onsdag den 11. april 2012

Socialdemokratisk Forvandling!

I sin analyse af SF i Modkraft skriver Henrik Herløv Lund bl.a.: http://www.modkraft.dk/artikel/sf-ud-til-h%C3%B8jre:
""Traditionalisterne” taber måske netop, fordi de overlod politikformuleringen til højrefløjen."
Det tror jeg er en meget præcis betragtning, som bør undersøges/underbygges nærmere efter partiets Landsmøde.
Går det som forventet, at de rigtige SF'ere, ja det er de, som de eneste, efter min opfattelse, lider et nyt/afgørende nederlag, så er det vigtigt at forstå hvorfor, det er gået så galt for denne fløj, der har domineret partiet i omkring 20 år, for fremtiden og måske også for EL.
Så jeg satser på at give et bud, men først efter Landsmødet - de skal have et chance og respekt, dem der måske om ikke andet "dør med støvlerne på"!
Pernille Frahm, Holger K Nielsen, Trine Pertou Mach, Sara Özlem Cekic, Leif Hermann, Meta Fuglsang, Anne BaastrupPernille Vigsø Bagge, Christian Fischer og Aage Frandsen med flere!
Shame on you Villy Søvndal!

http://www.information.dk/298263
Det er helt forudsigeligt, som jeg i al beskedenhed sagde fra dag et!
Pragmatikerne går sammen mod den ægte SF vare! Det eneste der er tilbage er, at afvente om de ægte røde/grønne kan og tør mobilisere landsmødet til et opgør med denne krydsning af SR. Men jeg må desværre indrømme, at det ser meget sort ud.
Som min gamle SF ven Lars Meyer (tidligere næstformand i SF!) sagde til mig: Villy (Dyhr), Pia Olsen Dyhrs mand, får ret i sin forudsigelse, da han i vrede over resultatet af formandsvalget, som hans kone som bekendt tabte til Villy (Søvndal), meldte sig ud af SF: At med Villy (Søvndal) som formand ville SF nærme sig spærregrænsen. Men han havde nok ikke lige set, at konen skulle være særdeles aktiv deltager i turen på slidsken nedad mod spærregrænsen!
http://www.information.dk/298040
Så blev linjerne trukket op, og nu med både Holger K Nielsen og Anne Baastrup åbent med på SF's ægte rød/grønne socialistiske hold, hvor de i øvrigt har befundet sig hele tiden, men ellers intet nyt i forhold til nedenfor. Bortset fra den helt indlysende markante styrkelse dette betyder for holdet med: Pernille Frahm, Sara Özlem Cekic, Leif HermannTrine Pertou MachMeta Fuglsang m.fl., hvis Holger og Anne åbent er med på holdet, og også formanden for folketingsgruppen Pernille Vigsø Bagge, med tidligere MF'er og næstformand Aage Frandsen som backing group. Så kan der stadig opstå spænding om udfaldet af landsmødet - og man kan håbe på, at det bliver sværere at bevare pessimismen!
http://politiken.dk/politik/article1592288.ece
Mette Touborg er "den gamle humanistiske R tilhænger, super pragmatiske Gade/Auken" højrefløjs kandidat, som ikke er fan af "arbejderismen", men stor tilhænger af den pragmatiske højrelinje og (regerings)samarbejdet med S og R.
Med Mattias Tesfaye og Mette Touborg som næstformænd, er der skabt en alliance mellem de to stærke regeringstilhængerfløje i SF, der nu er tæt på at have smadret partiet helt, og som i hvert fald intet har med socialisme at beskaffe, men er en rendyrket bastard krydsning mellem S og R.
Denne proces startede allerede i 90' erne i forbindelse med formands valget efter Gert Petersen, og førte til Gade/Auken fløjens permanente mobning af vinderen formand Holger K Nielsen gennem hele hans formandsperiode. Denne gruppe havde en meget stor del af "æren" for SF's elendige stilling i 2005, og bakkede logisk nok op om højrefløjs kandidaten Pia Olsen Dyhr ved formandsvalget i 05 mod Villy Søvndal (Søvndal var på det tidspunkt for Rød!).
Tilbage på perronen står de egentlige folkesocialister med Pernille Frahm, Leif Hermann, Trine Pertou Mach, Özlem Cekic m.fl og nu også Meta Fuglsang. Om de får lidt smuler fra de riges bord på principprogrammet er endda tvivlsomt nu, hvor det ser ud til SR fløjen tager det hele.
