lørdag den 13. oktober 2012

SF's formandsvalg - kommentarer.

http://www.information.dk/312350
Det er ganske enkelt en så fremragende analyse af Rune Lykkeberg, at jeg tillader mig at citere hele sidste afsnit, der er så præcis, at det gør helt ondt:
"Regeringsuduelighed
Det bærende argument i mod Annette Vilhelmsen er regeringsuduelighed. Det er ikke så urimeligt som den underliggende præmis om, at ledelsen selv er regeringsduelig.
Ledelsen i partiet har lavet vidtrækkende reformer, som den undskyldte, så snart den forlod forhandlingslokalerne. De har siddet og lavet en aftale, som de ikke kan forsvare over for egne vælgere og partifæller. De har ikke fundet en fællesnævner for det, de foretager sig, mens de udøver magt, og det, de siger, når de skal forsvare deres handlinger.
Gang på gang har vi hørt dem understrege, hvor vigtigt det er, at man står ved sine aftaler i regeringen. Men når man gør aftalens form til det afgørende, har man tilkendegivet, at man ikke kan forsvare aftalens indhold.
På den måde mister SF legitimitet over for de andre regeringspartnere og over for partiets egne græsrødder på samme tid. De taber opad og nedad. De er kommet ind med vældig arbejderromantik og patos, men de er kommet ud med borgerlige økonomiske reformer. Den eneste, der har været i stand til konsekvent at sige ’vi’ om regeringen, er skatteminister Thor Möger Pedersen – og han er den, som græsrødderne i SF, har sværest ved at sige ’vi’ med.
Det er nok lykkedes ledelsen at levere politiske resultater og reformer i regeringen, men det er ikke lykkedes at overbevise om, at det også var SF-politik. Den ledelse, der nu hævder regeringsuduelighed som kriterium, har selv vist sig som uduelig.
De, der har vundet kampen om SF, har ikke sat sig igennem over for regeringspartnerne, og de har ikke overbevist borgerne om deres kvaliteter. De har kun besejret deres egne.
Og den kamp står de nu til at tabe: Hvis hele ledelsen bakker op om en ledelseskandidat og udstiller modstanderen som uansvarlig, bliver det til en konflikt mellem magtpartiet og protestpartiet. Og vi ved godt, hvor folkesocialisternes almindelige sympati ligger: Hos hende, der kritiserer magten, og ikke hos hende, der udøver den. Indtil nu har ledelsen kombineret de to hundebilleder uheldigt: Den har været bulldog over for sine egne, og skødehund over for de andre.
Og så 'dødsstødet':
Vilhelmsen er endda blevet bebrejdet, at hun præsenterer tanker, som ikke er i overensstemmelse med regeringsgrundlaget. Det fantastiske scenarie er, at det skulle være illoyalt over for regeringsprojektet og dermed regeringsudueligt, hvis SF’s mål ikke var identiske med det regeringsgrundlag, som indledes med et løfte om, at den nye socialdemokratiske regering vil følge den gamle borgerlige regerings økonomiske politik. Man skal altså sværge til Lars Løkkes plan for Danmarks økonomi i den nære fremtid, hvis man skal være leder for SF …"

01/10-12: Jesper Petersens angreb på Annette Vilhelmsen har efter min mening intet at gøre med at ‘svine’ den ene kandidat til eller om ‘tonen’ osv.
Det er politik det her, og i virkeligeden handler det om, hvorvidt Jesper Petersen & Co. virkelig mener, at det er Annette Vilhelmsen, der alene har et problem, når hun stemmer blankt i et spørgsmål, hvor
“Det fantastiske scenarie er, at det skulle være illoyalt over for regeringsprojektet og dermed regeringsudueligt, hvis SF’s mål ikke var identiske med det regeringsgrundlag, som indledes med et løfte om, at den nye socialdemokratiske regering vil følge den gamle borgerlige regerings økonomiske politik. Man skal altså sværge til Lars Løkkes plan for Danmarks økonomi i den nære fremtid, hvis man skal være leder for SF … ” (Rune Lykkeberg)
Det er SF’s problem, som Astrid Krag & Co. også burde forholde sig til, da det er dem der først og fremmest skal forklare, hvordan f…… de vil forene dette med et parti som SF og dets politiske ståsted, selv som et såkaldt ‘indflydelsesparti’.
Man kunne ellers få den tanke, at holdningen hos Krag&Co. er, at bare man siger ‘indflydelsesparti’ og ‘regerings grundlag’, så er den hellige grav velforvaret, og man behøver ikke yderligere argumenter.
Står det virkelig så ringe til for Astrid Krag & Co.? Det har alle både i og udenfor SF sådan set krav på at vide ikke kun i forbindelse med SF’s formandsvalg men bredt som led i den demokratiske debat i det her land?

