fredag den 25. januar 2013

Endnu en omgang med 'Kli...', Pudderdåsernes vagtparade!

Der udgives i Information og Politiken i disse dage en lind strøm af glimrende artikler, som i sin sammenhæng understreger sammenrendet mellem den højere middelklasse med politikerne i spidsen og den egentlige overklasse i en moderne korruptions lignende sammensmeltning overalt i den kapitalistiske verden. Her en opdateret sammenfatning af dette indhold med baggrund i blot de seneste dages artikler:

http://www.information.dk/449047
Klodens 100 rigeste kunne afskaffe global fattigdom fire gange
Det sagde en af verdens største udviklingsorganisationer, britiske Oxfam, forleden. Den slags ville man næppe høre i Danmark
Glimrende artikel af Brian Esbensen, der afslutter med at spørge: "Naturligvis er der forskelle, men generelt er der bestemt grund til at undre sig over, hvor de danske organisationer er i den nye internationale virkelighed, der tegner sig. Eller rettere sagt – hvorfor de i vid udstrækning glimrer ved deres fravær og manglende mod til at problematisere den åbenlyse sammenhæng mellem ekstrem rigdom, voksende ulighed og det, disse organisationer er sat i verden for at bekæmpe: nød og fattigdom."
Må jeg komme med et forslag, hvis gyldighed i dagens Danmark er af højeste validitet, hvor det er tydeligt for enhver 'idiot', at den højere middelklasse med hele slænget af politikere i spidsen i ekstrem grad har valgt at slå følge med overklassen i jagten på, som det fremgår af lederen lige ved siden af BE's artikel, underklassen - jo fattigere jo bedre, altså BE, som i enhver god kriminalroman eller i ethvert mafiøst samfund følg pengene!
Hvad får de ledende medarbejdere i løn i nævnte danske udviklingsorganisationer Brian E.? Følg det spor, og du har en umådelig stor chance for at finde svaret på dit helt legitime spørgsmål!
Disse ledende medarbejdere ligger garanteret lige i slipstrømmen på de politikere, der endnu engang har bevilget sig selv og deres klassekammerater skattelettelser samt har verdensrekord i servilt olieret kryberi for Mærsk & Co., som det blev tydeligt for enhver, da SF formanden for nylig kom for skade at sige en enkelt sandhed om ’kliken’!
Og hvad mon denne pamper får i honorar fra sine medlemmers penge:
"»Hvad fanden er det for et samfund, hvis Socialdemokraterne skulle se Dansk Arbejdsgiverforening som hovedfjenden og med alle midler bekæmpe dem? Det ville da blive et forfærdeligt samfund. Jeg vil personligt blive stiktosset, hvis Socialdemokraterne udpegede Dansk Industri som hovedfjenden.« Åbenbaringen blev offentliggjort den 14. januar og havde et par dage forinden fundet sted »i det store hjørnekontor i Nyropsgade i København med udsigt over søerne«, forkyndt af vores stærke smed Claus Jensen, formand for Dansk Metal, opvokset i et hjem med »stærke socialdemokratiske værdier«" (Inf. 22/01-13: 'Når det regner på kapitalisten')
Jeg har nævnt det en enkelt gang før, denne højere middelklasse, hvis vigtigste ydelse for samfundet er forbrug, forbrug, er den på alle områder mest dekadente klasse historisk set siden pudderdåsernes vagtparade op til Den franske revolution. De er, med deres servilitet og egocentriske grådighed, garanten for, at de 100 (og flere) rigeste i verden kan fortsætte deres vanvittige opsamling af rigdom og magt, som højadelen af Hertuger i middelalderens Europa, der også kunne tælles i få hundreder.
Uden den højere middelklasse ville det nemt kunne lade sig gøre, at tage et opgør med dagens højadel også uden anvendelse af Den franske revolutions mere hårdkogte metoder og midler!
http://www.garps-verden.com/2012/07/da-capo-pudderdasernes-vagtparade.html
http://www.garps-verden.com/2012/07/den-nye-herskende-klasse.html