http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-49421985:sfuro-s%C3%B8ges-l%C3%B8st-med-ny-kandidat.html?
Ok det ser så ud til, at selv Meta Fuglsang er for rød til partiet Socialdemokratisk Forvandling. Nu forenes de to pragmatiske fløje i dette nye men alligevel ældgamle SF tilsyneladende:
De unge socialdemokrater med Matitias Tesfaye, Thor Möger og Jesper Petersen i spidsen i forening med de lysegrønne radikale med Ida Auken og den gamle garde med Steen Gade og mor Auken i spidsen, ja og nu returnerede Astrid Krag så fra barslen til 'arbejder' gruppen med et muntert indslag i Information 07/4-12. De egentlige socialister efterlades så på bagperronen, som forudset!
http://www.garps-verden.com/2012/03/skillelinjer-og-paradokser-i-sf.html
http://www.garps-verden.com/2012/03/sillelinjer-og-paradokser-i-sf-2version.html
http://www.garps-verden.com/2012/03/skillelinjer-i-sf-og-s-sf-r-regeringen.html
A pro pos Astrid Krags Informations artikel, er det kendetegnende, at udover de andre tåbeligheder politikere kan finde på at komme med, er der een der går igen fra dem alle, når de bliver udsat for kritik. Det er, at vi må blive bedre til at kommunikere vores budskaber og resultater ud! Jeg ved ikke om de selv er klar over den ansvarsforflygtigelse, der ligger heri, og dermed også den indpakkede flabethed overfor vælgerne, det udtrykker.
Altså hvis vi bare fik kommunikeret bedre, så kunne glatnakkerne vel for f….. se, at vi sidder nede i maskinrummet og udfører præcis den politik VK - øh nej vi SF - ønsker og lovede at føre.
Nu kan man selvfølgelig sige, at Astrid Krag er lidt undskyldt, da hendes maskinrum formodentlig hovedsageligt har været et børneværelse de sidste måneder, men måske ved hun godt, at det ikke adskiller sig væsentligt fra det maskinrum, hun nu skal tilbage til!
http://www.information.dk/297859?page=1#comment-548827
Tilbage er, at begge de to pragmatiske SF parter tilsyneladende er helt enige om at krybe for R og VK i fordelingspolitikken og dermed fortsætte i DF's fodspor med at sparke nedad på de svage, ikke udlændinge denne gang, men arbejdsløse og bistandsklienter ved at opstille et infamt og falskt valg som hovedprioritet, vedtaget af SF's landsledelse 21.jan.12 med deltagelse af ALLE ovennævnte personer.
Lad mig gentage denne DF'ske modighed igen, som Mattias Tesfaye nu udformer som klassekamp og arbejderisme, men som tidligere ville blive nævnt ved dets rette navn, som 'strejkebryder, løntrykker og klasseforrædder' eller lignende:
"Vi har også modet til at prioritere. Og i valget mellem at lette skatten på løn for kontanthjælpsmodtageren eller rengøringsassistenten, vælger vi rengøringsassistenten."
http://www.garps-verden.com/2012/03/sfs-landsledelse-om-skattereform-med.html
Der slap de selv MF'erne sammen med treenigheden af alle R's (og SF's!) højt lønnede middelklasse vælgere, overklassen og finansverdenen, der i forvejen har fået massive skattelettelser på såvel person- som ejendomsskat, og som ifølge regeringen åbenbart skal have endnu flere skattelettelser med den nye skattereform!
Står denne fordelings- og værdipolitisk fast efter SF's landsmøde, selv om de gamle socialister skulle få tildelt lidt smuler fra de riges bord i det nye principprogram, så betyder det intet, transformationen af SF er fuldendt i socialdemokratisk forvandling, og det i øvrigt et langt stykke af vejen såmænd under et ægte socialistisk principprogram!
Som gamle Per "Hakkedrøn" ville have sagt og sagde det i Socialdemokratiet i 1960'erne, lad dem bare, så længe de ikke forstyrrer mig i mit daglige politiske arbejde i folketinget, og jeg i øvrigt får tvunget SF i "Det røde kabinet" under pragmatismens åg, så betyder det intet! Den sidstnævnte rolle er helt i tidens ånd nu overladt til en kvinde: Margrethe Vestager!
Hvad arbejderklassen og befolkningen som sådan så skal med to socialdemokratier får stå hen i det uvisse!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.