torsdag den 31. maj 2012

Fem trins rakettens ødelæggende følger!

Jeg aner ikke, om der i virkelighedens militære verden er noget der hedder en 5 trins raket, men i den danske politiske verden eksisterer der for indeværende en sådan størrelse, hvor 5. trin i øjeblikket er ved at blive udløst. Jeg rekapitulerer lige de 4 øvrige inden det 5. udløses.

 1. Trin udløses – vi ser bort fra Villy Søvndals lille advarsels fuser med Holbergskolen – efterår 2010, hvor S-SF’s positive automatreaktion på VKO’s udlændingeudspil, det med pointsystemet, fuldstændig misser folkestemningen og giver R og EL medvind i folkehavet på deres klare afvisning af systemet, mens S-SF’s kyniske vindbøjtle reaktioner rammer helt ved siden af skiven.
 2. Trin udløses på baggrund af Løkkes nytårstale 2011, hvor efterlønnen foreslås skrottet. Det får et styrket R til at gå solo fra S-SF og indlede dobbeltstrategien, som S-SF helt tåbeligt accepterer uden at kny det mindste, men helt forfejlet og utroværdigt nøjes med at angribe DF for deres opgivelse af efterlønnen:
  R’s dobbeltstrategi betyder, at støtte Løkkes afskaffelse af efterlønnen – i forvejen havde R støttet halveringen af dagpengeperioden sommer 2010, så S-SF var advaret så at sige – og dermed samlet set støtte VK’s økonomiske politik sådan rundt regnet 85-90%, samtidig med at påstå at man støtter Helle Thorning Schmidt som statsminister og dermed S-SF aksen. At S-SF ikke straks afviser og udstiller denne strategi som helt utroværdig og det rene fake, ja det får katastrofale følger.
 3. Trin udløses i en valgkamp, hvor demonteringen af realiteterne og troværdigheden i S-SF’s økonomisk politik med R’s sololøb – (og selvfølgelig DF’s løben fra efterlønsgaranti og medvirken til halvering af dagpenge mm.) - manifesterer sig dag for dag i svindende tilslutning til S-SF aksen og voksende tilslutning til R, EL og V. Dette forstærkes af diverse S og især SF bommerter i valgkampen, så det kun med det yderste af neglene lykkes at hente et S-SF-R-EL flertal hjem med 50,3% af stemmerne eller et overtal på små 10.000 vælgere på valgdagen, hvor S-SF tabte valget og kun blev reddet på målstregen af fremgangen for R og El.
 4. Trin udløses i Tårnet, hvor S-SF helt panikker og lader sig kyse af valgresultatet og et styrket R i en grad, så de overser og/eller ikke tør udnytte valgresultatets matematik i forhandlingerne med R om den økonomiske politik. Ud over de to skalpe R allerede havde fået med halveringen af dagpengeperioden og tilbagetrækningsmassakren, ja så lader S-SF sig yderligere køre over, så det eneste de kommer ud med er en amputeret og forkølet såkaldt kick start af økonomien, lidt over hvad Løkke og R i forvejen havde tilsluttet sig. Dette på trods af, at R ingen andre steder havde at gå hen og få deres politik på udlændinge-, uddannelse-, miljø- og retspolitik tilgodeset i nær samme omfang som med S-SF og EL.
  Der var nemlig intet borgerligt flertal uden om DF som alternativ til S-SF og EL for R på disse områder, hvis R risikabelt ville traske over og pege på Løkke som statsminister eller stå udenfor regeringen og vælte denne på (resterne af) S-SF’s økonomisk politik.
  Helt tåbeligt og uforståeligt kunne S-SF ikke udnytte denne fordel til at kræve, at R stort set måtte nøjes med de to (store) skalpe, de allerede havde med ved forhandlingernes start, plus et par små lunser mere måske. Nu fik R derimod yderligere Løkkes gamle udskudte topskattelettelser og generelle skattelettelser på arbejde. Begge dele betalt med og af forringelser til dem udenfor arbejdsmarkedet samt yderligere krav til fagbevægelse og lønmodtagere om løntilbageholdenhed og udpumpning af overflødig arbejdskraft på arbejdsmarkedet i en tid med høj og stigende arbejdsløshed og faldende vækst, der nu heller ikke blev modvirket nævneværdigt af den af S-SF lovede kickstart af økonomien. Af det sidstnævnte blev der kun en våd hundekiks tilbage, resten fik R også lov at barbere af, ligesom resultatet af de af R ledede energiforhandlinger i foråret 2012 kun marginalt afveg fra VK’s oplæg 2011. http://www.garps-verden.com/2011/10/abent-brev-til-s-sf-og-debat-dato-ff.html
 5. Trin står nu for sin affyring med oplægget til en skattereform baseret på ovenstående økonomiske politik, hvor de fattigste og socialt mest udsatte grupper er de største bidragsydere til såvel de lavest lønnedes som til de højestlønnedes nu gentagne massive skattelettelser.
  Dette kombineres yderligere med et oplæg til reform af kontanthjælp mv., der yderligere forringer de svagest stilledes økonomiske forhold, samt et oplæg til trepartsforhandlinger, der klart favoriserer arbejdsgiverne og udstiller fagbevægelsens svækkelse yderligere ovenpå elendige resultater ved de netop overståede overenskomstforhandlinger.
·         Den samlede virkning af denne politiske 5 trins raket ses manifest i dagens meningsmåling, hvor S-SF helt fortjent, men katastrofalt for den samlede arbejderbevægelse og venstrefløj, står til tilsammen kun at kunne mønstre mindre end 23% af vælgerne – ja det står der, tilsammen mindre end 23%! At så EL også helt fortjent mønstrer en massiv fremgang til det halve af S-SF’s samlede tilslutning med over 11%, ja det ændrer ikke billedet af en katastrofe for den samlede venstreside med 34% tilslutning i alt, mod 41% ved valget og 46% under Nyrup i 1998. Da også R syntes at have tabt pusten, er det samlede resultat for regerings blokken en tilbagegang fra 50,3 til ca. 43% af vælgerne på 8 måneder.
·         Hvis ikke S-SF får rebet sejlene og får R til at forstå, at dette ikke kan fortsætte, så er denne regering allerede et overstået kapitel. Det eneste figenblad, der er tilbage at klynge sig til, er, at regeringen indser, at skattereform og kontanthjælpsreform ikke kan gennemføres alene med VK/LA stemmer og i mod EL. Gennemføres dette alene til højre side i salen er regeringen færdig, sådan er det efter al sandsynlighed, hvis da EL har bare et minimum af politiske rygrad at stå imod med.

NB.Se Henrik Herløv Lund vedr. forløbet forud for denne raket om S-SF samarbejdets etablering efter 2007 og de køb SF måtte give for dette: http://www.information.dk/314054

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.