langt fra de revolutionære paroler og mestendels uden nogen sammenhæng hermed, ja så kan det jo nærmest være helt ligegyldigt og bliver formodenlig enden på historien!"(18/4-13)
http://www.garps-verden.com/2013/03/sfs-genopstandelse.html

I. Parlamentariske hovedprincipper:
1) Partiet angiver præcist forud for et valg, hvem partiet vil pege på som regeringsleder (forhandlingsleder).
2) Ingen regering er fredet på forhånd. Partiet lader udelukkende sin opbakning til en regering være styret af dennes politik og ikke af dens påstående klasse tilhørsforhold, fortjenester i fortiden eller lignende. Dette gælder også og især for en regering partiet har peget på og er parlamentarisk grundlag for, og hvis politik partiet derfor har et medansvar for.
3) Partiets eventuelle regeringsdeltagelse forudsætter, at der opnås overordnet politisk enighed på alle centrale politikområder, især om den økonomiske politik, med andre partier.

På den baggrund kan følgende principper udformes:
II. Vedtægter og Organisation
1) Motto: Det er bedre at dele sig efter anskuelser end vedvarende sammenhold for enhver pris.
2) Partistrukturen er indrettet med fri og åben debat internt og eksternt samt fuldt medlemsdemokrati.
3) Valg og prioritering af folketings kandidater bestemmes udelukkende af partiets medlemmer og aktive sympatisører.
4) Folketingsgruppen fastlægger parties parlamentariske politik, dog således at partiets hovedbestyrelse afgør om betingelserne for de parlamentariske hovedprincipper er opfyldt.

III. Principprogram:
Analyse af kapitalismen, socialistiske målsætninger samt et særskilt afsnit om strategi.
Samfunds forandrende demokratiske strukturreformer skal danne grundlag for omdannelse af produktionforhold, stat og samfund i socialistisk retning. Demokrati på alle planer, såvel politisk som økonomisk, er programmets hovedmål og grundstamme.
Forholdet mellem privat og offentlig sektor skal stå centralt i programmet.
Der skal etableres demokratiske valg mellem privat og offentligt forbrug og investeringer. Fordelingen mellem materielt privatforbrug og offentlige serviceydelser som uddannelse, sundhed, pleje skal overordnet fastlægges og styres politisk.
Al produktion og forbrug skal underlægges og tilpasses strenge miljø- og klima krav.
Økonomisk vækst skal underlægges hensynet til miljø og især til genopretning af jordens klima.
Disse overordnede principper skal konkretiseres og udbygges. (SF's partiprogram fra 2003 kan sammen med EL's principprogram (begge justeret og opdateret) danne grundlag herfor).
Partiet er forpligtet til og skal til enhver tid forene kort- og langsigtet politik.
Den langsigtede politik (Principprogram) skal konkretiseres i form af emneprogrammer og forbindes med konkret politik i folketinget mv.
Der skal opstilles klare delmål, der kan og skal omsættes operativt til konkrete forslag til lovgivning og efterfølgende evalueres.

IV. Strategi og taktik: Hvordan og med hvem skal målene i principprogrammet realiseres i virkelighedens verden som en demokratisk vej til socialisme, på grundlag af en udogmatisk analyse af klasser, klassealliancer og i forlængelse heraf parlamentariske alliancepartnere.
Se desuden:
http://www.garps-verden.com/2012/10/en-ny-selvbevidst-venstreflj-af-frie.html
http://www.garps-verden.com/2012/04/sfs-nederlag-og-den-manglende.html
http://www.garps-verden.com/2013/03/sfs-genopstandelse.html

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.