http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE1879261/direktoereliten-minder-om-en-rockerklub-ingen-toer-udfordre/
Der er måske ved at komme gang i lidt kritisk holdning til vore dages 'højadel' af ustyrligt rige!
I hvert fald følger Politiken d.d. op med denne kritiske artikel om 'Direktøreliten der minder om en rockerklub'. Dog fornægter kryberiet sig ikke selv her, hvor forfatterne formodentlig for at påkalde sig lidt syndsforladelse hos 'vores alle sammens' overklasse, ser sig nødsaget til, udover at udstille deres egen faglige begrænsede indsigt eller uvidenhed, at skynde sig at forsikre Mærsk og Co. om, at "..vi er ikke ude i munkemarxistiske analyser. Vi er bare nysgerrige og ønsker en afmystificerende, fordomsfri (sic!) debat om topcheferne i Danmark på et kvalificeret grundlag." Så skulle jobmulighederne være så nogenlunde om ikke sikret så dog intakte!
Det er dette 'rockerslæng' og deres servilt krybende 'lakajer' i den højere middelklasse, der (som nævnt) hylede op med en Metalpamper i spidsen, da SF formanden kom med en smule (naiv, pivset! ) kritik af disse menneskers krise adfærd, som så i øvrigt lige så hurtigt blev neutraliseret igen.
Netop det omgivende samfunds krybende adfærd i forhold til denne til det abnormt rige og magtfulde overklasse (helt perverst forskruet, som alt andet, i USA) forstærker disse menneskers egne megalomane forestillingsverden og opfattelse af at være en Guds gave til menneskeheden med et forstyrret ego og ret til at te sig som det passer dem, og hvor den gamle overlæge vittighed gælder 100%. For hvad er forskellen på disse direktører og kapitalejere og Vor Herre? Jo, Vor Herre ved godt han ikke er direktør!
Hovedproblemet med denne overklasse i det private erhvervsliv - og deres pendanter i det offentlige - er imidlertid mere alvorligt end deres ublu magt og rigdom: De er først og fremmest en massiv stopklods for den nødvendige modernisering og omstilling af selv samme erhvervsliv og offentlige sektor til at være leveringsdygtige til et miljø- og klimamæssigt overlevelses dygtigt samfund til erstatning for det nuværende af kræftvækst hensygnende samfund tæt på terminalstadiet.
Stop-klodsen gælder dels i form af de vanvittige kæmpe sugerør de har nede i virksomheders og offentlige kasser til gigant lønninger og bonus'er til deres spekulative og materielle private overforbrug, penge som burde bruges til omstilling i form af moderne grønne investeringer og en effektiv offentlig sektor befriet for tyrannisk bureaukrati overfor de ansatte og 'kunderne'!
Desuden og mindst lige så vigtigt er det, at denne overklasse og det diktatoriske og for finanssektoren spekulative tyranni de underkaster hele det moderne kapitalistiske samfundsystem har den kedelige og samfundsnedbrydende bi-effekt, at den højere middelklasse bredt, men især i dens mere 'tekniske' del, helt opdrages til, udover lydighed under det diktatoriske imperativ fra overklassen, en ansvarsforflygtigelse i forhold til virksomheders og det offentliges drift og udvikling, som for denne klasse generelt sublimeres ud i en lige så samfundsødelæggende og ansvars forflygtigende forbrugskultur med tilhørende klima- og miljøødelæggende dekadence, som ydermere tendentielt som al overklasse adfærd breder sig ned i samfunds pyramiden til middelklassen osv. Med en let opdatering af Marx er, de herskendes tanker og adfærd stadig de herskende tanker og adfærd i samfundet!
Dette giver dagens nye artikelserie 'Krise smager af luksus' (Moderne tider, Inf.) et på den måde også helt aktuelt billed på, der, udover at ligne fortidens kapitalistisk kriser til forveksling, såmænd endnu engang understøtter hypotesen om den nye forenede overklasse og dens dysfunktionelle, socialt ødelæggende og samfundsnedbrydende karakter - hvorfor samme forenede overklasse selvfølgelig skal belønnes, er rationalet tilsyneladende hos den nuværende S-SF-R regering, med yderligere skattelettelser, udover de af VKO allerede givne i så rigelige mængder!
