torsdag den 31. maj 2012

Fem trins rakettens ødelæggende følger!

Jeg aner ikke, om der i virkelighedens militære verden er noget der hedder en 5 trins raket, men i den danske politiske verden eksisterer der for indeværende en sådan størrelse, hvor 5. trin i øjeblikket er ved at blive udløst. Jeg rekapitulerer lige de 4 øvrige inden det 5. udløses.

 1. Trin udløses – vi ser bort fra Villy Søvndals lille advarsels fuser med Holbergskolen – efterår 2010, hvor S-SF’s positive automatreaktion på VKO’s udlændingeudspil, det med pointsystemet, fuldstændig misser folkestemningen og giver R og EL medvind i folkehavet på deres klare afvisning af systemet, mens S-SF’s kyniske vindbøjtle reaktioner rammer helt ved siden af skiven.
 2. Trin udløses på baggrund af Løkkes nytårstale 2011, hvor efterlønnen foreslås skrottet. Det får et styrket R til at gå solo fra S-SF og indlede dobbeltstrategien, som S-SF helt tåbeligt accepterer uden at kny det mindste, men helt forfejlet og utroværdigt nøjes med at angribe DF for deres opgivelse af efterlønnen:
  R’s dobbeltstrategi betyder, at støtte Løkkes afskaffelse af efterlønnen – i forvejen havde R støttet halveringen af dagpengeperioden sommer 2010, så S-SF var advaret så at sige – og dermed samlet set støtte VK’s økonomiske politik sådan rundt regnet 85-90%, samtidig med at påstå at man støtter Helle Thorning Schmidt som statsminister og dermed S-SF aksen. At S-SF ikke straks afviser og udstiller denne strategi som helt utroværdig og det rene fake, ja det får katastrofale følger.
 3. Trin udløses i en valgkamp, hvor demonteringen af realiteterne og troværdigheden i S-SF’s økonomisk politik med R’s sololøb – (og selvfølgelig DF’s løben fra efterlønsgaranti og medvirken til halvering af dagpenge mm.) - manifesterer sig dag for dag i svindende tilslutning til S-SF aksen og voksende tilslutning til R, EL og V. Dette forstærkes af diverse S og især SF bommerter i valgkampen, så det kun med det yderste af neglene lykkes at hente et S-SF-R-EL flertal hjem med 50,3% af stemmerne eller et overtal på små 10.000 vælgere på valgdagen, hvor S-SF tabte valget og kun blev reddet på målstregen af fremgangen for R og El.
 4. Trin udløses i Tårnet, hvor S-SF helt panikker og lader sig kyse af valgresultatet og et styrket R i en grad, så de overser og/eller ikke tør udnytte valgresultatets matematik i forhandlingerne med R om den økonomiske politik. Ud over de to skalpe R allerede havde fået med halveringen af dagpengeperioden og tilbagetrækningsmassakren, ja så lader S-SF sig yderligere køre over, så det eneste de kommer ud med er en amputeret og forkølet såkaldt kick start af økonomien, lidt over hvad Løkke og R i forvejen havde tilsluttet sig. Dette på trods af, at R ingen andre steder havde at gå hen og få deres politik på udlændinge-, uddannelse-, miljø- og retspolitik tilgodeset i nær samme omfang som med S-SF og EL.
  Der var nemlig intet borgerligt flertal uden om DF som alternativ til S-SF og EL for R på disse områder, hvis R risikabelt ville traske over og pege på Løkke som statsminister eller stå udenfor regeringen og vælte denne på (resterne af) S-SF’s økonomisk politik.
  Helt tåbeligt og uforståeligt kunne S-SF ikke udnytte denne fordel til at kræve, at R stort set måtte nøjes med de to (store) skalpe, de allerede havde med ved forhandlingernes start, plus et par små lunser mere måske. Nu fik R derimod yderligere Løkkes gamle udskudte topskattelettelser og generelle skattelettelser på arbejde. Begge dele betalt med og af forringelser til dem udenfor arbejdsmarkedet samt yderligere krav til fagbevægelse og lønmodtagere om løntilbageholdenhed og udpumpning af overflødig arbejdskraft på arbejdsmarkedet i en tid med høj og stigende arbejdsløshed og faldende vækst, der nu heller ikke blev modvirket nævneværdigt af den af S-SF lovede kickstart af økonomien. Af det sidstnævnte blev der kun en våd hundekiks tilbage, resten fik R også lov at barbere af, ligesom resultatet af de af R ledede energiforhandlinger i foråret 2012 kun marginalt afveg fra VK’s oplæg 2011. http://www.garps-verden.com/2011/10/abent-brev-til-s-sf-og-debat-dato-ff.html
 5. Trin står nu for sin affyring med oplægget til en skattereform baseret på ovenstående økonomiske politik, hvor de fattigste og socialt mest udsatte grupper er de største bidragsydere til såvel de lavest lønnedes som til de højestlønnedes nu gentagne massive skattelettelser.
  Dette kombineres yderligere med et oplæg til reform af kontanthjælp mv., der yderligere forringer de svagest stilledes økonomiske forhold, samt et oplæg til trepartsforhandlinger, der klart favoriserer arbejdsgiverne og udstiller fagbevægelsens svækkelse yderligere ovenpå elendige resultater ved de netop overståede overenskomstforhandlinger.
·         Den samlede virkning af denne politiske 5 trins raket ses manifest i dagens meningsmåling, hvor S-SF helt fortjent, men katastrofalt for den samlede arbejderbevægelse og venstrefløj, står til tilsammen kun at kunne mønstre mindre end 23% af vælgerne – ja det står der, tilsammen mindre end 23%! At så EL også helt fortjent mønstrer en massiv fremgang til det halve af S-SF’s samlede tilslutning med over 11%, ja det ændrer ikke billedet af en katastrofe for den samlede venstreside med 34% tilslutning i alt, mod 41% ved valget og 46% under Nyrup i 1998. Da også R syntes at have tabt pusten, er det samlede resultat for regerings blokken en tilbagegang fra 50,3 til ca. 43% af vælgerne på 8 måneder.
·         Hvis ikke S-SF får rebet sejlene og får R til at forstå, at dette ikke kan fortsætte, så er denne regering allerede et overstået kapitel. Det eneste figenblad, der er tilbage at klynge sig til, er, at regeringen indser, at skattereform og kontanthjælpsreform ikke kan gennemføres alene med VK/LA stemmer og i mod EL. Gennemføres dette alene til højre side i salen er regeringen færdig, sådan er det efter al sandsynlighed, hvis da EL har bare et minimum af politiske rygrad at stå imod med.

