lørdag den 14. april 2012

SF landsmødets alt afgørende spørgsmål!

Nok er det vigtigt med SF's nye principprogram og med valg af landsledelse samt næstformand, men den afgørende prøve på SF's dagsform er det aktuelle regerings spørgsmål om skattepolitikken, dvs. fordelingspolitikken og dermed om Landsmødet blot er til politisk pynt eller skal have en egentlig politisk betydning:
14/04-12
Jørgen Garp: Trine Pertou Mach: Det var ikke godt for en lille time siden, hvor du fik trukket i land på skatte politikken, så det lignende det Peter Mogensen plejer at kalde baglæns hækkeløb.
Det er jo helt i hegnet, hvis din udmelding skal stå til troende, at det nu er nødvendigt for SF som parti!, som du sagde, at melde ud at SF (surprise! surprise!) er imod topskattelettelser!
Det er jo undskyld rendyrket streapatease shoauws - jo vi er imod det men lovgiver om det, med den dødsyge undskyldning, at "de andre driller" og ikke vil som vi. Undskyld ingen Trine, men saml nu sutten op, det er politik det her!
Havde det så ikke været bedre helt at holde k...! i stedet for som nu at udstille hykleriet for åben skærm!
Trine Pertou Mach Jørgen det fatter jeg intet af?
Jørgen GarpTrine Pertou Mach: Hvis ikke SF's helt selvfølgelige modstand mod topskattelettelser er noget, som skal bæres med af SF's ministre og MF'ere fra i morgen/mandag, så er det jo et fuldstændigt tomt slag i luften. Det skal, troede jeg, med i den politiske hovedudtalelse, at partiet SF kræver topskattelettelser fjernet fremover, dvs. fra skattereform mm., inklusiv at de af VKO udskudte top skattelettelser helt suspenderes!
Jørgen Garp Pointen er, Trine Pertou Mach, at hvis SF's fordelingspolitiske tiltag efter Landsmødet fortsat består i, at tage penge fra kontanthjælpsmodtagere mv. og give dem til rengøringassistenter mv., som landsledelsens udtalelse af 21/01-12 angiver, i stedet for at fjerne top skattelettelser og skattestop for boligskatter, som det lige nu ser ud for den undrende vælgerbefolkning, så er det jo helt håbløst, som jeg ser det.
Og det er som regeringsparti vi snakker her, man kan jo ikke hoppe ud og ind af en regering alt efter behov. ALLE ved hvad SF's politik på de her områder er, lad os gå ud fra det trods alt, det helt afgørende er derfor, hvad SF vil gøre til dagsaktuel "her og nu" politik?
02/04-12:
Villy Søvndal: »Jeg har været med siden 1977, og jeg ved, hvor stærk SF er, når vi lader være med at lave kunstige modsætninger. Jeg har set en debat, der har fyldt mig med undren, for nu at sige det pænt. Nemlig, om vi skal være et folkeparti eller et arbejderparti. Det er den mest underlige modsætning, jeg har set i min tid i SF«.
Det er helt korrekt Villy Søvndal, men det er fordi, det er et cover-up fra dig og SF, der sammen med næstformandvalget skal skjule, det der er det egentlige og helt afgørende problem:
Trækker du, folketingsgruppe og landsledelse med Landsmødet den her katastrofe tilbage fra Landsledelsens udtalelse 21/01-12 "Og i valget mellem at lette skatten på løn for kontanthjælpsmodtageren eller rengøringsassistenten, vælger vi rengøringsassistenten.", eller gør I IKKE, det er det helt centrale spørgsmål - alt andet er stort set peanuts!
Dvs. erstatter I det med noget i denne retning: "I valget mellem at lette skatten på løn for den højtlønne middel- og overklasse, der i forvejen har fået massive skattelettelse på såvel person- som ejendomsskat, eller rengøringsassistenten, den arbejdsløse og kontanhjælpsmodtageren, vælger vi klart og bevidst sidstnævnte grupper.", eller gør I ikke, jamen det er helt afgørende, og ellers Søvndal glem det, så er I ude, hvad enten I piver eller synger.
Og al Jeres snak om indflydelse osv.,osv. på en politik der ligner VKO's til forveksling, ja selv grøn politik og vækstplaner, som er rigtig godt ,men i forhold til dette og hermed hvem der skal betale også for det "grønne", er det fuldstændig politisk ligegyldigt, så fat det dog!
Vestager overstråler Søvndal i ny måling
politiken.dk
Kun to procent af vælgerne mener, at Villy Søvndal klarer sig bedst af partilederne i regeringen. Det gør ondt, siger han.

