lørdag den 19. maj 2012

Begrundet farvel til SF.

Udmeldelse
Indsendt 16. maj 2012 af: Administrator Tilføj kommentarer
Til SF’s landsledelse

Undertegnede har alle været medlem af SF og SFU i mere end 35 år. Vi har altid gået ind for, at SF påtager sig politisk ansvar. Enten for at sikre at vort samfund bliver ændret til det bedre eller for at undgå urimelige besparelser. Vi har ligesom resten af SF også altid gået ind for, at selv om SF deltager i et kompromis, så skal SF’s eget principielle standpunkt ikke fornægtes.

Vi har derfor også været aktive støtter af, at SF påtager sig regeringsansvar, selv om det indebærer, at vi skal lægge ryg til beslutninger, som ikke altid er SF’s kop te. Vi har dog med forundring set, at processen med at komme i regering mere og mere har betydet en nedtoning af SF’s egne principielle synspunkter.

Under valgkampen i september 2011 gav dette efter vores mening anledning til, at SF fik en markant tilbagegang. Folk accepterer normalt, hvis man indgår et kompromis, når det blot er klart, hvad partiets eget synspunkt er.

Vi havde håbet, at denne proces med at nedtone eller ændre partiets principielle synspunkter var standset i forbindelse med partiets landsmøde. Vi blev desværre skuffet. Det gælder i forhold til det nye principprogram, som reelt ikke adskiller SF fra Socialdemokraterne. Men det gælder også den politiske udtalelse, hvor forslaget om på sigt at regulere boligskatten blev nedstemt. Vi er helt uforstående overfor, at Det Radikale Venstre godt kan og må markere sit synspunkt på boligskatten, men SF kan ikke.

SF har altid været kendetegnet ved en levende debatkultur, som har været afgørende for politikud-viklingen. Når kritikere i partiet nu kaldes for ’brokkerøve’, så er det reelt den levende debatkultur der angriber. Når kritikere dæmoniseres, er det i realiteten en trussel, der skal få folk til at rette ind. Frygt for at fremsætte kritik er blevet en del af SF. Det bør ikke være en del af et levende partis kultur. Hvis ikke man kan diskutere politik i et politisk parti, hvorfor skal man så være medlem? Det har også været en styrke og kvalitet i SF, at der har været rummelighed – selv i perioder med hård politisk uenighed, har der været plads til forskellige strømninger, og de fik rum i partiet. Sådan er det ikke nu.

Der er ikke længere den store forskel på Socialdemokraterne og SF, hverken i den daglige politik eller i det principielle programgrundlag. At komme i regering synes at være blevet målet i sig selv, og ikke et middel til politisk forandring. Landsmødet betød bl.a. et farvel til partiets grundlæggende forståelse af socialismen som et alternativ til kapitalismen. Og de stadige angreb på den levende debatkultur i partiet har medført, at man ikke længere frit kan diskutere politik. På den baggrund ser vi desværre ingen grund til fortsat at være medlem af SF.

Med venlig hilsen
Susanne Danielsen, SF-Østerbro
Christian Fischer, SF-Hvidovre
Steen Gottlieb, SF-Vesterbro
Keld Ludvigsen, SF-Ringsted
Ulla Runge, SF-Ballerup
Marianne Vanghøj, SF-Fredriksssund

1 kommentar:

  1. Hej!
    Jeg er i gang med at researche på en artikel om partimedlemskab og politisk deltagelse, og kunne godt tænke mig at tale med tidligere partimedlemmer, som af en eller anden grund ikke har haft lyst til at fortsætte som medlem af et parti. Kunne jeg få lov til at tale med en af jer?

    Med venlig hilsen
    Anne (annemlorenzen@gmail.com)

    SvarSlet

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.