NB.Se Henrik Herløv Lund vedr. forløbet forud for denne raket om S-SF samarbejdets etablering efter 2007 og de køb SF måtte give for dette: http://www.information.dk/314054

tirsdag den 29. maj 2012

I skattereformens tid.

I disse skattereforms tider er det værd at huske på, at der IKKE går én dag uden at medier, politikere og økonomer udspyer mindst en af følgende løgnehistorier, som er blevet mantraer også for den nye såkaldte, af farveblinde omtalte ”røde” regering :
At udbud skaber sin egen efterspørgsel – selv om enhver idiot ved, at i de sidste flere hundrede år har krise på krise i det kapitalistiske system igen og igen bekræftet, ja at det er løgn!
At topskattelettelser giver større – overflødigt! – arbejdsudbud, når enhver idiot ved, at for de fleste, der tjener på den gode side af ½mio.kr om året gælder, at de i forvejen arbejder langt mere end 37timer/uge og derfor IKKE vil og kan yde en ekstra indsats, hvis marginalskatten sænkes, men blot rager flere gysser til sig til unødvendigt, klimaødelæggende privatforbrug!
At det skal kunne betale sig at arbejde, når enhver idiot kan se, at der ikke er noget arbejde at få, og at der har været et stort overskud af arbejdskraft og tilsvarende stort underskud af arbejde siden 2008!
At skattelettelser til de rigeste gavner de fattigste efter devisen, når det regner på præsten drypper det på degnen, når enhver idiot ved, at dette ”forsøg” i USA har skabt en hidtil uset ulighed, hvor de rigeste 1% skovler ind på bekostning af de øvrige mindst 80%!
http://www.garps-verden.com/2011/10/advarsel-den-liberalistiske-ideologi-10.html
At man (læs staten) i princippet skal frisætte, deregulere og overlade markedet til sin egen og i øvrigt historisk set katastrofale selvregulering, når enhver idiot ved, at dette siden 1930’erne har været som at ”pisse” i bukserne, og ikke hver gang men hver eneste gang har ledt til omfattende økonomiske kriser. http://www.garps-verden.com/2008/11/liberalistiske-idioti.html
At vi, og især den højere middelklasse, skal bruge flere penge på helt overflødigt og klimaødelæggende privatforbrug i stedet for ordentlige skoler, uddannelse til vores børn sundhed og omsorg, når enhver idiot ved, at øget og oftest helt overflødigt privatforbrug er klimaødelæggende i katastrofalt omfang for vores børn og børnebørn!
Det bliver helt patologisk, når man som R - VK og LA – tæt fulgt at den såkaldt ”røde” regering med R i spidsen - er så afhængig som en narkoman af dette materialistiske overforbrug, så man er parat til på det alter, at ofre omsorg for ældre, børnepasning, sundhed, uddannelse og forskning, sine børns fremtid klimamæssigt og andre menneskers mulighed for et rimeligt privatforbrug på blot en brøkdel af ens eget!
Se det er en afhængighed, der som narkomani, og som enhver idiot ved, er nærmest sygelig! 

