onsdag den 17. oktober 2012

Hysteriet om regeringsgrundlaget

Uanset hvordan man mener chancerne er for SF's nye ledelse for at få noget substantiel indflydelse på regeringensgrundlaget, så må Annette Vilhelmsen og Holger K Nielsen altså se en gang for alle, at få skudt hysteriet om regeringsgrundlaget ned, som værende politikkens svar på treenigheden af Moses tavler, Koranen og Biblen på en gang.
Jeg har allerede flere gange dokumenteret, hvordan SR har fraveget regeringsgrundlaget to gange overfor SF's beskedne aftryk på regeringsgrundlaget:
Betalingsringen og den manglende 'sociale afbalancering' i skattereformen (jvf.http://www.dr.dk/DR1/Hos_Clement/Nyheder/20121009233631.htm)
Og hvordan der er udsigt til en 3. fravigelse, såfremt finansloven skal indgåes med V, hvor provenuet fra kontanthjælpsreform i så fald helt eller delvist skal gå til erhvervs skattelettelser i stedet for regeringsgrundlagets udsagn om velfærdsforbedringer.
Og nu på den første arbejdsdag fremstår allerede diffuse meldinger fra Annette Vilhelmsen og Holger K. vedrørende henholdsvis finansministeriets regnemetoder, som Holger K. mener ligger helt fast medens Annete Vilhelmsen prøver at fortolke metoderne bredere, og incitamenterne bag kontanthjælpsreformen, hvor Annette Vilhelmsen først melder ud, at hun ikke tror på pisk som motivations faktor, og derefter umiddelbart efter må trække i land via en pressemeddelelse.
Hvorefter Annette Vilhelmsen bliver reddet ikke af gong-gongen, men af alle af de radikale
"- Regeringens politik helt generelt er, at vi ikke vil få folk i arbejde ved at tage kontanthjælpen fra dem. Men det godt kan virke for den gruppe, der ikke har andre problemer end ledighed, lyder det fra Nadeem Farooq.
Spørgsmål: Så begge synspunkter repræsenterer regeringens politik?
- Ja, hvis du ser på, hvad der er blevet sagt - også fra Radikal side - så kan du se, at begge synspunkter er repræsenteret."
Sådan set logisk nok, da samme regerings hovedargument for afskaffelse af starthjælp og fattigdomsydelser for mindre end et år siden, var at man ikke får folk i arbejde ved at tage penge fra dem!
Har den ny ledelse ikke nogle rådgivere, der i det mindste kan hjælpe dem med offensivt, at få nuanceret og gjort om med hysteriet om regeringsgrundlaget som en hellig skrift. Regerinsgrundlaget er både fortolkningsbart og skal udmøntes konkret, og den nye SF's ledelses eneste chance for indflydelse her og nu er dygtigt at udnytte dette, som SR iøvrigt har gjort og gør.
Men det forudsætter et opgør med den tidligere SF ledelses betingede rygmarvsreflekser med efterfølgende automatreaktioner, som umiddelbart bakkede op om den måde SR nu valgte at udlægge skriften på, som det nu passede dem.
Det er først forudsætning for, at SF'erne og vi andre i det mindste kan se, at der er en ny ledelse, som i det mindste vil kæmpe og ikke bare giver op på forhånd så og sige, og det tilmed i ukoordineret og diffus form!
http://www.information.dk/telegram/314224

Det er klart, at det ligger lige for, at mange ønsker at give SF med ny ledelse en chance for at få rettet skuden op igen.
Det ønske deler jeg såmænd også, men det vi har set hele dagen i dag, bortset fra festlighederne omkring SF minister afgang og tilgang, er når vi skærer ind til den politiske kerne, det som Peter Mogensen kalder baglæns politisk hækkeløb fra Annette Vilhelmsenog Holger K Nielsen og senest fra Lisbeth Bech Poulsen om EU hos Jersild på DR1.
Forholdene i "Jernindustrien" er så åbenbart af en sådan karakter, at SF er bundet på hænder og fødder af det neoliberalistiske projekt partiet helt tåbeligt gik ind i for et år siden. I det kan der så åbenlyst ikke rettes et komma, og det ændres IKKE af nyvalg til formandsposten i SF og Holger K. og Anne Baastrups forenede genkomst i toppen af SF, selv med den veneration man som gammel SF'er, kan have for det.
Krukken har gået så længe til vands, at den er kommet hankeløs hjem, og de nye folk i spidsen for SF må krampagtigt fremsige 'bønner', som de så åbenlyst ikke selv tror på.
Hele seancen i dag, selv med det gode humør der ind i mellem brød gennem de tunge skyer, der ligger over et parti, hvis skæbne stadig er helt uvis, bærer grundlæggende sit nærmest 'dødsagtige' præg af, at man ikke kan sælge sin sjæl to gange.
Man kan ikke som et socialistisk parti skrive under på en tidligere regerings neoliberalistiske økonomiske politik, som man har kritiseret sønder og sammen og så forvente, at nogen tror på det projekt længere eller tager en alvorligt mere, selv om man forsøger at sætte andre til at forvalte noget der mest ligner ’et politiske dødsbo’!
Søvndal & Co. har solgt partiet SF for en ret linser, eller for frit at citere Peter Mogensen (Tirsdagsanalysen i dag), ’de har solgt hele den politiske butik for at komme i regering, og så er det jo ingen særlig kunst at komme i regering’, eller som SF selv stadig siger ind i samfundets maskinrum, når man, kan man tilføje, ingen reel indflydelse har på hverken skibets mål, ror eller retning.
Man har selvfølgelig lov at håbe, men det er så mere det naive håb end det reelle politisk håb, de SF'ere må klamre sig til, der stadig mener noget med, at ville seriøse forandringer af et kapitalistisk samfund i dyb økonomisk og miljømæssig krise.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.