lørdag den 4. august 2012

Jorden kalder LTM & "The economy stupid"

http://politiken.dk/debat/ledere/ECE1709390/sferne-har-aldrig-haft-en-stoerre-indflydelse-end-nu/?id=2d2e277e-e25d-4a9c-b3f7-23165d94364c&v=c
LTM bygger hele sin leder op på et postulat, der er direkte kalkeret af efter den nuværende SF ledelses ungdommelige uforstand, der har kastet partiet ud i et dårligt forberedt og politisk håbløst naivt dødsridt, udelukkende, helt som LTM's leder, baseret på:
'Vi er inde i maskinrummet ergo har vi indflydelse'. Uden nogen som helst angivelse af, hvad det er for en konkret indflydelse, på hvilke politikområder osv, man har fået - eller har bestemt sig for at få for overhovedet at gå ind i projektet fra start!
Lederen modsiger, afslører så sig selv til slut, når LTM, som tidligere, nærmest desperat efterlyser konkrete politikforslag til en mere offensiv jobpolitik.
Jamen LTM det er netop sagen, man - SF -har ikke blot opgivet socialistiske tiltag og socialdemokratiske ditto men selv keynisianske økonomiske tiltag, så den indflydelse man reelt har, er den indflydelse det giver at føre rendyrket neoliberalistisk udbuds økonomisk politik efter VKR/LA forbillede. Hallo Jorden kalder LTM!

LTM fortsætter uargumenteret med påstanden om SF's store indflydelse qua regeringsdeltagelsen, hvor hans kollega Mette Østergård (17/8) i det mindste klogeligt forsøger sig med en sondring mellem (formel?) magt og indflydelse, prøv det LTM.
Dernæst gør LTM det nemt for sig selv, men utroværdigt for læserne, ved at opstille et ikke- eksisterende fjendebilled, romantikerne i SF's bagland, er det Åge Frandsen(?), som han så kan pande ned uden videre.
Endelig foreslår LTM som en af flere kommentatorer, at SF satser på den grønne profil, som regeringen ikke syntes at være synderligt optaget af.
Pointen er bare LTM, at hvis ikke SF får kombineret dette iøvrigt sympatiske forslag, med en markant ændring af den økonomiske politik i massiv retning af jobskabelse, som du selv fornuftigt foreslår igen og igen, og et markant ændret fordelingspolitik (her kan Per Michael Jespersen 16/8 være til inspiration!), ja så hjælper det grønne input ikke en døjt.
Så vi er slået tilbage til start: "The economy stupid"

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.