torsdag den 24. maj 2012

Nøleriets strukturelle dynamik.

Hvad dælen nøler vi for? www.information.dk
Kriser kommer og går, men DREAM-modellen består

Nøleriet skyldes primært fem sammenhængende og strukturelt forbundne forhold:
1) Den liberalistiske økonomis 30årige dominans og gennemførte hjernevask af alt, der kunne tænkes at modsige idiotien.
http://www.garps-verden.com/2011/10/advarsel-den-liberalistiske-ideologi-10.html
2) At medier og økonomer konstant og tilbagevendende i grotesk omfang har favoriseret denne siden 30érne helt utilstrækkelige og forældede økonomiske teori.
http://www.garps-verden.com/2008/11/liberalistiske-idioti.html
3) At Keynesianerne og centrum-venstre helt har forsømt udviklingen af en praktisabel ny (”keynesiansk”) økonomisk model og politik.
http://www.garps-verden.com/2012/05/endnu-en-mand-der-kan-pege-pa.html
4) At det politisk, i forlængelse af den neoliberalistiske dominans som den altdominerende visdom, fremføres, at klimaødelæggende materialistisk privatforbrug i form af fladskærme, biler udenlandsrejser er langt bedre end renovering af skoler, uddannelse og forskning, omsorg og sundhed.
http://www.garps-verden.com/2008/05/det-er-gratis.html.
Det fremgik desuden i grotesk form i forbindelse med valgkampen 2011:
http://www.garps-verden.com/2011/09/vko-politik.html
5) At befolkningen generelt og især den politisk helt dominerende højere middelklasse er afhængig, helt som narkomaner, af et stadigt stigende materielt privatforbrug af tiltagende ligegyldige produkter. Dette i en grad så selv klodens og menneskehedens eksistens må vige, for at dette ’sygelige’ behov kan tilfredsstilles.
http://www.garps-verden.com/2012/03/materialistisk-forbrug-som-narkotisk.html,
http://www.garps-verden.com/2012/02/bilismens-terror.html


lørdag den 19. maj 2012

Begrundet farvel til SF.

Udmeldelse
Indsendt 16. maj 2012 af: Administrator Tilføj kommentarer
Til SF’s landsledelse

Undertegnede har alle været medlem af SF og SFU i mere end 35 år. Vi har altid gået ind for, at SF påtager sig politisk ansvar. Enten for at sikre at vort samfund bliver ændret til det bedre eller for at undgå urimelige besparelser. Vi har ligesom resten af SF også altid gået ind for, at selv om SF deltager i et kompromis, så skal SF’s eget principielle standpunkt ikke fornægtes.

Vi har derfor også været aktive støtter af, at SF påtager sig regeringsansvar, selv om det indebærer, at vi skal lægge ryg til beslutninger, som ikke altid er SF’s kop te. Vi har dog med forundring set, at processen med at komme i regering mere og mere har betydet en nedtoning af SF’s egne principielle synspunkter.

Under valgkampen i september 2011 gav dette efter vores mening anledning til, at SF fik en markant tilbagegang. Folk accepterer normalt, hvis man indgår et kompromis, når det blot er klart, hvad partiets eget synspunkt er.

Vi havde håbet, at denne proces med at nedtone eller ændre partiets principielle synspunkter var standset i forbindelse med partiets landsmøde. Vi blev desværre skuffet. Det gælder i forhold til det nye principprogram, som reelt ikke adskiller SF fra Socialdemokraterne. Men det gælder også den politiske udtalelse, hvor forslaget om på sigt at regulere boligskatten blev nedstemt. Vi er helt uforstående overfor, at Det Radikale Venstre godt kan og må markere sit synspunkt på boligskatten, men SF kan ikke.