30/03-12:
To ændringsforslag til den politiske udtalelse fra SF's landsmøde tegner til, der måske alligevel sker noget spændende på mødet:
Et om at indføje, at boligskatten skal reguleres i forbindelse med regeringens skattereform!
Et om at ophæve den falske modstilling af arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere og almindelige hårdt arbejdende 'leverpostejs madpakke smørende' lønarbejdere!
Dem der står for disse opløftende tiltag bør nævnes direkte ved navn:
Fem af SF’s i alt 18 MF’ere: Özlem Cekic, Lisbeth Bech Poulsen, Annette Vilhelmsen, Karina Lorentzen Denhardt, Ida Damborg samt Kresten Touborg, Hanne Agersnap, Pernille Frahm, Leif Herman, Peter Westermann, Trine Mach og Thomas Krog.
Ok måske et par overraskelser i blandt (?), men her er alle jo velkomne!
Hertil kommer spændende ændringsforslag til principprogrammet fra bl.a. SF Hvidovre samt et knusende indlæg fra Leif Hermann mod ledelsens forslag til principprogram via kritik af Tesfaye og Kasper Bjerings forsvar for samme:
http://roedblog.sfdebat.dk/2012/03/sf-program-med-eller-uden-socialisme/

SF-folketingsmedlemmer: Vi skal også arbejde for dem uden arbejde www.information.dk
Forud for SF’s landsmøde frygter flere fremtrædende medlemmer, at partiet glemmer samfundets svageste grupper.

http://modkraft.dk/artikel/skal-sf-ende-som-et-andet-socialdemokrati#comment-19541
Martin Sørensen siger:
jeg er en fodformet grøn arbejder, men som arbejder der er min løn IKKE inflations forsikret, Det er ALLE danske overførsels indkomster, for dem er dyrtids ordningen ikke afskaffet, vi andre går ned i løn, derfor er det fair at skattereformen primært er givet til dem med de små lønninger, debatten bør starte her, ud fra dette udgangs punkt, at folk med lave løn inkomster PT oplever at købekraften udhules derfor er det ikke bare fair men helt ok at det er dem der får mest ud af denne skattereform.
Jørgen Garp abonnent siger:
Prøv lige at hør engang Martin m.fl., det her handler om, at S-SF har ladet sig fange i en økonomisk fælde af R, der hedder:
I får ikke lov at hente pengene hos de højtlønnede. Der skal I i stedet gennemføre de af Løkke lovede men udsatte top-skattelettelser(i 2 år) til 2013.
Dernæst kan I ikke gennemføre millionærskatten og bankskatter/afgifter og samtidig spærrer vi, de radikale, for en Tobin skat på finanstransaktioner i EU.
Dertil kommer, at S-SF har lovet ikke at røre boligskatterne inden et valg, hvilket R gerne vil, men den lettelse skal så til gengæld bruges til at - ja gæt - sænke topskatten yderligere!
Under de konditioner skal der gennemføres en skattereform, der letter skatten på arbejde, det står også i regeringsgrundlaget for S-SF-R.
Hvordan gør man lige det, når der kun er meget få muligheder for skaffe penge til dette, noget på pensions beskatning og lignende, men ellers intet samtidig med at skattereformen skal være fuldt financieret, som det hedder, dvs en lettelse her skal modsvares af en stigning der.
Det er i den situation, at S-SF spiller de næst fattigste ud mod de fattigste så at sige, de beskæftigede ud mod de arbejdsløse osv., så der ikke bliver skattelettelser til de arbejdsløse mv.
Det er klamt, ulækkert og ynkeligt ja, men det er her hunden ligger begravet bag al det “pølsesnak” om, at almindelige hårdt arbejdende ‘leverpostejs madpakke smørende’ lønarbejdere skal begunstiges på bekostning af deres arbejdsløse kollegaer - under de borgerliges motto, "det skal kunne betale sig at arbejde"!
Og det er i den sammenhæng, man skal se de der såkaldte “arbejderister” i SF som Thor Möger, Mattias Tesfaye og Kasper Bjering lege stand-up’er med et show, der søger at lægge et røgslør af lavkomik ud over den kendsgerning: - at “tøsedrengene” har ladet sig “tage i røven” af R og madam Vestager og bag det V&K, og nu tør de ikke stå ved det!
I stedet tørrer de aben af på de dårligst stillede i det her samfund, mens alle dem der er medansvarlige for krisen ved massivt privat overforbrug og belåning af deres ‘dyre’ ejendomme samt de banker, der er hovedansvarlige for fadæsen, slipper gratis og får flere skattelettelser, end dem de allerede har fået under VKO!
Ja det er ynkeligt og ulækkert af S-SF på den måde at sparke nedad og skrabe opad for R og de velbjærgede! Men sådan er det for indeværende!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.