Som tidligere nævnt, denne klasse af mandlige jakkesæt og kvindelige påklædningsdukker, som såvel den tidligere som den nuværende regering nærmest er prototypen på, får jo den franske 1700 tals høj- og embedsadel med dronning Marie Antoinette i spidsen, det er hende med kager for brød til de sultne, til at tage sig helt meneskelig manerligt ud og med en, 'det er ikke så ringe endda', social forståelse!
Lyder det urimeligt, måske men det er det ikke. Man skal huske på, at den moderne lønmodtageragtige højere middelklasses, kun har lidt af den 'hattedame' forståelse, som tidligere især kvindelige medlemmer af  de borgerlige overklasser trods alt ofte var udstyret med.
Den nuværende højborgerlige middelklasse af lønmodtager tilsnit er helt befriet for dette syndrom, der udelukkes af netop deres karriere baseret lønmodtager og nye småborgerlige, selvretfærdige mentale tilstand og psyke, med behersket eller manglende social empati og deraf følgende antagelse, som til alle tider har forenet småborgeren i dennes karakteristiske moralisme af mere eller mindre infamt tilsnit: 'De kan jo bare gøre som os, fattigrøvene, 'æde kager'/tage sig sammen, gøre en indsats, så kan de nemt blive helt som os, bare se' - ikke pligt og rettigheds Mette Frederiksen, der i øvrigt ofte krydrer det med et, 'det er sådan jeg selv har gjort', i sædvanlig skræppende stil eller Sophie Carsten Nielsen og Margrethe Vestager i mere burgøjseragtigt tilsnit!
Et rammende eksempel på dette i kvindelig udgave ses således tydeligt i den nuværende OG ikke at forglemme - vel Inger Støjberg - den tidligere regerings MF'ere og ministre, hvor Venstre og De radikale tager prisen med socialdemokraterne lige i haserne, medens den mandlige pris tages af LA og igen sig navnet Venstre, hvor S-minister Corydon udtrykker samme indskrænkede forståelse i sin omtale af lærernes arbejdsindsat, som han tilsyneladende forstår som værende et sted mellem 17-27 timer/uge (sic!), hvorfor de ergo bare - som SAS medarbejderne - skal til at bestille noget mere for samme eller mindre løn- som han selv gør det forstå's!
Vi nærmer os altså i hast den gode Marie Antoinette og hendes 'slæng', som det jo i øvrigt historisk gik så tilpas ilde, og det i et samfund der i rigdom ligger lysår fra Marie's ultra fattige feudal absolutistiske samfund!
En særlig mærkværdig konstellation i denne sammenhæng er det lidt uens sammenrend af S-SF folk som nævnte Frederiksen, Corydon samt Mattias Tesfeye og Gry Möger Poulsen med følge af arbejderister, samt for nu at få det internationale perspektiv med den tyske SPD kanslerkandidat Peer Steinbrück (PS), hvor sidstnævnte formodentlig udtrykker en udbredt holdning til 'Rockerklubben', som en "elite, der svigtede, for en berigelsesmentalitet, der har mistet enhver propotionssans," (PS 'Under stregen' 2009. Pol. 27/01-13), men tilsyneladende ikke et øjeblik overvejer at fjerne de infame lavtløns- eller minijob, som hans forgænger Gerhard Schröders såkaldt rød-grønne regering gennemførte som knæfald for selvsamme elite i 2003. Og som Venstre med Claus Hjort i spidsen nu foreslår indført i DK, ligesom hverken Tesfeye eller Gry Möger taler for eller tænker på i den virkelige verden at få fjernet SF's ascoiale skattereform, hvor bistandsklienten må betale for bankdirektørens skattelettelser, eller de massive forringelser for de arbejdsløse midt under den værste krise siden 1930'erne.
Det særlig ondartede er så, at oven i deres faktisk førte politik til gavn for eliten/overklassen og dem selv (!) ikke at forglemme, så skal man samtidig høre på deres og S-SF-SPD's pukken på, at de er folkets, arbejderklassens og kanvas/leverpostej folkets talerør!
Hvordan disse mennesker så bærer sig ad med samtidig at holde sig selv ud, ja det må overlades til psykologer mm. at udrede!