SF har altid været kendetegnet ved en levende debatkultur, som har været afgørende for politikud-viklingen. Når kritikere i partiet nu kaldes for ’brokkerøve’, så er det reelt den levende debatkultur der angriber. Når kritikere dæmoniseres, er det i realiteten en trussel, der skal få folk til at rette ind. Frygt for at fremsætte kritik er blevet en del af SF. Det bør ikke være en del af et levende partis kultur. Hvis ikke man kan diskutere politik i et politisk parti, hvorfor skal man så være medlem? Det har også været en styrke og kvalitet i SF, at der har været rummelighed – selv i perioder med hård politisk uenighed, har der været plads til forskellige strømninger, og de fik rum i partiet. Sådan er det ikke nu.

Der er ikke længere den store forskel på Socialdemokraterne og SF, hverken i den daglige politik eller i det principielle programgrundlag. At komme i regering synes at være blevet målet i sig selv, og ikke et middel til politisk forandring. Landsmødet betød bl.a. et farvel til partiets grundlæggende forståelse af socialismen som et alternativ til kapitalismen. Og de stadige angreb på den levende debatkultur i partiet har medført, at man ikke længere frit kan diskutere politik. På den baggrund ser vi desværre ingen grund til fortsat at være medlem af SF.

Med venlig hilsen
Susanne Danielsen, SF-Østerbro
Christian Fischer, SF-Hvidovre
Steen Gottlieb, SF-Vesterbro
Keld Ludvigsen, SF-Ringsted
Ulla Runge, SF-Ballerup
Marianne Vanghøj, SF-Fredriksssund

søndag den 13. maj 2012

Løgnen om manglen på arbejdskraft!

http://politiken.dk/politik/ECE1623449/thorning-afviser-europaeisk-kickstart/#.T68rnKNGREk.facebook
Hele årtiers forvrøvlede snak om mangel på udbud af arbejdskraft er et stort cover up for den neoliberalistiske økonomis mål om at forringe løn og arbejdsforhold for almindelige lønmodtagere, ved at vælte overflødig arbejdskraft ud på markedet, levere løgnagtig pølsesnak om "det grå guld" osv.osv. .
Det er det cover up som S og SF nu følger slavisk med HTS og "den blå dreng" Corydon i "rø..." på bankernes og finansverdenens Trojanske hest i det danske samfund Margrethe Vestager og kammersjukkerne i Saxobank og LA, sådan er det, en sørgelig historie, som alt for mange, alt for længe har ladet sig narre af og troet på!

Se desuden Lars Trier Mogensens udmærkede artikel i Politiken d.d.: 'Corydon-doktrin' er dyr for Danmark:

Ekspansiv økonomisk politik?

