søndag den 15. april 2012

SF's landsmøde 2012 - Konklusioner!

Kl. 18:30: Ja det gik 100% som forudset, men det er jo ikke, må jeg medgive, i kraft af en analytisk strålende begavelse, at forudse noget som selv den mest elendige bookmaker højst ville aflønne med 1:1kr.!
Det var, som jeg ser det, så dødsstødet for SF, nu venter vi bare på, at vælgerne giver partiet nådestødet - måtte det ske snart! For der findes nu ingen plausible grunde til at opretholde dette parti som socialdemokrati nr. 2 eller at stemme på det andet end:
1) Rendyrket naivisme og/eller at partiet som tidligere hos DKP medlemmer og vælgere i den grad er gået en i blodet, så man ingen mulighed har for at løsrive sig fra "liget"!
2) En forestilling om, at man, ligesom de radikale i forhold til andre borgerlige mennesker, er et bedre menneske med en bedre moral etc. eller "finere" end en almindelig socialdemokrat!
3) Et forlorent ønske om at opretholde et parti af hensyn til fremme af egne karriere muligheder.

http://www.garps-verden.com/search/label/SF%20landsm%C3%B8de%202012
Man sætter som bekendt ikke meget på spil ved at sidde i bagklogskabens klare lys og kloge sig uden indsats så at sige.
Lad mig derfor våge det ene øje og allerede nu konkludere på SF’s landsmøde på baggrund af nattens arbejde i redaktionsudvalget og inden afstemninger, valg til landsledelse og næstformand.
Udgangspunktet for kritikken af landsmødet må og skal, som jeg tidligere har understreget acceptere nogle præmisser bestemt af de valg, der er truffet tidligere:
1) Efter 2007 valget besluttede SF, at søge at skabe et alternativ til VKO med S, R og EL. Hermed er enhver forestilling om samfundsforandrende reformer selvfølgelig reelt skrinlagt til bedre tider. Man kan kritisere dette valg og fortsætte hermed, men når det er truffet, giver det ikke megen mening at fortsætte kritikken alene udfra et andet standpunkt.
2) Regeringsgrundlaget. Hermed er endnu en begrænsning lagt på den konkrete kritik selv om man selvfølgelig stadig kan kritisere håndteringen i Tårnet osv. ligesom under pkt. 1). Men udgangspunktet må være dette.
Se: http://www.garps-verden.com/2011/12/hvad-kan-gres.html
http://www.garps-verden.com/2011/10/sf-spanking-dato-ff.html
Udfra disse præmisser er konklusionen på SF landsmøde 2012:
1) Den konkrete ”her og nu” politik som regeringsbærende parti:
To ændringsforslag til den politiske udtalelse fra SF's landsmøde tegnede til, der måske alligevel skete noget spændende på mødet, fremsat af bl.a.:
Özlem Cekic, Lisbeth Bech Poulsen, Pernille Frahm, Leif Hermann, Peter Westermann, Trine Pertou Mach.
Et om at indføje, at boligskatten skal reguleres i forbindelse med regeringens skattereform!
Et om at ophæve den falske modstilling af arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere og almindelige hårdt arbejdende 'leverpostejs madpakke smørende' lønarbejdere og droppe VKO's topkattelettelser!
Hvis ikke SF's helt selvfølgelige modstand mod topskattelettelser er noget, som skal bæres med af SF's ministre og MF'ere fra i morgen/mandag, så er det jo et fuldstændigt tomt slag i luften. Det skal, troede jeg, med i den politiske hovedudtalelse, at partiet SF kræver topskattelettelser fjernet fremover, dvs. fra skattereform mm., inklusiv at de af VKO udskudte top skattelettelser helt suspenderes!
http://www.garps-verden.com/2012/04/sfs-landsmdes-fundamentale-sprgsmal.html
Det blev til et helt tomt slag i luften. Thor Möger kan uden videre fortsætte med sin skattereform inklusiv gennemførelse af VKO’s top skattelettelser. SF har reelt opgivet at presse regeringsgrundlaget markant til venstre!
SF's fordelingspolitiske tiltag efter Landsmødet består fortsat i, at tage penge fra kontanthjælpsmodtagere mv. og give dem til rengøringassistenter mv., som landsledelsens udtalelse af 21/01-12 angiver, i stedet for at fjerne top skattelettelser og skattestop for boligskatter.
Vedrørende boligskatter er Özlem Cekic efterladt alene på bagperronen af Holger K Nielsen og Meta Fuglsang m.fl., så socialisterne kunne ikke engang holde sammen her – sejt af Özlem, ynkeligt af Holger K, og Meta Fuglsang mv.!
2) På den lange bane, dvs. principprogrammet ser det ud til, at venstrefløjen de ægte socialister fik sat nogle (markante?) fingeraftryk, som forventet. Hvor store disse aftryk er, må afvente det endelige principprograms udseende.
3) Valg af næstformand og dermed landsledelse som forudsætning. Her vil pragmatikernes alliance mellem såkaldte ”arbejderister” og ”grønne R folk” som forventet sørge for, at Mattias Tesfaye bliver den reelle vinder med Mette Touborg som legitimering af pragmatikernes sejr!
Konklusion:
Med de valg og den fordelings- og værdipolitiske afgørelse efter SF's landsmøde, selv om de gamle socialister får tildelt lidt smuler fra de riges bord i det nye principprogram, så betyder det intet, transformationen af SF er fuldendt i socialdemokratisk forvandling, og det er i øvrigt et langt stykke af vejen såmænd sket under det gamle ægte socialistiske principprogram!
Som gamle Per "Hakkedrøn" ville have sagt og sagde det i Socialdemokratiet i 1960'erne, lad dem bare, så længe de ikke forstyrrer mig i mit daglige politiske arbejde i folketinget, og jeg i øvrigt får tvunget SF i "Det røde kabinet" under pragmatismens åg, så betyder det intet!
Den sidstnævnte rolle er helt i tidens ånd nu overladt til en kvinde: Margrethe Vestager!
Hvad arbejderklassen og befolkningen som sådan så skal med to socialdemokratier får stå hen i det uvisse!
http://www.garps-verden.com/2012/04/socialdemokratisk-forvandling.html
Det betyder efter alt at dømme, at følgende stadig holder vand: Når de klassiske socialisters indflydelse er endeligt minimeret, selv med indflydelse på det nye principprogram, er banen åben for et andet SF, hvor bl.a. "arbejderflertal" parlamentarisk endeligt er erstattet med accept af den nuværende regeringsdeltagelse med R og dermed kompromisser med de store borgerlige partier om større reformer, som vi allerede ser det nu.
Dermed er socialismen som samfundsforandrende projekt endelig skrottet som grundlag og målsætning for SF, og partiet kan koncentrere sig om at følge socialdemokraterne i "administrationen af kapitalismen", som det hånligt blev formuleret ved SF's start!
http://www.garps-verden.com/2012/03/sillelinjer-og-paradokser-i-sf-2version.html

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.