http://politiken.dk/debat/profiler/poulaaroee/ECE1880837/kapitalflugt-faar-omsider-verden-til-at-vaagne/21
Og man kan blive ved med at beskrive overklassens samfunds skadelige ageren og massive grådighed, dagens Politiken leverer således endnu et deprimerende billed på (skatte)svineriet, hvor artikles overskrift imidlertid signalerer en optimisme, der desværre næppe er belæg for i selve artiklen, der slutter således: "Tja, måske skal man være optimist in extremis for at tro, at der rent faktisk vil blive sat handling bag disse ord. Men lad os så bare være det for en dag."

http://www.information.dk/4493
Igen, igen i dagens Information sandsynliggøres en tidligere ukendt, men nu om sig gribende nykomponeret 'korruptionsform' i det danske politiske system, hvor Italiens og Berlusconis mafiøse styreform forekommer håbløst primitiv og umoderne i forhold til her, hvor den højere middelklassens repræsentanter i det politiske system, med MF'erne direkte involveret, skamløst interagerer med det halv- og helprivate erhvervslivs spidser og egentlige overklasse, som de til tider selv har indsat i de stillinger, som disse så bruger til egen og klassekammeraternes fælles bedste. Samtidig bruger klassekammeraterne i folketinget så omvendt deres indflydelse og magt til at belønne dels dem selv (!), som vi ser,  og overklassen igen og igen med skattelettelser osv.
Dette udemokratiske og infame sammenrend breder sig efterhånden som en pest i samfundssystemet, der går i demokratisk forrådnelse, nu også i form af den totale misrøgt af de fælles statlige værdier og selskaber.
Hvornår mon befolkningen får nok af dette 'Rockerslæng' og ikke blot nøjes med at tilkendegive gennem diverse meningsmålinger, at de bare ikke støtter dem der sidder på flæsket lige p.t., men af nød så støtter de samme 'skiderikker', der sad på flæsket i går?

http://www.information.dk/449294
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/untouchables/
Og hvis nogen skulle være indhyldet i den forestilling, - og det er der nu nok ikke - at det kun er DK og Europa, der er på denne nymoderne korruptions kurs, som den udformes og skabes af sammenrendet mellem den højere middelklasse af især velaflagte lønmodtagere med politikerne i spidsen og den egentlige kapitalistiske overklasse, så bare se til denne beskrivelse af tingenes tilstand i Obamas USA nu i anden periode, der fremkalder mindelser om hans éntre i 2009, som tidligere redegjort for således:
"Obama undlod at indfri valgløfterne om et opgør med den ukontrollerede finanssektor og dens "bagmænd", men ansatte i stedet nogle af disse med Larry Summers i spidsen i sin stab til styring af ... ja af økonomien herunder den deregulerede finanssektor, som de samme menesker havde tjent styrtende med private formuer på indtil sammenbruddet i 2008, jvf. bl.a. den Oscar vindende dokumentarfilm Wall Street Inside!!"
Dette gentager sig igen igen som rendyrket kriminalitet, som aldrig efterforskes fordi 'forbryderne' fylder Obama, Romney og partiernes lommer med deres således 'hvidvaskede mafia kapital': "Eller som det hedder i The Untouchables: »Mens ingen Wall Street-topchef er blevet retsforfulgt, er der anlagt et utal af sager imod små realkreditmæglere, lånesagsbehandlere og boligkøbere." (Det skal nok gøre vor ven Anders Fogh Rasmussen glad!).... "Den tidligere banktilsynsmand og nuværende økonomiprofessor Bill Black udtalte allerede i 2009: »Finansminister Timothy Geithner og hans folk i administrationen er i fuld gang med at mørklægge affæren for at hindre os andre i få at vide, hvad der gik galt.« Og Senatets næsthøjest placerede demokrat, Dick Durbin, indrømmede i 2009, at bankerne »rent ud sagt ejer det her sted«!
http://www.garps-verden.com/2011/10/advarsel-den-liberalistiske-ideologi-10.html

http://www.information.dk/449543
Og her i landet, jo der kommer de skam for en domstol finansfolkene, som bankdirektørerne fra den krakkede EBH bank, men men, hvad enten det nu skyldes systemets mangelfulde lovgivning eller dommerne, som medlemmer af den herskende klasse, der skal dømme deres klassekammerater, ja så endte det i først omgang med, at "de to bankdirektører kan beholde de 6,5 millioner kroner" i bonus for perioden 2004-07 "Dommerne fandt bonuspakkerne helt i orden,..", som jo lå ud over den fyrstelige gage de to 'kumpaner' i øvrigt havde 'tilranet' sig i årene, før de kørte hele skuden i sænk!