http://www.information.dk/300693#comment-572071
Endnu en mand der kan pege på problemerne, men som er helt hjælpeløs, når der skal anvises løsninger.
Iflg. David Brokks (DB) efterspørger globaliseringens hyperaktive virksomheder færre medarbejdere, hvis lønninger eksploderer, mens middelklasse og arbejderklasse lønninger falder.
Resultatet er selvfølgelig netto en faldende efterspørgsel!
Samtidig “kommer det strukturelle spørgsmål om forringelsen af ’den menneskelige kapital’. USA, der engang havde et af verdens bedste uddannelsessystemer, er hægtet af.”
Men så hedder det, helt i forlængelse af den nuværende fatale økonomiske strategi, “der er brug for at slanke en oppustet økonomi, byggesektor og offentlige sektor og flytte en større del af arbejdsstyrken over til mere produktivt arbejde.«
Kort sagt flere fladskærme i stedet for den uddannelse, som manden selv slår på (!), der er brug for, og som leveres af den offentlige sektor, der sammen med byggeriet, hvoraf meget er offentligt, skal skæres ned med følgende yderligere faldende efterspørgsel til følge osv. i en stadig ond spiral.
Men David Brooks har ret så langt, at den keynesianske efterspørgselsteori ikke uden videre har en løsning på problemet. (se desuden http://www.garps-verden.com/2012/02/keynesianismen-og-dens-mangler.html )
Det er en historisk kendsgerning, at hovedårsagen til at den (neo)liberalistiske økonomi fik sin anden luft fra 80’erne var, at Keynesianismen syntes at have nået sin grænse i forbindelse med krisestyringen i 73 og 81, som udmøntede sig i den såkaldte stagflation, altså kombinationen af stagnation og inflation samtidig.
Det havde man ikke oplevet før, og det betød, at yderligere efterspørgselstiltag blot medførte øget inflation uden at gøre noget nævneværdigt ved stagnationen/arbejdsløsheden.
Det resulterede så i politisk, at udbudsøkonomien kom i vælten, der under en krise vil medføre øget udbud af arbejdskraft og lægge yderligere pres på lønningerne, så kapitalen kan blive rentabel igen.
Dertil gennemførtes en voldsom deregulering af finanskapitalen, som også gav luft til et efterfølgende internationale økonomiske opsving - for en tid vel og mærke. Dvs. først frem til 2001 og så frem til det endelige sammenbrud i 2008!
En moderne udgave af keynesiansk udformet politik er påkrævet og aktuelt den eneste politiske vej frem. Imidlertid har man - centrum-venstre politikere og økonomer - sovet i timen og ladet sig løbe over ende af neoliberalistisk økonomi tilsat en konservativ tysk økonomisk tænkning, der er ved at kaste Europa ud i en endnu værre krise end den finansverdenen kastede verden ud i 2008.
De står således nu helt uforberedt på dels krisen og især udformning af bæredygtige venstreorienterede politiske løsningsforslag. Derfor kopierer de, læs nuværende S-SF-R regering, dumt og bevidstløst den forrige regerings økonomiske politik.
Ansatser til en anden strategi findes imidlertid og kan aktuelt ses i dagens Politiken fra økonomen Joseph Stiglitz.
http://www.information.dk/300796
Minsandten om ikke økonomerne er begyndt at vågne op. Så er der måske på sigt lidt håb om, at politikerne i for eks.Tyskland og Danmark også vågner op i løbet af et par år eller så. Derimod skal vi nok ikke regne med den nuværende regering i den sammenhæng. Den er så åbenbart med Corydon og SF i spidsen gået i dvale, helt forsumpet i Vestager og hendes kammersjukker i Saxobank og LA's neoliberalistiske hængedynd.
Men, ak ja så lad os nu se om det bliver til noget denne gang med at få slagtet det neoliberalistiske vanvid.
Der er nu gået 3½år siden det sidste gang lød som om man (økonomer og medier) var blevet klogere af skaden, dvs det økonomiske sammenbrud 2008.
Men det tog kun en dags tid eller så, så var alle tilbage i den gamle skure anført af M. Vestager & Co. i andægtig lytten til CEPOS i den hjemlige andedam & Co. på europæisk plan.
Læs her om sidste gang, der som bekendt ikke blev lykkens gang:
http://www.garps-verden.com/2008/11/liberalistiske-idioti.html
Så bedre held denne gang, men de store forventninger må man hellere holde på stand by en tid endnu.

mandag den 7. maj 2012

Nytårsløjer og Hærværk!

http://www.information.dk/300165#comment-568147
En gammel Jørgen Ryg monolog kører over de kendte dobbelt standarder, at de “svinestreger” man selv udfører bare er Nytårsløjer, mens de selv samme tiltag udført af naboen er det skindbarlige Hærværk!
Denne let genkendelige menneskelige reaktion vender dagens Information imidlertid helt på hovedet.
Bagside lederen (af frese) henter således den, teknokratisk indsatte, italienske ministerpræsident Mario Monti ind for et politisk opgør med “Den europæiske (økonomiske) blindgyde”:
“For den europæiske økonomi er offentlige investeringer ikke nødvendigvis værre end privat forbrug, også selv om det i det aktuelle politisk landskab ikke bliver set på denne måde.”
Altså det er rene Nytårløjer, at uddannelse, forskning, pleje, infrastruktur ikke er værre end fladskærme, biler, rødvin og samtalekøkkener (hvilken overraskelse i øvrigt!).
I forside lederen (af cj) hedder det imidlertid, at Enhedslistens krav - “grebet ud af en “socialistiske teoribog”” - om, “at den offentlige sektor minimum skal vokse i takt med bruttonational produktet, vil koste skæbnesvangert dyrt midt i en tid, hvor der er brug for det modsatte.” Altså flere fladskærme og mindre uddannelse!
Således bliver på sæt og vis, det der hos den europæiske nabo er rene Nytårsløjer til det skinbarlige Hærværk i den hjemlige andedam af cj.
Så er der da i det mindste mere konsistens over Margrethe Vestager, Saxobank &CO., de fastholder blindgydens fladskærme “all over”.
Flot Information!