13/10-12: Det er så langt fra Thor Möger og “de unge”, der har ene ansvaret for SF’s deroute, slet ikke.
I det spil ligger et centertungt ansvar af forskellig karakter og grad på “den gamle garde” som: Steen Gade, Margrethe Auken, Holger K., Anne Båstrup såmænd også Leif Herman, Pernille Frahm og selvfølgelig Ole Sohn og Villy Søvndal.
Det er denne gruppe og deres interne opgør og politiske rivegilder, der om noget har forhindret SF i at få løst afgørende poltiske spørgsmål, bl.a regeringsdeltagelse mm. forlængst.
Som prototypen på det helt kontraproduktive i disse opgør står ovenstående typiske ‘småstinker’ overfor SF’s fortid fra Margrethe Auken i såvel form som med den sædvanlige totale mangel på konkret politisk indhold:
“Han (Thor Möger) har haft en betydelig rolle i forhold til at forme os fra at være et parti, der trivedes bedst i opposition med mange uprioriterede dagsordener til at være et regeringsdueligt parti,« siger Margrete Auken.
http://www.garps-verden.com/2012/10/ridderen-af-den-bedrvelige-skikkelse.html

15/10-12: Når nu den undrende offentlighed gang på gang bliver belært om hvor politisk taktisk nærmest genial en mand som Thor Möger er, og hvor stor en folkelig gevinst Villy Søvndal har været for SF, så kan det jo godt undre en anden stakkel, hvordan Thor Möger kan nå frem til, at regeringens største fejl er en udvidet sukkerafgift, og hvordan det kan undgå Søvndals opmærksomhed - selv om han sidder i Bruxelles, at han ikke længere er formand for SF? Men måske skyldes det sidste, at det forvirrer Søvndal, at det er en Annette Vilhelmsen, en kvinde, der er blevet (for)mand?
Eller forholder det sig nærmere sådan, at begge de herrer er blevet så politisk tonedøve af magtens summen for ørerne af dem, at de totalt har mistet både jordforbindelsen og realitets sansen?

16/10-12: Nu er det jo ikke nogen nyhed, at Sass Larsen sætter pris på loyalitet, så er det vel også rimeligt, at han støtter den mand, der sammen med ham selv i 2009 i forbindelse med S-SF aftalen om Udlændinge- og skattepolitik hamrede R (og EL) en med spaden, ved at fortælle dem, at det S-SF ved Thor og Sass havde aftalt kunne de to andre støttepartier (dengang med tilsammen en 7-8% vælgere bag sig) bare skrive under på. Punktum. Hvad de to politiske genier lige havde overset var, at inden de var fremme ved valget, var især R stærkt styrket og havde sammen med EL nu over 16% vælgere bag sig, bl.a. grundet S-SF tåbeligheder, OG den situation havde de to 'slagsbrødre' ikke udarbejdet en plan B for!
Så ja det er forståeligt, at Sass Larsen har behov for at rose sin kompagnon ud i politisk rodeo uden sikkerhedsnet!
http://politiken.dk/politik/ECE1783519/sass-larsen-undrer-sig-hoejlydt-over-fyring-af-thor-mger/#.UHyVeWoFJgU.facebook

16/10-12: Man må inderlig håbe Jespersen & Pittelkow (også her) tager grueligt fejl, for ellers er det en meget, meget dårlig nærmest katastrofal start for SF's ny ledelse, der blot fortsætter den forudgående elendighed med accept af R's 'terror politik'.
Lad mig lige repetere:
1) Først lader SF (og S) Vestager/R køre på politisk frihjul op til valget 2011 med sit dobbeltspil, med at pege på Thorning som statsminister samtidig med at hun og R gennemfører rendyrket borgerlig økonomisk politik med Løkke og VKO (halvering af dagpengeperiode, fordobling af optjeningsperioden samt afskaffelse af efterlønnen mv.)
2) Dernæst i Tårnet, hvor S-SF fortsat lader Vestager køre sit politiske dobbeltspil med gratis at få hele pakken af værdipolitik, som hun IKKE kan få hos Løkke grundet de 90 mandaters logik efter valget, hvor DF er nødvendige!), samtidig med at hun får lov til at have Løkke (og VKO+LA) med som blind makker – dvs. som trussel - i diskussionen om den øk
onomiske politik og dermed får indskrevet hele den borgerlige økonomiske politik i regeringsgrundlaget uden reelle modydelser.
3) Herefter får SR lov til af SF to gange indenfor regeringens første ½år at fravige regeringsgrundlaget på netop de økonomiske (små)punkter SF har fået med i grundlaget: Betalingsringen og kravet om at skattereformen skal være socialt afbalanceret.
Og i de kørende finanslovsforhandlinger lægges der nu op til endnu en SR fravigelse:
At provenuet fra en kontanthjælpsreform helt eller delvist kan bruges til erhvervsskattelettelser i stedet for til velfærdsforbedringer, som skrevet står i regeringsgrundlaget.
http://www.garps-verden.com/2012/10/ridderen-af-den-bedrvelige-skikkelse.html
http://www.garps-verden.com/2012/10/srs-misligeholdelse-af.html

