mandag den 29. oktober 2012

Hippier og forbrugerisme.

http://politiken.dk/debat/profiler/lidegaard/ECE1794691/fra-flower-til-powershopping/?id=93973859-e396-4e47-a0db-88c3c4c48d53&v=c

Når man abstraherer tilstrækkeligt, når man på et eller andet tidspunkt frem til en sandhed. Således har Bo Lidegaard (BL) ret i på mega generations niveau, at forbrugerismen er et kontant kendetegn ved den såkaldte hippie og/eller 68 generation - altså sådan helt generelt set.
Men at forbrugerismen skulle skyldes den lille gruppe af hippier og/eller venstrefløjmarxister mv., der netop i stor udstrækning vendte sig mod forbrugerismen, som allerede for længst var sat i verden før hippiernes ankomst og oprør mod samme, det holder ikke en meter.
Det efterspørgsels generede økonomiske opsving ankom til DK allerede i slut 50'erne og Ernst Bruhn Olsen fik opført sin fremragende Teenagerlove med samme forbrugerisme i centrum på Det Kongelige teater allerede i 1962, inden der var nogen, der havde set så meget som skyggen af en hippie.
Sagen er at forbrugerismens afsæt og centrum var dem, som BL omtaler, som de 'hårdtarbejdende småborgere i provinsbyernes parcelhuskvarterer eller deres åndsfæller til Mallorcas grisefester'.
Det var den såkaldt almindelige lønmodtageres forbedrede løn og arbejdsvilkår fra slut 50'erne, der satte forbrugerismen i gang og i centrum og dermed skabte det masseforbrug, som de unge kunne drage fordel af, reagerer på og spille bold op imod.
Men hovedparten af de unge fulgte blot slavisk i de spor forældergenrationen allerede havde udlagt med villa, vovse og Volvo uden større bevidsthedsudvidelse eller oprørs trang mod den materialistiske motorvej.
At en del af den gruppe BL og Øvig Knudsen taler om, så også gradvist - og for nogle såmænd for sent - bliver fanget ind af den materielle velstand og forbrugerismen er mindre interessant end de vigtige korrektioner, de samme mindretals grupper fik sat på samfundets forbrugsræs i form af det antiautoritære og kvindefrigørelse samt kollektiver, anti atomkraft og atomvåben, miljøbevægelse, beatmusik osv, ja det er en anden sag og skyldes især, at de i sidste ende led nederlag til - ja forbrugsræset og selv realiseringens egotrip, som de også selv var en del af, som BL rigtigt skriver.
BL begår, tror jeg, den meget udbredte fejl at slutte 'fra sig selv', fra egen 'klasse' til andre 'klasser'. Den klasse der om nogen har udlevet forbrugerismen er den højere middelklasse af bl.a. lønmodtagere, hvis livsgrundlag er forbrugerismen højt hævet over Mallorcas grisefester i samtalekøkkener mv., men alligevel i den grad afhængig af forbrugerismen, så enhver politisk moral er gået fløjten i dens 'hellige' navn. Således at klassen (<15% af bef.) uanset partitilhørsforhold, med EL som mulig undtagelse, ser sig nødsaget til i en lind strøm at bevilge sig selv og egne klassekammerater tilbagevendende skattelettelser, ikke til investeringer i grønne arbejdspladser, men til øget klimaødelæggende privatforbrug på bekostning af, ja på det seneste direkte betalt af fattige menneskers meget mindre forbrug og på bekostning af offentlige omsorgsgoder og uddannelse af næste generation.
Så lad være med BL & Co. at fortrænge og vælte dette ubehagelige ansvar over på en lille fortidig gruppe gamle oprørere.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.