fredag den 4. maj 2012

En omvendt synder og Den moderne klassekamp!

http://www.b.dk/politiko/rosenkrantz-theil-enhedslisten-mere-populistisk-end-df#new:true
Den omvendte synder!
Helt i tråd med gamle omvendte DKP'ere samt Pittelkow&Co. langer fru tidligere punker Rosenkrantz-Theil i bedste "de sidste dages hellige" stil ud mod sin egen fortid. Sørgeligt kun at det stadig sker i bedste populistiske stil, men nu forstået som forsvar for folket i Hellerup og omegn!
Rosenkrantz-Theil hører selv med til de rigeste - så der er nok at tage af!
Sagen er for mig at se, at i de sidste 20år er samtlige partier, måske med undtagelse af EL, og hermed også S-SF-R fuldstændigt domineret af ledende folk, der alle tjener på den "gode" side af ½ mio.kr. om året før skat.
Disse mennesker og alle deres klassekammerater fra funktionær-, journalist-, spindoktor, økonom og Saxo bank verdenen har dannet et kartel, en osteklokke, som de sidder inde i og ser ud på verdenen fra.
Og de ved inderst inde godt, at enten betaler de og deres åndelige kammersjukker, den højere middelklasse og den egentlige overklasse, for finanskrisen eller også lader man arbejderklassen slås indbyrdes om hvem, der skal betale: De arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagere og/eller de leverpostejssmørende Kanvas arbejdere.
Og her vælger osteklokken helt efter den marxistiske grønspættebogs økonomiske egeninteresse uden at blinke at solidarisere sig med den højere middelklasse, overklassen og finansverdenen.
Og det er da i mindste til at forstå sådan marxistisk set.
Hvad der derimod ikke er til at acceptere – eller forstå sådan moralsk set - er al deres infame hykleri, fake og laden som om de såmænd bare varetager fællesskabets interesser og er solidariske med arbejder- og underklassen -  og her falder Rosenkrantz-Theil fint ind i billedet og lader sig villigt bruge med "konvertittens" sædvanlige parathed!
»Konvertitter er tit dem, der indtager de ekstreme synspunkter, så konvertitter er jeg altid meget skeptisk over for«, som Uffe Ellemann-Jensen præcist karakteriserer problemet med sådanne mennesker.

