fredag den 6. juli 2012

Den nye herskende klasse! (Opdateret)

Marx erkendte for længe siden, at det særlige ved en opstigende klasse og det afgørende for dens succes med erobring af den økonomisk-politiske magt – som borgerskabet dengang overfor konge&adel – er, at de evner og lykkes med at gøre deres partikulære særinteresser til alment gyldige selvfølgelige fælles interesser.
Det er præcist, det vi ser og gennem de seneste 30-50år har set gentage sig for øjnene af os. Og den klasse, der er i gang med denne øvelse, er netop den højere middelklasse – en 10-15% af befolkningen inklusiv det gamle borgerskab – og som John Kenneth Galbraith i sin bog ”Det nye industrisamfund” (1968) allerede så og i mangel af bedre betegnede som ’teknostrukturen’.
Det er denne højere middelklasse, der udgør den politiske rygrad i det nuværende samfund og som i sin alliance med borgerskabet, i øjeblikket med den nuværende regering som bannerfører, hvor Vestager og R sammen med Ågerup/Cepos og Co., dvs hovedparten af økonomer, journalister osv, er den ideologiske spydsspids, der gennemtvinger sine egne partikulære særinteresser, i en ideologisk form som almenvellets langsigtede interesser.
Desuden er forskellen mellem den nuværende regering og VK således kun begrænsede uoverensstemmelser mellem forskellige fraktioner af den højere middelklasse og det gamle borgerskab, altså kort sagt af den herskende klasse. Så uanset regering er det samme klasse, der på forskellig vis rager til sig på bekostning af de øvrige 80-90% af befolkningen.

Se Rune Lykkebergs fremragende analyse af denne klasses æstetiske utopi (Inf. 19-20/01-13)
som den tager sig ud i TV serien 'Borgen': "Deres livsstil er æstetiseret, men deres livindsstilling er ikke præget af kunst. Det er ikke den æstetik, der kræver erkendelser og udsætter os for ubehag, som de dyrker. Det er den æstetik, som gør livet smukt og lækkert...De riges rigdom er ikke et problem i Borgen, for omfordeling er ikke et tema, og overklassen er ikke overklasse på bekostning af andre....Det tarvelige er ikke, at det er realiteterne i Danmark; det er, at det er overklassernes utopi." http://www.information.dk/448427 Og kan man tilføje, det er fremfor nogen Det radikale venstres utopi, hvor Vestager & Co MÅ have været det direkte oplæg for forfatteren til 'Borgen' i den mere 'burgøjseragtige' ende!
Form er alt indhold intet hos denne 'skabagtige' klasse, hvilket samme dag illustreres pinligt ved statsministerens 'fjantede' adfærd med at bede en celebrity stjerne om en autograf, som en anden teenagepige, der netop er opdraget i denne klasse, ville gøre.
(Politiken 19/01-13, Debat s.7 ved Kristian Madsen: "Sex and the statsminister")

Esben Bøgh Sørensen: Nu er "middelklassen" et rimelig mærkeligt begreb. Hvem er det?
Preben Bjørn Biermann Madsen: Jørgen Garp, Jeg holder meget af den form for provokationer, som du her fremkommer med. Du har jo helt ret i, at klassestrukturen i vore dages samfund er helt anderledes end den, som vi traditionelt opererer med på venstrefløjen.
Det er så lidt problematisk, at den nye herskende klasse også har taget magten i venstrefløjspartierne :-) Hvad skal vi gøre ved det?
Jørgen Garp: Preben Bjørn Biermann Madsen. For at være helt ærlig: Jeg aner det ikke!
Men nu har jeg valgt at gå ind i EL, så må vi se, om det giver nogle ideer til at komme videre. Men allerede her dukker problemerne jo op, idet EL, for overhovedet at have en chance for at komme med i skattereformen, måtte gå så meget på kompromis, fordi oplægget fra svindlerne S-SF var så reaktionært blåt allerede, at forskellen på det de gik med til og det endelige borgerlige resultat er til at overse, som det fremgår af Krakas opstilling.
Jørgen Garp: Godt men svært spørgsmål Espen Bøgh Sørensen. Først er det den højere middelklasse og ikke bare middelklassen, det handler om, dvs dem der tjener på den anden side af ½ mio.kr. om året før skat. Samtidig skal de have en fra pæn til stor andel i ’arbejdsgiverens ret til at lede og fordele arbejdet’ (dispositionsretten over produktionsmidlerne), hvad enten de som i Galbraiths ’gamle bog’ kaldes ’teknostrukturen’ eller ’white colour’ osv.
Dvs. den højere middelklasse af privat- og offentligt ansatte funktionærer, som har deres snabler dybt begravet i henholdsvis virksomheders og offentlige pengekasser til ekstravagante lønninger, bonus'er mm. samt en uendelig horde af fryns oveni til deres umådeholdne private og klimaødelæggende overforbrug. Enorme summer der fragår til virksomhedernes og det offentliges grønne investeringer og energiomlægninger.
Dernæst inkluderer klassen et stadigt stigende antal selvstændige advokater, konsulenter, intellektuelle, mediefolk, ingeniører, læger, revisorer og akademikere bredt, samt stort set hele den politiske klasse af politikere, akademikere, journalister mv..
Det er hele det her 'slæng' først VKO og nu S-SF-R har bevilget skattelettelser én massé! (Og som vel svarer til social-klasse I og II hos Erik Jørgen Hansen og Lars Olsen)
Denne klasse kan ikke som arbejderen i industrisamfundet ved ’samlebåndet’ bare umiddelbart erstattes af maskiner eller anden arbejdskraft, hvorfor det er vigtigt for den egentlige overklasse, at få integreret denne del af lønarbejderne i virksomheder mv. som aktive deltagere og allierede i stedet for modstandere.
Denne klasse har p.t. indgået alliance med den egentlige eller ’gamle’ overklasse af kapitalister og det øverste lag af formelle lønmodtagere som direktører osv., så den samlede klasse i alt udgør, med et slag på tasken, max. 10-15% af den voksne befolkning.
http://www.garps-verden.com/2012/07/konomer-kldt-i-kejserens-nye-klder.html