http://www.information.dk/449021
Denne udemærkede artikel, der blot bekræfter 'svineriet', men også konstruktivt anbefaler at arbejdere og fagforeninger kommer ind i klassekampen med "uro og protester", overså jeg i første omgang.

Denne til syneladende uendelige føljeton om klassekampen anno 2000ff. kan så passende - i første omgang - afsluttes med følgende ref. fra en privat diskussion:
Nå, men det vi startede spørgsmålet med er straks sværere at regne ud, dvs det forhold at MF'ere og regeringer siden 2001 i modsætning til de allerfleste regeringer siden 2.verdenskrig i DK, har siddet og bevilget sig selv og deres 'klassekammerater' tilbagevendende skattelettelser.
Et eks. fra det virkelige liv - i øvrigt fremført af en nu tidligere SF'er på partiets landsmøde 2012, uden at det medførte nogen reaktion hos forsamlingen, der uden unødigt bøvl godkendte S-SF-R regeringens efterfølgende skattelettelser, betalt af bistandsklienter og arbejdsløse til yderligere skattelettelser til sammenrendet af højere middelklasse og overklasse:
En af vores venner var chef i år 2001 og tjente 600.000kr. I 2011 var han ikke chef mere og tjente derfor det samme altså 600.000kr. Han havde beregnet, at hans skat i 2011 under de samme boligforhold osv. var faldet med 55.000kr om året!
OG det er før de sidste skattelettelser S-SF-R regeringen har bevilget disse medlemmer af den højere middelklasse.
Tallene skal selvfølgelig omsættes til faste priser for at kunne sammenlignes - dvs renses for inflation. Jeg har lige hurtigt set hvad forbrugerprisindexet er steget med i perioden 2000-2009, som var det jeg hurtigt kunne finde, http://www.gf.dk/beregn.htm, og det er som I kan se med år 2000 sat til 100 steget til 117,8 i 2009, dvs med 17,8% på 9 år. Her skal vi bruge 2001-2011 altså 10år, så jeg sætter det til 20%. Så fortjenesten til vores ven eller MF'erne er altså netto i reelle forbrugskroner på 44.000kr. plus den sidste skattelettelse fra 2013, så det er over 50.000kr til yderligere mængder af privatforbrug, sådan godt 4000kr (efter skat!) mere om måneden!
Og for dem der tjener mere, ministre og ledere i offentlig og privat regi, er det altså tilsvarende mere!
Fortsættelse følger her: http://www.garps-verden.com/2013/02/tredje-omgang-med-kliken-nu-med.html

mandag den 21. januar 2013

Marx og det socialistiske samfund!

Opdateret med kommentar til Kronik i Politiken 19/01-2013:
http://politiken.dk/debat/kroniker/ECE1872757/venstrefloejens-krise-og-europaeiske-fremtid/?id=1ad51d0c-a678-4d62-be19-5007fac36254&v=c

Spændende kronik med fatal fejl!
Malte Frøslee Ibsen (MFI) mener, som mange før ham ('Moskvatro' Althusser m.fl.), at Marx utopiske/humane dimension må forkastes, medens den kapital kritiske stadig er brugbar, eller vice versa som hos vor hjemlige Villy Sørensen.
MFI's forkastelse skyldes, at "..der går en lige linie fra Marx' tro på centraliseret politisk magt og økonomisk planlægning til Sovjetunionens arbejdslejre (mv.)..".
MFI gør hermed de politiske ignoranter ansvarsfri (læs Lenin, men især Stalin og Mao), der omsatte Marx' sporadiske, ofte paralleliserende og mega generelle anvisninger på et andet socialt system i absurde, direkte, konkrete politiske konklusioner og handlinger - på et i øvrigt helt andet (feudalt) samfundssystem end det kapitalistiske - uden de helt nødvendige mellemregninger, og det var det, der førte til de katastrofale konsekvenser og ikke Marx' helt summariske betragtninger om et andet socialt system og vejen dertil!
Hvis man slæber denne fatale fejl med sig videre som MFI, ja så risikerer man med stor sandsynlighed, at den blot gentager sig!