tirsdag den 1. maj 2012

TAK KAMMERATER! En rigtig 1.maj opdatering 2012

TAK KAMMERATER!
Nu har jeg i sin tid (2008) sagt tak både til Nick Hækkerup fra socialdemokraterne samt efterfølgende til Villy Søvndal og Ole Sohn fra SF (se nedenfor).
Derfor er det også fuldstændig urimeligt, at jeg ikke har fået sag tak til SF's landsmøde og alle de menige medlemmer, der bakkede op om mig og mine endnu engang, ved at stemme imod fjernelse af skattestoppet for boligskatter.
Denne forglemmelse vil jeg nu lidt forsinket, men bedre sent end aldrig som det hedder, råde bod på ved at sende mine hjerteligste lykønskninger til SF, dets landsmøde og fanden og hans berømte pumpestok, for at I alle er med til at holde hånden under os, der virkelig er værdigt trængende, som det hed dengang for længe siden, i modsætning til alle "fattigrøvene", der selv er ude om det, som det også hed, ikke også Joachim B. Olsen!
Lad nu for f..... dem betale, i forbindelse med alle Jeres reformer, som det hedder om åbenlyse forringelser for "fattigrøvene", i stedet for os, der lider bolignøden mm!
Så TAK endnu engang Thor, Astrid Krag, Karen Lottrup og Peter Langer og mange mange flere gode SF'ere, høj som lav, I skal ikke blive glemt i min aftenbøn!
Derimod skal der ingen tak lyde til Özlem Cekic og de få andre, der ikke støttede mig og mine, men derimod et klart skam jer, og I klarer ikke adgangen til bønnen!
17-05-2008
”Det er gratis! Det er gratis!”
”Men der er også en ny generation af danskere, som ikke voksede op med så mange sølvskeer i munden, at hovedrisikoen i livet var amalgamforgiftning. Det er dem, som netop de sidste ti år har etableret sig på boligmarkedet”.(Politiken 17/05-08)
Jeg er en snart 64årig cand. mag og har i øvrigt selv en søn på fyrre. Mine øjne løber derfor i vand, og jeg må kæmpe bravt mod tårerne, når jeg læser ovenstående af min gamle borgmester i Hillerød kommune Nick Hækkerup (NH), som jeg oven i købet har stemt på - det ske ikke igen –, og jeg er således desværre ude af stand til at finde den sut, Nick og hans generation har tabt et eller andet sted i min nærhed.
Og ligesom jeg aldrig har forstået at folketingsmedlem og storadvokat Glistrup, der formodentlig aldrig har haft en skovl i hånden, kunne slippe af sted med at skose andre akademikere, han var uenig med, for at de intet kendte til håndens arbejde, så kan det undre, at et politisk overklasseløg som cand.jur. og Ph.d. Nick Hækkerup nu forsøger sig med det ældgamle trick at solidarisere sig med hr. og fru Jensen i form af et rasende angreb på hans ligestillede klassekammerater hr. og fru Opstyltet og deres omgangskreds af arkitekter, dr.jur.erne m.fl. i bl.a. Hillerød kommune.
Hr. og fru Opstyltets brøde er, at de forsøger sig med et forslag om øget ejendomsværdibeskatning, der især vil ramme NH og undertegnede i vores relativt dyre og voldsomt værdistegne ejendomme her i Hillerød. Og indrømmet, jeg får også voldsom sved på panden bare ved tanken!
Det ville måske have bedret NH’s troværdighed i forhold til almenvellet, hvis han havde forsøgt sig med et alternativ, a la det lic.jur. Preben Wilhjelm fremfører i Politiken torsdag 15/5, som netop tager højde for NH’s tårepersende bekymring for de nye generationer af ejendomsbesiddere. Men heldigvis ser NH stort på denne troværdighed i forhold til at sikre os selv og vores klassekammerater mod uberettiget inddragelse af den samfundsskabte gevinst til fællesskabet samt mod at begrænse vores værdistigninger og dermed vores lånemuligheder.
Så jeg tørrer sveden af panden, for her i huset er vores ejendom kun steget med 110 % siden 2001, og med det har vi kun kunnet finansiere indkøb af 2 biler, et sommerhus hinsidan samt diverse forbedringer af rækkehuset her i Hillerød. Og takket være regeringen og nu også NH betaler vi heldigvis stadig som i 2001 kun de samme 8.880 kr. i ejendomsværdibeskatning for 2008. – Tak kammerater!
I stedet for at foreslå et alternativ til øget ejendomsværdibeskatning gør NH endnu et forsøg på genbrug af et gammelt trick – som den nuværende regering i øvrigt også lystigt anvender – denne gang det af Socialdemokratiet kritiserede SF stunt fra 70’erne, at bruge BNP to gange!
NH skriver opmuntrende til især mig og mine: “..der er sådan set ikke grund til at kræve mere op i skat. Der er penge nok.. Problemet er,., at pengene bruges på skattelettelser frem for helt nødvendige investeringer i velfærd” af regeringen og DF. Ved hjælp af de to gange 10 mia.kr delvist selvfinansierede skattelettelser den borgerlige regering og DF har udbetalt, kan vi få rettet op på en også ifølge NH helt nedslidt og lavtlønnet offentlig sektor.
Puuuha det var godt, nu er der heldigvis ikke en dråbe sved tilbage på min rynkede pande!
Det betyder nemlig, at her i vores lille hus kan vi fortsætte med at udvide vores privatforbrug med rødvin og politisk korrekt øko mad, skiferier, hårde hvidevarer og halvdyre tekstiler yderligere – udover ovenstående finansieret af lån i vores ejendom - oven i den stigning på omkring 50 %, der allerede er sket siden 2001 bl.a. takket været skattestoppet.