http://www.information.dk/305123#comment-605311
Så hiver Martin Ågerup igen, igen den gamle pruhest af stalden, at lavere marginal skatter især for de 10% rigeste financierer sig selv. Det forholder sig imidlertid sådan i virkelighedens verden, at de 10% Ågerup fabler om stort set alle arbejder mere end 37 timer/uge. Deres løn er netop ikke afhængig af antal ydede timer, de har et sæt arbejdsopgaver, der skal løses til den aftalte løn uanset tidsforbrug, som i forvejen er fra højt til meget højt.
Så er det jeg spørger, hvordan skal en skattenedsættelse respektivt en skattestigning i den situation lige medføre en større eller mindre arbejdsindsats hos flertallet af denne gruppe af højtlønnede borgere? Se det er der mig bekendt ingen, der har gidet svarer den undrende offentlighed på? Heller ikke Martin Ågerup!
http://www.garps-verden.com/2012/01/en-selvflgelig…
Den eneste begrundelse er derfor hans egen og hans klassekammeraters umådelige grådighed efter mere klimaødelæggende privatforbrug, hvor det sigende, også for Informations udvælgelse af stof, samme dag af avísen fremgår, at det ser satans sort ud for indlandsisen og dermed, kan det tilføjes, for vores børn og børnebørns overlevelsesmuligheder grundet Ågerup og kupaners utilslørede egocentriske adfærd, der forsøges sløret med virkelighedsfjerne økoniomiske teorier.
http://www.garps-verden.com/search/label/Materiali…
Søren Kramer abonnent siger:@Jørgen Garp Du misforstår Ågerup. Du taler om de rigeste direktører der allerede arbejder 70 timer om ugen. Ågerup taler derimod om sygeplejerskeren, politimanden og skolelæreren der tjener ½ mill om året. Ikke at jeg tænker det påvirker din analyse sønderligt :)
Jørgen Garp abonnent siger:@Søren Kramer. Menige sygeplejersker mm. betaler enten ikke topskat, eller hvis de har special stillinger meget lidt i topskat.
Stort set alle ledere og “halvledere” i offentlige og private stillinger arbejder uden øverste arbejdstid, hvorved de falder ind under min kategori, hvor marginalskatten betyder intet eller meget lidt.
Jeg anslår forsigtigt at dette gælder for 70-90% af hele gruppen af folk, der tjener fra ½mio.kr pr. år før skat og opefter. Så jeg snakker slet ikke kun om direktører osv.
Pointen er selvfølgelig, at argumentet ingen seriøs validitet har, men kun tjener til at man, med held må det siges, søger at forgylde sig selv og sine klassekammerater endnu mere end tilfældet allerede har været de sidste over 20år!
Iøvrigt siger det en del om klassekammeraternes fællesskab, at Ågerup & co. får metervis af spalteplads til at fremføre de samme tåbelige forenklinger igen og igen, mens indvendinger af den type jeg henviser til ingen eller på det sidste kun lidt plads levnes.
Se http://www.garps-verden.com/2012/02/myten-om-margi…
“Ja når man ikke kan få den i egen selvforståelse “venstresnoede” og radikale højere middelklasse på Politiken og Information til at optage indlæg, der risikerer at angribe deres egen pengepung! Ja så må man jo gå til de mere “højresnoede” medier! Og her kan det minsandten lade sig gøre!”

Nu ved jeg i øvrigt godt, at det ikke er pænt i dannede selskaber af konsulenter mv., at tale om grådighedens psykologi, det bliver hurtigt firkantet mv..
Ikke fordi man ikke vil tale om psykologi slet ikke, det skal bare være en psykologi, der understøtter, det der anses for positivt, men dybest set er ret sindssygt i vores del af verden, at man ved øget cool cash til folk, der i forvejen vælter sig i penge og materielt overforbrug, kan få den vedtagne positive modydelse, at folk vil arbejde mere, altså at fællesskabet får noget for pengene så at sige andet end grådighedens utilslørede faktum. Derfor er det så forbandet ugleset blot at nævne, at i store træk får samfundet ikke en skid mere arbejde for pengene fra disse højt gagerede mennesker, mens de (den højere middelklasse og opefter) får raget endnu mere til sig af samfundskagen.
http://www.garps-verden.com/2012/03/materialistisk…

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.