MFI: "Jeg er ikke enig i jeres kritik af min Marx-læsning, omend det selvfølgelig heller ikke er centralt for Kronikens pointe - idéen er jo netop, at jeg benytter mig ekstremt selektivt af Marx' kapitalismekritik for at bidrage til en venstrefløjstænkining, der er mere samfundskritisk og mindre moraliserende."

Nu kan jeg kun tale for min egen kritik, men at tro MFI kan komme udenom med henvisning til korrekt Marx læsning eller ej, det er forsimplet og gør det først og fremmest bare let for ham selv.
Når jeg kritiserer den (vanvittige) påstand om en lige linje fra Marx til Gulag øhavet, så er det fordi, ud over at være ikke bare ved siden af skiven, men helt ved siden af den væg skiven hænger på, det er ekstremt farligt, som jeg skrev, fordi MFI (og trosfæller som Bent Jensen & Co.) så uhyre nemt risikerer at begå de samme fejl som - ikke Marx - men Stalin, Mao m.fl. begik i Marx's navn - ligesom den katolske kirke som bekendt begik uhyrligheder i Jesu og biblens navn, hvilket kun ja undskyld 'idioter' gør Jesus ansvarlig for (uden sammenligning i øvrigt!)
Helt konkret, MFI's begejstring for et Stor europæisk (centralistisk?) projekt - demokratisk osv. javel, men som bekendt er vejen til helvede brolagt med gode fortsætter - kan jeg sådan set helt abstrakt godt dele, men jeg tror simpelthen IKKE på, MFI og undertegnede kommer til slå følge til projektets realisering med MFI's overfladisk, moraliserende blindhed for det historiske (katastrofale) forløb omkring den såkaldt reelt eksisterende 'kommunisme' og dens perifere eller rettere helt overfladiske sammenhæng med såvel Marx' utopi/humanisme som hans kapitalisme kritik!
Det følgeskab tør jeg ikke indlede mig på, før MFI seriøst forstår problematikken og alvoren i sin overfladiske borgerlige smartness, for nissen flytter som bekendt med - også i politik!
se desuden: http://www.garps-verden.com/2012/10/sovjetstaten-kort-oversigt.html

(Inf. 17/06-2011): Problemet med at antage at Marx’ kur var forkert og hans manual for et nyt socialt system ubrugelig (med indbyggede (?) katastrofale konsekvenser, som Göran Rosenberg antyder, og som alle i dag synes at være enige i! ), er at mandens kur og manual var yderst fragmentarisk, summarisk, bastant sammenfattende samt holdt på et mega generelt niveau, og derfor helt uanvendeligt til uformidlet konkret politisk anvendelse.
Marx selv hånede, til det arrogante, og havde kun foragt til overs for datidens økonomiske ignoranter, som han kaldte dem, for at træffe de abrupte og absurde konklusioner af de teoretiske modsætninger og huller, der var hos de store klassiske økonomer som Smith og Ricardo.
På samme måde kan man sige, at de politiske ignoranter (læs Lenin, men især Stalin og Mao) omsatte Marx’ sporadiske, ofte paralleliserende og mega generelle anvisninger på et andet socialt system i absurde, direkte, konkrete politiske konklusioner og handlinger uden de helt nødvendige mellemregninger, og det var det, der førte til de katastrofale konsekvenser og ikke Marx’ summariske betragtninger om et andet socialt system og vejen dertil!

I øvrigt svarer denne fremskrivning fra Marx til diverse forbrydelser udført i hans navn helt og fuldt til de 'idioter', der gør Wagner mere eller mindre ansvarlig for Hitlers forbrydelser eller Jesus for Den spanske inkvisition, eller mener at kunne trække en mere eller mindre lige linje fra disse til forbrydelserne udført årtier eller århundreder efter - uden sammenligning i øvrigt - OG Wagner må selvfølgelig selv stå til ansvar for sin infame antisemitisme og Marx for sine udskejelser!

tirsdag den 8. januar 2013

Det er så svært at forstå? Eller ’alle gode gange tre’!