Jeg får også lyst til lidt genbrug af råbet fra min barndomsgade i 50’erne, når der var tag selv bord af et eller andet: ”Det er gratis! Det er gratis!”
Det var i øvrigt den gang, hvor de fleste af os modsat i dag boede i leje lejligheder. De heldigste af os i nye af Socialdemokratiet opførte gode, moderne almennyttige boliger i Kbh.’s omegn medens de mindre heldige, og dem var der dengang rigtig mange af NH, boede i for eks. københavner slummet på Nørrebro og Vesterbro i Adelgade osv.
Det var også dengang fra 60’erne, at det for de bedst stillede almindelige lønmodtagere af min generation, men langt fra flertallet, lykkedes at købe en ejerbolig til glæde også for deres børn (!) ved hjælp af afsavn og risvandgrød, som også var daglig kost for dem på Nørrebro mv. Denne spise aner NH næppe hvad er eller har bekvemt helt glemt det (?), så derfor lige denne opskrift fra en af datidens kogebøger, ”Mad uden tårer”: ”Til to personer beregnes ½l vand, 5 spsk. grødris, ½ tsk. salt”.
Sådan! Jeg tørrer øjnene. – Og! Her ligger sgu sutten NH, som du kan afhente ved lejlighed!
Og så er alt jo godt og fryd og gammen med en mini difference i politik mellem regeringen, DF og socialdemokraterne!
Og jeg ville såmænd også være glad og tilfreds, hvis det ikke lige var for en nylig ubehagelig konfrontation med den ubekvemme virkelighed i form af et hospitalsophold. Her kunne jeg ved selvsyn endnu engang se et helt nedslidt sundhedssystem, der er helt ude af trit med forholdende i den private sektor. Det gælder såvel det voksende antal private hospitaler og generelt de fleste private virksomheder, hvor jeg i øvrigt selv er beskæftiget, samt de fleste danskeres private hjem.
Ikke desto mindre lykkedes det mod alle odds inklusiv strejke og nødberedskab, det relativt lavtlønnede personale, trods de nedslidte og forældede fysisk materielle omgivelser – som i skoler, børne- og andre offentlige institutioner mv. -, at holde gejsten oppe og gennemføre adskillige helt igennem professionelt udførte canceroperationer med tilhørende pleje og omsorg!
Men det var/er på trods af Jer politikere over en bred kam, at det lykkes ikke i kraft af Jer, desværre. I sku’ skamme Jer, ville man vel sige i dag. Da jeg var barn ville man have sagt, ”I sku’ have med den tykke ende, sku’ I!”
Derfor har NH ikke større chancer end en snebold i helvede for at overbevise mig om sin og socialdemokraternes vælgerleflen og vælgerbedrag, at der kunne have været rettet op på disse helt fatale forhold i den offentlige sektor i forhold til den private med de skallede netto godt 10 mia.kr., den nuværende regering helt uansvarligt har uddelt som skattelettelser, dvs. uden at det koster yderligere penge. Penge som ikke er til rådighed med det nuværende eller hvilket som helst skattestop!
Det er IKKE gratis Nick Hækkerup og socialdemokrater - tror I vi alle sammen er idioter!
18-01-2011
Tak Kammerater!
I 2008 havde Nick Hækkerup på socialdemokraternes og sin generations vegne et harmdirrende generationsindlæg i dagspressen (se ovenfor) vendt mod noget så moderat, som en fjernelse af skattestoppet på ejendomsværdiskatten.
”Men der er også en ny generation af danskere, som ikke voksede op med så mange sølvskeer i munden, at hovedrisikoen i livet var amalgamforgiftning. Det er dem, som netop de sidste ti år har etableret sig på boligmarkedet”.(Politiken 17/05-08). Nick og hans generation har desværre ikke haft tid og anledning til at afhente den sut, jeg dengang fandt et eller andet sted i min aldersstegne nærhed.
I stedet kan jeg nu heldigvis konstatere, at NH og socialdemokraterne har fået intensivt følgeskab af Ole Sohn & Villy Søvndal med eller uden amalgamforgiftning. De slår syv kors for sig i TV og den ganske dagspresse mod Venstres horrible beskyldninger om, at disse skatter skal føres tilbage til før skattestoppet på området: ”Løgn råber Sohn i TV og Søvndal afviser Løkke: ”Vi har givet boligejerne en garanti.”
Om det skyldes generationshensyn eller fordi ejendomsværdistigningernes himmelflugt midlertidigt er afbrudt vides ikke, men never mind, jeg sender også gerne en tak til mine gamle partikammerater, når de sikrer os selv og vores klassekammerater mod uberettiget inddragelse af den samfundsskabte boliggevinst til fællesskabet samt mod at begrænse vores værdistigninger og dermed vores lånemuligheder.
Så jeg kan endnu engang tørre sveden af panden, for her i huset er vores ejendom kun steget med 90-100% siden 2001, og med det har vi kun kunnet finansiere indkøb af 2 biler, et sommerhus hinsidan samt diverse forbedringer af rækkehuset her i Hillerød.
Og takket være regeringen og nu også socialdemokrater og SF betaler vi heldigvis stadig som i 2001 kun de samme 8.880 kr. i ejendomsværdibeskatning for 2011. – Tak kammerater!
Med kammeratlig hilsen (som det hed engang!)
Jørgen Garp