Vedrørende SF
Jespersen & Pittelkow undlader helt at kommentere på det faktum, at regeringsgrundlaget set fra SF ikke ser ud til at være det papir værd, det er skrevet på: Af de økonomisk (små)punkter SF fik ind i regeringsgrundlaget er de to allerede fraveget af SR: Betalingsringen og at skattereformen skulle være 'socialt afbalanceret' (sidstnævnte indrømmede Astrid Krag hårdt presset hos Clement på DR1).
Og den tredje SR-fravigelse er allerede godt i gang med at blive effektueret med muligheden/sandsynligheden for et finanslovsforlig med VK, hvor provenuet ved en kontanthjælpsreform helt eller delvist bruges til erhvervsskattelettelser i stedet for de velfærdsforbedringer, der står i regeringsgrundlaget.
Det virker journalistisk useriøst og politisk motiveret, at Den Korte Avis ikke forholder sig til dette i stedet for nærmest at tiljuble Vestagers soloridt og politiske dobbeltspil.
OG det er ingen undskyldning at resten af pressen og medierne udfører samme form for politisk motiveret journalistik!
Jørgen Garp

Vivienne Lauritsen Jeg kan slet ikke følge den med at det hele er Margrethes skyld,sådan fungerer et samarbejde ikke, og det er da ansvarsfraskrivelse der gør noget. Jeg tror på at det er den samlede regering der vælger at følge EU's henstillinger selvom vi ikke er forpligtet og derfor er politikken den samme som de borgerlige førte. Det er forklaringen,ikke at det er Margrethes skyld. Årsagen er og bliver EU.. Så kan danskerne forholde sig til det,fremfor at give en kvinde hele ansvaret,tæller hun måske for 90 mandater? Nej

Jørgen Garp : I sig selv syntes jeg det er ansvarsforflygtigelse, hvis S-SF'ere giver Vestager hovedansvaret for regeringens økonomiske politik, men at give EU ansvaret er helt ud i hampen, som jeg ser det.
Grundet undtagelserne er vi ikke forpligtet på ret meget økonomisk politik, end den vi selv vil og tør føre (af hensyn til finansmarkederne for eks.). De EU begrænsninger om det off.underskuds størrelse mv., overholder vi såmænd nemt uden at føre regeringens liberalistiske og ulighedsforøgende politik.
Ansvaret for regeringens økonomiske politik hviler centertungt på S-SF. Hvem fanden har rent ud sagt bedt 'de nødder', om at skrive under på, at videreføre VKO regeringens økonomiske politik i bred forstand, herunder dagpengeforringelser og efterlønsafskaffelse?
Ja jeg har i hvert fald IKKE, selv om jeg har stemt på tumperne, og jeg tror heller ikke, der er mange andre, der har, af dem der har stemt på de to løgnagtige partier! OG EU har da slet ikke!
OG det var IKKE nødvendigt for at kunne tælle til 90, som jeg ser det: http://www.garps-verden.com/2011/10/abent-brev-til-s-sf-og-debat-dato-ff.html

17/10-12: Mogensen slået af Mogensen!
Rigtig god analyse af PM, men den er alligevel en længde efter PM's egen gennemgang af fænomenet Thor Möger i Tirsdaganalysen i går!
Hold da helt kæft hvor var det fremragende og med fuldt engagement, så Kristian
sen næsten ikke kunne komme til - og helt uden det lidt 'letkøbte', der på en dårlig dag kan være over programmet - og dermed endelig et opgør med den falden på maven for Søvndal & Thors politik, som ellers har været normen i dansk presse og medier.
Det er jo, frit oversat fra Mogensen, ingen kunst at komme i regering, hvis man sælger hele ens politiske butik for at komme derind! - og slet ikke når ens politiske boldøje tilmed er så elendigt eller arrogant, at man ikke opdager, at man har mistet hele sit politiske bagland i processen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.