Utallige er de mere eller mindre søgte forklaring på, hvorfor det går S-SF partierne så dårligt i regeringen. Det fælles træk ved disse (bort)forklaringer er, at de IKKE handler om regeringens politik, men om snart sagt alt andet!
Det er kommunikationen, den er gal med, vi har ikke været gode nok til at forklare vores politik, startede det tilsyneladende selvkritisk fra S og SF politikere, men med den underforståede men uudtalte pointe, at de ’glatnakker’ til vælgere ikke evner at se det smågeniale i vores udbudsstyrede genopretningspolitik efter 2020, så vi må på den igen: ”En gang til for Prins Knud”, som det hed i gamle dage! http://www.garps-verden.com/2012/07/sig-mig-er-de-rigtig-kloge-i-s-sf.html
Hos de politiske vandringsfolk bag ”Den Korte Avis” Pittelkow og Jespersen er der tilsyneladende politik som forklaring, de forsømmer nemlig ikke nogen lejlighed til at pukke på og håne regeringen for ikke at føre blå politik nok. 'Midtervælgerne har forladt S', hedder det fra de to vandrefugle, fordi de vil have Løkkes økonomiske politik, selv om de stemte imod den ved valget et år tidligere. Ikke overraskende tager Pittelkow & Co. således også udgangspunkt i, at vælgerne er idioter, og ikke dem selv og politikerne!
(Se Avisen d.10/10-12 i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2013.)
Så har vores ven Mattia Tesfaye som bekendt meddelt, at han frygter, ”at rød blok får ti år i mørket ... igen." Det skyldes ifølge vores ven bekvemt nok, Carina sagen og at nogle såkaldte "kartoffelrækkesocialister" nu har overtaget SF igen efter valget af Annette Wilhelmsen som ny formand. Nu generer det tilsyneladende ikke store ånder som Tesfaye og Co. det mindste, at i tidslommen mellem Carina sagen og valget af ny SF formand, hvor netop Tesfaye & Co. havde vagten, der var det, at (arbejder)vælgerne fossede ud af S-SF!
http://www.garps-verden.com/2012/12/mattias-tesfayes-verden.html
Senest har Peter Mogensen i Politiken (08/01-13) og på TV2 News så slået sig op på, at hænge elendigheden for statsministeren og hendes regering op på elendig politisk rådgivning og dermed et ditto rådgivningshold, der følgelig snarest bør udskiftes.
A pro pos er Mogensens hovedproblem for indsigt eller manglen herpå, at han grundlæggende er enig i regeringens økonomiske politik, der som bekendt og nævnt ” i bredeste forstand” følger VKO regeringens udlagte neoliberalistiske kurs!
Og sidste skud i bøssen er foreløbigt, at det nu rumler om, at bare man får skiftet statsministeren ud, så skal det nok gå for S og ”barnet” i skørterne, SF. Altså (bort)forklaringerne er endt som rendyrket personfnidder.

Til alle disse Kloge-Åger’s undskyldning taler imidlertid:
Jamen det er da også mærkeligt, som almindelige mennesker reagerer. Tænk sig, hvis de bliver fyldt med løgn og løftebrud i en uendelighed, ja så bliver de sgu sure i stedet for, som Kloge-Åger at sætte sig ned og semi-intellektuelt analysere situationen.
Underlig adfærd blot at sige, at politikerne er fulde af løgn, bare fordi de som S-SF før valget sagde, at Løkkes økonomiske politik var dybt asocial med skattelettelser til de rige frem for velfærd, med afskaffelse af efterløn, halvering af dagpengeperiode og manglende kickstart af økonomien for fuldt blus, og så efter valget ændrer det 'en smule' til, at Løkkes politik var den eneste rigtige og helt nødvendige økonomiske politik.
Underlig adfærd at kalde S-SF folkene for løftebrydere, bare fordi de som nævnt helt dropper den økonomiske politik, de havde lovet at gennemføre efter valget og så i stedet gennemfører den tidligere regerings økonomiske politik ”i bredeste forstand”.
Mærkeligt at disse helt almindelige mennesker, så tænker, nå vi ville gerne have haft og stemte sådan set derfor for en anden økonomisk politik, og vi fik at vide, at det sagtens kunne lade sig gøre, men det kan det så åbenbart ikke alligevel. Nå, så er det måske det, vi bliver nødt til at affinde os med, en tid i hvert fald!
Og helt uforståeligt bliver det så, at disse underlige almindelige mennesker, så kobler tingene sammen, altså surheden og skuffelsen/vreden og konkluderer, så får vi altså ikke det de lovede, men samme økonomiske VKO politik igen, så kan vi da i det mindste få afløb for vreden ved at stemme på Venstre eller DF og droppe S, da forskellen på disse partiers politik alligevel er ens! Og fra SF gå til EL. Mærkelig adfærd ik’?

