lørdag den 22. december 2012

Tesfaye's verden og en kopi heraf!

Mattias Tesfaye: "Jeg frygter, at rød blok får ti år i mørket ... igen."
Du har helt ret Mattias, det er vi såmænd mange der frygter. Og det bliver ikke mindre af, at folk som dig overhovedet ikke vil tage et ansvar for egne handlinger, men ynkeligt gemmer sig bag andres uden i øvrigt at anvise andre løsninger - læs S-SF-EL's fejlagtige håndtering af udlændingespørgsmålet i 90'erne, anført af ja R igen, som nu på økonomiområdet!
For hvem er det, der har fået S-SF andelen af stemmerne reduceret fra det allerede lave niveau på 34% ved FV 2011 til nu omkring 25%. Jamen Mattias det er sket "på din vagt", som det hedder, det er dig og dine, der har bragt det dertil. "Sådan er det bare" for nu at citere en af dine allierede i kampen for at bringe S-SF ned på et historisk lavt tilslutnings niveau blandt såvel arbejdere, som ja snart sagt enhver samfunds-gruppe eller klasse!
Tag nu medansvar for dette Mattias og start derfra, det ville klæde dig og så Glædelig jul og et bedre Nytår end det gamle med dets politiske løftebrud og forræderi mod arbejderklassen!


Tesfaye: Venstrefløjen svigter arbejderne
Den frafaldne næstformand i SF, Mattias Tesfaye, efterlyser en tredje vej for Danmark.

I TV2 News d.d. uddyber Tesfaye sin kritik af venstrefløjens "kartoffelrækkesocialister", som nu igen iflg. Tesfaye har overtaget SF, samtidig med han ivrigt forsvarer regeringens politik, herunder den berygtede skattereform, der som bekendt, og helt åbenlyst accepteret af Tesfaye, tager fra de fattigste udenfor arbejdsmarkedet og giver lidt til det arbejdende folk og meget til den højere middelklasse og overklassen.
Tesfaye forsvarer dette med, at man jo ikke kan tage det hele fra A.P. Møller, og at Carina-eksemplet viste, at der var for lille forskel mellem passiv forsørgelse og hårdtarbejdende lavtlønnede.
Jeg har tidligere beskrevet det kvasi-facistoide i denne tankegang, med at lære de næst-dårligst stillede arbejdere at sparke nedad og krybe opad, men skal blot henvise til dette:
http://www.garps-verden.com/2012/03/det-neoliberalistiske-asociale-skre-og.html
Det yderligere 'ulækre' i Tesfayes fremfærd fremkommer ved, at han udover udlændingespørgsmålet fra 90'erne nu også bruger Carina eksemplet til at frikende sig selv for ansvaret for de elendige meningsmålinger for regeringen og SF, jo for arbejderne skulle iflg. vores arbejderromantiker været blevet så vrede over Carina-sagen, at de vupti sprang over til Løkke.
Dermed får Tesfaye endnu engang bekvemt frikendt sig selv og sin regering for alle dens løftebrud og den løgnagtige fremfærd overfor Løkke og den tidligere regering før og under valkampen. Hvorefter de videre fører mandens økonomiske politik nærmest til punkt og prikke. Ikke at man skal have ondt af Løkke og VKO af den grund, slet ikke, men man forstår mandens galde over dette helt hen til besindelsen i forbindelse med skatte forhandlingerne, hvor han så blev tvunget til 'at bide til bolle' til sidst.
Men sagen er den, at hovedgrunden til vælgerflugten fra S-SF ikke er Carina-sagen, men er den åbenlyse, at S-SF vælgerne gerne ville have en anden økonomisk politik, nemlig den S-SF gik til valg på og lovede vælgerne. Men da de så fik den samme politik som Løkke leverede, så resonerede de formodentlig i en blanding af skuffelse og raseri over løftebruddene, at så kunne man lige så godt tage Løkke, der var jo ikke noget alternativ, hvis man ikke ville have med EL at gøre, og samtidig ville straffe S-SF for løftebrud mm. En betydelig del af de tidligere S-SF'ere er så i øvrigt gået til det eneste andet alternativ EL.
Denne udvikling som også svarer til udviklingen i meningsmålingerne, der jo først virkelig tager fart i foråret 2012 og især med skattereformen i forsommeren og dermed længe efter Tesfayes 'prügelknabe' Carina-sagen!
http://www.garps-verden.com/2012/04/aftalt-spil-klamt-og-falskt.html
http://www.garps-verden.com/2012/08/els-to-aktuelle-hovedproblemer.html
se desuden om S's to tidligere vælgerfadæser vedrørende EU- og udlændingepolitikken:
http://www.garps-verden.com/2011/10/mellem-to-stole-2603-3002.html

