torsdag den 19. april 2012

SF's nye Rorgænger - nu uden ror!

Villy Søvndal ·7. april kl. 22:30 ·

Jeg har skrevet kronik i Berlingske. Mit budskab er, at vi kun kan bevare og udvikle vores velfærd, hvis vi er i stand til at lave reformer, effektivisere og prioritere inden for faste rammer. Samlet set kommer den offentlige sektor ikke til at fylde en større del af samfundskagen i det kommende årti, men hvis vi prioriterer skarpt, kan vi godt føre god SF-politik med vægt på uddannelse, sundhed, jobs og grøn omstilling.

Sådan er moderne socialisterwww.b.dk
Villy Søvndal: Kun ved at gå endnu mere ambitiøst til værks, end bare at lukke hullet i den offentlige økonomi, kan vi skabe os albuerum til investeringer i et moderne velfærdssamfund. Derfor må jobskabelse og reformer gå hånd i hånd.

Jørgen Garp Jamen det passer jo helt fint, at Søvndals såkaldte moderne socialister serverer deres appel om "fedterøvstillæg" fra over- og højere middelklasse i Berlingeren! Hvor ellers!

Peter Buch
Fra den "Store Rorgænger" :Han tilskrev SF's valgnederlag, denne gang til 11 mandater, at partiet ikke har forsvaret velfærdssamfundet og fordelingen til fordel for de svageste tydeligt nok – ikke at partiet, som nogle mente, ikke havde slået tydeligt nok på mere abstrakt værdipolitik.
Og fastslog i den sammenhæng sin vision for det da 45 år gamle parti:
»Vi skal være det demokratiske venstrefløjsparti, der bedst forener det humanistiske værdi- og normsæt og ideen om en solidarisk fordeling af byrder og goder i samfundet, altså et parti, der drives af venstreorientering både i miljø- og værdikamp og i social- og fordelingspolitik. Det er det, der gør SF til et socialistisk og over tid samfundsforandrende parti. Det skal vi i langt højere grad både stå ved og fremhæve. For heri ligger vor særlige identitet«.

Jørgen Garp
‎@Peter Buch: Glimrende citat, som også viser, at hvis den der slatne kommunalpolitiker til Villy Søvndal tror, at han og hans politik ligger i forlængelse af Aksel Larsen, Gert Petersen ja og såmænd også af Holger K Nielsen, som han selv og hans håndgangne mænd og kvinder syntes at mene i deres megalomane tilstand, så viser det bare endnu engang, hvor lidt de har fattet, og hvor meget der i alle de år bare er feset igennem øverste etage, tilsyneladende uden at møde den mindste form for modstand, af det partis egenart under de pågældende formænd.
Søvndal & Co. kan stoppe deres socialistiske sigtelinjer, og hvad de ellers totalt forfladiger begrebet socialisme med og til, samt især deres konkrete højreorienterede fordelingspolitik og anden økonomiske politik, et vist sted hen, kan de!
Verden ifølge Garp:: SF’s deroute og den manglende politikudvikling i partiet!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.