For man kan jo ikke forlange af politikerne, at de skal tage ved lære af deres politiske fejltagelser. Det må være S-SF's tilgang til politik, for det er jo ren da capo, vi er vidne til og det i mere end en forstand!
Først jog man i 90’erne vælgerne over til DF, fordi man førte borgerlig fordelingspolitik og var helt døv overfor vælgernes bekymring for udlændingepolitikken. Derefter 'svinede' man DF til, og beskyldte dermed ens tidligere vælgere for at være idioter, og det der er værre.
Resultat, disse vælgere blev så stiktossede på især S, at de fleste aldrig er kommet tilbage igen til S og formodentlig aldrig kommer det.
Og nu gentager man så fuldstændig slavisk samme øvelse igen, kun er DF udskiftet med EL og udlændingepolitik med økonomisk politik.
Ja hejsa hvor det går for genierne i S-SF!
http://www.garps-verden.com/2012/07/sig-mig-er-de-rigtig-kloge-i-s-sf.html
Og så i anden forstand samme da capo, jævnfør marts 2001
Det er da også en kendsgerning, at Socialdemokratisk ledede regeringer sagtens tidligere har kunnet komme af sted med at føre en blød linje på lov og orden og lignende værdipolitiske områder, selv om det har været klart, at det ikke udpræget var arbejdervælgernes kop te. Men det affandt disse sig med, fordi de fik noget andet, som opvejede denne ”blødsødne” linje. Dette andet er nu forsvundet med tilpasningen til borgerlig fordelingspolitik mv. og en latent utilfredshed er så sprunget ud i fuldt flor.
Men den forstærkes unægtelig af, at man på indvandre- og flygtningeområdet har begået samme fadæse som på EU-området. Hvor man hvad EU angår først forsøgte at bilde vælgerne ind, at det kun handlede om flæskepriser for siden at acceptere den politiske union, så har man på udlændinge området meget længe beroliget med, at det kun var meget få, og i procent et helt ubetydeligt antal udlændinge, der ville opnå permanent opholdstilladelse i Danmark, for så pludselig at proklamere for den undrende befolkning, at Danmark skam nu er et multietnisk samfund med en pæn og permanent voksende procentdel udlændinge i blandt sig. Den slags får man, heldigvis kan man sige, i begge de nævnte tilfælde ”bøllebank” for.
Så alt i alt truer et regeringsskifte, medmindre det utrolige skulle ske, at det lykkes Socialdemokratiet, at vikle sig ud af det spind af modsætningsfyldt utroværdighed, som får vælgerne til at flygte i alle retninger. Og især i den borgerlige retning, fordi venstresiden er fanget af præcist de samme modsætninger og det samme lefleri for den, slet ikke antalsmæssigt, men i den mediestyrede offentlighed altdominerende (højere) middelklasse.
http://www.garps-verden.com/2011/10/mellem-to-stole-2603-3002.html

Og det fik vi så, regeringsskiftet i 2001, og ak ja intet eller kun meget lidt er ændret og slet intet lært de sidste mange, mange år, man (S) fortsætter bare og har nu fået SF helt med på galejen, og bortforklaringerne følger med i en lind strøm fra såvel de involverede politikere som de politiserende kommentatorer og journalister.
OG vælgernes politiske øretæver venter ligeså forudsigeligt, som de to foregående gange, men så kan S da i det mindste sige ”alle gode gange tre”!