Og kopien!


Det er Tesfaye, der svigter SF
To folketingskandidater for SF anklager Mattias Tesfaye for at svigte SF.

Svigte SF, hvordan skulle det kunne lade sig gøre? Det giver jo ingen mening, at beskylde nogen for at svigte et parti, der så åbenlyst har svigtet sig selv politisk i enhver forstand!
Jo hedder det nu, fra de to 'moderne' SF'ere, der effektfuldt (?) beskylder Tesfaye " for at skide i egen rede", (svigter argumenterne, så råb højere, som SF's første formand Axel Larsen engang sagde, uden at kende nutidens såkaldte SF'ere), for politisk har SF overhovedet ikke ændret sig formandsskifte eller ej, men står stadig last og brast - nu i regering - med S-R’s udbudsøkonomiske, nyliberalistiske politik ’all over’.
Derimod, hedder det, er partiet ved at ændre sig organisatorisk, så medlemmerne fremover inddrages mere og får mere indflydelse på, ja på hvad? Det er så åbenbart ikke på partiets politik, for den ligger jo helt fast ifølge vores Tesfaye kritikere ik’?
Politikken skal tilsyneladende ikke ændres en tøddel, så hvad skal dette til socialdemokrater degenererede partis medlemmer så inddrages til, andet end til at klappe deres politisk hæle sammen og applaudere partiets transformation og ’nye’ socialdemokratiske politiske projekt?
Meningen er åbenbart bare den enkle, at SF’ere fremover kan sidde selvfede og –gode, som deres borgerlige pendant R, og overbevise sig selv om, at de skam ikke er socialdemokrater, men noget meget ’finere’ og ’bedre’ både menneskeligt og i hvert fald politisk. Hvor ynkeligt kan det blive, fristes man til at spørge?
Nej, men det er helt forkert, hedder det indigneret, SF er i dag stærkt imod, sin politiske legitimering, her ved venstres ’Claus Hjorts højrepopulisme politik med tyske lønninger og svenske skatter’!
Ak ja går det imidlertid politisk som hidtil med SF, som med S, så går der ikke lang tid før, de også har forladt denne politiske skanse, som de tidligere har forladt alle andre skanser, i det evindelige og ynkelige tilbagetog fra de liberalistiske ’panserkolonner’:
Privatiseringer og udliciteringer, hvor grænsen først gik ved TDC, så rengøring, så ved ældre omsorg og så ved …ja ingenting, så ved forsvar for efterløn og mod forringet dagpenge dækning og optjening, så velfærd frem for skattelettelser, som blev til skattelettelser til de rigeste betalt af kontanthjælpsmodtagere og så ....i en uendelighed!
For slet, slet ikke i fuld overensstemmelse med og forlængelse heraf at tale om nedlæggelsen af enhver form for noget, der blot tilnærmelsesvis kunne kaldes socialisme eller blot lidt lighed og lige muligheder for arbejderklassen, og ja hvem som helst i den nedre del af det danske samfund!
Så se blot ’om føje år', SF står, forklædt men til gengæld selvfed, bag Venstres nyliberalistiske korstog for ’tyske lønninger og svenske skatter’ og så videre i den evige jagt i det politiske maskinrum med en uendelig hale efter sig af brudte politiske Nytårs løfter og hensigter, som vejen til det politiske helvede som bekendt også er brolagt med!
Godt Nytår!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.