lørdag den 7. april 2012

SF i "maskinrummet"!

http://www.information.dk/297859?page=1#comment-548827
Det er altså patetisk, når unge SF’ere bliver ved at stille deres ustyrlige historiske uvidenhed helt skamløst til skue! Nu er det så Astrid Krag, der fremfører, at SF »I de seneste seks måneder har vi fået mere gennemført – og forandret i folks hverdag – end de forrige 15 år, hvor jeg har været medlem af SF. Det siger noget om, hvad det betyder at sidde med i et regeringssamarbejde, sidde med inde i maskinrummet i samfundet,«
Det SF indtil videre kan tage æren for inde i ”maskinrummet” svarer stort set til samme niveau SF nåede som parlamentarisk basis under Nyrup regeringerne udenfor det såkaldte ”maskinrum” – og vel sådant set også under 60’ernes ”Røde kabinet” -, og det var og er ikke meget, uanset hvilken målestok man bruger!
Dertil kommer, at SF ikke har kunnet opnå meget i de 10 af de forudgående 15 år, Astrid bruger som målestok, idet VKO som bekendt kørte sololøb overfor alle andre partier i folketinget.
Men helt hen i vejret bliver det, når man som SF’er helt negligerer partiets største realpolitiske indflydelse til dato: Indflydelsen på EU politikken ikke bare i DK men såmænd også i Europa! Senest med nej til deltagelse i ØMU’en i 2000, der som bekendt ligger indenfor Astrids 15 års horisont! Det realpolitiske mod den tidligere formand Holger K. Nielsen viste her, og som i parentes bemærket havde enorme omkostninger for både ham selv og SF, kan sagtens måle sig med og overgår såmænd langt den nuværende indsats, selv om man skulle tro det modsatte, når ungdommen i SF udstiller sine let megalomane forestillinger om egen unikke indsats for partiet i fuld offentlighed!
Sagen er indtil videre, at SF har aldrig haft så meget indflydelse, som udenfor en regering i 80erne på Socialdemokratiets udvikling og i 90erne på EU og EU politikken.
Og indflydelsen var strengt taget – selv om SF lå noget i baghjul på VS - størst i 70'erne både på samfundsudvikling og direkte lovgivning båret frem af ungdomsoprør, kvindefrigørelse, anti Vietnam-krig osv. men uden så meget som een regeringsdeltagelse!
Og modsat i dag, hvor man ganske vist har direkte regerings indflydelse, men hovedsaglig på at videreføre VKO's økonomiske politik, som det grundlag meget andet som bekendt hviler på!
Så den der snik snak, som bruges for at skjule ens egen og partiets "faneflugt", er og bliver bortforklaringer!
http://www.b.dk/nationalt/soevndal-offentlig-smalkost-i-ti-aar
Ak ja, hvor er der langt fra Søvndals resultat linje i samfundets maskinrum, travlt beskæftiget med at gennemføre VKRI’s økonomiske politik, og hvor er det længe siden, Gert Petersen op til et valg i 1980’erne for åben skærm proklamerede, at SF gik ind for grundlæggende samfundsforandringer af det kapitalistiske samfund i socialistisk retning på sigt.
Og aktuelt ville han gøre det klart, at tjente man over 250.000kr. pr år, skulle man ikke stemme på SF af økonomiske grunde, for man måtte påregne en del skattestigninger mv. Til gengæld var der andre gode grunde for disse mennesker til alligevel at stemme SF, så som miljø, ligestilling og grøn vækst. Lå man omkring 200.000kr. i årlig indkomst kunne man regne med stort set uændret økonomi, men med klare forbedringer på miljø og beskæftigelse mm. Og lå man klart under 200.000kr. i indkomst kunne man regne med klare økonomisk forbedringer oven i forbedringer i beskæftigelse og grøn vækst.
Det var dengang SF fik 13-14,6% af stemmerne og 24-27 mandater i folketinget. OG det var da SF trak Socialdemokratiet kraftigt til venstre og ikke som i dag, hvor SF bliver trukket til højre i en grad, som aldrig set før i partiets historie!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.