lørdag den 7. juli 2012

Økonomer i "Kejserens nye klæder"

http://www.information.dk/304964#comment-607548
Her et par af mine kommentarer til den alen lange diskussion i kølvandet på Jesper Jespersens fremragende kronik, læs selv de andre indlæg:
Jeg tror bare jeg, modsat Søren Kramer, siger tak for kaffe.
Når først man begynder med at skal forklare tingene(s) udvikling med, at der også i højkonjunkturer er arbejdsløshed, fordi folk skifter job, tilsat en skvat psykologisk gøgl om arbejdsgivernes store indsats for at få sat lønningerne op (sic!), ja så er vi så lang ude i teknikaliteter og humbug økonomi, så man bliver helt bange for, at folket overser Markeprands hovedopgave: At forklare den undrende offentlighed, hvorfor det er nødvendigt at gå en omvej for at få sat lønnen ned og profitten op i et markeds domineret konstant krisebefængt kapitalistisk system med fagforeninger!
Det er det selvfølgelig fordi Marx’ reservearme ellers bliver alt for lille til at presse lønningerne ned og profitten op, fordi fagbevægelse mv ikke har til sinds at lade efterspørgselsfaldet på markedet for arbejdskraft slå direkte igennem på løn og arbejdsforhold.
Så i stedet tager den herskende politiske klasse, hvortil de fleste økonomer hører eller er lakajer for, den lille men ikke særlig elegante omvej, at starte sin helt egen såkaldte udbudsøkonomi forklædt som videnskab, vikle den ind i dybsindige forklaringsmodeller i håb om, at folket ikke opdager den rendyrkede klassepolitik helt efter grønspættebogen i Marx' politiske økonomi.
Den mand altså Marx og slet ikke nutiden økonomer var genial og kan næsten uden videre bruges som forklaring i dagens klasse politik, når man lige husker at tage højde for eksistensen af relativt stærke fagforeninger, en stor offentlig sektor samt slagsmålet indenfor lønarbejderne om 'hvem skal nu betale, hvem har råd til mer' til profitten, og det skal surprise, surprise selvfølgelig fattigrøvene, fordi den højere middelklasse af bl.a. økonomer og politikere jo selv vedtager fritagelsen og den fortsatte forgyldning af hvem - ja dem selv minsandten, samtidig med at de kæfter op om krise, smalhals og fanden og hans pumpestok!
se http://www.garps-verden.com/2012/07/den-nye-herskende-klasse.html

Så var der smuttet et s i ovenstående tingenes tilstand, som, kan det yderligere tilføjes, er, at det normale ikke er, som nogle især yngre modeller er forledt til at tro, at der er en form for ligevægt på markedet, en forudsætning al liberalistisk (udbuds)økonomi hviler centertungt på - at skabe, men tværtimod, at enhver kapitalistisk økonomi til alle tider er vandret fra den ene krise til den næste, ikke i alle lande til alle tider, men altid i nogle lande til alle tider.
Det være sig de såkaldte oliekriser i 1973 og 81 eller IT bobles implodering i 2001, de fatale liberalistiske forsøg i Sovjet mv. i 90'erne, samt de mislykkede liberalistiske forsøg i forbindelse med de asiatiske og latinamerikanske økonomiers krise også i 90'erne, samt Japans mere end 10 årige økonomisk deroute, og så ikke mindst naturligvis det stadig pågående verdensøkonomiske sammenbrud a la 1929 siden 2007-08!
Og så glemte jeg i første omgang desuden, at forhindringen for markedets naturlige udvikling, eller terror om man vil, ikke kun begrænses af fagforeninger, men skam også og måske især af velfærdsstaten og dens ”security model” i DK, der da også søges lagt for had og begrænset af de liberalistiske apologeter i CEPOS og LA, for tiden anført af den nuværende regering som skarpretter med finanskapitalens fremmeste fortaler Det radikale venstre med Vestager& Co.(det er VK) i front og villigt betjent af diverse såkaldt ansvarlige økonomer – min bare!
http://www.garps-verden.com/2011/10/advarsel-den-liberalistiske-ideologi-10.html

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.