tirsdag den 9. oktober 2012

Den danske folkesport!

A pro pos, så er det tankevækkende men også til stadig irritation, at i det her ud over enhver beskrivelse rige land, der er klynkeri tilsyneladende en folkesport, som alle deltager i med større eller mindre entusiasme.
Ikke kun de som kunne have fra god til rigelig grund til at klynke grundet relativt ringe livs vilkår, men så sandelig og især også de velbjærgede, der excellerer i en uendelig strøm af forurettet klynkeri over skatterne, konkurrencevilkår etc.etc., samtidig med de forkæles i et væk med skattelettelser mm. Som gulerødder for at få overklasseløgene til at yde lidt mere, mens dem der har grund til klynk skal ‘tæskes og piskes’ permanent og i en uendelighed have at vide, at de bare skal se og tage sig sammen og finde et arbejde, der slet ikke er der!
Tænk hvis man vendte det om og gav ‘de elendige’ lidt omsorg og opmuntring, og i stedet bad alle de velbjærgede arbejdsgivere og lønmodtagere om at yde en ekstra indsats og give den en ekstra skalle UDEN ustandselig at kræve og få ‘bestikkelsesmønt’.
Så meget desto mere som overklassen bærer hovedansvaret for den miserable økonomi og krise, men især fordi de ledende lag af direktører og funktionærer især i det private erhvervsliv, men såmænd også i det offentlige, bestandig har snablen dybt begravet i virksomhedernes og det offentliges kasser til absurde lønninger og bonusser til deres eget privatforbrug - der er uanede mia. at henter her - i stedet for, at pengene blev brugt til grønne investeringer og omstilling af den fossile dødsdrift mod den klimatiske katastrofe til noget bæredygtigt.
Helt bortset fra at det med garanti ville være en kæmpe social-mental fordel ikke bare for alles velbefindende men især måske for den offentlige debat.
http://www.information.dk/telegram/313283?page=1#comment-673317

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.